czwartek, 28 lutego 2013

Radiowóz Inspekcji Transportu Drogowego jedzie 160 km/h na ograniczeniu do 110 km/hITD TDI DIT oni polują na nas, a my na nich - tylko dlaczego oni 160km/h we mgle? 

 

  Społeczeństwo polskich Słowian zaczyna walczyć z pasożytem państwowym. Myślę że takich akcji będzie więcej. Ludzie bezradni wobec lewa (prawa") schodzą do podziemia bez zorganizowania się politycznego.

 

 

środa, 27 lutego 2013

Trochę o tym blogu i o mnie - tutorial

W związku z  licznymi mailami i mniej licznymi niepochlebnymi komentarzami jednego autora chorego z nienawiści postanowiłem trochę napisać o tym co jest często tematem maili a może być źródłem krytyki.

1. Dziękuję wszystkim za słowa uznania w mailach za moją pracę na tym blogu.


Podbój Ziemi Obiecanej – czy Bóg Starego Testamentu jest okrutny?

Dobry artykuł choć katolicki o tym co trapi wielu chrześcijan czyli o okrucieństwie Boga, do którego link  przysłała koleżanka Daisy Mona. Tekst do małych nie należy. Sam go nie miałem czasu całego przeczytać. Rozważania jakie autor przedstawia dadzą odpowiedź na powyższe pytanie.


http://www.biblia-wnioski.pl/do-pobrania-mainmenu-8.html?func=startdown&id=1

r Andrzej Wójcik

Wiele osób niewierzących w obronie swego braku wiary, a także wiele otwartych wrogów chrześcijaństwa lub judaizmu – w uzasadnieniu swoich poglądów reprezentuje tezę o okrucieństwie, bezwzględności i krwawej brutalności Boga Izraela. Zapewne wiele z nas stawało bezradnie przed pytaniami w rodzaju: „Czy Bóg, który kazał Jozuemu zabić wszystkich mieszkańców miasta włącznie z kobietami, niemowlętami i starcami, jest Bogiem miłości? Czyż Bóg Starego Testamentu nie jest raczej bezwzględnym i okrutnym Bogiem zemsty?”  .


Wyrok skazujący Ratzingera i Krolową Elzbietę

Otrzymałem wczoraj  link z informacją jak poniżej, co tłumaczyłoby szybką abdykacje Benedykta i jeszcze szybsze konklawe. Jak Biblia zapowiada bestia ujeżdżana przez nierządnice przejmie władzę. Wszystko przyjmuje pozornie nieoczekiwany obrót. Nieoczekiwany dla nieczytających Biblii.

  Niestety nie mam czasu na tłumaczenie a sam prowadzę blog więc kopiuje translatora. Jeśli ktoś zna dobrze angielski to zachęcam to przeczytania oryginału.

http://www.empowernetwork.com/drjanet/blog/guilty-verdict-pope-ratzinger-queen-elizabeth-windsor-will-go-to-jail-itccs-org-common-law-court-surrender-or-be-arrested/

Ostateczny werdykt jest renderowany w pierwszej wspólnej sprawie sąd wobec Watykanu i Kanadzie za ludobójstwo

Papież, królowa i premier Kanady uznany winnym zbrodni przeciwko ludzkości i skazany na dwadzieścia pięć lat więzienia

Sąd zarządza ich do poddania się w marcu 4 lub aresztowań Obywatelskich twarz "

Wyrok skazujący Papież Ratzinger, Queen Elizabeth Windsor pójdzie do więzienia, itccs.org-z siedzibą w Brukseli Trybunał wydał wyrok skazujący jednogłośnie z jego Jurorów Obywatelskich i nakazał aresztowanie obywateli trzydziestu oskarżonych rozpoczynających 04 marca w nakazu sądowego wydanego je dzisiaj.

Werdykt przeczytać w części,

"Mamy Jury Citizen okazać, że oskarżeni w tej sprawie są winni dwa akty oskarżenia, to znaczy, że są winni popełnienia lub pomocnictwo zbrodnie przeciwko ludzkości, i bycia częścią trwającego Conspiracy Karnego"
Jury orzekł, że każdy otrzyma pozwana obowiązkowego dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności bez warunkowego zwolnienia, i wszystkie ich majątek osobisty zajęte.
Sąd udał się na uznaniu w Nr zamówienia 022513-001,
"Pozwani są zobowiązani do poddania się dobrowolnie do Oficerów Pokoju oraz przedstawicieli upoważnionych przez Sąd, którego uznano winnym zarzutów.
"Pozwani mają siedem dni od wydania niniejszego postanowienia, do 04 marca 2103, do wykonania. Po 04 marca 2013, międzynarodowy nakaz aresztowania zostanie wydany wobec tych oskarżonych ".
Winnych m.in. Elizabeth Windsor, królowa Anglii, Stephen Harper, premier Kanady, a oficerowie na czele katolickiego, anglikańskiego i United Church of Canada. (Kompletna kopia wyroku, nakazu sądowego oraz listę z oskarżonych jest ujęty na towarzyszącej Ci link do rur).
Wyrok skazujący po prawie miesiąc obrad przez ponad trzydzieści przysięgłych Jurorów obywatel 150 eksponatów przypadku produkowanych przez prokuratorów Trybunału.
Te eksponaty szczegółowo niezbity dowód ogromnej konspiracji karnego przez instytucje oskarżonych do popełnienia i ukryć ludobójstwo na pokoleń dzieci w tak zwanych szkołach indyjskich mieszkalnych w Kanadzie.
Żaden z oskarżonych kwestionowanych lub zakwestionowana publicznego wezwania wydane na ostatni wrzesień, ani nie zaprzecza opłat dokonanych przeciwko nim, lub oferują licznik dowodów do Trybunału.
"Ich cisza powiedziała mi wiele. Dlaczego nie niewinni ludzie bronią swojego reputację, jeśli oskarżony o takich strasznych rzeczy? "Skomentował jeden juror, z siedzibą w Anglii.
"Przestępstwa te zostały skierowane do dzieci, i były zimne i obliczony plan zniszczyć Indian, którzy nie byli chrześcijanami. A pozwani najwyraźniej wciąż tuszowanie tej zbrodni. Więc uważaliśmy, że mieliśmy zrobić więcej niż uderzyć ich nadgarstek. Cały terror przez państwo zabezpieczonych kościołów, które są ponad prawem musi się skończyć, bo dzieci nadal cierpią z niego. "
Wyrok Trybunału oświadcza bogactwo i majątek kościołów odpowiedzialnych za ludobójstwo do kanadyjskiego przepadkowi i umieszczono pod własnością publiczną, w ramach reparacji dla rodzin ponad 50.000 dzieci, które zmarły w mieszkalnej szkołach.
Aby wymusić swoje zdanie, Trybunał odpowiedzialnymi obywatelami w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Anglii, Włoszech i kilkanaście innych narodów działać jako jego prawnie agentów uzbrojonych w warranty i spokojnie zająć i wykorzystać właściwości katolicki, anglikański i Zjednoczony Kościół w Kanadzie, które są głównym czynnikiem w śmierci tych dzieci.
"To zdanie daje podstaw prawnych i legitymację do zawodów kościelnych, które zostały już rozpoczęte przez ofiary tortur Kościoła na całym świecie", powiedział Kevin Annett, główny doradca do prokuratury, która przedstawiła swoje argumenty do świata. (Patrz www.itccs.org, 06 listopada i 30 stycznia dyskusyjnych)
"Werdykt Trybunału jest wyraźnie, że te kościelne organy karne mają być prawnie i praktycznie disestablished, a ich bogactwo odzyskane skradzione przez ludzi. Sprawiedliwość w końcu zaczęły być podawane. Zmarłych mogą teraz spać łatwiej. "
Funkcjonariuszy sądowych przekazując zlecenie do wszystkich pozwanych w tym tygodniu, w tym do kanadyjskiego premiera, królowa Anglii i Joseph Ratzinger, papież Benedykt emeryturę kto unika aresztowania w Watykanie po nagle rezygnacji dwa tygodnie temu.
Aresztowań obywateli "tych i innych oskarżonych rozpocznie się w dniu 04 marca, jeśli nie poddać się i ich aktywów, jak na nakazu sądowego.
Działania te zostaną sfilmowane i zamieszczona na tu w przyszłym tygodniu, wraz z kolejnymi aktualizacjami z Trybunału i jego pełnomocnicy obywatela.
Proszę zapoznać się z towarzyszącym ci wideo rury.
Wydane przez Główny Urząd,
Międzynarodowy Trybunał w sprawie zbrodni Kościoła i państwa
25 lutego 2013
Bruksela

Czy Piotr jest skałą na której Pan Jezus Chrystus miał zbudować Swój Kościół?

http://carm.org/languages/polish/czy-piotr-jest-ska%C5%82%C4%85-na-kt%C3%B3rej-pan-jezus-chrystus-mia%C5%82-zbudowa%C4%87-sw%C3%B3j-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82

„(...) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (...)”
Mateusza 16:18
Kościół Rzymsko Katolicki, kładzie duży nacisk na Piotra apostoła i twierdzi, że Pan Jezus Chrystus powiedział Piotrowi, że na nim, czyli na Piotrze zbuduje Swój Kościół.
"(...) W kolegium Dwunastu pierwsze miejsce zajmuje Szymon Piotr 280 . Jezus powierzył mu wyjątkową misję. Dzięki objawieniu otrzymanemu od Ojca Piotr wyznał: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Nasz Pan powiedział wtedy do niego: "Ty jesteś Piotr [czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą" (Mt 16, 18). Chrystus, "żywy kamień" (1 P 2, 4), zapewnia swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze zwycięstwo nad mocami śmierci. Piotr z racji wyznanej wiary pozostanie niezachwianą skałą Kościoła. Będzie strzegł tej wiary przed wszelką słabością oraz umacniał w niej swoich braci (...)"
Katechizm Kościoła Katolickiego par.552.
Przez słowo „skała”, Zbawiciel ...........nie dał się, ale jest o wiele bardziej widoczne w języku aramejskim, gdzie to same słowo (Kepha) oznacza „Piotra” i „skałę”.
Jego wyznanie , jak to zobaczymy za chwilę, pozwoli nam wyjaśnić czy Pan Jezus chciał uczynić Piotra przywódcą wspólnoty, której wierzący uznawali Chrystusa jako obiecanego przez Boga Mesjasza; poprzez Niego (Piotra), Królestwo Chrystusa byłoby nie do zdobycia (przez moce ciemności), gdzie duchowa opieka wiernych wiernych byłaby w rękach Piotra, jako specjalnego reprezentanta Chrystusa na ziemi.
Jako odnośnik i potwierdzenie w Piśmie Świętym, jest przytaczany wiersz 18 z 16 roździału ew.Mateusza.
Zobaczmy kontekst całości wyznania: „(...)
Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem
(...)”
Na pierwszym miejscu. Kiedy przyglądniemy się tekstowi greckiemu z Mateusza 16:18 , można dostrzec coś co jest widoczne w j.polskim czy angielskim lub też hiszpańskim lub innych.”... Ty jesteś Piotr (πέτρος, petros) i na tej skale (πέτρα, petra) zbuduje Mój Kościół.
W j.polskim występuje słowo aktor-aktorka, pierwsze jest rodzaju męskiego, drugie żeńskiego. To samo występuje w j.greckim, w tym przypadku: "Petros" jest rodzaju męskiego, "Petra" rodzaju żeńskiego. Piotr jest nazwany tu: : "Petros". Ale Pan Jezus mówi, że zbuduje Swój Kościół na "petra", używając tu rodzajnika żeńskiego!
Zilustrujmy ten przykład stosując słowa: „aktor” i „aktorka”.
Pan jest aktorem i aktorką i z tym nakręcę mój film.Czy jest widoczna nie poprawność w tym zdaniu ? Poprawnie jest: z tym aktorem albo z tą aktorką, czyż nie?
Jezus nie powiedział w tym fragmencie, że zbuduje Swój Kościół na Piotrze, tu chodzi o coś więcej.
Więc, co robi owa „Petra”, rodzajnik żeński, czego dotyczy ?
Rodzajnki żeński “Petra” występuje 4 razy w Nowym Testamencie:
- ew.Mateusza 16:18 „(...) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (...)”
- ew.Mateusza 27:60 „(...)i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień (petra) i odszedł (…)”
- 1 list do Koryntian 10:4 „(...)i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała (petra) - to był Chrystus (...)”
- 1 list Piotra 2:8 „(...)i kamieniem upadku, i skałą (petra) zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni (...)”
Proszę zwrócić uwagę, że Piotr w swoim liście (1Piotra 2:8) czyni kolejne wyznanie odnośnie Chrysusa, bardziej przejżste, wyznając i wskazując KTO jest Skałą!
Kamień jest kruchy, niestały i Piotr dokładnie był taki sam: zwątpił idąc do Jezusa po wodzie, zaparł się Pana, został zganiony przez ap.Pawła w Antiochii.
Mateusza 14, 29:30 : „(...) A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! (...)”
Łukasza 22, 57:58 „(...) Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: Człowieku, nie jestem! (…)”
Galacjan 2,11:14 „(...) Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania.
To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? (...)”
Jezus wiedział że w sercu Piotra były wątpliwości, że Piotr był jak "ruchomy kamień", na którym Kościół byłby zbudowany.(Historia Kościoła wskazuje, iż postępujący po sobie Papieże zmieniali swoich poprzedników tak w decyzjach jak i nauce.)
Zbudowanie na Jezusie jako skale, to rzeczywiste wyznanie Piotra odnośnie Jezusa. To Piotrowe wyznanie , jak i wypowiedź Pana Jezusa, jest całkowicie zgodna z Pismem Świętym, gdzie termin skała jest używane w odniesieniu do Boga, ale nigdy do człowieka:
- Księga Powtórzonego Prawa 32:4 „(...) On jest skałą !(...)”
- Izajasza 44,8 „(...) Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego! (...)”
- list do Rzymian 9:33 „(...) jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony (...)”
To powinno być oczywiste, że Słowo Boże w tym przypadku nie odnosi się do Piotra, ale do samego Jezusa jako do Skały.
Aramejskie słowo Kepha.
W kontraście do tego, co zacytowane zostało z Katechizmu (na początku tego artykułu), Kościół rzymskokatolicki mówi, że Skała nie może odnosić się do Pana Jezusa Chrystusa. Lecz jedynie do Piotra jest o wiele bardziej widoczne Aramejski, w którym samo słowo używane do "Piotr" i "skała".
Problemem jest to, że tekst nie jest spisany w j.aramejskim lecz w greckim.
Ponad to ew.Jana 1,42 podaje: „(...)I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr (...)”
Słowo, imię w tym przypadku oznacza: Petros, nie petra.
Jezus jest Skałą na której jest budowany Kościół.
Prawdą jest że jedynym fundamentem wiary jest Jezus Chrystus.Jedyna Skała i jedyny, na którego powinny patrzeć nasze oczy.Powinniśmy patrzeć na Niego i nikogo innego.Fundamentem Kościoła jest Chrystus nie Piotr.
„(...) Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus (...)”
1 list do Koryntian 3,11

wtorek, 26 lutego 2013

Teoria "pustej ziemi" (Agharta, Asgard), czy to teoria czy fakt?

Polecam bardzo ciekawy artykuł o tzw pustej ziemi. Tym bardziej ciekawy, że jest usuwany z popularnych forów biblijnych...
Dziwne głosy wydobywające się w ub roku z pod ziemi mogłyby tylko potwierdzać jakieś życie pod ziemią.

----------------

Oficjalny pogląd że ziemia jest pełna w środku jest tak silny, że dla wielu bliższe spojrzenie na ten pogląd jest niedorzeczny. Po co?, przecież to jest bezdyskusyjne. Jak to zwykle bywa wszystko "sprawdza się w praniu". Dlatego postanowiliśmy temat pustej ziemi, przetestować na forum biblijnym i co się okazuje? zobaczmy; http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=8373 ,:


1. Wielka Otchłań
W pierwszej części artykułu „Genezis - hipoteza stworzenia ziemi” zakończyłem temat na rozdziale pierwszym dotyczącym stworzenia świata. Rozdział ten, ukazał nam w jaki sposób powstała ziemia. Mamy tam opis powstania dwóch źródeł światła, jedno w wewnętrznym świecie ziemi, drugie w świecie zewnętrznym. Przedstawiony dwa razy jest również opis stwarzania życia. Na samym końcu mamy stwarzanie przez Boga człowieka – mężczyzny i kobiety. Wydawało by się, że mamy wszystko, bo Bóg całe dzieło zakończył dnia siódmego, pobłogosławił ten dzień i odpoczął. Chronologicznie po I rozdziale Genezis, mamy II rozdział, lecz z ponownym stworzeniem człowieka. Rozdział ten jest jakby rozpoczęciem dziejów człowieka na ziemi. Niestety różnica miedzy tymi rozdziałami jest widoczna w poniższych aspektach:

1. Akt stworzenia człowieka jest inny niż w rozdziale pierwszym.
2. W rozdziale pierwszym Bóg najpierw stworzył florę a potem człowieka. W rozdziale drugim jest odwrotnie.
3. Bóg umiejscowił ogród w Eden na wschodzie… czyli nie wiadomo gdzie?
4. Z Edenu wychodziła rzeka, która dzieliła się na cztery rzeki: Fison w kraju Ewilat, Geon - kraj Etiopii, Tygrys –Assyria, Eufrat. Wiemy, że rzeki te wypływające z Eden istniały przed Potopem. Nie mamy, żadnej informacji, że po Potopie Eden uległ zagładzie. Gdyby coś takiego się wydarzyło Bóg poprzez Mojżesza by nam to przekazał. Jedno wiemy, że drzewa życia w Eden pilnował cherub z wirującym ognistym mieczem.

Wróćmy do tematu, czyli aktu stwarzania Ziemi.

W rozdziale 1 Biblii, mamy takie pojęcia: „Otchłań”, „ Wielka Otchłań”.
Co to jest Otchłań?
Słownik języka polskiego min. tak tłumaczy to słowo:
Otchłań - (1.1) puste, ogromne (nieograniczone, bezkresne) miejsce

[Syr.24/29]
(29) gdyż myśl jego pełniejsza jest niż morze, a rada głębsza niż Wielka Otchłań.

[Ez.31/15]
15) Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym on zszedł do Szeolu, na znak żałoby zamknąłem nad nim Otchłań, zatrzymałem jej strumienie i zastawiłem wielkie wody; z jego powodu spowiłem Liban w strój żałobny i z jego powodu uschły wszystkie drzewa na polach.

[Hab.3/10]
(10) Na widok Twój trzęsą się góry, ulewa deszczu runęła. Wielka Otchłań głos swój podniosła, wysoko uniosła swe ręce.

[Ap.6/8]
(8) I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.

[Ap.20/13]
(13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.

[Ap.20/14]
(14) A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.


Czyli Otchłań to coś pustego, co znajduje się wewnątrz Ziemi. Wymowny jest fragment Apokalipsy 6/8 … I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. … Czy grozi nam coś z wnętrza Otchłani? Czy tam jest faktycznie drugi świat? Trudno powiedzieć - sprawa owiana jest tajemnicą. Jedyne co mamy to opis w Biblii.

2. Legendy, przygody i inne informacje związane z pustą Ziemią

Bardzo dużo ciekawych rzeczy można znaleźć w książce Aleca Maclellana „Tajemnica pustej ziemi”
Poniżej pierwsze fragmenty tej książki …..

[…] Starożytna południowoamerykańska legenda opowiada, że 2000 lat temu czterej
bracia i cztery siostry wyszli z olbrzymiej jaskini sięgającej środka Ziemi. Najstarszy
z braci wspiął się na szczyt góry w kraju zwanym dzisiaj Peru, podniósł cztery kamienie i rzucił je w cztery strony świata. W ten sposób objął w posiadanie ziemie, które
znalazły się w zasięgu tych kamieni i wszystkich ludzi, którzy je zamieszkiwali. Założył miasto Cuzco, późniejszą stolicę potężnego państwa Inków.
Według miejscowej tradycji ci mężczyźni i kobiety przybyli z jakiegoś podziemnego świata i nauczyło ludzi budownictwa, uprawy ziemi, wszelkich sztuk i rzemiosł
oraz organizacji gospodarki i społeczeństwa. Wszystko to uczyniło z państwa Inków
prawdziwy cud Ameryki prekolumbijskiej, lecz zostało zniszczone przez hiszpańskich najeźdźców. Tajemniczy dobroczyńcy pozostawili też wykute na kamiennej tabliczce przesłanie, które ma dla nas szczególne znaczenie u początków nowego tysiąclecia.

Kiedy miną dwa tysiące lat,
Pod zamarzniętymi wodami
Odkryty zostanie nowy świat.

Naukowcy, którzy badali ten trójwiersz, sugerują, iż wzmianka o zamarzniętych
wodach prawdopodobnie odnosi się do bieguna południowego; zaś sformułowanie
„nowy świat” do bardzo starego wierzenia, że właśnie tam znajduje się wejście do
baśniowej Pustej Ziemi. Jeżeli to prawda, proroctwo to daje wreszcie nadzieję wyjaśnienia jednej z największych zagadek w historii świata zamieszkanego przez ludzi.


A na razie podaję animację komputerową która przybliża temat http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ubKFmIDBMjU

Okazało się że temat wczoraj został zamknięty na tym forum z powodu niemocy argumentacyjnej jednego z adminów, ale sobie poradziliśmy i jest wznowiony na tym forum : http://www.zbawieniecom.fora.pl/nauka-a-biblia,9/czy-biblia-informuje-nas-o-pustej-ziemi,1117.html
a teraz mała galeria zdjęć:poniedziałek, 25 lutego 2013

Mariusz Max Kolonko i życie na podsłuchu


Nastroje narodowe dają o sobie znać


Adam Michnik: mam dosyć tego kraju, wyjeżdżam

Chciałoby się napisać: "a wyjeżdżaj i nie wracaj", ale to tylko życzenia garstki nic nie znaczących Polaków.
Nie jestem w stanie zrozumieć takich ludzi pełnych hipokryzji, wyrachowania i świadomego zła. Czy nie mam prawa go oceniać? czy zła nie mogę nazywać złem? Biblia mówi: nie sądźcie bo będziecie osądzeni.
Myślę, że ten cytat nijak się ma do Adama Michnika i jego armii kłamców.
Tekst ten serwuje na tym blogu ponieważ wszyscy powinni wiedzieć w jaki sposób ONI manipulują społeczeństwem. Na biały mówią czarny, a na plus mówią minus. Warto przeczytać bo mimo upływu czasu sowietyzm wciąż jest żywy.


------------------------http://narodowcy.net/adam-mihcnik-mam-dosyc-tego-kraju-wyjezdzam/2012/04/01/

Odnoszę wrażenie, że ten smutny demon polskiego nacjonalizmu odradza się w każdym pokoleniu. Co dzień boleśnie doświadczam, że sformułowanie Tuska o polskości zawierało w sobie jakąś głęboką prawdę [D. Tusk: "polskość to nienormalność" Znak, 1987 r.] Niestety, nie widzę szans na szybką poprawę. Pojawiają się wprawdzie głosy, może nieco ekscentryczne, ale z pewnością odważne, takie jak Janusza Palikota ["Przyszedł czas, by powiedzieć Polakom, że muszą się wyrzec swojej polskości", konferencja "Dialog i Przyszłość", luty 2012]. Nie mam jednak złudzeń, Polacy nie są gotowi zmierzyć się ze swoją ponurą tożsamością- nasz portal dotarł do fragmentów wywiadu, jakiego twórca imperium medialnego i jeden z najbardziej wpływowych ludzi III RP udzielił kilka tygodni temu tygodnikowi „Newswek”.
- Czy jestem rozgoryczony? Pewnie, że jestem! Ponad 20 lat intensywnej orki, setki, a może nawet tysiące redaktorów, których przepuściliśmy przez szkołę odpowiedzialnego myślenia w naszym koncernie, rozesłaliśmy do mediów lokalnych i centralnych i co? Wszystko, za przeproszeniem, psu w dupe! [...]
- Maszerują, ciągle maszerują, w te i we wte, jak w jakimś amoku! Fanatycy religijni, fanatycy narodowi – właściwie często tylko to ich łączy – tępy, zacietrzewiony fanatyzm. Krzyczą o prawdzie, a myślą o zemście, gardłują coś o honorze, zupełnie bez ładu i składu. Absurd, ci ludzie żyją mentalnie w XIX wieku. Wielka Polska, Dmowski, frazesy o Narodowych Siłach Zbrojnych – pan wie co się pod tym kryje? Pan wie co stoi za tymi hasłami? – zacięta twarz pałkarza w brunatnej koszuli. Z tą różnicą, że dziś będzie miał kij baseballowy w ręku. [...]
- Pyta pan o Kościół… Tutaj też przedwcześnie myśleliśmy, że wszystko już wygrane. Wie pan, katolicyzm jest jak trujący związek chemiczny – strawny tylko wtedy, kiedy go mocno rozpuścić. Drobna kapsułka na całe litry wody – o, wtedy można prowadzić dialog. Ale tutaj też niewesoło; wspieraliśmy Tygodnik [Powszechny - przyp. red.], Więź, Znak – ale co z tego, oni są słabi. I słabną z roku na rok, nie reprodukują się. W siłę rosną znowu tylko fanatycy, niezależnie od tego, czy będzie to Radio Maryja, charyzmatycy, czy ci tradycjonaliści, rodem ze średniowiecza. Dlatego Tusk robi dobrze, kiedy bierze twardy kurs – był taki projekt Kościoła otwartego, ale widać, że to się nie powiodło, więc trzeba ostrzej walczyć, nie ma z kim dialogować.[...]
- Ale z drugiej strony jest w tym jakaś konsekwencja – ci, którzy świadomie czytają Tygdonik czy Więź, żyją tym klimatem, którzy mają umysły otwarte, dochodzą do tego, co większość normalnych ludzi na Zachodzie – że Kościół i religia to zbędna nadbudowa, że życie duchowe jednostki powinno być o wiele bardziej wolne. Oczywiście, skutek jest taki, że w Kościele zostają tylko fanatycy i chyba już nic tego nie zmieni.[...]
- Ja powiem panu tak – jestem już cholernie zmęczony. Mam dosyć tego kraju, odnoszę wrażenie, że tu już zawsze będzie zaścianek. Zdecydowałem, że w ciągu najbliższego roku wyjeżdżam. [...] Nie, jeszcze nie wiem gdzie. Chcę trochę czasu spędzić ze starymi znajomymi, poodwiedzać rodzinę za granicą. Jeszcze nie wiem gdzie osiądę na stałe. Ostatnio tak sobie rozmawialiśmy z Jurkiem [Urabnem] i Mariuszem [Watlerem], przy jakiejś drobnej wódeczce, że można by gdzieś wykupić sobie wysepkę w tropikach, nazwiemy ją Madagaskar 2 [śmiech].”

Benedykt XVI: możliwe jest przyspieszenie zwołania konklawe

Intrygującą i zaskakującą decyzję podjął Benedykt papież o przyspieszeniu konklawe. Taka decyzje ewidentnie wskazuje na jakąś grę polityczną i strach przed upływającym czasem. Pytanie dlaczego....
Groźba sprawy sądowej za ukrywanie pedofilii czy przygotowanie pod rzekome przybycie "kosmitów".
Jest jeszcze jedna hipoteza. Nowy papież będzie miał szczególną rolę w przyspieszeniu NWO. Jak wiadomo poważnym kandydatem na papieża w konklawe 2013 jest czarnoskóry  kardynał Peter Tucson z poglądów skrajny komunista. To by oznaczało, że mielibyśmy dwóch czarnoskórych przywódców świata o poglądach lewicowych.

Obawiam się, że spokój po medialnym huku o meteorytach jest spokojem przed burzą. Zwłaszcza, że wielu ekonomistów prognozuje załamanie się ekonomii UE lub dolara.Benedykt XVI w ogłoszonym dokumencie - Motu Proprio - postanowił, że możliwe jest przyspieszenie zwołania konklawe. Taką decyzję - głosi papieski dokument zaprezentowany w Watykanie - mogą podjąć kardynałowie.

Warunkiem zwołania konklawe wcześniej niż w 15-20. dniu wakatu w Stolicy Apostolskiej jest obecność wszystkich kardynałów-elektorów w Rzymie - zdecydował Benedykt XVI, ustępujący w czwartek.
Na mocy dokumentu w formie Motu Proprio "De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis attinentibus" (O niektórych modyfikacjach norm dotyczących wyboru Biskupa Rzymu) Benedykt XVI wprowadził zmiany do konstytucji apostolskiej Jana Pawła II "Universi Dominici gregis" z 1996 roku.


Najważniejszy punkt dotyczący terminu zwołania konklawe brzmi obecnie: "Ustalam ponadto, że - od chwili, gdy Stolica Apostolska jest zgodnie z prawem wakująca - obecni kardynałowie elektorzy powinni poczekać piętnaście pełnych dni na nieobecnych kardynałów; pozostawiam jednak Kolegium Kardynałów prawo przyspieszenia konklawe, jeśli stwierdzi obecność wszystkich kardynałów-elektorów, a także prawo odłożenia, jeśli są poważne motywy, początku wyboru na kilka dalszych dni".


http://wiadomosci.onet.pl/swiat/benedykt-xvi-mozliwe-jest-przyspieszenie-zwolania-,1,5429878,wiadomosc.html

sobota, 23 lutego 2013

Francja: homoseksualna adopcja dzieci przyjęta

Izba niższa francuskiego parlamentu przyjęła projekt ustawy zezwalający homoseksualistom na zawieranie małżeństw i adopcję dzieci.
Za przyjęciem projektu opowiedziało się 329 deputowanych przy 229 głosach sprzeciwu.
2 kwietnia projektem zajmie się francuski Senat, w którym podobnie, jak w izbie niższej, większość mają rządzący socjaliści. 
Wszystko wskazuje zatem na to, że parlament Francji ostatecznie zlekceważy wielotysięczne protesty przeciwko ustawie.
Warto przypomnieć, że przyznawanie praw gejom i lesbijkom rozpoczęło się we Francji w 1999 roku od... legalizacji związków partnerskich.

Izrael: coraz mniej chrzescijan w Nazarecie

Chrześcijanie są kurczącą się mniejszością w miasteczku – kolebce Jezusa – Nazarecie, pisze izraelska gazeta Globes. Kiedyś miasto z silną społecznością chrześcijańską, dzisiaj jedynie jedna trzecia mieszkańców to chrześcijanie. W rzeczywistości Nazaret jest dzisiaj miastem muzułmańskim. Chrześcijanie, spośród których wielu jest lojalnymi obywatelami państwa Izrael, a nawet wysyłają swoje dzieci do wojska, doświadczają prześladowań od swoich muzułmańskich sąsiadów. Artykuł z The Globes cytował ojca – chrześcijanina, który próbował zorganizować imprezę dla swojego syna na zakończenie jego służby wojskowej, ale żadna z sal w mieście nie chciała udostępnić miejsca na taką imprezę.
Impreza ta odbyła się w pobliskim żydowskim miasteczku – Górny Nazaret, choć próbowano ją zakłócić przemocą, kiedy muzułmanie pocięli opony duchownego, który przybył na ową imprezę. Ojciec duchowny Jubrail Naddaf, który aktywnie zachęca młodych chrześcijan Arabów do wstępowania do IDF oraz służeniu Izraelowi, został ekskomunikowany, jak również stał się celem nie tylko dla muzułmanów, ale również dla nienawidzących Izraela chrześcijan.

za Word of Life w Izraelu

 Aresztowanie chrześcijan w Libii

Czterech obcokrajowców aresztowały libijskie służby bezpieczeństwa pod zarzutem propagowania chrześcijaństwa. Do incydentu doszło 12 lutego w Bengazi na wschodzie Libii. Zatrzymani to Egipcjanin, obywatel RPA, Koreańczyk i Szwed z amerykańskim paszportem. Aresztowania dokonano w drukarni, gdzie podejrzani mieli powielać książki nawołujące do przejścia na chrześcijaństwo.
-----------------------------

Czasy końca się zbliżają czego dowodem jest ten news. Prześladowanie chrześcijan nabiera tempa. Miejmy tą świadomość, że w Polsce jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze....

Na sobotni wieczór lub niedzielne popołudnie - Dzieje Apostolskie


Isus Chrystus to nie kelner

Nie będziesz używał imienia Pana, Boga twego, nadaremnie, bo nie ujdzie karania, kto by dla próżnej rzeczy użył imienia jego

Wiele razy zdarza mi się, choć może nie powinienem tego robić, strofować osoby w rodzinie lub znajomych, kiedy te mawiają przy byle błahostce, potknięciu itp "o Jezu". Zdarza się też niektórym mówienie z taką oto kombinacją słów "o Jezu jakie to k...a ładne". Wszystkie te osoby są wierzące.


piątek, 22 lutego 2013

Jim Carrey i Jenny McCarthy przedstawiają szokującą próbę ukrycia faktów przez rząd


Noga na gardle czyli czy Polacy będą błagać o wodę tak jak Palestyńczycyźródło: http://www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia

Powtarzam: woda to życie. Albo śmierć. Ale też sposób na złoty interes bez końca. Izraelska grupa TAHAL/Eko-Wark przejmuje nasze wodociągi?

Prywatyzacja miejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych jest w Polsce nieuchronna. Samorządy mają dzięki temu dodatkowe środki na innego rodzaju inwestycje - twierdzi Michael Reiss, prezes spółki Eko-Wark z izraelskiej grupy Tahal, która właśnie weszła na polski rynek.
Grupa Tahal/Eko-Wark otwarła właśnie swoją siedzibę w Warszawie. Jakie są plany rozwoju i inwestycji spółki w Polsce? Czy będą to inwestycje realizowane z podmiotami publicznymi np. w ramach PPP lub BOT?
Michael Reiss, prezes spółki Eko-Wark: Ze względu na swoje doświadczenie Tahal może być partnerem przy dużych inwestycjach, takich jak np. Projekt Odra, który ma strategiczne znaczenie dla regionu Europy Środkowej, budżet na poziomie 1,5 mld zł i jest współfinansowany przez rząd Polski i Niemiec. To przetarg międzynarodowy, w którym weźmiemy udział.
Takie projekty są dla nas najbardziej interesujące i jesteśmy dobrym partnerem ze względu na zaplecze finansowe, technologiczne, doświadczenie z innych krajów. Dostęp do finansowania dużych przedsięwzięć sprawia, że jesteśmy też zainteresowani inwestycjami typu BOT i PPP oraz prywatyzacjami miejskich zakładów wodnych i kanalizacyjnych.
Poza tym Grupa Tahal ma możliwości rozwiązania wielu potencjalnych zagrożeń dla gospodarki wodnej nie tylko w Polsce ale i w regionie Europy Środkowej. Na przykład nieodpowiednia melioracja i drenaż jest jedną z przyczyn problemów z gospodarką wodną oraz powodziami.
Które z doświadczeń spółki w innych krajach można przenieść na polski grunt?
- Na pewno doświadczenia z Chin przy projektach typu BOT.
Jak pan ocenia perspektywy i trendy w rozwoju rynku wodno-kanalizacyjnego w Polsce?
- Z pewnością kierunkiem rozwojowym jest prywatyzacja miejskich zakładów wodno-kanalizacyjnych.
Zakładamy, że coraz częstsze będą również na polskim rynku inwestycje typu BOT i PPP, którymi jesteśmy zainteresowani, bo tak jak wspominałem, mamy odpowiednie doświadczenie i zaplecze finansowe grupy Kardan do inwestycji długofalowych i wieloletnich oraz wiedzę jak się zarządza dużymi inwestycjami w perspektywie 25, 30 lat.
Czy pana zdaniem prywatyzacja miejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych jest możliwa czy raczej samorządy nie będą chciały stracić kontroli nad tymi zakładami?
Prywatyzacja miejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych jest w Polsce nieuchronna. Na całym świecie funkcjonuje to już w ten sposób, samorządy mają dzięki temu dodatkowe środki na innego rodzaju inwestycje a my mamy doświadczenie z innych rynków i wiemy jak tego typu inwestycje przeprowadzać i nimi zarządzać.
Obawiacie się konkurencji?
Doceniamy doświadczenie konkurencji, mamy też świadomość, że nasze zaplecze finansowe i doświadczenie z 50 krajów jest unikalne i jesteśmy dobrym partnerem dla Polski do dużych inwestycji w szerokim zakresie gospodarki wodnej.
A jak ocenia ceny wody w polskich miastach- są za niskie, za wysokie?
- Na ten temat nie chcę się wypowiadać.


A tu macie Państwo odpowiedź na jeden z punktów "umowy" rządu "polskiego", który in corpore pojechał na pamiętną wycieczkę do Izraela.
Dziękuję komentatorowi a1a za wskazanie tego artykułu.
czwartek, 21 lutego 2013

Astrologia, demony i upadłe anioły

Czym jest astrologia?


Astrologia (gr. αστρολογία astrología = άστρον ástron + λόγος lógos, ’nauka o gwiazdach’) – polega na badaniu położenia ciał niebieskich przy założeniu, że istnieje korelacja między zjawiskami na niebie a losem poszczególnych ludzi i wydarzeniami na Ziemi. Wikipedia
Dobrym przykładem na oddziaływanie ciał niebieskich na Ziemię jest Księżyc, który to sprawia, że mamy przypływy i dopływy zależnie od jego faz.
Tak się składa że astrologią interesowałem się przez wiele lat. Mam kilkadziesiąt książek i setki godzin zgłębiania wiedzy. Czytając efemerydy - tabele przypominające system binarny w komputerze, z tym że zera i jedynki zastępują minuty, godziny i symbole planet. Dla każdego kto widzi to pierwszy raz jest niczym jakaś tabela matematyczna którą ciężko zrozumieć
To co mogę powiedzieć o astrologii, to niestety, ale że to działa. Często w rozmowie o astrologii ze znajomymi mówiłem im, że po podaniu godziny urodzenia będę wiedział więcej niż ty sam/a o sobie.
To nie były fakty, które dały się naciągnąć pod horoskop lub na odwrót. Np pewna kobieta miała  ascendent w koziorożcu. Wynika z tego, że zazwyczaj są bardzo złe stosunki z ojcem i braćmi jeśli braci ma. Chodzi o linię męską. Z ojcem prawie brak kontaktu.
Saturn zaś, w horoskopie ukazuje nasze ograniczenia. I tak dalej..

Artykuł ten postanowiłem napisać z kilku powodów:
1. W kontekście Biblii
2. W kontekście mitologii
3. Aby zapoczątkować temat nie do końca zbadany.Biblia mówi o astrologii w ten sposób:


Dziś trochę pesymistycznie

Około 5 dni temu pewien czytelnik tego bloga napisał pod jednym z moich tekstów, że boi się wszystkiego czytając te wiadomości ze stron prawdy. Wczoraj rozmawiając z kolegą Mariuszem o świadomości społeczeństwa a raczej jej braku, powiedziałem mu, że wiedzę jaką posiadamy o tej smutnej faktycznie rzeczywistości możemy opisać dwoma słowami  z filmu z Antony Hopkinsem w którym powiedział że: "świadomość boli". To prawda boli.
Boli mnie świadomość w jakim kraju żyjemy, jak nas okradają, jak oszukują, jak wiele jest zła, jak fałszywą religią jest katolicyzm, który wpływa niemal na każdą dziedzinę życia. Boli mnie również to, że nie miałem zbytniego wpływu na wybór kraju urodzenia czy rodziców a wychowywałem się bez ojca co stawiało mnie w przegranej sytuacji do innych. Boli mnie to, że nie miałem wpływu na moje zwiedzenie jakąś matką boską,  czy Isztar i całowaniem narzędzia zbrodni czyli krzyża.
To czego inni się boją, to ja oczekuje. Modlę się często o najszybsze przyjście Isusa/Jezusa Chrystusa. Chciałbym aby apokalipsa się już zaczęła. Nie lubię tego świata i tyle.

środa, 20 lutego 2013

Królowa Niebios - Demoniczne zwierzchności

Od dawna zastanawiam się nad przyczyną pecha naszego kraju zwanego jeszcze Polską. Rozbiory, kłótnie, spory, obozy koncentracyjne a teraz rządy Tuska sprawiły że Polacy są parobkami Europy. Do momentu przeczytania tego artykułu myślałem, że główną przyczyną polskich klęsk i pecha była ta nacja, która od II wojny światowej rządzi Polską. Zdanie o tyle zmieniam, że podpieram się pewnym cytatem, brzmiącym mniej więcej tak: "zawsze było tak na świecie, że wraz z "chrystianizacją" narodów tuż za kościołem katolickim szli ONI (nie piszę jaka nacja, żeby nie posądzili mnie o wiadomo co).
Wszystko zaczyna się układać w całość. Wiedza o demonach plus ten tekst poniżej,  daje obraz przyczyn zła
 jakich doświadczamy w Polsce. Jest nim kult bogini Isztar zwanej  królową niebios i ostatecznie podstępem tzw Matką Bożą. Kiedyś będąc w Ostrawie w Czechach zauważyłem taką matkę boską w otoczeniu gwiazd ...pięcioramiennych. Zaintrygowało mnie to. Okazało się, że w Polsce również w takiej postaci występuje. Połączyłem to z pentagramem jednak nie wiedziałem jak wielki ma wpływ na zbiór ludzi jakim jest naród, kraj.Kościół Rzymsko Katolicki podczas chrystianizacji podstępnie pozamieniał obiekty czci z bogów rzymskich na bożków katolickich:

"Wszelkie oznaki rodzimej wiary, całkowicie zastępowane były chrześcijańskimi symbolami – w miejscu świętych gajów i świątyń (kącin), wznoszono kościoły; w dniach, w których obchodzono uroczystości religijne (np. celtyckie Samhain czy słowiańskie Dziady), ustalano różnego rodzaju święta kościelne (Wszystkich Świętych). W ten sposób stopniowo odbywał się proces porzucania wcześniejszych wierzeń de facto zmieniając jedynie nazwy i formy ich obchodów. Lokalne bóstwa zostawały zastępowane przez kult świętych (celtycka Brigid – św. Brygida, słowiański Świętowit – św. Wit), a wizerunki bogów przekształcano najczęściej w ikony, tak więc we wczesnym średniowieczu, większość obrazów przedstawiających Jezusa była identyczna z wcześniejszymi wyobrażeniami Zeusa i bogów z lokalnego panteonu." Wikipedia


Zapraszam do lektury niesamowicie cennego dla poszukiwaczy prawdy tekstu:

Księga Daniela mówi, że demoniczny książę, któremu podlegała Persja, miał taką moc na swym terenie, że opóźnił odpowiedź na modlitwę Daniela o trzy tygodnie. Przemogła go dopiero interwencja archanioła Michała, która nastąpiła w rezultacie postu Daniela (Dn. 10).
Pokazuje to, że terytorialne zwierzchności dysponują ogromną mocą. Pokazuje też, że modlitwa i post mogą skutecznie wiązać ich działalność.


Za zasłoną - tajemne rytuały mormonów

Wszystkie rytuały Mormonów są głęboko skrywaną tajemnicą - jednak do sieci wyciekł film nagrany z ukrycia, pokazujący ich część. Film zrobił  furorę w stanach w związku z tym, że Mormonem jest były  kandydat na prezydenta USA - Mitt Romney


Ks. Puzewicz opisał niebo: Jezus i "jego bracia geje"

Były rzecznik nieżyjącego abpa Józefa Życińskiego wywołał poruszenie swoim wpisem na blogu. Powód? Opisał niebo pełne gejów, lesbijek i osób transseksualnych, o których Jezus mówi "moje siostry lesbijki" albo "moi bracia geje". - Homoherezja, i to w dość wulgarnym wydaniu - skomentował Tomasz Terlikowski.

Onet zapytał ks. Puzewicza, dyrektora Radia eR Lublin, o jego podejście do homoseksualizmu i wiążącą się z nim perspektywę. - Każdy, kto popełnia jakikolwiek grzech, ryzykuje swoją najdalszą przyszłość, ale nie ma powodu, dla którego akt homoseksualny miałby być uznawany za najgorszy z grzechów - odpowiada duchowny. Dyskusję w sieci wywołała publikacja wpisu autorstwa znanego księdza Mieczysława Puzewicza. Pojawiły się tak podziękowania jak i głosy karcące.

Były rzecznik abpa Życińskiego napisał najpierw, jak Jezus odniósł się to chorych. - Trędowaci. Opluwani przez współziomków, wykluczeni, pogardzani, przeklęci. Przeciw nim było całe społeczeństwo, elity i pospólstwo. Najbardziej ówczesny (stary, izraelski) Kościół, ze zwierzchnikami na czele. (…) Co więcej, przeciw nim było nawet (stare) Pismo Święte! - opisał ks. Puzewicz.

- (…) Jezus wyciągnął rękę i dotknął trędowatego! Dotknął! I rozmawiał. Wbrew prawu ludzkiemu i bożemu, wbrew opinii publicznej. Jezus zaprzyjaźnił się z tymi, których wyrzucono na margines życia - dodał duchowny.

"To lesbijki. Moje siostry lesbijki"

Następnie przeszedł do opisania swojego "snu", który tak krytycznie odczytał katolicki publicysta Tomasz Terlikowski.

Cytat: - (…) Byłem w niebie. Pan Jezus zaprosił mnie do tradycyjnego obchodu po Włościach Niebieskich. I zobaczyłem. Najpierw była piękna sala z samymi kobietami. Były młodsze i starsze, całkiem szczupłe i nie całkiem szczupłe, z jasnymi włosami i brunetki. Kim są? - zgadywałem. A pan Jezus, który nadal umie czytać w ludzkich myślach bez wahania wyjaśnił: "To lesbijki. Moje siostry lesbijki". W drugiej sali, nie wiedzieć czemu różowej, byli z kolei sami mężczyźni (…). Już się domyślałem, ale pan Jezus mnie uprzedził: "Tak, dobrze myślisz, to moi bracia geje!" W trzeciej i czwartej sali, sami już czujecie, towarzystwa były mieszane, damsko - męskie, w trzeciej byli biseksualiści, a w czwartej osoby o niezgodnej z biologiczną tożsamości płciowej (transgenderyczne i transseksualne).

"Wiem, to moja specjalność! Od dwóch tysięcy lat"

Terlikowskiego zdziwił też fragment: - Pan Jezus nadal czytał w moich myślach i zagadnął z uśmiechem - "Niezgodne z tradycją? I z Pismem Świętym? Wiem, to moja specjalność! Od dwóch tysięcy lat".

Taka senna wizja nieba autorstwa ks. Puzewicza skłoniła szefa Frondy.pl do napisania, że jest to "homoherezja w dość wulgarnym wydaniu". A ks. Puzewicz "zupełnie otwarcie zakwestionował nauczanie Kościoła w sprawie oceny moralnej aktów homoseksualnych".

Ks. Puzewicz w rozmowie z Onetem broni się, że na blogu wskazał, w jaki sposób Jezus łamał nakazy Pisma Świętego (Starego Testamentu) - chodzi o jego postępowanie wobec trędowatych.

"Terlikowski nie dyskutuje z moimi poglądami"

Duchowny ocenia też: - Redaktor Tomasz Terlikowski nie dyskutuje z moimi poglądami. Wyczytał z mojego wpisu na blogu rzeczy, których w tekście nie zawarłem. W nauczaniu Kościoła wyraźnie jest powiedziane, że homoseksualizm grzechem nie jest. Grzechem są akty homoseksualne. A ja nigdzie nie zawarłem pochwały aktów homoseksualnych.

Szef Frondy stwierdził bowiem, że "kapłan (…) przekazuje im (gejom i lesbijkom - red.), że ich grzech nie ma znaczenia, że Pismo Święte i Kościół nie mają znaczenia, a liczy się tylko to, co się przyśniło jakiemuś księdzu".


źródło:  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ks-puzewicz-opisal-niebo-jezus-i-jego-bracia-geje,1,5425026,wiadomosc.html
-------------------------

Moim zdaniem ksiądz nie czytał Biblii co by mnie nie zdziwiło lub czytał ale biblie szatana.
Ileż to mamy dowodów na odstępstwo kościoła..
Katolicy jednak będą mówić, że zdarzają się czarne owce, zdarzają sie pdeofile, zdarzają się księża materialiści itd

wtorek, 19 lutego 2013

Audycja nt zagrożeń duchowych, demonów

Po tych kilku częściach moich tekstów pt Demony są wśród nas otrzymałem wiele maili z podziękowaniami za owe teksty i  przy tej okazji  również materiały polecane jako wartościowe. Jednym z nich jest audycja radiowa, którą słuchałem pobieżnie.


Meteory nad Florydą
Kto rządzi w Polsce

Krótki filmik z wypowiedzią starszego Pana nie wymagający mojego komentarza.
Nie komentując filmu pragnę tylko napisać, że od pewnego czasu uważam, że pokolenie moich dziadków, czyli pra dziadków obecnych dzwudziestokilkutlatków jest ostatnim pokoleniem, które znało prawdę na skalę masową. Pokolenie moich rodziców już nie zna przyczyn zła.Czy ten Pan ma rację?

poniedziałek, 18 lutego 2013

Mocne słowa przy pomniku Inki


Ekspansja demograficzna Islamu - rasa biała ginie

7 minut dowodów na to, że ludzie szatana chcą nas wyeliminowaćPopulacja Europy się nie zmniejsza, ale muzułmanie wypierają rasę białą. W ciągu 39 lat Francja będzie republiką Islamską. Pentagram i półksiężyc/rogi Baala zaczynają dominować.
W Rosji już 1/5 to muzułmanie.

1066 - obce jednostki obronią rząd przed Polakami! - film

Tym razem film o kontrowersyjnej ustawie

Jak ONI działają na przykładzie Partii Zielonych

W ubiegłym tygodniu krążył w Polsce po redakcjach skrzynkach mailowych portali taki oto mail od Partii Zielonych:

Demony są wśród nas cz III

Sam jestem zaskoczony jak wiele osób napisało pod moimi tekstami o własnych przeżyciach z demonami.
Dziękuję wszystkim za te wpisy tym bardziej, że stanowią wielką wartość. Nie wiem czy zauważyliście, ale jest kilka mianowników wspólnych:


niedziela, 17 lutego 2013

Demony są wśród nas II cz.

W związku z tym, że pod poprzednią częścią jeden z moich czytelników okazał przerażenie, strach tym o czym pisuje się zarówno u mnie, jak i u watwochera, to ostrzegam że ta część nie będzie przeznaczona dla osób nazbyt wrażliwych.
Może część z Was może spojrzeć na mnie ze zdziwieniem ale na początku tego roku miałem ni to sen, ni to jawę. Być może było to przejawem oczytania jak w tytule a być może jakieś przeczucie zostało uruchomione sam nie wiem. W pół śnie nad ranem  usłyszałem mocne dobijanie do drzwi domu. Myślałem, że sąsiad prosi o przestawienie auta i nie za bardzo chciało mi się wstawać tym bardziej, że było jeszcze ciemno. Nagle lekko obudziłem się słysząc jak od drzwi w stronę mieszkania pędem biegły jakby jakieś zwierzęta. Po tym się obudziłem. Nie znam świata duchowego i nie wiem jak było naprawdę. Wiem jednak, że tak można sobie wyobrazić pobyt demonów wśród nas ludzi. To był jedyny taki przypadek. W tym dniu prosiłem wyjątkowo Isusa o ochronę.
Wahałem się czy o tym napisać ale myślę że będzie to dobry wstęp do dalszej części, której znaczną część będą stanowić przeżycia i opisy świata duchowego Howarda Pitmana. Nie wiem na ile mu można wierzyć, ale jego książka stanowi jeden z nielicznych materiałów w tej kwestii.
Howard był rzekomo oprowadzany przez aniołów Boga po świecie duchowym. Czytałem ta książkę krytycznie i w zasadzie nie mogę się niczego przyczepić.

Demony czają się na swoje ofiary

Howard w zadziwieniu patrzył jak demony chodziły w poszukiwaniu ludzkich ofiar. Uważa on, ze nie było w tym żadnej przypadkowości.
W każdej z tych osób szatan znalazł coś co stało się celem ataku.
Przedstawienie którego był świadkiem przypominało polowanie, chociaż nie takie jak człowiek poluje na zwierzęta. Wszystkie ofiary były bardzo dobrze dobrane i skatalogowane. Każdy z kusicieli otrzymywał zadanie w obszarze słabości ofiar. Śledził ofiarę czekając na najodpowiedniejszy moment, w którym ofiara wykazywała najwyższą podatność a następnie zastawiał pułapkę. Czaił się chwile do momentu, gdy ofiara stawała się słaba i podatna na pokuszenie a następnie skakał na nią.
Mam kolegę, który przyznaje że jest czasem bardzo agresywny w domu i jak wpada w szał to bliscy mu mówią że aż jego białka stają się jakieś dziwne. Teraz już wiem jak się to dzieje. On sam siebie za to nie lubi ale to jest silniejsze od niego. Zazwyczaj odbywa się to po wypiciu alkoholu choć nie zawsze. Wygląda na to, że demon wskakuje nagle na niego również a on przestaje być sobą....

Dodam tu od siebie że od momentu przeczytania tej książki zrozumiałem sens postu. Nie robimy tego dla Boga, ale dla siebie. Isus chciał nam pokazać poszcząc aby ćwiczyć wolę i nie dać się skusić.

Mt (4, 1-2)
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.

 Mk
Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

Osobiście jestem właśnie w trakcie postu, który rozpocząłem trochę wcześniej niż KRK.
Bibliści najczęściej pokazują, że post Jezusa ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Podobnie może być z liczbą 40. Izrael przebywał 40 lat na pustyni przeżywając czas swojej próby. 40 dni i nocy padał deszcz gdy powstał potop (Rodzaju 4, 12). 40 dni i tyleż nocy przebywał Mojżesz o obłoku z Bogiem zanim dał ludowi 10 przykazań (Wyjścia 24, 18; 34, 28). Co ważne, też w te dni nie jadł i nie pił. A potem znów przez 40 dni i nocy leżał przed Bogiem pokutując za grzech ludu.
 Być może 40 dni ma jeszcze jakiś inny sens. Wiem, że wątroba regeneruje się przez około 30 - 40 dni. Ludzie nadmiernie pijący alkohol czy zbyt wiele jedzący, lekomani mogą sobie pomóc.

Ofiara nigdy nie pozostaje sama. Kiedy zadanie zostało wykonane, demon nigdy jej nie opuszczał. Niezależnie gdzie ofiara się udawała towarzyszył jej zawsze niewidzialny towarzysz. W wielu przypadkach była to grupa demonów

Człowiek nie musi się poddawać

Kwestią kluczową jest wola. Dlatego tak usilnie wciska się nam wszelkie środki uśpienia woli. Proszę zwrócić uwagę na wyposażenie sklepów spożywczych. Co stanowi w nich, jakie artykuły znaczną część a i często większość zaopatrzenia. Oczywiście alkohol. Od niedawna są "modne" sklepy specjalistyczne które tytułują sie np "galeria alkoholi".
Dochodzą do tego jeszcze papierosy wpływające na układ nerwowy i ostatnio energetyki pobudzające bardziej niż kawa. Znam kilka osób które nie powinny pić kawy ponieważ nie są sobą po wypiciu kawy zwłaszcza tej po turecku.
Prostokątne skrzynki odbierające sygnał antenowy - telewizory. Następny wróg osłabiający naszą wolę. Każdy patrzy w ekran nie wiedząc że jest w tym czasie hipnotyzowany. Umysł przestaje działać jest w stanie tzw alpha. Świetna sprawa dla demonów.
Gry komputerowe. Czy zauważyliście co się dzieje z graczem komputerowym podczas jego nałogu? nie dość że duża część gier ma zawartość stricte demoniczną jak choćby słynne Diabolo, to niestety ale i tu wyłącza się umysł i wola.  Uzależnienie od gier komputerowych jest tym samym co uzależnienie od hazardu.
Obniżanie standardów życia pomaga sięgać zarówno po używki jak i  obniża próg wierności partnera. Dlatego wszystkie rządy są wiernymi pachołkami szatana i okradają nas z owoców naszej pracy. Polska jest bogatym krajem co widać po "inwestowaniu" w misje wojskowe, wpłaty do kasy UE. Polacy to dzielny i szlachetny naród słowiański wychowywany przez wieki w wartościach, które są sprzeczne ze światem obecnym. Nasze kobiety są jednymi z najpiękniejszych na świecie i dlatego tak bardzo chce się je poniżyć wciągając w system wartości szatana.
Człowiek z egoistycznych pobudek pożąda rzeczy którymi jest kuszony przez demony. To nie jest tylko alkohol czy używki. Tom jest każe lenistwo i szukanie usprawiedliwienia dla niego i wiele innych słabości jak sex, luksus, sława etc.
W wielu miejscach na świecie jest bardzo duże natężenie działalności demonicznej. Autor książki powiada, że był w świecie duchowym na stacji benzynowej gdzie była masa demonów nie wiadomo z jakiego powodu. Jedne przychodziły inne odchodziły. Przypuszcza iż ma to związek z handlem paliwami, że być może w czasach ostatecznych paliwo odegra ważną rolę.
Ponad przeciętną działalność także widział w szpitalu.

Szatan zwrócił cały swój gniew przeciw ziemi. Wierzy, że nadszedł czas realizacji  jego mistrzowskiego planu. Od początku zaplanował, aby przenieść swój tron poprzez niewidzialną ścianę wymiaru z duchowej strony na stronę fizyczną. Od zawsze pragnął, aby człowiek oddawał mu cześć, a jego szczytowym marzeniem jest postawienie tronu w Mieście Syjon Dn12. Biblia nazywa ten okres panowaniem antychrysta.


Na dzisiaj to koniec. Napisałem dalszą część dzisiaj gdyż w komentarzach zauważyłem zaciekawienie tematem.
Niebawem c.d.n

Teledysk z lat 80ych a Tesla i Wilhelm Reich i działo orgonowe

Dawno dawno temu, kiedy jeszcze nie wiedziałem co to NWO, piramidy, ilumiaci etc słuchałem muzyki i oglądałem teledyski nie wiedząc jaki jest tego przekaz. Pomijając negatywne aspekty przemycone w mediach przegapiłem także te wartościowe a ukryte. Tego typu przykładem jest clip Kasi Krzak (Kate Bush) w którym przedstawia się naukowca, który wynalazł urządzenie do sterowania pogodą.
Naukowiec przypomina Tesle, oddanego Bogu chrześcijanina, serbskiego pochodzenia, inżyniera wynalazce i być może największego naukowca na świecie.
Polecam zarówno teledysk jak i magiczną muzykę bez względu na to czy jest to o samym Tesli. Jeśli miałbym sobie wyobrazić Tesle to właśnie takiego jak poniżej:


Tesli ukradziono wiele pomysłów. Kilku "naukowców" przypisało sobie osiągnięcia Tesli.
http://www.proroctwa.com/Nicola_Tesla.htm

"Tesla doskonale o tym wiedział i wyprodukował pojazd napędzany darmową energią, którą w jakiś sposób czerpał z pola magnetycznego Ziemi. Niestety panowie globaliści udaremnili mu opublikowanie owych danych i Tesla zmarł w biedzie i niedostatku"
http://www.zbawienie.com/energia.htm
 

Tłumaczenie piosenki:


UFO niszczy rakietę Ariane

"Film nakręcony przez astronoma amatora, ukazujący moment zniszczenia rakiety Ariane (tak mi się wydaje) przez UFO (tego jestem pewien !). Niestety, nie znam autora tego filmu, więc nie jestem w stanie podać więcej szczegółów. Ale wydaje mi się, że to, co zobaczycie, będzie i tak niesamowite:"http://krecikowaty.blogspot.com/2012/11/ufo-niszczy-rakiete-ariane-film.html

Demony są wśród nas - czyli armia szatana atakuje Lud Boży

Miliardy stron książek, publikacji internetowych, czasopism, gazet zostały zapełnione treścią o Bogu a niewiele mniej o szatanie. To samo dotyczy wykładów i kazań. Na świecie mamy 2,5 miliarda chrześcijan (dane z 2011r.).  Gdyby jednak zapytać losowo stu chrześcijan dajmy na to w Polsce czy:
1. Wierzą w istnienie demonów
2. Co wiedzą o demonach
..zapewne skąpy procent lub nie zdziwiłbym się gdyby doszło do zera odpowiedziałoby, że nie wierzy w demony a już wiedza o nich graniczyłaby z cudem.
Mimo, wielu informacji o demonach w Biblii, żaden kościół nie naucza o nich i nie ostrzega co samo w sobie jest świadectwem na przejęcie władzy szatana nad wszystkimi kościołami świata.

Kim są demony?


Krater po meteorze


Rzekomy krater po meteorze był fałszywką rozsiewaną

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rzekomy-krater-po-upadku-jednego-fragmentow-asteroidy-ktora-spadla-rosje :
"Najwyraźniej powyższe foto nie przedstawiają krateru po dzisiejszym upadku, tylko zapadlisko po eksplozji gazu w Turkmenistanie. Telewizja NT1 nie sprawdziła tego a my przekazaliśmy dalej, zatem tytułem wyjasnienia, to nagranie zdarzenia z 2011 roku"

sobota, 16 lutego 2013

Prorocze znaczenie komety Ison

Ubiegły rok 2012 był rokiem klęsk żywiołowych, ale rok 2013 zapowiada się jako rok "nieba".
Zaledwie wczoraj mieliśmy okazję do obserwacji asteroidy DA14 a nieco wcześniej poinformowano nas o upadku rzekomych meteorytów.
Jeszcze w tym roku będzie nie lada gratka dla fanów astronomi. Przelot komety Ison. 

"Kometę Ison  odkryli astronomowie Wital Nieuski (Białoruś) oraz Artiom Nowiczonok (Rosja). Odkrycia dokonano w obserwatorium astronomicznym w mieście Kisłowodzk. Końcem września 2012 roku kometa miała jasność ok. 18m.

Peryhelium jej orbity znajduje się w odległości zaledwie 0,0125 j.a., a kometa osiągnie je 28 listopada 2013 roku. Istnieje duża możliwość, że będzie ona tak jasna, by móc dostrzec ją na niebie podczas dnia. "
(wikipedia)


Przelot tej komety w pobliżu Ziemi ma być największym wydarzeniem roku 2013. Obecnie szybuje ona mniej więcej w okolicy orbity Jowisza. 

"Kometa ISON nie wygląda jeszcze imponująco, ale 28 listopada 2013 znajdzie się tylko milion kilometrów od powierzchni Słońca. Oddziaływanie gwiazdy może spowodować jej rozpad, ale obserwowany niedawno skuteczny przelot znacznie mniejszej komety Lovejoy, która zdołała przeniknąć koronę słoneczną, daje nadzieje, że i tym razem kometa w jednym kawałku, chociaż uszczuplona, poleci dalej w przestrzeń kosmiczną. Przedtem jednak dojdzie do spektakularnych obserwacji, jakie nie były dostępne od dekad."

http://zmianynaziemi.pl/wideo/warkocz-komety-ison-zaczyna-rosnac


Dlaczego poświęcam uwagę tej komecie? Według wielu hipotez to kometa była zapowiedzią narodzin Isusa Chrystusa. Nie mówię że ta akurat będzie zapowiedzią ponownego przyjścia naszego króla, ale może być za to zapowiedzią czegoś ważnego.
Poniżej filmik z ciekawą interpretacją znaczenia komety Ison. Niestety po angielsku. Jako że słabo znam angielski proszę o korektę tego co napisałem poniżej.

"Łk 25 I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale

Wg tekstu w filmie ma dojść do hybrydowego zaćmienia słońca, odcięcia głowy węża i odebraniu korony. Następnie będzie zbiór czterech całkowitych zaćmień księżyca, które występują w dniach świąt żydowskich. Ostatni raz Izrael odzyskał Jeruzalem w 1967 r
Izrael został w 1948 roku państwem narodowym  Następnym razem nie będzie nim przez 700 lat."


Ten rok będzie nie tylko rokiem pogłębiającego się kryzysu a być może rozpadu dotychczasowych struktur jak UE lub upadek dolara a raczej dziwnym rokiem co do zjawisk na niebie.

Kolejne przypadki upadku meteorytów na świecie

Jeszcze zagadka z upadkiem meteorytów w Rosji nie została rozwiązana, nie ma kraterów a już słyszymy o takim kolejnym przypadku na Kubie.
Zastanawiające jest to czy aby wczorajszy przelot asteroidy w pobliżu Ziemi nie był czasem wykorzystany jako zasłona dymna do innych celów..

Tekst źródłowy:


piątek, 15 lutego 2013

Aero2 – darmowy Internet. Dlaczego nikt o nim nie słyszał?

Nikt – trochę przesadzone, ale naprawdę niewiele osób wie, że ma możliwość korzystania z Internetu za darmo. Firma Aero2 wygrywając jeden z przetargów została zobligowana do udostępnienia Polakom darmowego Internetu na paśmie 900 Mhz. Prędkość Internetu nie jest oszałamiająca. Przez pierwszy rok możemy cieszyć się prędkością 256 kb/s. Później prędkość wzrasta co najmniej dwukrotnie (co najmniej 512 kb/s). Oczywiście żeby skorzystać z usługi, należy złożyć zamówienie (PDF).
Od września zmienił się regulamin usługi i nie musimy odbierać karty SIM osobiście w Warszawie – możemy zamówić dostawę do domu (list).
Krok po kroku jak otrzymać darmowy Internet bez wychodzenia z domu (detale: instrukcja ze strony AERO2):
  • zrobić kopię dowodu osobistego
  • wykonać dwa przelewy:
    • za depozyt – 20 zł
    • za wysyłkę – 7 zł
  • wypełnić wniosek
  • potwierdzenia wykonanych przelewów zachować lub wydrukować
  • wysyłać listem (a jednak trzeba wyjść z domu) powyższe cztery dokumenty na adres podany na stronie
… i czekamy na odpowiedź.
Na stronie Aero2 została zamieszczona informacja, że kart SIM możemy spodziewać się najszybciej po 12 września.
Istotną kwestią jest zasięg dostarczanego Internetu. Na stronie (link), po odznaczeniu technologii LTE, możemy sprawdzić czy będziemy mogli skorzystać w wybranych miejscach z Internetu.
Oczywiście należy posiadać odpowiedni modem 3G do obsługi karty SIM (lub telefon). Na stronie Aero2 znajduje się również lista kompatybilnych (przetestowanych) urządzeń. Godnym uwagi modemem jest Sierra Wireless USB 307Modem HSPA+ (ceny oscylują w granicach 200 zł, a sprzęt zbiera bardzo dobre recenzje).
Pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję, że nie będzie to wieczność.
A dlaczego nikt o nim nie słyszał? Bo kto będzie reklamował darmową usługę, która została na nim wymuszona, jak będzie reklamować płatną, którą wygrał w przetargu.

źródło: http://mihaland.wordpress.com/2011/09/02/areo2-darmowy-internet-dlaczego-nikt-o-nim-nie-slyszal/

Jezus pokazał się na niebie w Norwegii

Prawdopodobnie pierwszy pokaz projektu Blue Beam miał miejsce w Norwegii. Na niebie pokazała się twarz Jezusa:

"Mieszkający w Bø na archipelagu Vesterålen Jack Lihaug w środę wieczorem, po drodze do domu, zatrzymał się na niewielkim paskowyżu, by zrobić kilka zdjęć zorzy polarnej. Kiedy spojrzał na nie później na ekraniku aparatu stwierdził, że wśród zórz widać ludzką twarz...


- Zorze nie były specjalnie spektakularne, ale na tyle ciekawe, że zdecydowałem się na zrobienie kilku zdjęć - relacjonuje fotograf-amator. - Nie widziałem wtedy żadnej twarzy na niebie, uderzyło mnie to dopiero, kiedy przeglądałem zdjęcia na ekranie aparatu.
Lihaug uznał, że zdjęcie z twarzą jest na tyle ciekawe, że zaraz po powrocie do domu wrzucił je na facebooka.

- A tam dopiero się zaczęło! - mówi. - Posypała się lawina komentarzy, a koncepcji, kogo przypomina twarz ze zdjęcia było naprawdę mnóstwo. Większość osób uważało, że to Jezus, ale ja myślę, że bardziej przypomina greckiego piosenkarza Demisa Roussosa.

Deszcz meteorytów nad Rosją - wielu rannych. To wyglądało jak początek wojny

Deszcz meteorytów, któremu towarzyszyły głośne eksplozje, spadł rano nad obwodem czelabińskim na Uralu. Ponad 500 osób zostało rannych, w tym co najmniej 10 dzieci. Wiele osób zostało ranionych odłamkami szkła, gdy w wyniku fali uderzeniowej z okien wypadały szyby. 5 osób trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Władze ostrzegają, że to nie koniec i przygotowują się do pomocy ewentualnym poszkodowanym.Błędy popełniane przez nowonarodzonych i trutherów - zagrożenie.

Jak znaczna część osób poszukujących prawdy oraz nowonarodzonych byłem z początku olśniony tym nowym światem prawdy, wykrytych tajemnic. Działa to mniej więcej tak, jak nagłe poczucie wyższości w propagowaniu ideii liberalnych Korwina Mikke. Przeciętny adept czuje się jakby odkrył największa tajemnice świata a reszta to lemingi bez świadomości życia. Jest oczywiście tak jak głosi idea liberalizmu, że socjalizm nas okrada z własności i etc, ale przy tej fascynacji ideologią, traci się z widoku Boga. Człowiek rano budzi się i w podświadomości od razu ma tylko: liberalizm, socjalizm be itd. Dużo czyta: Hayka, Miltona Friedmana, Michalkiewicza, Ziemkiewicza i wielu innych. Po pewnym czasie zazwyczaj następuje obudzenie. Strata czasu i pieniędzy na coś całkowicie bezowocnego. Nieliczni orientują się, że taki Korwin i cała reszta pracują dla systemu.
Podobnie jest i z fanami Davida Icke, odkrywaczy spisków i NWO i co najgorsze co chce pokazać w tym tekście, z chrześcijanami poszukującymi Boga.
Ta ostatnia grupa zajadle szuka coraz to nowych filmów, nowych tekstów i co dobre nie wiele czyta lub wcale Biblię. Niestety sam do nich należałem. Mój dzień wyglądał mniej więcej tak:
Rano czytanie tekstów na wszystkich możliwych portalach prawdy. W dzień w komórce to samo. Wieczorem oglądanie filmów. Dochodzilo do tego ze reagowałem agresją kiedy dziecko chciało ze mna pogadać. Do zony mówiłem w czasie kiedy oglądałem filmy: ok ale szybko o co chodzi.  Zaniedbywałem obowiązki. Masakra. Kiedy uświadomiłem sobie to wszystko pomyślałem sobie jak wpadłem z deszczu pod rynnę. Niby taki uświadomiony, znający prawdę, którą inni nie znają a wpadłem w sidła szatana.

Postanowiłem wnet podzielić odpowiednio czas i wszystko wróciło do normy. Rozmawiam żoną, z dzieckiem, gram w szachy i oczywiście więcej czytam Biblii.

Tekst dedykuje wszystkim poszukującym prawdy Chrześcijanom, którzy mogą być w tych samych sidłach co ja kiedyś.

Dlaczego niektórzy nas nienawidzą?

Nie wiem jak Wy, ale ja wielokrotnie spotkałem się z nieuzasadnioną postawą agresji wobec mej osoby.
Zawsze się zastanawiałem jaki jest powód, analizowałem swoje zachowanie, wypowiedzi, czy zrobiłem, powiedziałem coś złego. Niestety nie znalazłem powodu, tak więc sprawa wyjaśnienia zawisła w próżni.
Jak zwykle w takich przypadkach pomogła mi Biblia. Szukajcie a znajdziecie można by powiedzieć.
Isus Chrystus wyraźnie nas ostrzegał przed ludźmi, którzy nas nie rozumieją i będą nienawidzić, uprzykrzać życie. Gro tych osób to niestety nasi najbliżsi.
Osobiście nie rozumiem się z kilkoma najbliższymi osobami a już nie mówię o często spotykanym chamstwie osób, które pierwszy raz mnie widzą.
Odpowiedzią na powyższe rozterki i rozważania są poniższe cytaty:


34 Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. 35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową17; 36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy18. 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 38 Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Wiele osób mylnie postrzega Isusa Chrystusa jako zupełnie miłego człowieka pozbawionego emocji.
Jest to błąd. W powyższym  cytacie z Mateusza, Isus tłumaczy nam dlaczego nie rozumiemy się z matką lub ojcem czy kimś innym najbliższym. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Oznacza to nic innego, aniżeli wybranie drogi Isusa.
 Czym jest droga Isusa? do niedawna będąc członkiem KRK myślałem, że wystarczy być w kościele chodzić sobie czasem na mszę, spędzać święta z rodziną. Nie jest to prawda. Droga Isusa to: prawda, miłość bliźniego i życie zgodnie z Biblią.
Dla przykładu: moja mama na moją krytykę tzw Anny Grodzkiej mawia "ani mnie to ziębi ani grzeje". Kiedy żona powiedziała swej teściowej, że Biblia potępia homoseksualizm, ta odparła "a cóż to za biblie macie Jezu..."

 Innym przykładem mogą być np kobiety prowadzące biblijny tryb życia a  mające mężów alkoholików. Jest miecz Isusa po środku, między nimi? oczywiście że jest.
Dalej idziemy: w pracy jedna osoba okrada pracodawcę druga nie chce tego robić? jest miecz po środku? obie osoby są kolegami z pracy.

Kiedyś zatrudniłem szwagra, ale nie chciało mu się pracować. Dostawał ok. 2 tys zł (w moim mieście ludzie są wdzięczni za 1200zł/mc) w magazynie będąc po szkole podstawowej, bo bez matury. Byłem jego pierwszym pracodawcą zatrudniającym go na umowę. Pożyczyłem mu pieniądze na jego pierwsze auto i pojechałem z centralnej Polski pod granicę niemiecką. Dzień zaczynał od rozłożenia się na kanapie i powolnym wypiciu kawy z ekspresu. Był to jego rytuał codzienny. Miał wiele fochów. Jego żona dorabia sobie w kościele jako chórzystka podczas różnych sakramentów. Ostatecznie zrezygnował z pracy "dziękując" mi  kilka dni po odejściu z pracy napisem na aucie "ciota". Co dobre wprost mi tego nie powiedział jak większość tchórzy. Dotyczy to także tchórzy, którzy kryją się za monitorem komputera.

Prawdziwa chrześcijanka powie NIE dla męża codziennie pijanego, tak samo jak chrześcijanin będzie negował plotkowanie żony, czy pełną oszustw drogę do mamony jak np. kogoś handlującego samochodami z usterkami. Jeśli ktoś idzie drogą Isusa, to automatycznie nie zgadza się na zło. Tu jest miecz!

Kilka razy wstawiałem się za innymi ludźmi. Nie znałem tego cytatu poniżej:

"Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie za sprawiedliwość, albowiem ich jest królestwo niebieskie"

 Nie wiem czy jestem godzien być zaproszonym do królestwa niebieskiego, ale tak czyniłem i czynię często.


 Mt. 5.10
"Szczęśliwi jesteście, jeśli z mojego powodu lżą was i prześladują, i kłamliwie przypisują wam wszelkie zło. Cieszcie się i radujcie, bo czeka was sowita zapłata w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy żyli przed wami. "
 Nie oznacza to męczennictwa, ale wybór drogi życiowej a w konsekwencji wybrania drogi prawdy - cierpienie. Brak kompromisu ze złem. Z tego powodu wystąpiłem z kościoła katolickiego. Opisałem to tutaj: http://detektywprawdy.blogspot.com/2012/12/w-piatek-dokonaem-apostazji.html. Zerwałem kontakty z osobami bez zasad. Obecnie nie mam żadnego przyjaciela i wcale nie jest mi z tym tak źle. Czuje się bardziej czysty.

"Wtedy będą was uciskać i zabijać, i z powodu mojego imienia będą was nienawidzić wszystkie narody.
Wtedy wielu się załamie i jedni drugich będą wydawać i nienawidzić.
 I wystąpi wielu fałszywych proroków, i wielu zwiodą."
Powiedzcie komukolwiek ze swych znajomych w pracy: "słuchaj, Isus tak by nie postąpił" lub "to nie jest zgodne z naukami Isusa". Popatrzą jak na świadka Jehowy.Wystarczy wypowiedzieć to "magiczne" imię i już jest coś nie tak. To działa jak przycisk. Jezus/Isus - i bach, nasz rozmówca patrzy na nas jakby zobaczył ufo.


Jaki błąd popełniają owi agresorzy?


40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma21. 42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem22, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody
 Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje. Wynika z tego fakt, że osoby prawdziwie oddane Bogu co widać w ich czynach, powinny być dobrze traktowane przez innych chrześcijan. Dlatego nie rozumiem agresji i tak wiele jadu na forach chrześcijańskich i blogach.

Reasumując, Biblia dała mi odpowiedź na trapiące mnie  problemy, zadawane sobie pytania. Po znalezieniu odpowiedzi w Biblii poczułem się jak owieczka, która powróciła do stada :-)
Ludzie dobrze postępujący zgodnie z naukami Isusa muszą być nienawidzeni, bo zło nie lubi dobra a dobro nie lubi zła. Jeśli stoisz po środku to jesteś w sidłach szatana.