wtorek, 3 grudnia 2013

12 Imam ( antychryst ) ma wrócić i tworzy się ku temu fundament. Ważne

Kiedy my czekamy na powrót Jezusa Chrystusa, Szyici czekają na powrót swego Imama. Kim jest Imam wg Islamu?


"Szyicki imam jest odpowiednikiem sunnickiego kalifa.Zgodnie z glownym nurtem szyizmu bylo 12 imamow:
1. Ali Ibn Abu Talib (a), brat stryjeczny i zięć Proroka (s). Jest źródłem imamatu oraz przedstawicielem ezoterycznego aspektu islamu. Według szyitów nad stawem Chumm został wybrany przez Proroka (s) jako jego „zaufany” (wasi) i następca.
2. Starszy syn Alego (a), imam Al-Hasan (a), który na krótko po śmierci ojca był kalifem i umarł w Medynie wycofawszy się z życia publicznego.
3. Młodszy syn Alego (a), imam Al-Husajn, który podjął walkę z Jazidem, drugim kalifem umajjadzkim, i został zabity wraz z całą niemal rodziną w pobliżu Karbali. Jego męczeństwo w dniu 10 muharrama 61 roku hidżry (10 października 680 roku) do dnia dzisiejszego jest najważniejszym wydarzeniem w religijnym kalendarzu szyitów, a jego tragiczna śmierć w pełni symbolizuje etos szyizmu.
4. Imam Ali (a) noszący przydomek Zajn al-Abidin oraz As-Sadżdżad był jedynym synem Al-Husajna, który ocalał; jego matka była córką ostatniego króla sasanidzkiego, Jazdagirda. Znany jest szczególnie ze swoich modlitw Sahifa sadżdżadijja, które po Nahdż al-balagha Alego (a) stanowią najwybitniejsze dzieło literackie imamów, zawiera bowiem najbardziej wzruszające fragmenty arabskiej literatury religijnej. Dzieło to nazywano nawet „Psalmem Rodu Mahometa”.
5. Imam Muhammad al-Bakir (a), syn czwartego imama. Podobnie jak ojciec mieszkał w Medynie. Ponieważ w tym okresie w kalifacie umajjadzkim wybuchły wewnętrzne bunty, szyici mieli nieco więcej swobody w rozwijaniu swoich nauk religijnych. Dlatego też wielu uczonych przybywało do Medyny, by studiować u piętego imama. Istnieje wiele związanych z nim tradycji.
6. Imam Dżafar as-Sadik (a), syn imama Muhammada al-Bakira (a), kontynuował upowszechnianie nauk szyickich i to do tego stopnia, że szyickie prawo nazwane jest jego imieniem. Na jego temat i na temat piątego imama istnieje więcej tradycji niż na temat wszystkich pozostałych imamów. Tysiące ludzi zmierzało na jego religijne lekcje, w tym tak słynne szyickie postaci jak Hiszam Ibn Hakam i alchemik Dżabir Ibn Hajjan. Nawet Abu Hanifa, założyciel jednej z czterech sunnickich szkół prawa, jak również kilku innych dobrze znanych uczonych sunnickich, studiowało u niego. Właśnie za czasów imama Dżafara (a) isma’ilizm oddzielił się od szyizmu dwunastu imamów, a sprawa sukcesji po szóstym imamie została utrudniona przez fakt, że abbasydzki kalif Al-Mansur postanowił skazać na śmierć każdego kogo szósty imam oficjalnie ogłosi swoim następcą, mając tym samym nadzieję na położenie kresu ruchowi szyickiemu.
7. Imam Musa al-Kazim (a), syn imama Dżafara (a), który narażony był na szczególne trudy w wyniku skierowanej przeciw szyitom opozycji kalifackiej. Znaczną część życia spędził w ukryciu w Medynie, póki kalif Harun ar-Raszid go nie uwięził i sprowadził do Bagdadu, w pobliżu którego zmarł. Odtąd wszyscy imamowie żyli w pobliżu kalifa opuszczając swoją stałą siedzibę – Medynę.
8. Imam Ali ar-Rida (a), syn imama Musy al-Kazima (a). Al-Mamun wezwał go do Marwu w Chorasanie, gdzie go wybrano na następcę kalifa. Jednakże jego olbrzymia popularność i gwałtowny wzrost szyizmu w tym regionie sprawił, że kalif odwrócił się od niego. W końcu go usunięto i pogrzebano w Tusie, czyli w dzisiejszym Meszhedzie, będącym obecnie najważniejszym miastem religijnym Iranu. Imam Ar-Rida (a) brał udział w wielu uczonych zgromadzeniach Al-Mamuna, a jego debaty z teologami innych religii zostały zarejestrowane w źródłach szyickich. Od niego też wywodzi się wiele sufickich zakonów; nazywano go nawet „imamem inicjacji”.
9. Imam Muhammad at-Taki (a), syn imama Ar-Ridy (a). Dopóki żył kalif Al-Mamun, mieszkał w Medynie, choć Al-Mamun by zatrzymać go w Bgdadzie wydał za niego własną córkę. Po śmierci Al-Mamuna wrócił do Bagdadu, gdzie umarł.
10. Imam Ali an-Naki (a), syn dziewiątego imama. Mieszkał w Medynie do czasu gdy Al-Mutawakkil został kalifem. Wtedy został zaproszony do Samarry, stolicy kalifatu. Ponieważ Al-Mutawakkil prowadził ostrą politykę antyszyicką, bardzo źle traktował imama. Imam znosił to do śmierci Al-Mutawakkila, ale nie wrócił do Medyny. Umarł w Samarze, gdzie do dziś znajduje się jego grób i grób jego syna.
11. Imam Hasan al-Askari (a), syn imama Alego an-Nakiego (a). Żył potajemnie w Samarze strzeżony przez agentów kalifa, ponieważ wiadomo było, że szyici uznają jego syna za Mahdiego. Poślubił córkę bizantyjskiego cesarza Nargis Chatum, która przyjęła islam i sprzedała się jako niewolnica by dostać się do domu imama. Z tego małżeństwa urodził się dwunasty imam.
12. Imam Muhammad al-Mahdi (a), noszący przydomek Sahib az-Zaman, był ostatnim imamem szyickim. W momencie śmierci ojca zniknął na krótki czas. Od roku 260/873 do 329/940 miał czterech przedstawicieli (na’ibów), z którymi od czasu do czasu się widywał. Przy ich pomocy rządził społecznością szyicką. Ten okres nazywa się „małym zniknięciem” (al-ghajba as-sughra). Od tego jednak czasu zaczęło się duże zniknięcie (al-ghajba al-kubra), które nadal trwa. W okresie zniknięcia Mahdi żyje, ale jest niewidoczny. Jest welug szyitow axis mundi, niewidocznym władcą wszechświata(dla nas to szirk gdyz tylko Allahu teala taki tytul moze posiadac).Szyici wierzą,ze przed końcem czasu znowu się pojawi na ziemi, przynosząc równość i sprawiedliwość, wypełniając świat pokojem, który był rozbity przez wojny i niesprawiedliwość. Mahdi jest wiecznie żywą istotą duchową, kierującą duchową ścieżką tych, którzy go o to proszą, a o pomoc proszą go wszyscy wierni w codziennych modlitwach. Kto jest duchowo przygotowany, ten pozostaje w wewnętrznym kontakcie z Mahdim .Tak wierza szyici.
Szyicki Mahdi nie ma nic wspólnego z  sunnickim Mahdim!"
 http://www.islam.fora.pl/szi-at-ali-1588-1610-1593-1577-1593-1604-1610,61/imam-w-szyizmie,1442.html Według teorii:
Imam – w szyizmie święty i przewodnik ummy będący potomkiem Alego i Fatimy. Według większości szyitów (oprócz zajdytów) uważany jest za nieomylnego i posiadającego nadprzyrodzone zdolności. Ostatnim imamem będzie Mahdi.

Na Mahdiego czekają dwa odłamy Islamu: Szyici i Sunnici.Kim jest Mahdi?
 

Mahdī (arab. مهدي) – w islamie mesjasz, zbawiciel.


Tak więc ostatni Imam będzie zbawicielem.
Według mnie, a mogę się mylić, nie da się inaczej wyłonić mesjasza światowego jak z Islamu. Obecnie Islam dochodzi do ok 30%  z całej światowej społeczności religijnej. Chrześcijan jest niewiele ponad 30% i wciąż ta liczba maleje przy wzroście wyznawców Islamu.

Uważam, niemożliwym do pogodzenia wmówienie ludziom, iż mesjasz Islamu jest tym samym co mesjasz Żydów i Chrześcijan. Jak więc oni to zrobią? Pisałem o tym częściowo wczoraj. Znaczna część chrześcijan w USA a w tym i Żydów zostanie wymordowana lub zginie w kataklizmach. Populacja chrześcijan drastycznie zmniejszy się w ciągu roku, kiedy Islamu będzie jeszcze bardziej przybierać na sile, nie tylko w krajach stricte islamskich, ale i w Australii oraz UE, gdzie muslimowie mają znaczne przywileje socjalne, większe od rdzennych mieszkańców.

Jeśli dodamy do tego porwanie wiernych sług Bożych, to wskaźniki zmienią się jeszcze bardziej na  niekorzyść Chrześcijan.

Jak wygląda wiara w nadejście Mahdi na świecie:


Przy czym chrześcijanie a zwłaszcza katolicy, którzy nimi nadal są, kompletnie nie zdaje sobie sprawy z nadejścia JEZUSA CHRYSTUSA.


Pozostaje kwestia władzy Syjonistów na świecie. Mają w każdym kraju swoje macki.
Tutaj bardzo pomocny w rozwoju sytuacji jest Barack Obama, wybrany przez....Żydów.
 Dając czas Iranowi pomaga mu w użyciu broni nuklearnej.
Irańscy mułłowie dawno wyznaczyli JAKO "Wielkiego Szatana" i "Małego Szatana" - Amerykę i Izrael - Atak na te kraje byłby jedynie przyspieszeniem przyjścia Dwunasta Imama.

Uderzenie jądrowe z Teheranu czy Izraela moze zabić, szacunki mówią, w górę 12 milionów ludzi, całkowicie niszcząc państwo żydowskie.

To tej sytuacji mówi prawdopodobnie wers: Aby ci co mieszkają w Judei uciekali w góry.

W Polsce jest odpowiednio podkręcana atmosfera antysemityzmu. Polacy stali się gośćmi w swym kraju a takie scenki jak ta:

 http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/12/telefon-zydowki-do-radio-maryja.html

spowodują, że islamski mesjasz będzie do pogodzenia z "chrześcijańskim" wyobrażeniem mesjasza. Ten który zrobi porządek z pazernymi Żydami, przyczyną zła na świecie.
Chrześcijaństwo będzie przedstawiane wówczas jako żydowski spisek i sami Polacy będą wydawać w ręce władz Islamistów, których już będzie miażdżąca przewaga, zarówno Żydów jak i Chrześcijan.

Jak wspomniałem wczoraj w tekście o Sewerynie, sami Żydzi są manipulowani przez Żydów. Judaizm i Talmud wmawiają im od dziecka, ze są kimś lepszym. Oni w to wierzą przez co zniechęcają do siebie wszystkie narody swym poczuciem wyższości i bezwzględnością. Żydzi są karmienie nienawiścią i pogardą do gojen.
W czasach końca wielu osobom przyjdzie z lekkością wydawać Żydów i niestety też chrześcijan.
Szatan manipuluje wszelkimi organizacjami.

Rzecz podobnie się ma z Kościołem Katolickim. Jego system został stworzony w taki sposób, aby zrazić do religii jak największą ilość osób, co obecnie mam miejsce.
Dlatego Biblia ostrzega w księdze Objawienia: "ludu mój wyjdź z niego aby nie dopadły cię jego plagi" .
Syjonistyczny KRK robi wszystko, aby ludzie przestali wierzyć w Boga. Pewnie nie tylko ja, ale i Wy macie mnóstwo znajomych którzy myślą następującym szablonem: kościół = Bóg = religia = pedofilia = materializm. W ten sposób wylewane jest dziecko z kąpielą. Czyli wiara  w Jezusa razem z odstępczym kościołem.


Prawdopodobnie przy okazji ofiarą nowych zmian będą także homoseksualiści. Podstawą do wszelkich zmian będzie dotychczasowa nienawiść do pewnych grup, które obecnie są wykorzystywane przez system szatana.

Co mówi Islam o gejach:

Irański ajatollah: Homoseksualiści są gorsi od zwierząt

 

16 kwietnia 2012 r. na konferencji duchownych w irańskim mieście Kum starszy ajatollah Abdollah Javadi-Amoli przemawiał przeciwko homoseksualizmowi i zachodniej praktyce legalizowania praw gejów.
Twierdził, że homoseksualizm ściągnął na społeczeństwo ludzkie AIDS, który jest karą za ich grzechy, i że według Koranu są oni gorsi niż zwierzęta, co dotyczy również tych, którzy przyznają im prawa.
Należy zauważyć, że w Iranie wchodzenie w związek homoseksualny jest przestępstwem karanym śmiercią[1] . Irański portal internetowy wyjaśnia, że według Koranu osoba powyżej lat 18, która została skazana za homoseksualizm przez sąd islamski, musi albo zostać spalona, albo zrzucona z góry[2] .
W 2007 r. w Nowym Jorku Mahmoud Ahmadineżad powiedział, że w Iranie nie ma homoseksualistów

 http://www.euroislam.pl/index.php/2012/05/iranski-ajatollah-homoseksualisci-sa-gorsi-od-zwierzat/

 

 Dzięki pozbyciu się homoseksualistów, notowania antychrysta wzrosną.

 Ateiści będą zmuszeni do wybrania jedynie słusznej religii.


Aby wprowadzić ten nowy porządek niezbędne będzie:

1. Zniszczenie Izraela i USA


2. Zniszczenie Watykanu.


 Anty Chryst będzie w zamian za Jezusa Chrystusa

"Irański prezydent Mahmud Ahmadineżad został cytowany przez różne źródła informacji, że nie tylko wierzy w ewentualny powrót Mahdiego, ale jego powrót jest blisko i że jest to w gestii rządu irańskiego, aby przygotować kraj na jego powrót.  "Co ułatwi jeszcze pokochanie Anty Chrysta?

Na przykład takie informacje jak ta: Mehran Keshe organizuje światową konferencję pokoju.

"Nie sposób nie poprzeć inicjatywy z jaką wyszedł irański fizyk jądrowy Mehran Tavakoli Keshe. Cel jest światły – pokój na świecie i nieograniczony rozwój ludzkości. Zachodzi tylko pytanie, na ile jest to autentyczna inicjatywa, a na ile pobożne życzenia, czy też wręcz dezinformacja?
21 stycznia na forum dyskusyjnym swojej fundacji Keshe Foundation, opublikował list otwarty (link) do członków i zwolenników swojej fundacji, w którym nawołuje do zorganizowania światowej konferencji pokojowej dokładnie 60 dni od daty publikacji listu, tj. na 21 marca. Lokalizacja konferencji jest sprawą drugorzędną – ma odpowiadać wszystkim stronom, może to być równie dobrze Teheran, biura ONZ w Nowym Jorku, Pekinie czy Moskwie czy jakiekolwiek inne miejsce na świecie.
Powodem konieczności zwołania takiej bezprecedensowej w historii ludzkości konferencji ma być nowa technologia jaka została jej udostępniona. Technologia ta pozwoli na wymuszenie pokoju na świecie.
Fundacja Keshe przenosi się w inne miejsce. Dotychczasowa kwatera w Belgii, skąd Fundacja podejmowała swoje działania przez ostatnie 9 lat, była de facto więzieniem narzuconym przez międzynarodowy układ polityczny. Teraz, gdy operacje Fundacji będą przeprowadzane z nowej kwatery, będzie mogła ona działać już bez restrykcji politycznych oraz medialnych i w pełni realizować swoje zadania, w tym nadzorować swiatowe  porozumienie pokojowe. Głównym celem jest to by każdy człowiek na świecie szczerze się pod nim podpisał i go realizował.
Fundacja nawołuje więc wszystkich obywateli świata do tego by stali się Posłańcami Pokoju dla swoich domów, miast, narodów i ludzkości oraz by przekazali ten list wraz z załącznikami wszystkim światowym przywódcom, kapłanom, sąsiadom, braciom i siostrom. Zamierzony cel może być zrealizowany przez zamieszczanie tych informacji gdzie się da – w sieci, w portalach społecznościowych, w mediach, w miejscach pracy, pałacach i parlamentach oraz poprzez nakłanianie rządów i lokalnych przywódców do podpisania porozumienia. Można również samemu organizować lokalne i ogólnonarodowe konferencje pokojowe.

Przykład nowej technologii – bateria Keshe
Mehran Keshe apeluje by zająć się tą sprawą z takim zaangażowaniem jak to było w przypadku przekonywania rządów do przyjęcia nowej technologii kosmicznej. Czas rozpocząć nowy etap w dziejach ludzkości, gdzie pokój i służenie ludzkości będzie głównym celem każdego człowieka, a nie fałszywy materializm dnia dzisiejszego, którego skutkiem jest tak wiele zła.
Trudno wyobrazić sobie by jakikolwiek człowiek szanujący pokój, czy też przywódca polityczny odmówił podpisania takiego porozumienia.Tyle Mehran T. Keshe w liście do członków i sympatyków Fundacji. Cztery załączniki to (podaję z linkami do ogólnie dostępnych kopii tychże dokumentów):
Pierwszy z tych dokumentów wymienia szczegółowo powody, dla których powinno dość do światowego porozumienia pokojowego. Njważniejszym jest nowa technologia, którą udostępniła światu Fundacja Keshe. Pozwala ona na nieograniczony dostęp do niemal darmowej energii czy też poruszanie się w dowolnym dystansie na Ziemi w bardzo krótkim czasie – rzędu kilku minut. Darmowa energia i nowa technologia wyzwoli człowieka z ograniczeń w produkcji żywności czy też da możliwość podróży kosmicznych na dystanse ograniczone tylko rozmiarami Wszechświata. Co więcej, podróże te będą się mogły odbywać w środowisku identycznym jakie mamy tu na Ziemi. Tak więc skończą się wszelkie ograniczenia jakie dotąd trapiły ludzkość. Na Ziemi zanikną granice.
W momencie podpisania jednego zdania porozumienia, którego treść zawarto w czwartym załączniku, skończy się podział ludzkści na narody i wszyscy będziemy reprezentować jedną ludzką rasę. Podpisanie porozumienie światowych przywdców planuje się na godiznę 12 w południe 31 marca 2013, tj. dokładnie na początek wiosny w północnej hemisferze.  Miesiąc później, tj. 21 kwietnia planuje się podobną przysięgę pokoju dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Będzie to też rocznica pierwszej konferencji pokojowej Ambasadorów, podczas której ustalono właśnie plan podpisania tego ogólnoświatowego porozumienia pokojowego.
Od momentu podpisania porozumienia i złożenia przysięgi, żaden człowiek nie powinien tworzyć narzędzi do zabijania, czy też planować agresji na jakikolwiek obszar, nie mówiąc już o zabijaniu kogokolwiek. Rasa ludzka w tym momencie ma być dobrowolnie pozbawiona jakichkolwiek narzędzi do uśmiercania, a powinna zacząć się cieszyć całkowitym pokojem.
W zamian Fundacja Keshe odda do publicznego wykorzystania wszystkie swoje technologie, właczając w to plany i działające modele. Technologie te mają służyć poruszaniu się w przestrzeni, tworzeniu energii i żywności oraz utrzymaniu zdrowia. Będą one dostępne dla każdego człowieka na Ziemi.
Dla przeciwników konspiracji UFO i wizyt obcych cywilizacji na Ziemi, drugi załącznik będzie wielkim rozczarowaniem. Autor, Mehran Keshe twierdzi bowiem, że cała historia naszej cywilizacji była i jest dokładnie rejestrowana przez inne byty zamieszkujące nasz Wszechświat. Można to porównać do naszych obserwacji zachowań zwierząt, przy czym w tym przypadku, nagrania były odtwarzane na innych planetach, nie aby pokazać jak nasza rasa się rozwija, ale by ukazać do czego może prowadzić nieograniczona agresja i zło. Agresorzy są tu podobni do dzikiego zwierza, którego obserwuje się z daleka.
Nagrania te zostaną niedługo udostępnine i ludzkości i każdy człowiek na świecie będzie się mógł przekonać jakiego zła dokonano na tej planecie. Ludzie dpowiedzialni za wyrządzone ludzkości zło będą też odpowiednio ukarani (chyba mowa o spisku Illuminati czy czymś w tym stylu, M.P.). Z kolei prawdziwi krzewiciele dobra i pokoju zostaną nagrodzeni przez ukazanie całości ich działań.
===========================================
Namawiam do dokładnego przeczytania odezwy M.T. Keshe wraz z załącznikami. Nie sądzę by te dokumenty były jakimś podstępem światowej mafii, mającym np. na celu pozbawienie nas groźnych broni – przecież większość ludzi i tak jej nie ma. Sądzę, że przydało by się dokładne, profesjonalne tłumaczenie dla tych, którzy nie znają angielskiego. Można by do tego dołączyć opublikowane dokumenty patentowe, by nie było jałowych dyskusji nt. autentyczności działań Fundacji. Dla przykładu jeden z takich wniosków patentowych jest tutaj:
Oczywiście zdaję sbie sprawę, że niniejsza publikacja przyniesie sporo krytyki i być może kolejnych ataków na mnie i ten blog – spodziewanych w przypadku gdy Mehran Tavakoli Keshe jest autentycznym odkrywcą i wynalazcą, ale także spodziewanych i usprawiedliwonych gdyby tenże by zwykłym hochsztaplerem czy też dezinformatorem.  Dlatego też należy się dokładnie przyjrzeć jego hipotezom i dokumentom patentowych, by stwierdzić czy jego publikacje są warte choć chwili uwagi.  Na dzisiejszy dzień sądzę, że są one rewolucyjne i mogą oznaczać faktycznie nowy etap w rozwoju ludzkości."
źródło:  tutajTutaj mamy wstęp, intro do Fundacji Kesha. Energia gratis od Antychrysta:
Iran buduje latające spodki. Wersja ENGTakie fałszywe cuda będą dostępne, ale dzięki technologii...upadłych:

Jest cała masa lepszych lub gorszych wynalazków, leków nie dopuszczana obecnie przez agentów Iluminati  do światowego rynku, po to, by w czasie antychrysta wszystkie te nowinki uwolnić i pokazać moc i dobroć ANTY Chrysta.

3 komentarze:

  1. też go typowłem za antychtysta kieyd ogłosił swoja zajeb...sta technologię, jakis rok temu ...

    OdpowiedzUsuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.