sobota, 31 sierpnia 2013

Kongres ma zagłosowac dopiero 9 września, czyli prawie 2 tygodnie spokoju

W sprawie wojny z Syrią.
Coś się stało, że zamiast niemal pewnej wojny w ub tygodniu Obama postanowił jednak zapytać o poparcie kongresu USA.
Jednocześnie jesteśmy coraz bliżej daty 13 września, aczkolwiek nie sądzę aby dwie strony wytrzymały bez zgrzytów. W tym czasie poznamy deklaracje innych państw. Jest to pocieszająca wiadomość przynajmniej dla mnie, o ile wcześniej nie będzie żadnej prowokacji.


"Kongres USA wznawia obrady 9 września.

Obama podkreślił, że operacja militarna będzie ograniczona w czasie, a jej celem będzie odstraszenie reżimu syryjskiego przed dalszymi atakami chemicznymi. Dodał, że wie, iż Amerykanie są zmęczeni wojną, i że nie bierze pod uwagę wysłania sił lądowych USA "w środek cudzej wojny".

USA podkreślają, że w ataku z 21 sierpnia, przeprowadzonym przez siły reżimu syryjskiego, zginęło co najmniej 1429 osób. Rząd Syrii twierdzi, że broni chemicznej użyli rebelianci, walczący o obalenie prezydenta Baszara el-Asada.

ONZ zostaje w Syrii


W sobotę pojawiły się informacje, że ONZ wycofuje się z Syrii, by umożliwić uderzenie USA. Te sugestie zdementował jednak rzecznik ONZ. - Groteskowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie wycofuje się z Syrii, będzie tam kontynuować operacje humanitarne - stwierdził Martin Nesirky "


polskatimes.pl

Wyszkowski: Wałęsa był kukłą wyciągniętą przez Jaruzelskiego

"
Straciliśmy ponad dwadzieścia lat na wyzwolenie się z pomieszania patriotów z agentami, oddzielaniu ludzi uczciwych od zaprzedanych SB/KGB i wszystkim innym, którzy chcą utrzymania Polski w stanie uzależnienia od obcych interesów. Zwycięstwo jest w zasięgu naszych rąk. Wtedy zadanie Powstania Warszawskiego – Ojczyzna Wolna i Niepodległa – zostanie wreszcie osiągnięte” – mówi w rozmowie z portalem niezalezna.pl działacz opozycji antykomunistycznej Krzysztof Wyszkowski.
W tym roku rocznica porozumień sierpniowych przypada niemal w przeddzień premiery filmu Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie. Nie ma Pan wrażenia, że były prezydent zawłaszczył trochę pamięć tamtych dni i ich bohaterów?


Kim jest plemię żmijowe? czyli bractwo węża. Aktualizacja 01.09.2013

Czas pokazać prawdziwą tożsamość plemienia żmijowego. Dotychczas uważano, że jest to pokolenie faryzeuszy lub samych Żydów, co jest nieprawdą. Tak jak nie ma czegoś takiego jak Polak z krwi i kości tak nie ma prawdziwego Żyda, ponieważ naród żydowski powstał po połączeniu Judy z Edomitami tuż przed królem Herodem. Napisał o tym prof Filkenstein. Biblia ST nie mówiła nigdzie o żydach. Podobnie nie ma czegoś takiego jak Polska. Zarówno Polska jak Izrael jest bytem abstrakcyjnym i mieszanką innych nacji. Jeśli myślimy kategoriami rdzenności, to możemy używać pojęcia Słowianie. My Słowianie jesteśmy gnębieni przez mniejszość narodową, głównie Chazarów. Dlatego przyjęto chrzest w Polsce w r 966 abyśmy stracili suwerenność na rzecz Kościoła Rzymskiego, pod którego jesteśmy okupacją. Od tamtej chwili żadnej decyzji politycznej nie mógł się podjąć żaden król Polski (państwa wymyślonego) bez zgody KRK. Orzeł nie jest symbolem Słowian, ale jest symbolem...masonów. Jest symbolem najeźdźców Annunaki - gwiezdnych bogów (upadłych aniołów).  Nalot na ziemię. Ten sam orzeł, który jest w logo CIA. Nowa waluta euro używa orłów i szyszek. Szyszki z kolei  są symbolem samych annunaki.

Występują jako figury w Londynie jak i również na nowym euro.
Taka jest nie popularna prawda.
W Izraelu zaś, mieszkają w dużej części Chazarowie, Edomici, a w małej części, wręcz  w mikroskopijnej -Judejczycy (może ok 5%). Paradoksalnie większość rdzennych Judejczyków mieszka w ....Palestynie.
To tak tytułem wstępu.

Plemię żmijowe.

Najpierw biblijne fakty. Bóg nas poinformował o lini krwi mającej udział w rządach na Ziemi. Jednak żadna religia nie informuje nas o tym i publicznie się tym nie zajmuje,

1.
 "(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!"

Co oznacza "Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł" ?
Oznacza to, że dotychczas "wąż" nie czołgał się na brzuchu. Jeśli nie, to musiał stać. Inaczej nie jestem w stanie tego zrozumieć. Chętnie wysłucham kogoś innej interpretacji. Być może jest to jeszcze przenośnią:
do tej pory byłeś nieśmiertelny a teraz twoje potmostwo będzie śmiertelne - proch = śmierć ( z prochu powstałeś).

2.
"(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę."

O ile poprzedni cytat jest dyskusyjny, to już ten jest oczywisty:

Bóg informuje nas o dwóch liniach krwi i DNA mających równolegle żyć na ZIEMI:

 "między twoim potomstwem a jej potomstwem"

Niewielka część potomków szatana i upadłych, ma być w konflikcie z dziećmi Boga.

Jest również proroctwo:

 "ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.""

Kobieta zarówno w apokalipsie jak i ST symbolizuje ludzi, dzieci  Boga.
 "Ty ukąsisz je w pietę" nie oznacza działanie personalnie samego węża/szatana. To nie szatan skazał Jezusa. Skazały go władze polityczne państwa żydowskiego, a więc w konsekwencji potomkowie węża/szatana.
My teraz czekamy aż nasz Ojciec zmiażdży głowę zarówno potomkom węża jak i samemu wężowi.

3.
"
(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.
(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.
(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?
(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?
(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy."


Ponownie Isus przypomina, że rasa dzieci Boga została pomieszana z potomstwem węża. Mało tego, to Bóg nie pozwala na walkę, ponieważ przypadkowo mogą być zniszczeni niewinni ludzie "Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.".
Dlatego zostały przez szatan stworzone państwa aby wymieszać "krew" Bandyci schowani pod obywatelstwem danego państwa nie są już bandytami. Co innego być Słowianinem a co innego Polakiem.
 Obecnie więcej przyjaciół mamy w Rosji, Czechach niż w Polsce.
To upadli aniołowie stworzyli rasę Nephilims rozproszoną na świecie. 
Wszystko musi się wypełnić. Po uczynkach poznamy kto jest kim. Musimy czekać do żniw.


piątek, 30 sierpnia 2013

Hitler XXI wieku chyba jednak zaatakuje Syrie 1 września

Analityk wojskowy w CNN jest zdania, że atak nastąpi ciągu 48 godzin. Izraelska stacja TV powiada, że atak już wkrótce. Czeka nas kampania wrześniowa BIS. Illuminati lubią podsuwać nam coś pod nos śmiejąc się, że tego nie widzimy.
Wszystko idzie zgodnie z planem światowego establishmentu.

 "
Rosja ostro krytykuje Baracka Obamę
Rosja ostro skry­ty­ko­wa­ła wy­stą­pie­nie pre­zy­den­ta USA Ba­rac­ka Obamy, w któ­rym mówił on o moż­li­wej "ogra­ni­czo­nej" in­ter­wen­cji woj­sko­wej prze­ciw­ko Syrii. - Te groź­by są nie do przy­ję­cia - oświad­czył rzecz­nik MSZ Rosji.
Alek­sandr Łu­ka­sze­wicz po­wie­dział, że jed­no­stron­ne uży­cie siły, bez zgody Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ, bę­dzie sta­no­wi­ło po­waż­ne na­ru­sze­nie prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, utrud­ni po­li­tycz­ne roz­wią­za­nie kon­flik­tu w Syrii i przy­nie­sie ko­lej­ne ofia­ry.
Rosja jest głów­nym so­jusz­ni­kiem Syrii. W Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ wraz z Chi­na­mi blo­ku­je re­zo­lu­cje ma­ją­ce na celu po­tę­pie­nie i wy­war­cie pre­sji na sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra al-Asa­da."

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/wojna-w-syrii-jest-coraz-blizej-zdecydowany-ruch-rosji/m8fz3

Niby nie zdecydowana Rosja, teraz jest już po stronie Syrii. Niby niezdecydowany Obama już jest pewien że należy zaatakować Syrię ze względu na rzekomą broń chemiczną. Skąd my to znamy? ależ oczywiście, że z Iraku. Tam równiez miała być, ale chyba się "pomylili".
UK również niby nie chcą wojny ale okręty wysłali. Tak na wszelki wypadek...
 Każdy udaję nie powiem kogo bo lubię Grecję.
Tak jak zwlekali z wyborem Franciszka bo Bendziu, tak, aby wybrano go 13.03 w ich dzień, tak zwlekali do 1 września. Niebawem być może spełni się i mój scenariusz wojny światowej rozpoczętej 1go lub 13go w piątek.
Czekamy na ruch Chin i Iranu.
Zginie masa ludzi na Bliskim Wschodzie i w muzułmańskich krajach zachodu (Anglia, Francja). Tak się pracuje na pokojową nagrodę Nobla.

Módlmy się i prośmy Boga o ochronę.
Warto być dobrym człowiekiem.


Psalm 34;11 Lwięta cierpią niedostatek i głód,lecz tym,którzy szukają Pana,nie brak żadnego dobra.

Nowy Porządek Świata wg. Antychrysta

Patric Heron opowiada z dużą dozą poznana i wyczucia o najbliższej przyszłości w kontekście apokalipsy. Patryk już dawno, kilka lat temu  mówił o Nephilimach. Uważa on, że upadli aniołowie powrócą.
Kiedyś już umieszczałem ten film, ale przypominam moim stałym czytelnikom ponieważ chciałem Was poprosić o znalezienie nowych jego filmów w wersji angielskiej i streszczenie. Myślę, że Patric jest następcą Dave Hunta.  Jeśli nawet nie to jego poważnym uzupełnieniem.
Maryd i Mona, szczególnie Was proszę o znalezienie najnowszych jego filmów i  streszczenie jeśli znajdziecie na to czas.
Poniżej jego stary film odsłaniający kulisy czasów końca. Myślę że jest to najbardziej celny opis apokalipsy. Nikt wcześniej w polskim internecie nie mówił o nephilimsach i powtórnym przyjściu upadłych aniołów.
Mówi, że  w rozdz 6 objawienia upadłe anioły to gwiazdy jako metafora.

"(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;"

Zwróćcie uwagę szczególną na 13:40 jest tam mowa o objęciu rządów przez upadłych aniołów. Oni bedą królami na ziemi. Filmy sciene fiction nas przygotowują do tego. 10 królów to 10 regionów:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2012/12/dziesiec-rogow-interpretacja-apokalipsy.html

Anielski król otchłani to Apollo.

Lampa w ciemności - czyli walka kościoła katolickiego z chrześcijanami. FilmPolecam film o rzeczywistych intencjach zarówno wczesnego kościoła rzymskiego jak i czasów obecnych.

Koniecznie powinni obejrzeć zwłaszcza katolicy. 
W filmie jest wiele o człowieku, o którym sam pierwszy raz słyszałem - John Wycliffe
ur. ok. 1329 w Hipswell w hrabstwie Yorkshire, zm. 31 grudnia 1384 roku w Lutterworth niedaleko Leicester) – angielski teolog i reformator Kościoła, profesor teologii Uniwersytetu w Oksfordzie i duchowny katolicki związany z ruchem lollardów.

Dlaczego w Polsce nie da się legalnie produkować wina?

Stary artykuł, ale uświadamiający jak bardzo państwo ingeruje w nasze życie, w wolność gospodarczą, w samorealizację, jak blokuje energię do działania. To państwo jest wrogiem obywateli. :"
Polska nie jest i pewnie nigdy nie będzie potentatem w produkcji win, zapewne daleko nam do  takich winiarskich potęg jak Francja, Włochy czy Hiszpania. Jednak i u nas są takie regiony,  gdzie są całkiem niezłe warunki do uprawy winorośli np. województwo dolnośląskie, małopolskie, lubelskie, lubuskie czy podkarpackie. Mimo to wciąż trudno spotkać w sklepach polskie wina. Nic jednak w tym dziwnego. Polskie prawo jest tak restrykcyjne, że niemalże uniemożliwia prowadzenie legalnej działalności w tej branży.
Polski Instytut Winorośli i Wina szacuje, że w naszym kraju jest nawet 100 tys. hektarów ziemi, na których  można by założyć winnicę a co za tym idzie dać zatrudnienie tysiącom osób. Mimo że w Polsce funkcjonuje aż 500 winnic, to tych sprzedających legalnie wino jest zaledwie garstka. Pozostałe produkują trunek na własne potrzeby lub zasilają szarą strefę.

Polska prosiła Facebooka o ujawnienie danych użytkowników 233 razy

"Polskie władze wysunęły aż 233 żądań do korporacji Facebook, dotyczące 158 kont. Tylko 9% z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie.
Takie dane zostały ujawnione w "Globalnym raporcie dotyczącym nakazów od instytucji państwowych". Uzyskanie dostępu do kont użytkowników ma służyć w śledztwach w sprawach karnych, „takich jak napady rabunkowe lub porwania. W wielu przypadkach te nakazy dotyczą podstawowych danych użytkowników, takich jak imię i nazwisko oraz czas korzystania z serwisu. W innych przypadkach mogą dotyczyć także rejestrów adresów IP lub zawartości konta”- informuje Facebook.

Uniwersytet Warszawski finansuje propagandę LGBT

"
Fot. M. Czutko
Uniwersytet Warszawski ma w założeniu służyć wszystkim studentom. Niestety po raz kolejny okazuje się, że są równi i równiejsi. Choć brakuje funduszy na różne inicjatywy studenckie, Samorząd Studentów UW pełnymi garściami wydaje uczelniane pieniądze na promocję homoseksualizmu.
Jak ustalił portal wSumie.pl, organizacja od 23 marca 2012 roku przeznaczyła na organizację spotkań z zakresu tematyki queer, gender czy LGBT aż 16130 zł. Maraton marnotrawienia pieniędzy pochodzących z kieszeni polskich podatników rozpoczął się 23 marca 2012 roku od przyznania przez Samorząd Studentów UW dotacji w wysokości 1000 zł na spotkanie, którego gościem specjalnym był Federic Martel, francuski dziennikarz, autor książek: „Różowe i czarne: homoseksualiści we Francji od 1968 r.” i „Długi Marsz gejów”, a przede wszystkim aktywista gejowski. Niespełna miesiąc później, samorząd przyznał dotację w wysokości 700 zł na konferencję naukową „Islam a queer. Nieheteronormatywność w kulturach muzułmańskich”, a kilka miesięcy później – 16 października 2012 roku znowu 1000 zł na typowo „płciowy” temat pt. „Kobiety Samorządu UW. Badanie obecności kobiet w wyborach i władzach samorządu studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego 2011-2013”. W następnym miesiącu dorzucono jeszcze 180 zł na... przegląd krótkometrażowych indyjskich filmów LGBT, który odbył się 18 listopada 2012 roku.
Iście dobroczynna działalność Samorządu Studentów UW na rzecz środowisk gejowskich nabrała rozmachu na początku 2013 roku, co było związane z kadencją nowej przewodniczącej – Karoliny Pietkiewicz. To właśnie w lutym br. zorganizowano kilka drogich eventów, których koszty pokrył oczywiście samorząd, przy okazji odprawiając z kwitkiem autorów innych inicjatyw skierowanych do studentów.
I tak, na spotkanie z Rafałem Majką „Postpłciowość – (po) co to jest?” przeznaczono 290 zł, na międzynarodową konferencję „Diversity pays! Różnorodność się opłaca!” - aż 10750 zł, na utworzenie galerii „II piętro” (ekspozycji, do której materiały w postaci prac studentów uczestniczących w kursie „Sex & Gender – Queer And Post-Queer Narrations” dostarczyła organizacja Queer UW – przyp. red.) – 600 zł, a 1200 zł na konferencję naukową „Seks/płeć/queer na Wschodzie. Rola (nie)normatywności seksualnej i płciowej w społeczeństwach pańśtw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej”.
Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak pokaz filmu „L.I.E.” właśnie w budynku Samorządu Studentów UW na Krakowskim Przedmieściu. Co ciekawe, na prezentację obrazu (tylko dla pełnoletnich) - zdaniem wielu osób - przemycającego treści pedofilskie, przeznaczono 410 zł. Czyżby koszt projekcji był aż tak duży?
410 zł na pokaz filmu? Nie wiem, jak można wydać tyle pieniędzy na podobną imprezę. Sam organizowałem projekcję i wiem, że koszt jest kilka razy mniejszy. Nie wiem, jak na pokaz można przeznaczyć tyle pieniędzy -
mówi portalowi wSumie.pl student UW.
Być może kluczem do zrozumienia usłużnej postawy samorządu wobec wniosków studentów jest fakt, że organizatorem wcześniej wspomnianych spotkań była organizacja studencka „Queer UW”, skupiająca w swoich szeregach osoby homoseksualne, biseksualne i transseksualne. Prezesem organizacji jest znany warszawski „trans” Mariusz Drozdowski, który sam siebie określa mianem „Jej Perfekcyjności” (to określenie pojawia się również na oficjalnych plakatach zapraszających na imprezy pod auspicjami uczelni). Jak ustalił portal wSumie.pl, specyficzna ksywka figurowała również jako podpis Drozdowskiego na oficjalnych dokumentach (mężczyzna pełnił funkcję Marszałka Parlamentu Studentów UW – przyp. red.). Co ciekawe, Drozdowski czy raczej „Jej Perfekcyjność” zasiadał(a) w przeszłości również w Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW, która kontrolowała wydatkowanie środków przeznaczonych na samorząd.
Szkoda tylko, że na podobną szczodrobliwość samorządu nie mogą liczyć pozostali studenci.
Próbowaliśmy ubiegać się o dofinansowanie naszych inicjatyw o charakterze edukacyjnym. Mimo to, byliśmy odprawiani z kwitkiem. W przeciwieństwie do środowisk homoseksualnych, których działania – moim zdaniem – z edukacją mają niewiele wspólnego -
mówi nasz informator.
W nieco bardziej łagodnym tonie wypowiada się Sebastian Kaleta ze stowarzyszenia "Młodzi dla Polski".

Obrażanie na forach, czyli łatwo obrażać kryjąc się za monitorem.

Jestem jednym z najstarszych internautów w Polsce. Już jak pojawił się modem, zacząłem buszować w internecie. Niestety nie dane mi było szukać tego, co obecnie szukam i w co wierze. Straciłem około 15 lat, choć z drugiej strony, informacji wtedy nie było tak wiele. Nigdy jednak nie brałem udziału w żadnym forum z kilku powodów:

- czcze wypowiedzi nie wnoszące nic do dyskusji
- chamstwo wypowiadających się
- brak interesującego mnie forum

Broniłem w komentarzach pod artykułami z uporem maniaka zasad liberalizmu gospodarczego, ale nikomu nie ubliżając.

Kiedy otworzono forum zbawieniecom stwierdziłem, że jest w sam raz dla mnie. Skupiało ludzi wiary, była kultura na forum, czasem reakcje administratora. Były jednak momenty, kiedy nie rozumiałem działań administratorów, a jest ich chyba dwóch, w czasie gdy usuwali kogo, nie tyle za chamstwo, ale za poglądy na tematy, które nie są oczywiste, ale do zbadania, tak  jak temat pustej ziemi.

Dziś przeczytałem wątek dotyczący mojej osoby i nie mogłem wierzyć własnym oczom. Kilka osób na tym forum  CHRZEŚCIJAŃSKIM, twierdzi, iż nie warto zwracać uwagę na wyzwiska, ktoś inny napisał o swym doświadczeniu przy prowadzeniu konta na YT i trzymał dystans do ubliżania mu.

Pytam ja się, jaką my chcemy jakość grupy tworzyć? jaka wspólnotę? gdzie normą jest ubliżanie i wyzwiska?
Ja nie obraziłem się na osobę wyzywającą mnie, bo musiałbym się obrazić na cały świat. Na świecie jest masa osób o ubogiej kulturze. Będąc w partii poza parlamentarnej o wzniosłych ideach i wartościach, jeszcze nie zainteresowany Biblią, kiedy przekonałem się o nizinach ich kultury (w tym Korwina Mikke) chciałem z kilkoma osobami się bić gdyż wykazywały odwagę w atakowaniu mnie na zamkniętym forum  a właściwie grupie dyskusyjnej. W rozmowie twarzą w twarz, żaden nie powiedział mi złego słowa. Widząc ich "odwagę" w necie i poziom kultury, darowałem sobie dalsze działanie w partii gdyż nie tego szukałem.
Ze względu na swą pracę, mam bardzo częste relacje z innymi ludźmi i jestem odpowiednio przygotowany na chamstwa. Ja miałem żal do administratorów forum uważającego się za CHRZEŚCIJAŃSKIE  za BRAK INTERWENCJI CO DO KULTURY CO NIEKTÓRYCH. Pomijam już oczywiste nawet dla wielu osób manipulacje i wypowiedzi sprzeczne z zasadami chrześcijańskimi.
Okazało się, że jest specjalny dział, gdzie chrześcijanie mogą się opluwać. Masz coś do kogoś? zbluzgaj go w dziale "wentyl bezpieczeństwa". Istne naśladownictwo Isusa/ Jezusa.
Kiedy wyniosłem się z forum, napastnik ponownie atakował  mnie, tym razem mailowo i w komentarzach na tym blogu, nazywając mnie debilem. Nie dziwię się mu.  Skoro starsze osoby na forum pozwalały mu na to co robił, więc poszedł krok dalej. 

Jestem w stanie zrozumieć młodzież wychowaną na "Psach" , "Krollu" i amerykańskich pato-filmach z hip hopem w tle. Nie mającą wzorców ani w rodzinie ani w kulturze, gdzie normą jest ubliżanie, a zaraz potem przepraszanie i tak w kolo. Nie rozumiem jednak akceptacji zła przez osoby starsze.
Jak słusznie zauważyła Mona,

"Jesteśmy karykaturami ludzi, którzy byli przed nami: np. żołnierze i działacze AK, dla przykładu: Witold Pilecki albo Inka, sanitariuszka. Oni absolutnie nie patrzyli na własne dobro tylko na dobro ogólu, i wiedzieli, ze czekają ich za to tortury i gorzka śmierć. I co z tego??? Oni byli inni niz my, zwyczajnie prawdziwi! "

O Ince miałem kilka dni temu napisać z okazji rocznicy jej śmerci. Pochłonęły mnie inne sprawy.


 Link do jej życiorysu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Danuta_Siedzik%C3%B3wna


czwartek, 29 sierpnia 2013

USA: operacja przeciwko Syrii prawdopodobnie się opóźni. Stawiam na 1 września.

"Prezydent USA Barack Obama powiedział Amerykanom, że uderzenie militarne na Syrię leży w ich interesie, ale pojawiły się sygnały, że ewentualna akcja wojskowa opóźni się co najmniej o kilka dni - pisze z Waszyngtonu agencja Reuters."

 http://konflikty.wp.pl/kat,1356,title,USA-operacja-przeciwko-Syrii-prawdopodobnie-sie-opozni,wid,15939183,wiadomosc.html

Powyższe informacje mogą potwierdzić moje przypuszczenia iż państwa osi zła zaatakują 1 września.

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/08/wojna-w-syrii-przesadzona.html 

W tej sytuacji jest oczywiste, że chcą dokonać powtórki z historii. Masoni uwielbiają daty i symbole. 
Jeszcze raz przypominam datę wyboru kardynała Bergoglio na papieża 13.03.2013 o 20.13
13 jest liczbą zarówno szatana jak  i templariuszy ukaranych 13 go w piątek przez króla Francji.

Test mięsa z Sokołowa - koniecznie należy obejrzeć

Kupowanie produktów od wielkich firm i korporacji jest  nie tylko nie patriotyczne, jest wspieraniem światowego hegemona, ale i stanowi ryzyko dla zdrowia pacjenta. Nie pomyliłem się. Jedząc lub pijąc produkty dużych firm jesteś na starcie pacjentem.

Najpierw o Coli:

"PepsiCo w 2012 r. zostało pozwane za umieszczanie błędnych informacji dotyczących wartości zdrowotnych napoju Naked Juice. Na etykiecie znajdowały się m.in. frazy "całkowicie naturalny", "bez GMO" oraz "100 procent soku"  - podaje portal huffingtonpost.com"

źródło: http://www.hotmoney.pl/PepsiCo-zaplaci-konsumentom-bo-opakowanie-wprowadzalo-w-blad-a31739


Oto test mięsa z Sokołowa:


Wielka Brytania wysyła myśliwce na Cypr czyli udają ... anglika

UK  udaje ...no właśnie chciałoby się powiedzieć Greka. Po takiej sytuacji można rzec - udają anglika:

"Wielka Brytania wysłała sześć myśliwców do Akrotiri - swojej bazy wojskowej na Cyprze. Od wybrzeży Syrii wyspę dzieli około 150 km, ale rząd zaprzecza by były to przygotowania do akcji przeciwko reżimowi Baszara al-Asada."

źródło: http://konflikty.wp.pl/kat,1356,title,Wielka-Brytania-wyslala-mysliwce-do-bazy-wojskowej-na-Cyprze,wid,15937632,wiadomosc.html


Tak wygląda "super mocarstwo światowe" - Syria: otoczone przez niewinnych ludzi pokojowo nastawionych żołnierzy, którzy czekają na decyzje od laureata pokojowej nagrody Nobla. Tak tak, tej samej nagrody jaką dostał agent Bolek.

 Część platformy na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie upadła

 Tłumaczone przez translatora:

"Tureckie media poinformowały wcześniej w tym tygodniu, że część platformy górze świątyni w pobliżu meczetu Al-Aksa w Starego Miasta w Jerozolimie upadł, "stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ewentualne zagrożenia dla stabilności Islamskiej struktury," Israel Today poinformował we wtorek.
Jeśli raport jest dokładna, to będzie drugi poważny upadek na Wzgórzu Świątynnym w ciągu ostatnich pięciu lat, spowodowany przez "umyślnego działania Izraela", aby obniżyć do meczetu, aby Jewish Temple można odbudować, stwierdza raport.
Eksperci ostrzegają od lat, że projekty budowlane prowadzone przez muzułmanów na szczycie Mount Temple są destabilizacji struktury, a wiele osób uważa, że ​​jest tylko kwestią czasu, zanim upadnie całkowicie.
Niektórzy obawiają się, takie załamanie może nastąpić w czasie Ramadanu, kiedy w górę z 100.000 muzułmanów zebrania na szczycie Mount Temple modlitwy, Israel Today poinformował."

źródło: http://www.washingtontimes.com/news/2013/aug/27/collapse-reported-temple-mount/

Kończą się rezerwy finansowe USA

"Stany Zjednoczone dojdą do maksymalnego dopuszczalnego progu zadłużenia w połowie października – ostrzega amerykański sekretarz skarbu. – Jeśli nie będzie porozumienia w sprawie zwiększenia limitu zadłużenia, to rząd będzie musiał wstrzymać wypłaty dla pracowników - wyjaśnia prof. Witold Orłowski z PwC."

źródło: http://biznes.onet.pl/wideo/koncza-sie-rezerwy-finansowe-usa,139823,w.html

W Rzymie powstał mały wulkan

Na razie jest jeden i mały, ale stale rośnie. Kto wie, co Bóg przygotował dla apokaliptycznej nierządnicy.
Jedno jest pewne dużo się dzieje w  roku templariuszy (masonów)  dziać pewnie będzie.


środa, 28 sierpnia 2013

Podaję na policję człowieka który mnie stale zniesławia i obraża w mailach

Jeśli dobrze odnalazłem trop, to mieszka w Żorach na Śląsku  jest członkiem Nowej Prawicy. Prawdopodobnie jest to ta sama osoba co vpirate65.
Jutro składam wniosek o ściganie. Dosyć wyzywania od debili i nękania!!!!

I pomyśleć że pisuje na forum chrześcijańskim - wilk w owczej skórze.Załączam obrazek z mottem do przemyślenia jako uzupełnienie mojego komentarza poniżej:
29.08.

Przebaczam ci vpirate warunkowo. Jeśli jeszcze gdzieś zobaczę, że choć próbujesz mnie oczernić, to nawet ci nie będę pisał ostrzegając. Idę do prokuratora, a ten niech sam cie ściga gdziekolwiek jesteś. Kopie maili posiadam.
Przeprosiłeś mnie na forum, ale nagle wycofałeś się z tego, że to ty, mimo że w komentarzu który wykasowałeś napisałeś że to ty.. Notoryczne kłamiesz. Łatwo ci to przychodzi. Póki co żegnam.

Niemcy: Trzecia płeć w aktach urodzenia od listopada

Przymierzam się jak sójka za morze do napisania o szczególnym zwyrodnieniu Niemców, ale wszystko inne póki co jest dla mnie ważniejsze. Tymczasem Niemcy jak zawsze są prekursorami wynaturzenia:


Syryjscy chrześcijanie apelują do armii o ochronę

Syryjscy chrześcijanie boją się rebeliantów i USA:


"
fot. Bertil Videt / commons.wikimedia.org, licencja cc
Marmarita jest jednym z wielu małych miast w dolinie Wadi al-Nassara. Żyje tu 50 tys. chrześcijan. Za zgodą władz syryjskich utworzyli oni tzw. Komitety Obrony Ludowej. 15 sierpnia rebelianci przybyli z pobliskiego sunnickiego al-Hosn, zaatakowali umocnienia zbudowane przez Komitety, zabijają 5 ich członków i 6 cywilów.

- Chcemy żeby armia nam pomogła i nas chroniła. Prosimy państwo, by armia jak najszybciej tu przybyła i strzegła przeciw uzbrojonym ludziom, zabójcom naszej młodzieży i dzieci – powiedziała dla AFP Marta, której brat Jacques został zabitego przez islamistów. - Niech zwycięży rząd i niech Bóg chroni Baszara, bo to, co robią rebelianci to nie jest wolność, oni chcą nas wytępić - dodała.

W wydanym specjalnie komunikacie syryjska opozycja zaapelowała do mieszkańców tego regionu o obronę „rewolucji, bycie solidarnym, by w końcu położyć kres latom despotyzmu”. Jej zdaniem reżim wykorzystuje mniejszości religijne i etniczne jako zakładników, by broniły klanu Assada. Tego typu komunikaty nie przekonują jednak chrześcijan, dla których głównym zagrożeniem pozostają dżihadyści, przede wszystkim grupa sunnickich ekstremistów, którzy przyłączyli się do rebeliantów.
"


źródło: http://www.pch24.pl/syryjscy-chrzescijanie-apeluja-do-armii-o-ochrone,17291,i.html

NIE dla wojny z Syrią! Poznaj prawdę o Assadzie! - Davd Duke


Tusk deklaruje brak udziału polskich wojsk w wojnie z Syrią. Czy mu wierzyć?


 Polscy Słowianie z obawą wyczekiwali deklaracji władz tzw polskich co do udziału w wojnie z Syrią. Stało się:
"Polska nie przewiduje uczestnictwa w żadnym typie interwencji w Syrii - oświadczył w środę premier Donald Tusk. Jak przekonywał, atak zbrojny w Syrii nie może przynieść pożądanych efektów, a za takie uważa zatrzymanie fali zbrodni na terenie tego kraju."
 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/tusk-polska-nie-wezmie-udzialu-w-interwencji-w-syrii/s861c


 Tymczasem dzisiaj również czytamy:

Aleksandrow: jeśli USA wejdą do Syrii, Rosja powinna zająć kraje bałtyckie"Michaił Aleksandrow, ekspert z Instytutu Wspólnoty Niepodległych Państw w Moskwie napisał na swoim blogu, że "jeżeli Stany Zjednoczone wejdą do Syrii, Rosja powinna zająć kraje bałtyckie.
Rosyjski ekspert uważa, że w "przypadku ataku NATO na Syrię, Rosja powinna wysłać żołnierzy do krajów bałtyckich". "Powinna dać do zrozumienia Zachodowi, że w przypadku ataku na Syrię, będą musieli zapłacić wysoką cenę" – pisze Aleksandrow."

źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/aleksandrow-jesli-usa-wejda-do-syrii-rosja-powinna-zajac-kraje-baltyckie/ytgsz

 Jeszcze wczoraj debatowaliśmy o względnym bezpieczeństwie w Polsce w razie wojny, a dziś okazuje się, że Rosja może zaatakować  i nas. Jakie może to mieć konsekwencje?

Baron z Afromental epatuje odwróconym krzyżem

Nie przypominam sobie, aby w latach 80ych czy 90ych symbole satanistyczne wśród muzyków tak przybierały na sile jak obecnie. Chyba najbardziej skrajnym przypadkiem była okładka płyty Bajmu a na niej piramida...
Gdyby to był Nergal to jeszcze byłbym w stanie zrozumieć oczywistą oczywistość, ale nie lider muzyki pop. Ten człowiek przez ostatnie kilka lat pokazywał gest rogów. Jak widać muzycy dla sławy zrobią wszystko co im szatan każe. I pomyśleć, że takiego muzyka wielbi zapewne kilka tysięcy osób. To się nazywa idoloatria. Inaczej nazywając zastąpienie Boga idolem. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby rodzice trochę się zainteresowali swymi dziećmi i nie pozwalali na bałochwalstwo i złe wzorce. Kiedy juz jest za późno i energia antychrysta kończy dzieło, wszyscy obwiniają Boga  pytając się dlaczego....Boże dlaczego.

wtorek, 27 sierpnia 2013

Po grajku w Sopocie kolejny przypadek reakcji ludzi w obronie przed władzą

Na filmie dokładnie nie widać co jest przyczyną zatrzymania, ale jest zdecydowana reakcja przechodniów.
Musimy mieć świadomość tego o czym pisałem wielokrotnie: w znacznej części służby porządkowe są pochodzenia nie słowiańskiego. Mam wielu takich znajomych i obserwuje układy. Często są to jak w TV np rodzina Kraśków czy Dowborów, rodziny policjantów, naczelników w urzędach.ONI mają cały aparat władzy.Przyjrzyjcie się policjantowi katującemu Polaka na święto niepodległości:

Wojna w Syrii przesądzona

Poniżej informacje potwierdzające wielkie otwarcie wojny:

1. Rosja wysłała do Syrii samolot z pomocą.

http://konflikty.wp.pl/kat,127354,title,Rosja-wyslala-do-Syrii-samolot-z-pomoca-Rosjanie-zostana-nim-ewakuowani-do-ojczyzny,wid,15931342,wiadomosc.html?ticaid=11133a&_ticrsn=3

2.  Powstaje koalicja wojskowa 37 państw przeciw Syrii!!!

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/konflikt-w-syrii-powstaje-koalicja-wojskowa-37-panstw/yhcb0

3. Tłumy Izraelczyków wykupują maski gazowe.

4. Francja wysyła w rejon Morza Śródziemnego jednostkę Charles de Gaulle. Olbrzymi lotniskowiec o napędzie atomowym.


Wojna z Syrią jest nie naszą wojną

Jest niemal pewne, że wojna z Syrią lada moment się zacznie.
Naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest informowanie znajomych o dyktaturze USA i Izraela przy cichej aprobacie Watykanu i tego aktora Jezuity grającego skromną postać papieża - Bergoglio

Wojna z Syrią jest nie naszą wojną

 To będzie wojna polityczno - biznesowa.

 Każdy chrześcijanin powinien biernie sprzeciwić się tej agresji.
Przypomina mi się postawa Czech na początku II wojny światowej, kiedy to Czesi poddali się nie stawiając oporu. Polacy bronili siebie i Żydów. Kto lepiej na tym wyszedł,  to już wiemy dzięki statystykom zabitych.
Bez względu na nasze życzenia  i pokojowe usposobienie to wszystko się odbędzie, ale przy tej okazji możemy zdefiniować ZŁO.


Zobaczcie kim są żołnierze z syryjskiej armii i "syryjscy" rebelianci:


 Dlaczego o tym piszę? ponieważ jest to okazja do otworzenia wielu ludziom oczu, wskazanie gdzie jest wróg. Czy któryś Syryjczyk zrobił Wam cokolwiek złego? a może obywatel Afganistanu czy Iraku? Nie? to dlaczego ludzie popierają anty polski i nie chrześcijański sejm wysyłając jako mięso armatnie polskich żołnierzy?


To ONI wciskają w nasze myśli ICH myślenie.


Damaszek, Eufrat i apokalipsa - czyli pierwsze fizyczne znaki


Dziś przeczytałem fragment z Biblii o Abramie, mówiący o obietnicy Boga.
I oto konkluzja:

Atak państw osi zła na Syrię jest już przygotowany. Prawdopodobnie nastąpi w tym tygodniu, a w tle jest możliwy wielki krach finansowy, który zagłuszy echa wojenne. Tzw reset finansów będzie im potrzebny, aby pokazać, czym jest demokracja w wykonaniu USA, UK i państw sprzymierzonych w tym tzw Polski.


Przy tej okazji będzie możliwe spełnienie się proroctwa z objawienia, o którym do tej pory nie wiedzieć czemu nikt jeszcze nie napisał lub może nie miałem szczęścia natrafić:


"(12) A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca."


źródło fot> daylife.com

Informacja o samym wysychaniu Eufratu była już w 2009 roku:
" Eufrat "zabija" trwająca dwa lata susza oraz rabunkowa polityka wodna Iraku i jego sąsiadów, Turcji i Syrii - tłumaczy "The International Herald Tribune".


    Śmierć rzeki dotyka i biednych, i bogatych. Ci, którzy mają swoje farmy w pobliżu rzeki, zamiast ryżu i zboża widzą ziemię pokrytą kurzem - czytamy w gazecie.

Na północy kraju, gdzie zwykle pada najmocniej, opady zmniejszyły się aż o 95 proc. Usychają całe sady daktyli i pomarańczy.

    Z kraju dominującego na świecie w eksporcie tych owoców, Irak stał się importerem. Podobnie ze zbożem, którego zwykle nie brakowało - zauważa "The International Herald Tribune".


Eufrat 2006

Eufrat 2009


źródło:
http://www.nytimes.com/2009/07/14/world/middleeast/14euphrates.html?_r=2&ref=world&

"


Mieszkańcy okolic Tygrysu i Eufratu stale tracą wodęW basenie Tygrysu i Eufratu na Bliskim Wschodzie przez siedem lat ubyło tyle wody, ile mieści w sobie Morze Martwe. Obliczono to dzięki danym z satelity, służącego do pomiarów pola grawitacyjnego Ziemi - czytamy na stronie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine.
Turcja, Syria, Irak i Iran, leżące wzdłuż Tygrysu i Eufratu, nieustannie i w błyskawicznym tempie tracą ogromne ilości słodkiej wody. Dotychczas naukowcy nie byli w stanie prowadzić pomiarów terenowych w tej części Ziemi, m.in. z powodu panującej w regionie trudnej sytuacji politycznej. Sąsiedzi z Bliskiego Wschodu nie ujawniają swoich strategicznych danych - takich jak zużycie wody - również ze względów ekonomicznych i związanych z bezpieczeństwem.
Dlatego jedną z niewielu możliwości badań tych rejonów dają satelity - podkreśla hydrolog z Uniwersytetu Kalifornii w Irvine (UC Irvine), Jay Famiglietti. Danych na temat tamtejszych zasobów wodnych dostarczyły znajdujące się na orbicie instrumenty wykorzystywane w misji GRACE.
Dzięki danym z orbity naukowcy z NASA, UC Irvine oraz National Center for Atmospheric Research ustalili, że w latach 2003-2010 mieszkańcy Turcji, Syrii, Iraku i Iranu stracili 144 km3 wody - objętość niemal dorównującą zawartości Morza Martwego. Przez 7 lat, co roku zasoby wody dostępnej dla mieszkańców rejonu kurczyły się średnio o 20 km3."

źródło: http://tech.money.pl/energia-i-ekologia/artykul/mieszkancy-okolic-tygrysu-i-eufratu-stale-traca-wode,245,0,1250805.html 

Jak widać to już nie są jakieś naciągane  teorie, takie są fakty. Przez kilka tysięcy lat, od samego początku świata istniała rzeka Eufrat. Była jedną z rzek wypływających z Edenu!


Myśli samobójcze, zły los

Przed chwilą przeczytałem na PejsZbuku,  prośbę pewnej kobiety o modlitwę za jej koleżankę. Umieszczam informacje po to, by część z czytających tego bloga, która uważa, że ma wielkie problemy skonfrontowała to z problemami innych:


"
WIADOMOŚĆ OD KOLEŻANKI

BARDZO PILNA INTENCJA !!! PAULINA MA MYŚLI SAMOBÓJCZE MÓWI , ŻE JAKAŚ SIŁA JĄ CIĄGNIE < ŻEBY WYSKOCZYŁA PRZEZ OKNO. MÓWI , ŻE CO WIECZÓR MA LĘK I PŁACZE , BOI SIĘ STRASZNIE,ŻE JEST W CIĄŻY , A 1 DZIECKO URODZIŁA W WIEKU 16 LAT I BARDZO TO PRZERZYŁA. JEJ CAŁE ŻYCIE TO TRAUMA , MATKA JEST ALKOHOLICZKĄ , OJCIEC PRACOHOLIKIEM. RODZICE JA ZANIEDBYWALI. W WIEKU 13 LAT BYŁA MOLESTOWANA SEKSUALNIE . TRAFIŁA DO RODZINY ZASTĘPCZEJ - DO SIOSTRY MATKI. PRZEBYWAŁA TAM 2 LATA ZOSTAŁA TAM ZGWAŁCONA. ONA JEST STRZĘPKIEM NERWÓW. JEJ SYNEK W MAJU SKOŃCZYŁ ROCZEK, JJJEST BARDZO NADPOBUDLIWY, MAM PODEJRZENIE , ŻE MA ADHD, ALE TO JESZCZE ZA WCZEŚNIE JEST STWIERDZIĆ. ON NA MIEJSCU NIE USIEDZI. PARE DNI TEMU ROZCIAŁ SOBIE BARDZO BREW, WSZEDŁ NA OKNO. BARDZO PROSZĘ O MODLITWĘ TEZ ZA NIEGO MA NA IMIĘ GRACJANEK."
 
Sam nie wiem jak to się dzieje, że część ludzi rodzi się w tak niekorzystnej sytuacji. Czy to DNA a w nim kara za błędy rodziców? czy tez Bóg szlifuje co niektórych od małego? 

Premier Turcji: to Izrael obalił prezydenta Egiptu

"Turecki premier Recep Tayyip Erdogan oskarżył Izrael o obalenie egipskiego prezydenta Muhammada Mursiego z Bractwa Muzułmańskiego. Podczas spotkania z działaczami swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) dowodził, że Ankara posiada dowody na udział Izraela w puczu.
“Co mówią w Egipcie? Demokracja to nie skrzynka wyborcza na głosy. Kto za tym stoi? Izrael. Mamy dowody” – twierdzi turecki premier.
Tymi dowodami ma być spotkanie z 2011 roku, do którego doszło we Francji. Izraelska minister sprawiedliwości Tzipi Livni miała spotkać się z żydowskim intelektualistą Bernardem-Henrim Levym , który powiedział, że Bractwo Muzułmańskie z którego wywodzi się Mursi, nie dojdzie do władzy, nawet jeśli wygra demokratyczne wybory.

Poznaj Jezusa z Biblii - piosenkaPiosenkę można podsyłać znajomym wierzącym katolikom, ze względu na jej delikatną wymowę dającą do myślenia.

MEN manipuluje ws. 6-latków?

Powróciły czasy, kiedy to społeczeństwo przestało ufać rządowi. Nie przypominam sobie, aby od wielkiego przekrętu zwanego okrągłym stołem, ludzie nie ufali rządzącym. Prawda triumfuje. Tym razem zdemaskowana jest reforma indoktrynacji 6 latków:

"Ministerstwo Edukacji Narodowej przekonuje w spotach telewizyjnych, że 90 proc. rodziców jest zadowolonych z tego, że posłali swoje 6-letnie dzieci do pierwszej klasy. Nie wspomina o innych badaniach, z których wynika, że połowa rodziców żałuje swojej decyzji. Wyniki te ministerstwo ocenia jako "niemiarodajne". O sprawie pisze dzisiejsza "Gazeta Polska Codziennie".

Gazeta przypomina, że MEN rozpoczęło kolejną batalię o 6-latki. W swoich spotach ministerstwo przekonuje, że "blisko 90 proc. rodziców jest zadowolonych z decyzji o posłaniu 6-latka do szkoły". Powołuje się przy tym na badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych.

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Węgry nie są niewolnikiem w żydowskim imperium

"Węgry nie są niewolnikiem w żydowskim imperium", "Nie dla żydowskiej kolonizacji" – takie hasła pojawiły się na transparentach w centrum Budapesztu. Antyżydowską demonstrację w stolicy Węgier zorganizowało skrajnie prawicowe, parlamentarne ugrupowanie Jobbik.Zapominamy o podobieństwach między komunizmem i syjonizmem i jesteśmy poddawani praniu mózgów na temat Holokaustu. Strefa Gazy to kolonia karna, w której obywatele Palestyny są pozbawiani praw. Kolonią Izraela jest też Unia Europejska - przekonywał przywódca Jobbiku Gabor Vona, którego partia postuluje m.in. rejestrowanie Żydów jako osoby zagrażające bezpieczeństwu narodowemu.


Nergal - Tak jak zdrowy jest seks i zdrowa jest pornografia

- Tak jak zdrowy jest seks i zdrowa jest pornografia. Dewiacją jest ograniczenie – powiedział Nergal.

źródło: http://plejada.onet.pl/nergal-potrzebuje-pornografii-flesz-celebrycki-odc-476/4dg96

----------------------------------------------

Trzeba sobie powiedzieć jasno: każdy kto popiera wartości antybiblijne jest antychrystem.

Odniesienie się do wypowiedzi Henryka Kubika

Miałem więcej nie pisać o moich zarzutach na forum zbawieniecom.fora.pl, ale dziś przeczytałem odniesienie się autora forum do problemu.Niestety ale muszę z przykrością stwierdzić, iż Henryk Kubik dokonał manipulacji polegającej na nadinterpretacji. Nie mogę się do niej odnieść na forum, więc piszę na tym blogu. Owszem na moje życzenie miałem być  usunięty, choć zostałem zablokowany, ale pisanie o kimś, kto nie ma możliwości obrony jest chwytem poniżej pasa. Dodatkowy ból sprawił mi p. Kubik ponieważ wielokrotnie pisaliśmy prywatnie, kiedy tym razem napisał na forum to co poniżej, po czym mnie zablokował.


Sklepienie ochronne nad Ziemią tuż przed potopem - rewelacyjny materiał

Niedawno przesłał mi link do tego tekstu kolega Mariusz. Niechaj więc wstępem będzie jego komentarz na tej stronie:

"Żyjemy w niezwykle ekscytujących czasach, w których nieoczekiwanie okazuje się, że niemalże wszystko czego starano się nas nauczyć w szkołach o pochodzeniu i historii człowieka jest… nieprawdą.
Kolejne znaleziska i odkrycia jakich dokonuje się w rozmaitych częściach globu potwierdzają, że historia człowieka jest daleko bardziej odległa i skomplikowana niż przedstawiają to uniwersyteckie, tzw. autorytety.
Przykładem może tu być kwestia piramidy, czy raczej zespołu piramid odkrytych w Bośni. Po niezliczonych próbach ośmieszenia tego odkrycia, nieustannie przybywa argumentów na to, że wzgórze Visocića jest piramidą zbudowaną przez bliżej nieznaną cywilizację, już kilkanaście tysięcy lat temu.

http://abelikain.blogspot.com/2013/07/zakopywane-piramidy.html

A co jeśli piramidy powstały aby zniwelować skutki zmiany potopowego środowiska.

http://abelikain.blogspot.com/2013/03/na-pohybel-gmo.html

Ziemskie promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym tłem warunkującym życie. Stanowi więc jednocześnie układ odniesienia dla sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Od 2000 lat ziemskie pole magnetyczne systematycznie słabnie. W ciągu ostatnich 500 lat Ziemia straciła 50% swego naturalnego potencjału magnetycznego – z tego w okresie ostatnich 150 lat ok. 8÷10%. Jakie było przed potopem możemy się tylko domyślać."


Poniżej oryginalny tekst ze strony:


"

Sklepienie ochronne nad Ziemią przedpotopową, czy zdajemy sobie sprawę jak niesamowity to był świat !? 

 

 

Nad ziemią przedpotopową była woda i nie przenikały przez nią szkodliwe promienie słoneczne ? Więcej tlenu i ciśnienia! W bursztynach znajduje się 50% więcej tlenu.


pod tym linkiem są opisane badania zawartości tlenu w bąbelkach zastygłych wewnątrz bursztynów
http://geology.com/usgs/amber/

 Opis tych badań jest typowym ewolucjonistycznym, opartym o błędną stratygrafie geologiczną, aczkolwiek odkryta duża zawartość tlenu jest potwierdzona przez badania naukowe, błędna stratygrafia i jej fałszywe założenia opisaną są tu na tym blogu w zakładce o nazwie "Kolumna geologiczna ? fałszerstwo !"


Powietrze takie było chronione przed szkodliwym promieniowaniem, posiadało 32% tlenu (dziś mamy 21% tlenu w powietrzu). Przy takim tlenie człowiek się prawie nie męczy, może przebiec bardzo długie dystanse i nie czuć zmęczenia. Samopoczucie jest o wiele lepsze. Jeżeli było więcej tlenu, to i procesy myślowe umysłu były inne ! Czy ludzie tamtego świata mieli lepsze umysły, jasniejsze ? Ich świat wyobrazni, postrzegania rzeczywistości był inny ?

Max Kolonko pokazuje mechanizmy kłamstw dziennikarskichWarto obejrzeć filmik mimo niejasnych intencji Maxa Kolonko zwłaszcza, że na końcu swej prezentacji reklamuje program z Katarzyną Dowbor. Tak tak, tą samą z rodziny telewizyjnych Dowborów.
W telewizji pracują słynne sagi:


TVN24 - Kropka nad i - prowadzi Monika Olejnik - córka funkcjonariusza SB, konfident służb PRL pseudonim "Stokrotka"

TVN - Kuchenne rewolucje - prowadzi Magda Gessler - córka PRL-owskiego dziennikarza i agenta SB, siostra fanatycznego komunisty Piotra Ikonowicza.

TVP2 - Tomasz Lis na żywo - syn wysokiego OFICERA Ludowego Wojska Polskiego
TVN - " X factor" Jarosław Kuźniar - syn aparatczyka partyjnego udającego dziennikarza.

TVN - Dzień dobry TVN - prowadzi Bartosz Węglarczyk - wnuk stalinowskiego ZBRODNIARZA, osobiście TORTURUJĄCEGO Bohaterów z AK.

TVP2 - Panorama - prowadzi Hanna Lis - córka KANALII z okresu stanu wojennego

TVP1 - Wiadomości - prowadzi Piotr Kraśko - wnuk jednego z czołowych komunistycznych CENZORÓW, syn PRLowskiego ministra ds wyznań.
Tym razem w filmiku Maxa:

Ludzie bronią ludzi czyli Sopot VS Straż Miejska - ludzkie odruchyStraż Miejska zabroniła grania ulicznemu grajkowi. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że dosadnie i prosto ktoś z tłumu odpowiadając na argument strażnika o tym że "takie jest prawo miasta Sopot" rzekł:: " miasto to ludzie".

Jak nas śledzi i działa Google? - film dokumentalny


piątek, 23 sierpnia 2013

Jak się kończy życie bez Boga.

Szybki wpis.

Otrzymałem ostatnio informacje iż Jezus to jest Lucyfer. Na forum zbawieniecom.fora.pl tutaj:
http://www.zbawieniecom.fora.pl/proroctwa,3/nikt-nie-zna-dnia-ani-godziny,1985.html
ktoś albo dokonał prowokacji albo już szatan go opętał. Mam różne hipotezy by wyjaśnić intencje tak agresywnego tekstu. Niestety ten autor miał w jednym rację: czytanie Biblii bez uczynków nic nie daje. Jest to pływanie w świecie myśli.
Dlaczego pisze o tych dwu sprawach? Mógłbym przypomnieć przypowieść domu na skale:

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.
(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.
(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.
(26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
(27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.
(28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.
(29) Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.Cytowanie Biblii, udział w forach chrześcijańskich nie jest naśladownictwem Isusa Chrystusa.

To jest tak, jakbym znał świetnie przepisy ruchu drogowego, ale ich nie respektował.

Jest takie powiedzenie: by zwyciężyło zło wystarczy bierność ludzi dobrych.
Ja bym dodał: Wielkie zło zaczyna się od akceptacji małego zła.
Zło należy piętnować i wskazywać bo inaczej doczekamy takich oto sytuacji jak  w ub wieku:

Tak się kończy życie  (akceptacja zła) bez Boga. Ktoś bez serca musiał tych ludzi skazać, ktoś zabić a ten kierowca spychacza spychać jak ziemie.

Fakt iż mamy taką sytuację gospodarczą jaką mamy, obowiązkowe szczepienia, obowiązek pójścia do szkoły 6 latków, jest spowodowany akceptacją tego sejmu. Wielu z nas ma znajomych w polityce. Lubimy Boga, ale też fajnie mieć znajomości...u ludzi którzy nas okradają, upodlają naszych bliźnich. I wszystko jedno czy jest to PS czy psl, PO. Wszystkie te partie doprowadziły nas do nędzy lub  emigracji.
Pamiętam jak mając lat ok 17, uważałem, że fajnie znać ludzi z pół światka. Takie zabezpieczenie interesów z akceptacją zła równocześnie.
Nie można dwóm panom służyć.

Człowiek ów który twierdzi, że Lucyfer i Jezus to jedna i ta sama osoba napisał:

czwartek, 22 sierpnia 2013

Pochwycenie nastąpi po Wielkim Ucisku - filmPrzyznam, że oglądam pobieżnie ów film i są dla mnie podejrzane dwie sprawy: człowiek mówiący jest w garniturze ( nie ufam takim) oraz bardzo szybko mówi jakby celowo aby nikt nie miał czasu na zastanowienie.

środa, 21 sierpnia 2013

"Życie wieczne z Jezusem, moim Bogiem" - piosenka z mocą. Serce sie radujeTłumaczenie z j. hebrajskiego:
"Życie wieczne z Jezusem, moim Bogiem. Pewnego dnia znajdziemy sie w Niebie. Odziani w białe szaty. Będziemy tam śpiewać ze wszystkimi świętymi pieśń chwały. Będzie wesele w Niebie. Mesjasz ze swoją oblubienicą. Będziemy radować się, tańczyć i głosić, że Jezus jest Panem. Życie wieczne z Jezusem, moim Bogiem..."

"Chajim la-necach im Jeszua Elohaj. Jom echad nihje ba-szamajim lewuszim bi-wgadim lewanim. Szam naszir im kol ha-kdoszim szir halel. Chatuna tihje ba-szamajim, Ha-Maszi'ach im kalato, az nismach, nirkod ve-nari'a ve-nachriz sze-Jeszua Hu Adon. Chajim la-necach im Jeszua Elohaj ... "


Żydzi zbezcześcili klasztor pod Jerozolimą

Żydowscy ekstremiści zbezcześcili klasztor salezjanek pod Jerozolimą, rzucając w niego koktajlem Mołotowa i malując na nim obraźliwe napisy. Jest to kolejny tego typu incydent w Izraelu.

"W budynek klasztoru Beit Dżimal w pobliżu miasta Beit Szemesz rzucono koktajlem Mołotowa, co spowodowało niewielkie zniszczenia" - napisała w komunikacie rzeczniczka policji Luba Samri. "Na ścianach namalowano graffiti w języku hebrajskim, które głosi: "śmierć gojom" i "rewanż" dodała.

Według agencji AP na ścianie napisano też "Price Tag". Aktywiści działający pod tym hasłem mszczą się za działania izraelskiego rządu postrzegane przez nich jako propalestyńskie, m.in. za próby ograniczenia żydowskiego osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu. Działają też w odwecie za palestyńskie ataki.

Dary anioła: miasto kości

Również przed chwilą zobaczyłem na jednym z portali reklamują film o łowcy demonów:

https://www.facebook.com/photo.php?v=10151655838463153&set=vb.239422762828388&type=3&theater

Dzień zagłady

Coś niesamowitego się dzieje. Przed kilkoma minutami mój kolega z Norwegii przesłał mi link do tej oto książki:


Poniżej streszczenie książki, która może stać się bestsellerem nowonarodzonych. Bardzo się cieszę, że jest taka pozycja. Zapewne dokonam zakupu. Nie umieszczam linku do księgarni netowej ponieważ nie chce być posądzony o reklamę. Jak ktoś ze stałych czytelników będzie chciał, to na życzenie wyślę mailem.


Bitcoiny - wirtualna waluta w Niemczech. Apokalipsa krok przed nami

  i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia


Obrót bezgotówkowy na wyciągnięcie ręki.  Sprawy nie tylko przyspieszają w tym kierunku, ale galopują:


Niemieckie Ministerstwo Finansów oficjalnie uznało wirtualną walutę bitcoin za środek płatniczy, którym można posługiwać się w prywatnych transakcjach. Oznacza to, że tamtejszy fiskus będzie mógł teraz takie transakcje opodatkować. Aby jednak móc przyjmować płatności w bitcoinach, trzeba będzie posiadać specjalne zezwolenie od Urzędu Nadzoru Finansowego.

źródło: http://finanse.wp.pl/kat,1033783,title,Bitcoiny-oficjalnie-srodkiem-platniczym-w-Niemczech,wid,15914684,wiadomosc.html?ticaid=1112a9&_ticrsn=3


"
Niemcy zdecydowały się rozpoznać Bitcoina po tym, jak Frank Schaeffler, deputowany francuskiej komisji finansów, ogłosił, że waluta ta zostanie zatwierdzona przez francuskie ministerstwo.
Do 25 procent zysków handlowych uzyskanych dzięki transakcjom za pomocą elektronicznej waluty może zostać opodatkowanych. Transakcje osobiste pozostają wolne od podatków.
Na chwilę obecną, jeden Bitcoin wart jest 77,2 euro."

http://www.chip.pl/news/wydarzenia/prawo-i-polityka/2013/08/bitcoin-legalny-w-niemczech

Nowy Testament jest antysemicki – pastor Ted Pike

Już dawno temu napisałem, iż  księga Jana jest najbardziej antysemickim tekstem:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/01/zbawienie-bierze-poczatek-od-zydow.html

W większości ewangelii Jan, Isus  mawia o żydach per ONI, WY.
Zbawienie bierze początek od żydów ponieważ pierwszy żyd powstał ok 150 lat przed n.CH. To po Isusie zbawiony może być każdy poganin a nie tylko Izraelita.Oczywiście nie mam na myśli dzisiejszych Izraelitów którzy nie mają zbyt wiele wspólnego z tymi starożytnymi.

Kto ma rację? oto tekst:

"Abraham H. Foxman, dyrektor ADL (część B’nai B’rith) twierdzi, że antysemityzm będzie istniał tak długo, jak chrześcijanie będą akceptować „kłamstwo” Nowego Testamentu (NT), że starożytni faryzeusze odpowiadali za śmierć Chrystusa.
W ostatniej książce Never Again? The Threat of the New Anti-Semitism (Nigdy więcej? Groźba nowego antysemityzmu*), Foxman twierdzi, że to „zabójcze” oszustwo spowodowało nie do opisania żydowskie cierpienia na przestrzeni tysięcy lat. Taka wywołana przez NT nienawiść kulminowała holokaustem, jak twierdzi – ale wybucha na nowo, kiedy oskarżenie o „zabójcach Chrystusa” jest wnoszone w Passion of the Christ Mela Gibsona, oraz w Wielkanocnych czytaniach chrześcijańskiej „antysemickiej” historii.


Foxman mówi, że wystąpi następna globalna fala antysemityzmu i prześladowań Żydów, jeśli chrześcijanie nie wyrażą zgody na pominięcie dużych części NT.
Które to części prawdopodobnie znajdą się na jego liście „przymusowej cenzury”? Na pewno podżegające ataki Chrystusa na faryzeuszy, których nazwał „pobielonymi grobowcami, pełnymi kości zmarłych.” Foxman ocenzurowałby również Apostoła Jana: „Kto uznaje Syna ma życie wieczne, Kto nie uznaje Syna nie ma życia wiecznego… Kto jest kłamcą, jeśli nie ten kto odrzuca Jezusa Chrystusa? Ten jest antychryst, który odrzuca Ojca i Syna.” W Apokalipsie, spisanej przez Jana, Jezus mówi, że ci Żydzi którzy Go odrzucają, należą do „synagogi szatana,” następny fragment, który z pewnością wyciąłby Foxman.


Mandat? Podetrzyj się wezwaniem!

Poniżej bardzo ciekawy, praktyczny  tekst w temacie mandatów:"
W moim artykule pt. “Jak nie płacić mandatów” (link na dole tekstu) przedstawiłem swoje rozważania jak korzystać z naszych praw, jako właścicieli pojazdów i użytkowników dróg, w przypadku otrzymania od Straży Miejskiej wezwania do zapłaty grzywny za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez radar, za zarejestrowane wtargnięcie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle lub niewłaściwe parkowanie. Po tekści tym, który miał przede wszystkim publicystyczny i poradnikowy charakter przez moją skrzynkę mailową przetoczyła się burza. Zostałem zasypany prośbami o poradę prawną w konkretnych sytuacjach i na konkretnych dokumentach. Nie chcąc być niegrzeczny, starałem się odpisać każdemu, choć między Bogiem a prawdą w zasadzie, jako prawnik, powinienem brać pieniądze za konsultacje. Ale  niech tam, przynajmniej te kilkadziesiąt listów dało mi materiał do wgłębienia się w temat na tyle, że dziś mogę z pełnym przekonaniem opublikować prawną analizę kwestii wezwań do zapłaty grzywny za wykroczenie drogowe, lub wskazania winnego dokonania wykroczenia, której konkluzją – przy pełnej odpowiedzialności za słowo – jest tytuł niniejszego artykułu. Drogi Czytelniku, poniższy tekst pozwoli Ci uniknąć w większości przypadków zapłacenia mandatu, umówmy się więc, że jeśli ta moja gratisowa porada Ci pomoże, to się kiedyś zrewanżujesz i wesprzesz co łaska portal 3obieg.pl, który prowadzę wraz z grupą zapaleńców – nr konta bankowego znajdziesz na dole artykułu. Chcesz pomóc jako dziennikarz obywatelski w walce z bezprawiem? Też daj znać.


Wszystkich zainteresowanych szczegółową acz długą wykładnią prawną namawiam do przeczytania wszystkiego poniżej, tych szukających prostego i skutecznego rozwiązania zapraszam od razu do ostatniego akapitu.


Właściciel pojazdu otrzymujący wezwanie od Straży Miejskiej lub z Głownego Inspektoratu Transportu Drogowego informujące, że oto na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym w trybie art 54 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia są prowadzone czynności wyjaśniające dotyczące wykroczenia ujawnionego albo urządzeniem rejestrującym (radarem) które zarejestrowało przekroczenie ograniczenia prędkości lub wjechanie na czerwonym świetle, albo polegającego na niewłaściwym parkowaniu są zgodnie z treścią takiego dokumentu stawiani przed pozornie trudnym wyborem:

A – złożyć oświadczenie, że to on prowadził pojazd, więc zgadza się na mandat i przyjęcie punktów karnych,
B – wskazać dane kierującego autem, jeśli to nie właściciel pojazdu popełnił wykroczenie. To wobec osoby wskazanej będzie dalej prowadzone postępowanie,
C – nie przyznać się do winy, ale nie wskazywać też sprawcy wykroczenia. To z kolei stanowi zgodnie z pouczeniem ma stanowić wykroczenie z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń i skutkuje nałożeniem mandatu na właściciela pojazdu, ale bez punktów karnych (bo nie jest to wykroczenie drogowe).
D – nie dokonać żadnej z tych czynności, ale wtedy ma rzekomy obowiązek pojawić się osobiście w siedzibie SM lub GITD w wyznaczonym terminie, celem zapoznania się ze zdjęciem i złożenia zeznań. Niestawienie się w charakterze świadka w ustalonym terminie rzekomo  skutkuje grzywną porządkową (najpierw 250, potem 500 zł) a nawet doprowadzeniem.

Ten wybór jest pozorny, a obowiązki rzekome, bo choć zgodny z pouczeniem umieszczonym w wezwaniu podpisanym imiennie i podstemplowanym pieczątką urzędową to jednak narzucany przez organy z tak rażącym naruszeniem prawa i w sposób ewidentnie wprowadzający adresata w błąd, że zwalnia adresatów pisma z obowiązku reagowania w jakikolwiek sposób na to wezwanie i płacenia jakiejkolwiek grzywny, a osoby które faktycznie dokonały wykroczenia drogowego mogą czuć się de facto bezkarne.

By przejść do szczegółów proszę zapoznać się z załączonym przykładem wezwania, którego autorem jest akurat Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ale te od Straży Miejskiej w niczym nie są lepsze, a często gorsze. Analiza tego dokumentu posłuży jako dowód, że faktycznie, w przypadku otrzymania podobnego wezwania w 90% sytuacji będziecie mogli go wykorzystać jako podcierkę gdy zabraknie papieru toaletowego, rzecz jasna po uprzednim zmiętoszeniu, bo co prawda twardy i niewygodny, ale jeszcze mniej się nadaje jako dokument urzędowy, gdyż nie wywołuje, bo nie może, żadnych skutków prawnych. W szczególności nie nakłada na obywatela żądnych obowiązków oraz nie jest podstawą do zapłaty przez niego jakiejkolwiek grzywny czy mandatu. Ba, można powiedzieć, że jego wysłanie przez organ raz na zawsze pozbawia go możliwości wyjaśnienia czegokolwiek w kwestii danego wykroczenia oraz uniemożliwia ukaranie jakiegokolwiek sprawcy, urzędnika co go podpisał naraża co najmniej na odpowiedzialność dyscyplinarną, a w przypadku poboru grzywny (opłaty za mandat) naraża organ prowadzący postępowanie na wypłatę odszkodowania.


Chce pan zaszczepić moje dziecko? Nie ma sprawy, proszę tylko podpisać ten formularz

Walczmy z faszystowskim sanepidem.
Ktoś wpadł na taki wspaniały pomysł aby podsunąć sanepidowi taki oto druk jak poniżej:

Poniższy formularz powstał na bazie formularza sporządzonego przez Kena Andersona.
Lekarska gwarancja bezpieczeństwa szczepień
Ja, niżej podpisany/a doktor medycyny (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………

wtorek, 20 sierpnia 2013

Tusk chce wpływać na sądy


Chrześcijanki powinny być niewolnicami seksualnymi muzułmanów

"Salwa el-Matayri, muzułmańska nauczycielka prawa koranicznego z Kuwejtu, opublikowała w Internecie film video, na którym zachęca do kupowania chrześcijańskich niewolnic seksualnych.
Muzułmanka opowiada, że kilka lat temu pracowała z mężczyzną, który pałał wielkim pożądaniem do kobiet, a był żonaty. Aby mu pomóc, udała się do Mekki i zapytała muftich, nauczycieli prawa koranicznego, czy istnieje jakieś zgodne z szariatem rozwiązanie tego problemu. Mufti powiedzieli Salwie el-Matayri, że islam dozwala na kontakty seksualne z niewiernymi niewolnicami, np. z chrześcijankami. Żeby takie niewolnice zdobyć, należałoby zaatakować jakiś kraj chrześcijański i uprowadzić kobiety w niewolę jako jeńców wojennych.Taka kobieta stanie się towarem, który można sprzedać i kupić na własność.
Dodajmy, że klientów mogłaby zachęcać wyeksponowana nagość sprzedawanej kobiety. Jak podkreśla Salwa el-Matayri, chociaż muzułmankom wolno pokazywać publicznie jedynie twarz, to niewierne niewolnice mogą być obnażone publicznie od brzucha w górę.

Były muzułmanin oblany kwasem przez muzułmanów


Agharta - gromadzę informacje.

Kalendarz Azteków:


Niebocentryzm: żyjemy w środku ziemi, cz. 1 / Historia


O ile dotychczas Mariusz Szczytyński z Henrykiem Kubikiem pokazywali tylko przesłanki do życia w środku Ziemi, to w tym filmie są to już mocne dowody historyczne.
Dla mnie pozostaje otwarte pytanie dlaczego się nas oszukuje? jaki mają cel władcy tego świata i ich naukowcy?

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

"Rasistowski atak w Gdyni". Zobacz jak media kłamią ws. bójki na plaży

"Mainstreamowe media znów straszą wszystkich kibicami. Poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" tytułuje główny temat "Kibolski terror". Dziennikarze bez zapoznania się z faktami nazywają kibiców bandytami i w swoich relacjach przedstawiają coraz bardziej makabryczne wersje wydarzeń, które rozgrywały się na gdyńskiej plaży. Tymczasem z relacji świadków, do których dotarł portal niezalezna.pl wynika, że awantura na plaży zaczęła się od tego, że to „Meksykanin uderzył w twarz polską dziewczynę, która odepchnęła go, gdy próbował ją obmacywać. W jej obronie wystąpił kibic Ruchu, którego Meksykanin dźgnął nożem”.

Wersję, którą jako pierwszy podał portal niezalezna.pl potwierdza nagranie z monitoringu. Wynika z niego jednoznacznie, że to meksykańscy marynarze sprowokowali wczorajszą bójkę na gdyńskiej plaży - informuje RMF FM.

Choć wyjaśnianie okoliczności całego zdarzenia trwa, czołówki mainstreamowych mediów nie pozostawiają wątpliwości, kto według nich jest winny wszczęcia bójki na plaży w Gdyni. „Gazeta Wyborcza” na swojej pierwszej stronie straszy brutalnymi kibicami w tekście „Kibolski terror”. Przykładów podobnego wykorzystania całej sytuacji do wściekłego ataku na kibiców wykorzystały też pozostałe tytuły również nie brakuje.Jedna z czołowych informacji portalu Onet.pl została opatrzona tytułem: „Bójka na plaży w Gdyni. Pseudokibice Ruchu Chorzów napadli marynarzy z Meksyku”. W zamieszczonej pod tekstem relacji z TVP Info, dziennikarz prowadzący program poprzedzając rozmowę z reporterem stwierdza, że bójkę wszczęli polscy kibice i twierdzi, że z relacji świadków wynika, iż „bandyci urządzili na plaży istne polowanie na Meksykanów. Dotkliwie kopali ofiary i rozbijali im na głowach butelki”.

(onet.pl)


Tego typu relacji na antenie TVP Info było jednak znacznie więcej. Jedna z reporterek mówiła na przykład o „brutalnym napadzie na meksykańskich marynarzy”.

(tvp.info)

Iluminati - ich rzeczywista 'religia'


Unia Europejska planuje całkowitą likwidację państw narodowych w ciągu najbliższych 10 lat"Brytyjski dziennik The Daily Telegraph opublikował w ostatnich dniach informację o tajnm dokumencie, przeznaczonym wyłącznie do wiadomości dyplomatów i urzędników przygotowujących posiedzenie Rady Europejskiej 28-29 czerwca br.(Patrz: Exclusive: Secret EU summit document shows first step to banking union)


Większość miejsca w tym dokumencie, wg gazety brytyjskiej, zajmują umowy w sprawie obligacji oraz inne pomniejsze inicjatywy i projekty unijne, które Francois Hollande określił jako pakt wzrostu na 120 mld euro. Są one ujęte w sposób bardzo oględny, ponieważ tematy euroobligacji i unii bankowej są obecnie zbyt drażliwe, ażeby poruszać je w piśmie przeznaczonym dla urzędników unijnych.

sobota, 17 sierpnia 2013

Czemu najbogatszy naród Europy ma najuboższy wybór w sklepach?

Niezwykle ciekawy tekst o mechanizmach rządzących rynkiem, skutkach globalizacji. Zdecydowanie polecam:


"Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w norweskich sklepach z lupą szukać trzeba znanych zza granicy marek, a wybór wśród tych krajowych jest relatywnie mały? Za sytuację odpowiadają mechanizmy regulacji rynku i zaporowe cła.
Norwegia za wszelką cenę broni własnego wewnętrznego rynku żywności przed zalaniem produktami zza granicy. Nie jest tajemnicą, że koszty produkcji czegokolwiek w innych krajach są wielokrotnie niższe niż w Norwegii, a co za tym idzie – gdyby rynek był otwarty i wolny – półki sklepowe wypełnione byłyby żywnością importowaną. Sklepy walczą bowiem o klienta i konkurują między sobą cenami, a jeśli o cenach mowa, zawsze zagraniczne produkty będą tańsze od wytwarzanych w Norwegii, bez względu na to, z jak daleka by nie pochodziły. Na pierwszy rzut oka, sytuacja idealna dla nas, konsumentów – duży wybór, niskie ceny, znane marki. Dlaczego więc zamiast uwolnić rynek, państwo wprowadza coraz to nowe bariery dla importu żywności z zagranicy? Wcale nie po to, żeby nabijać narodową kasę wpływami z ceł. Ochrona własnego rynku to ochrona osadnictwa i życia na rozległym obszarze kraju.

Satanistyczni muzycy atakują w tym roku swymi płytami

Wszystko zaczęło się od wyboru papieża Franiciszka dnia 13.03.2013 o godz 20.13. Właściwie można uznać że z hukiem zaczął się rok od upadku tajemniczego meteoru w Czelabińsku.

Muzyka.
Na pierwszy rzut poszedł Black Sabath wydając płytę 11 czerwca wydawałoby się na cześć Iluminatów ponieważ jej tytuł brzmi po prostu "13".Wymowne są także tytuły utworów:

Napoje gazowane mogą wywołać agresje u dzieci

"Nie jest niczym odkrywczym, że napoje gazowane nie są zdrowe. Jednak z najnowszych badań wynika, że dzieci spożywające dziennie 4 napoje gazowane są bardziej skłonne do zachowań agresywnych.

Badania zostały przeprowadzone na 5-latkach. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy po wypiciu czterech gazowanych napojów byli ponad dwukrotnie bardziej skłonni do walki i zniszczenia mienia innych osób, niż dzieci, które piły inne napoje.


Sześcioletnie dzieci znacznie częściej tracą entuzjazm do nauki
"
"Sześcioletnie dzieci znacznie częściej tracą entuzjazm do nauki niż te, które rozpoczynają szkołę rok później.
Takie są wyniki badań, które na początku roku trafiły do Ministerstwa Edukacji, a które nigdy nie zostały oficjalnie przedstawione społeczeństwu. Pokazują one, że co czwarty sześciolatek po rozpoczęciu nauki traci do niej entuzjazm. W przypadku siedmiolatków takie zjawisko występuje trzy razy rzadziej. Rodzice tylko 8 proc. dzieci w tym wieku zauważyli u swoich pociech niechęć do nauki.
W styczniu tego roku prof. Krzysztof Konarzewski, pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, przeprowadził analizę danych zebranych przez CBOS w ramach badania opinii rodziców dzieci urodzonych w latach 2004–2007. Badanie zostało przeprowadzone w 2011 r. Dotyczyło więc grupy rodziców wychowujących dzieci w wieku od czterech do siedmiu lat.

piątek, 16 sierpnia 2013

W Kielcach wandal podpala auta gdy w dacie jest cyfra 6

Wmawia się nam, że pentagram emanuje dwoma siłami: białą magią i czarną. Jak dotąd nie poznałem nikogo kto by czynił coś dobrego a co ma związek z szatanem.

W Kielcach ktoś pod ewidentnym wpływem magii szatana podpala auta:

"Pojazdy od pewnego czasu płoną w centrum osiedla i to na tyle często, że trudno uwierzyć w ich awaryjność lub przypadek.

Zastępca komendanta miejskiego kieleckich strażaków, Sławomir Karwat zauważa, że pożary mają miejsce, co miesiąc, a w dacie dnia znajduje się szóstka. 26 czerwca przy bloku numer 23 spaliło się bmw, 16 lipca przy ulicy Kochanowskiego płonął renault megane, a teraz, 16 sierpnia przy bloku numer 24 volkswagen touareg.

czwartek, 15 sierpnia 2013

"Wszyscy królowie ziemi, wodzowie, bogacze, wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich "

Czy to już ten czas?

Księga Objawienia mówi nam o chowaniu się możnych tego świata. Mówi także o ciemnym słońcu.
Czy to już czasami się nie dzieje?
Może najpierw cytat z Biblii:


"

(1) I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci, donośny jak grzmot, mówiący: Chodź!
(2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać.
(3) A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: Chodź!
(4) I wyszedł drugi koń, barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.
(5) A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: Chodź! I widziałem, a oto koń kary, ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej.
(6) I usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.
(7) A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: Chodź!
(8) I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Hades szedł za nim; i dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta ziemi.
(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.
(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?
(11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.
(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,
(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;
(14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.
(15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,
(16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,
(17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?
"
źródło: http://bibliamesjanska.com/Ap/6.htmlTeraz fakty z tego roku:

Wniebowzięcie Marii, matki Isusa - kłamstwo dla leniwych

Dlaczego dla leniwych (sam taki byłem :-) )? wystarczy wpisać w google hasło: Wniebowzięcie Marii, ażeby przeczytać w pierwszych wynikach, że wiara w zabranie Marii do nieba zaczęła się mniej więcej na równi z powstaniem KRK ponieważ:


"Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest również przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg) w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Kościoły wschodnie od V wieku obchodziły koimesis (gr. zaśnięcie) Najświętszej Maryi Panny. Wniebowzięcie zajęło miejsce Zaśnięcia, kiedy w VII wieku przyjęte zostało to święto w Rzymie." wikipedia

 Co z tego wynika"

1. Jak jest napisane - jest to dogmat kościoła
2. Ogłoszony w 1950 roku. Strach pomyśleć co będzie za 50 lat.
3. Kościoły wschodu obchodziły "zaśnięcie" co jest zgodne z prawdą a sprzeczne z KRK

System szatana okłamje nas w żywe oczy. Podsa nam prawdę na wyciągnięcie ręki i mało kto chce się po tą prawdę pofatygować


DLA MNIE TEN DZIEŃ JEST JAK KAŻDY INNY. MYŚLĘ O BOGU, ISUSIE I JAK WPROWADZAĆ SŁOWO BOŻE W MOJE ŻYCIE.
NIE MYŚLĘ O ŚPIĄCEJ MARII


Przy tej okazji przypominam o przyczynie nieszczęść w Polsce, czyli o kulcie Izydy (Asztarte):