niedziela, 24 listopada 2013

Antychryst nadchodzi


Do tekstu tego skłonił mnie film, który obejrzałem wczoraj a , który o 180 stopni zawrócił mój kurs w postrzeganiu antychrysta i bestii:

http://www.youtube.com/watch?v=6iGjRISbunk


Antychryst będzie z Islamu. Przeczytajcie ten tekst uważnie. Proszę o komentarze uzupełniające. Musze przyznać że zaniedbałem temat Islamu....


Wiele razy pisałem, iż Stary Testament ma swoje odbicie w Nowym Testamencie  i czasach obecnych. Tak jest i w przypadku oddawania czci Bestii:(1) Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. (2) Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. (3) Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. (4) A herold zawołał potężnym głosem: Rozkazuję wam narody, plemiona i języki: (5) W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. (6) Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. (7) Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. (8) Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. (9) Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu, żyj na wieki! (10) Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi; (11) kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. (12) Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej: Szadrach, Meszach i Abed-Nego; ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś.

Nebukadnesar był królem Babilonii, państwa znajdującego się obecnie na terenie Iraku.
Stolica tego państwa był Babilon. Co jest ciekawostką, to że  w roku 1985 prezydent Iraku Saddam Husajn rozpoczął odbudowę miasta z cegieł, na których umieszczono napis Wybudowano przez Saddama Husajna, syna Nabuchodonozora, aby okryć chwałą Irak.

"Niedawno zrekonstruowano, prawdziwą Bramę Isztar znajdującą  się w Muzeum Pergamońskim w Berlinie . W Iraku natomiast wykonano jej replikę, będącą tam dużą atrakcją turystyczną Babilonu." Wikipedia


Jakie są cechy antychrysta z apokalipsy:


(22) Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. 

Kto na świecie  nie uznaje oficjalnie Ojca I Syna? Koran.
Nawet Obama i KRK uznaje w swej obłudzie.Czym będzie się posługiwała bestia i antychryst w czasach końca:


Apok:20:4 Warszawska
I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat
Apok:20:4 Warszawsko-praska
Zobaczyłem też trony, na których zasiadali posiadający władzę sądzenia. I ujrzałem dusze wszystkich ściętych za to, że świadczyli o Jezusie i o słowie Bożym, oraz dusze tych, którzy zginęli, ponieważ nie chcieli złożyć hołdu Bestii ani jej obrazowi, ani nie pozwolili wycisnąć znamienia na swym czole albo ręce. Wszyscy oni zmartwychwstali i przez tysiąc lat królowali z Chrystusem. (5) Natomiast nie ożyli inni spośród zmarłych, dopóki nie upłynęło tysiąc lat. Było to pierwsze zmartwychwstanie.
Apok 20:4 Gdańska
I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestyi ani obrazowi jej, i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoję; i ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. (5) A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat. Toć jest pierwsze zmartwychwstanie
Apok 20:4 Brzeska
Zatymem widział stolice i siedzieli na nich, a sąd jest im dan i dusze tych, którzy pościnani są dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, a którzy nie chwalili bestyjej, ani obrazu jej, ani przyjęli piątna na czelech swych, abo na rękach swoich i będą żyć i królować z Krystusem tysiąc lat. (5) A drudzy z martwych nie ożywą aż się wypełnią tysiąc lat, toć jest pierwsze zmartwych wstanie. 

Kto w czasach końca, czyli obecnie posługuje się jeszcze czymś w rodzaju miecza? pytanie retoryczne.
Ich mesjasz a czasy końca


-Ich mesjasz musi przyjść z chaosu,

-mahdi podpisuje pokój na 7 lat i antychryst na 7lat
- w szariacie jesli odrzucimy kalfit nie mozna kupowac ani sprzedawać
-znamię bestii pieczęć na lasce, islam uczy i nawet nakazuje w czasach końca przyjęcia znamienia. Film na samym dole wiele pokazuje. Jest tłumaczenie z translatora. 

- Allah Islamu to syn Jutrzenki: 

Bestia a Biblia

Jak wiadomo bestia w rozumieniu Biblii jest systemem. Tym system jest imperium muzułmańskie"(8) Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przy

 Tą bestią jest imperium osmańskie

" Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta."

 Oto Imperium Osmańskie, o którym zapomnieli wszyscy:(11) A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę


Wszyscy pamiętamy jeśli nie z książek to z trylogii filmowej Pan Wołodyjowski jak dziki i bezbożny był to naród. Pamiętamy scenę z Azją Tuchajbejem. 

 być."Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć

Przy tej okazji celem rozluźnienia sytuacji umieszczam list Sułtana do Kozaków i vice versa Kozaków do Sułtana:


"Oferta Mehmeda IV
„    

Ja, sułtan, syn Mehmeda, brat Słońca i Księżyca, wnuk i namiestnik Boga, Pan królestw Macedonii, Babilonu, Jerozolimy, Wielkiego i Małego Egiptu, Król nad Królami, Pan nad Panami, znamienity rycerz, niezwyciężony dowódca, niepokonany obrońca miasta Pańskiego, wypełniający wolę samego Boga, nadzieja i uspokojenie dla muzułmanów, budzący przestrach, ale i wielki obrońca chrześcijan — nakazuję wam, zaporoskim Kozakom, poddać się mi dobrowolnie bez żadnego oporu i nie kazać mi się więcej waszymi napaściami przejmować.

Sułtan turecki Mehmed IV[5]
    ”
Odpowiedź Kozaków
„    

Zaporoscy Kozacy do sułtana tureckiego!

Ty, sułtanie, diable turecki, przeklętego diabła bracie i towarzyszu, samego Lucyfera sekretarzu. Jaki z ciebie do diabła rycerz, jeśli nie umiesz gołą dupą jeża zabić. Twoje wojsko zjada czarcie gówno. Nie będziesz ty, sukin ty synu, synów chrześcijańskiej ziemi pod sobą mieć, walczyć będziemy z tobą ziemią i wodą, kurwa twoja mać. Kucharzu ty babiloński, kołodzieju macedoński, piwowarze jerozolimski, garbarzu aleksandryjski, świński pastuchu Wielkiego i Małego Egiptu, świnio armeńska, podolski złodziejaszku, kołczanie tatarski, kacie kamieniecki i błaźnie dla wszystkiego co na ziemi i pod ziemią, szatańskiego węża potomku i chuju zagięty. Świński ty ryju, kobyli zadzie, psie rzeźnika, niechrzczony łbie, kurwa twoja mać.

O tak ci Kozacy zaporoscy odpowiadają, plugawcze. Nie będziesz ty nawet naszych świń wypasać. Teraz kończymy, daty nie znamy, bo kalendarza nie mamy, miesiąc na niebie, a rok w księgach zapisany, a dzień u nas taki jak i u was, za co możecie w dupę pocałować nas!

Podpisali: Ataman Koszowy Iwan Sirko ze wszystkimi zaporożcami[5]"


"
(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją."

 
Co zrobi bestia z nierządnicą?


(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, 

 10 władców tymczasowego rządu plus Islam zniszczą Watykan.


Jak jest sytuacja na dzisiaj poprzedzająca nadejście antychrysta rodem z Islamu?


"
(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny. (13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie"

Gdzie jest Pergam:

 "Pergamon (stgr. Πέργαμον Pérgamon, łac. Pergamum) – miasto w starożytnej Myzji, w Azji Mniejszej, stolica państwa pergameńskiego to dzisiejsza Bergama, miasto położone poniżej starożytnego akropolu, w Turcji."

 Bóg nam daje wszelkie wskazówki.

W Pergamonie jest tzw pergamoński ołtarz Zeusa:


Przed ołtarzem Zeusa Obama drugi raz dokonywał przysięgi prezydenckiej
Zeus (szatan) jako szef upadłych jest nadal czczony

- budowa potężnej stolicy szatana w Astanie w Kazachstanie. Religią dominującą w Kazachstanie jest - islam

-imperium otomańskie ma odbudować Turcja

-  muzułmanie zostali "zainstalowani" w krajach do tej pory chrześcijańskich. Rozbili mono kulturę w Europie, gdzie są promowani, wyróżniani, chronieni tylko dla nich uprzywilejowanym socjalem

- w krajach Europy doprowadza się do legalizacji pedofilii zgodnej z nauczaniem Koranu:
uwaga!!! drastyczny film.
- symbol Islamu: 


a teraz co nam podają media, czym nas atakują:
http://detektywprawdy.blogspot.com/2012/12/gwiazda-poranna-symbole-w-kulturze-i.html
Dla przykładu, gdzie spotkamy się z ową GWIAZDĄ:


-milion ludzi, muzułmanów gotowych do zabijania innych. Wyobrażacie to sobie? jest gdzieś taka siła?

-Iran produkuje film o nadejściu ich mesjasza

- Moim zdaniem Obama celowo wstrzymał się z atakiem na Syrię ponieważ dostał takie zlecenie od Nierządnicy (Krk) ujeżdżającą bestię, którą wg mnie prawdopodobnie jest Islam. To Kościół Katolicki założył Islam i wspierał Mahometa na początku jego działalności. 
Myślę, że Syjonistyczni Żydzi są kompletnie manipulowani przez Iluminati. Widać to po tym jak USA wstrzymuje wszelkie działania wojenne.Agentura Iluminati rozgrywa to na swój sposób. 

Co ciekawe tutaj mamy przykład wizji odnośnie Mahometa:

http://forum-chrzescijan.pl/index.php/forum/zwiedzenie-sekty/388-widzialam-muhameda-w-piekle


Co Biblia mówi o czasie przyszłym:

"
(14) A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. (15) Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. (16) A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. (17) Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. (18) A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. (19) Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. (20) I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał. (21) I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. (22) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych. (23) Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem. (24) W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. (25) Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. (26) Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą"


Od dawna powtarzam, że ten fragment nie dotyczy porwania ale mieszkańców Izraela. Izrael zostanie zaatakowany i zniszczony przez rozszalałych Muzułmanów. Po co mieliby uciekać w góry Żydzi, gdyby spadła bomba...Tam będzie horda muzułmanów.

Jakie mamy dzisiejsze newsy - 24.11.2013:

1.

 ""Na linii frontu". Rośnie strach przed Iranem. Powstaje niezwykły sojusz.
W związku z rosnącymi obawami co do polityki Iranu na Bliskim Wschodzie państwa Zatoki Perskiej zdecydowały się nawiązać bliską współpracę z Izraelem. Spoiwem tego niezwykłego sojuszu jest kontrowersyjny program nuklearny, dzięki któremu Teheran może ustanowić swoją hegemonię w tej części świata. Zdaniem ekspertów, współpraca ta zacieśni się jeszcze bardziej w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Iranem i sześcioma mocarstwami w Genewie."


2.

"Decyzja mocarstw ws. Iranu wywołała oburzenie Izraela. Netanjahu: to historyczna pomyłka "
Izrael ostro krytykuje zawarte w Genewie porozumienie sześciu światowych mocarstw z Iranem. Premier Benjamin Netanjahu nazwał je "historyczną pomyłką" i przekonywał, że "dziś świat stał się dalece bardziej niebezpieczny".
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/decyzja-mocarstw-ws-iranu-wywolala-oburzenie-izraela-netanjahu-to-historyczna-pomylka/2s8zr

Żydzi  na całym świecie zostaną ukarani. Na dzień dzisiejszy są na bardzo dobrej uprzywilejowanej sytuacji: mają świetną pracę najczęściej w urzędach, resortach siłowych, sterują polityką.
Szatan jednak sprytnie steruje nimi wszystkimi. Przed II wojną światową również taką pozycje mieli. W wielu miastach Polski było ponad 70% Żydów.
Ich bóg Baal ich odpowiednio i nagrodzi w czasach końca.
Wyobraźmy sobie taką sytuację: nadchodzi antychryst wskazujący winnego a są nimi Żydzi. Przyczyna wszelkiego zła na świecie.
Czy w tym świetle, jest jasna już nienawiść katolików, chrześcijan do Żydów? Antychryst "pozamiata" za wszystkich. Kiedyś z kolegą AblemPolakiem zastanawiałem się nad sensem istnienia witryny StopSyjonizmowi...Teraz mam odpowiedź - nienawiść do żydów. Co dobre, to admini tej witryny są ateistami, co oświadczyli tu-> ale link ten już nie istnieje "http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/10
/14/nwo-talmudyzacja-swiata-innowiercow-czesc-ii-chabad-lubawicz/"
Obecnie witryna nazywa się: WolnaPolska


Film jako wstęp do zidentyfikowania antychrysta:

 Film mocno wskazujący na antychrysta z Islamu:Temat ten,  jest jedną wielką rzeką. Tekst, który napisałem powinien być rozbudowany o jakieś 300% w oparciu o Koran, Szariat, Kalifat, etc

 Po tym jak sobie to wszystko uświadomiłem, wiem, że szatan właśnie dlatego chce wyeliminować jak największa liczbę chrześcijan ,w czym pomagają mu wszyscy władcy Europy oraz Ameryk, by w czasach końca nie spotkać oporu. Ich ostatnim celem jest USA. Kolosalna rzesza chrześcijan, która zostanie zgładzona. Kraje Europy dotknie bieda.

Chcą zmienić poniższe statystyki

"Chrześcijaństwo wciąż jest największą religią świata. Kolejne miejsca zajmują islam, hinduizm i buddyzm - wynika z ogłoszonych 18 grudnia wyników badań amerykańskiego think tanku The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life. Do jakiejś grupy religijnej należy 84 proc. mieszkańców naszej planety. Dotyczy to więc 5,8 mld spośród 6,9 mld ludzi. Jest wśród nich 2,2 mld chrześcijan (34 proc. populacji), 1,6 mld muzułmanów (23 proc.), 1 mld hinduistów (15 proc.) i 500 mln buddystów (7 proc.). Judaizm wyznaje 14 mln ludzi (0,2 proc.). 58 mln Ziemian wyznaje takie religie jak bhaizm, sikhizm i taoizm, zaś ponad 400 mln wyznaje inne religie, lokalne religie."Ten kto tu pozostanie nie będzie miał łatwo. Świat czeka dzicz i rzeź. Cała nadzieja w Jezusie Chrystusie.

9 komentarzy:

 1. O antychruście z Islamu jest fajny film w 2 częściach na forum:
  http://forum-chrzescijan.pl/index.php/forum/antychryst/60-mesjasz-islamu-to-antychryst-z-biblii

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie tylko zydzi sa nienawidzeni na swiecie miedzy innymi w Europie ale tez i arabowie. Nazywani sa brudasami. Nie wiem czy Antychryst będzie wywodzil się z tego ludu. Antychryst będzie miał niezwykla charyzmę, która zwiedzie nawet i wybranych. Nie wiem czy chrześcijanie daliby się zwieść arabowi- muzułmaninowi. Poza tym ma go zrodzić kobieta zydowka. Jak sama nazwa mowi będzie on Anty do Chrystusa wiec musi to być osoba duchowna, która uchodzi za wierzaca bo tylko w ten sposób jest w stanie zmienić Slowo Boze. Ja bym jednak obstawala przy papieżu. Chyba, ze kolejnym papieżem zostanie jakiś arab...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Również myślałem o papieżu, zwłaszcza, że Watykan podobno wykupił ziemię od Izraela.
   Tylko teraz zachodzi pytanie: co ten ktoś zrobi z potężną siłą Islamu?
   Wg mnie mesjasz żydowski i muzułmanów to będzie jedna i ta sama osoba i ona będzie antychrystem. Jak to zrobią? nie wiem.

   Usuń
  2. "Nie tylko zydzi sa nienawidzeni na swiecie miedzy innymi w Europie ale tez i arabowie."

   Ja w zasadzie nie miałem i nie mam nic do arabów.

   Usuń
 3. Dzięki czytelnikowi Luna mamy dobry film uzupełniający powyższą tezę: http://www.youtube.com/watch?v=JM5ER1AxiZM&hd=1

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie tylko Muzułmaninie czekają nadejścia Mesjasza.

  Jak dla mnie to Judaizm i tradycja żydowska jest bliższa Islamowi niż nam się wydaje.
  Te dwa systemy są bardzo koszerne i nastawione przyjaźnie do innowierców.

  Oba systemy nienawidzą Jezusa i jego naśladowców.

  Co do Astany (satany) to rzeczywiście jest to kraj muzułmański, jest tylko malutki szczegół że tam kwitnie ekumenia Żydowsko-Muzułmańska.

  Zawsze twierdziłem że ich więcej łączy niż dzieli.

  Jeśli chodzi o ludzi z KRK jako głównych promotorów Mahometa to takie są podejrzenia i domysły, zaś pewność jest co do jednego iż na pewno wywodzą się z Judaizmu.
  Chadidża bint Chuwajlid (555 - 619) Wywodziła się z rodziny wyznającej judaizm,

  Co widać w podobieństwach obu koszernych systemów.

  Jesteśmy tak samo kochani przez jednych jak i drugich.

  Jezus Obnażył i ukazał prawdę o plemieniu żmijowym, Islam jest niczym innym jak zmutowanym Judaizmem.

  W żydowskim Talmudzie – słowo często powtarza się w wersach Koranu – rabini stawiają postawę przed wszystko inne, a zatem, że żydzi są lepsi od innowierców intelektualnie, moralnie i rasowo. I tak samo zrobił Mahomet w Koranie, oparł swoje rozważania na tym przesądzie, ale z nową postawą, gdyż wskazał Arabów jako boskich wybrańców, najlepszych ze wszystkich narodów – nową wariację na ten sam temat „narodu wybranego”.

  Jest odpowiedzią na Jezusa, jest nową wariację na ten sam temat „narodu wybranego”.

  Islam to nie tylko religia, to system społeczno gospodarczy, mogący zastąpić skorumpowane władze świeckie.

  Zarówno judaizm, jak też islam mają za podstawę ten sam fundamentalizm, będący pod wpływem tej samej plemiennej kultury i w praktyce postępowania wedle tego samego ortodoksyjnego wzorca.

  Koran można byłoby opisać jako kompendium talmudycznego judaizmu.  Od dawna to powtarzam i dziwię się że niewielu to dostrzega.


  Pozdrawiam Piotrze
  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mariusz, jest jedna różnica między Islamem a Żydami: Żydzi pozwalają żyć. Nędznie bo nędznie ale nawet pozwalają Ci modlić się do Jezus Chrystusa...

   Usuń
 5. Troszkę światła może rzucić ten wartościowy artykuł.

  http://ussus.wordpress.com/2013/06/12/zydowskie-pochodzenie-wahabitow/

  Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że “islamizacja” dokonuje się ściśle pod globalistyczne dyktando.
  Do niedawna przecież "Bracia Muzułmańscy" byli terrorystami i wrogiem USA, a dziś są wspierani prze Amerykańskie Władze. ?

  OdpowiedzUsuń
 6. Ja przedwczoraj znalazłam ten artykuł:
  http://messiahiscoming.pl/komentarz-do-rozdzialu-2-ksiegi-daniela/
  Dlaczego 4 królestwo nie jest cesarstwem rzymskim
  Kto jak kto, ale islamiści zabijając chrześcijan uważają, że spełniają wolę Bożą, jak mówi Jezus
  Może właśnie należy na te królestwa patrzeć z perspektywy Izraela, na narody zagrażające bezpośrednio jemu

  OdpowiedzUsuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.