czwartek, 16 stycznia 2014

Test - czy nadajesz się na porwanie do Boga przed Uciskiem

Ażeby móc skonstruować taki test postanowiłem posłużyć się dedukcją: od ogółu do szczegółu.

Myślę, że najważniejszym na wstępie cytatem mówiącym o porwanych jest słynne 144 tysiące. Pomijając 12 pokoleń Izraela, w którym nie tylko jest pokolenie Judy, a więc Żydów połączonych z Edomitami, ale i całej reszty Izraela rozproszonego po świecie, mamy kwestię świętości:

(3) I śpiewają jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema Zwierzętami i przed Starcami; a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi. (4) To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami; to oni właśnie towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi na pierwociny dla Boga i dla Baranka, (5) a usta ich nigdy nie splamiły się kłamstwem: są nienaganni

Zastosowanie słowa "nigdy" w zdaniu: " a usta ich nigdy nie splamiły się kłamstwem" nie napawa optymizmem. Co prawda rzadko kłamałem, ale jednak.
Nigdy, to nigdy...
Tak patrząc dyskwalifikuje to zdecydowaną większość z nas. Pytanie w którym życiu? wszak nowonarodzeni mają dwa: stare i nowe. Zakładając, że chodzi tu o nowe życie, spora część z nas ma taką możliwość.

Kwestia nie splamienia z kobietami jest do dziś przedmiotem dyskusji Chrześcijan. Jedni uważają, że kobieta to kościół a więc nie splamili się z żadnym kościołem. Inni zaś traktują "kobietę" literalnie.
Jeśli założymy, że to opcja druga, to pozostaje nam jedynie zinterpretować definicje splamienia i dziewictwa.
Wg mojej oceny splamić się z kobietami można na dwa sposoby:

1. Cudzołożąc w małżeństwie.
2. Będąc kawalerem można płacić za zbliżenie do kobiety.

I tutaj mamy problem. Splamić się z kobietami mogą jedynie mężczyźni. Kobieta z kobietą nie może z założenia biblijnego. Być może autor zakładał brak takich zachowań w czasie swej wizji.

Przyjmując kryterium symboliczne splamienia się tylko ateiści byliby czyści, ponieważ któż z nas wierzy w Boga a nie był członkiem żadnego kościoła?

Nienaganni to cecha świętych 144 tysięcy.


Jakie są kryteria bycia nienagannym?

Pawła
1 Koryntian 6.

Nie łudźcie się! Królestwa Bożego nie osiągną rozpustnicy, bałwochwalcy i cudzołożnicy, ludzie nie umiejący się oprzeć rozkoszom i mężczyźni współżyjący ze sobą, (10) złodzieje, chciwcy oraz pijacy, oszczercy i rabusie. (11) Niektórzy z was takimi wprawdzie byli, lecz już zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Boga naszego. (12) Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie ulegnę. (13) Pokarm przeznaczony jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi zarówno jedno, jak i drugie. Natomiast ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. (14) Bóg zaś swoją mocą wskrzesi nasze ciała do życia, tak jak wskrzesił Pana

W tym cytacie jest lista bezwzględnych  powodów nie dostania się do Królestwa Niebieskiego. Jeśli, spełniasz pozytywnie któryś warunek, to nie masz szans na dostanie się do Królestwa Niebieskiego.1. Wszetecznicy
mężczyzna prowadzący swobodny, hulaszczy tryb życia, swoim zachowaniem gorszący innych; grzesznik, bezwstydnik, rozpustnik.
Takimi modelowymi wszetecznikami są np uczestnicy i naśladowcy programu: Ekipa z Warszawy.  

2. Bałwochwalcy

-grzech w religiach abrahamowych polegający na oddawaniu czci fałszywym bóstwom (bożkom). W szerszym sensie: przywiązywanie nadmiernej wagi do spraw doczesnych kosztem Boga. Wikpedia
To jest temat na dłuższy tekst. Napisałem częściowo tutaj:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/01/nowi-bogowie-xx-i-xxi-wieku.html

3. Cudzołożnicy

4, Rozpustnicy

5. Chciwi ludzie

"Na kartach Starego Testamentu chciwość była ganiona jako przyczyna innych grzechów (zob. Syr 31,5-8), prowadząca do nieszczęść (zob. Jr 6,13-15,22,17). Bogacze, którzy pomnażają majątki wykorzystując słabość innych, godni są potępienia (por. Mi 2,1-2). Człowiek chciwy jest niegodziwcem o wysuszonej duszy (por. Syr 14,9) i przypomina wilka, który rozszarpuje owce, zapominając, że one należą do samego Boga. Chciwość jest więc bluźnierstwem (por. Ps 10,3) i prowadzi człowieka do zguby (por. Prz 1,19).

Pan Jezus wielokrotnie napiętnował ubóstwianie bogactwa. Na kartach Nowego Testamentu wiele razy mamy o tym wzmianki. W przypowieści o bogaczu mówił: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" (Łk 12,20). "Nikt nie może dwom panom służyć... Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" (Mt 6,24). Św. Paweł zaś pisał: "Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie" (Hbr 13,5)."


http://www.katolik.pl/czym-jest-chciwosc-,1295,416,cz.html

6. Oszczercy. Kim jest oszczerca? 

kłamliwa wypowiedź, mająca na celu skompromitowanie, poniżenie lub ośmieszenie kogoś
 http://sjp.pwn.pl/slownik/2496801/oszczerstwo

1.          "kłamie, by poniżyć
2.              rzuca kalumnie
3.             człowiek obmawiający kogoś
4.             rzucający oszczerstwa
5.             insynuator, paszkwilant, szyderca
6.             bluźnierca, kpiarz
7.             prześmiewca, opluwacz
8.         obmawia innych
Tak więc oszczercą, jest osoba posługująca się kłamstwem by upokorzyć inną osobę.
Nie tak dawno pewna osoba posłużyła się oszczerstwem pisząc, że jestem Adwentystą Dnia Siódmego co jest kłamstwem mającym na celu zdyskredytowanie mnie w oczach jego czytelników co do mojej niezależności religijnej.

7. Złodzieje

8. Mężczyźni współżyjący ze sobą = homoseksualizm

Paweł słusznie napisał o wolności od Boga: wszystko mi wolno, ale nie wszystko mi przynosi korzyść.


Pycha

Innym ważnym elementem dyskwalifikującym do akcesji królestwa Niebieskiego jest PYCHA.


Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną'' (Prz.Sal. 16:18).1 Jana. 2

 (16) Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 


Ciekawą interpretacje pychy znalazłem tutaj:

"
Czym jest pycha? Jest tam, gdzie ma miejsce Udowadnianie swoich racji i prawdy za wszelką cenę, niszczenie innych kompetencją, wykwintną analizą, a nawet prawdomównością. Kiedy racja i prawda prowadzi do konfliktu, wywołuje niechęć, nieprzejednanie i upór – to pycha. Brak kompromisu, nietolerancja, hermetyzm w poglądach, dogmatyzm, fanatyzm, zazdrość i zamknięcie – to wszystko pycha. Unikanie krytyki, pomówień i oskarżeń – to pycha. Sucha litera prawa – pycha. Wywyższanie siebie pod pretekstem godności, altruizmu, działań charytatywnych, sprawowanego urzędu lub stopni naukowych – to pycha. Ale, niedocenianie oraz poniżanie siebie czy innych, również jest pychą. Ileż określeń i definicji kryje w sobie jedno słowo, ale też ile konsekwencji może z niej wynikać jeśli stanie się czynnikiem działań człowieka."
 http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=10&id=10-01&sz=&pyt=362
 
Letniość

Ap.3
Znam twoje czyny, że nie jesteś zimny ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! (16) A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, mam cię wyrzucić z moich ust.
Wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. (18) Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się odział, i aby nie widziano twojej haniebnej nagości, i balsamu do namaszczenia twoich oczu, abyś przejrzał. (19) Ja wszystkich, których kocham, karcę i wychowuję. Bądź więc gorliwy i nawróć się. (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. (21) Zwycięzcy dam zasiąść ze sobą na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

Kim jest człowiek letni?


Określenie ''letni chrześcijanin'', dotyczy osób uważających się za chrześcijan, ale myślących jak świat, czyli konsumpcyjnie. Postępowanie takie samo w sobie wyklucza taką osobę jako chrześcijanina. Bardzo smutny jest fakt, iż jest to zjawisko bardzo powszechne w dzisiejszym osób uważających się za wierzących. Nie tylko katolików bo i protestantów. Letni chrześcijanin nie patrzy na świat w kategoriach czarno białych: albo Słowo Boże albo Szatan. Jest po środku. Dla przykładu: prwadziwy chrześcijanin powinien być przeciwny wysyłaniu polskich wojski do Afganistanu i Iraku. Głosując na jakąkolwiek partie popierającą taką decyzje jest letnim chrześcijaninem. Słowo Boże sprzeciwia się rozlewaniu krwi.


Miłość bliźniego

Tutaj w linku jest mowa o miłości bliźniego:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/07/czym-jest-milowanie-blizniego.html 
Bojaźliwi, tchórze:

ap21. poznańska
" (8) A udziałem tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców (będzie) jezioro gorejące ogniem i siarką. To jest śmierć druga""


ap21 Warszawska


(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga

Różnica w obu wersjach polega na innym określeniu słowa: tchórz


Mnie jest ciężko ale niemal wszystkim bliskim i znajomym  mówię  o Jezusie i Bogu. Patrzą na mnie jak na wariata, ale się tego nie wstydzę. Staram się nieść tak jak umiem ewangelizować.
Fajnie się czyta teksty o Bogu i miło ogląda filmy o Bogu w ciepłym fotelu przed komputerem czasem pomodląc?

Co robisz by innych nawracać? są różne metody. Pewna moja znajoma notebane tłumacząca czasem filmy do kanału ChristianityPL rozdaje tzw gedeonitki:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2012/12/biblia-dla-pechowcow-i-zapracowanych.html

Wstydzisz się Jezusa? Płyniesz pod prąd, bo się boisz? Teraz już wiesz co Cię czeka.


 JEZUS POWIEDZIAŁ:


''Wszystkich, których kocham upominam i karcę, bądź więc gorliwy i zmień postępowanie swoje''


Łamiesz jakikolwiek z zakazów Boga? masz niewiele czasu na zmianę.Zegar do Wielkiego Ucisku tyka.


Bez względu na to kiedy będzie porwanie, kryteria pozostają niezmienne i z tym chyba się każdy ze mną zgodzi.Dla pocieszenia mogę nadmienić, przypomnieć o dwóch wydarzeniach z apokalipsy po porwaniu:

1. Porwanie dziecka na pustynie (ludu Bożego) przed ścigającym go smokiem
2.  Zbawienie dla odmawiających przyjęcie znaku bestiiSzanowni Czytelnicy

Najbliższe miesiące, góra lata są ostatnią szansą na nawrócenie i podążanie ścieżką Jezusa. Jest to nie tylko ścieżka miłości bliźniego, ale przede wszystkim PRAWDY. Tylko prawda Was wyzwoli. Jeśli na co dzień kłamiesz lub obracasz się w kręgu kłamców przytakując, to nie jest to ścieżka Jezusa.\
 Pomyśl:
Jeśli porwanie będzie lada dzień miesiąc to lepiej klęknij przeproś Boga za wszystkie swoje grzechy i natychmiast przestań grzeszyć!!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.