środa, 4 grudnia 2013

Kim jest Nierzadnica z apokalipsy ? dlaczego to nie jest tylko kościł katolicki

Identyfikacja nierządnicy apokaliptycznej jest jedną z najprostszych z Księgi Objawienia.
Ciężko przyporządkować ten oto cytat pod inną organizację niż Kościół Katolicki:

(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. (4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. (6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. (7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. (9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. (10) Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. (11) I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru, (12) towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i marmuru, (13) i cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego. (14) I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie. (15) Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając (16) tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły; (17) w jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala, (18) i widząc dym pożaru jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego? (19) I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało! (20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. (21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie. (22) I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna; (23) i nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. (24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.


Na czym polega moje postrzeganie nierządnicy od innych? Kardynalnym "szczegółem". Bestią ujeżdżaną przez nierządnicę nie jest jak to niektórzy piszą - Syjonizm i Żydzi.
Bestię określiłem tutaj:

 http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/11/antychryst-nadchodzi.html

Bestią z apokalipsy jest Islam.

Gdzie więc jest między tym wszystkim syjonizm? świat jest tak prosty w odczytywaniu a Illuminati tak bardzo podsuwają nam pod nos prawdę, ze jej nie widzimy....


Notabene, ten "sympatyczny" pan zawsze przypominał mi imperatora z "Gwiezdnych Wojen"


Z jakim szczegółem w ubiorze Benedykta mamy do czynienia, a jest on typowy dla Żydów? oczywiście każdy już teraz widzi.
Syjonizm  jest w Nierządnicy i ją przenika.

Dla przykładu. Jest kilka grup żydowskich w KRK. Jedną z nich są katolicy języka hebrajskiego:"Katolicy języka hebrajskiego uznają w pełni nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego. Różnice nie dotyczą wykładni wiary ale praktyk liturgicznych. Przykładem może być używanie zarówno rzymskiego kalendarza liturgicznego jak i kalendarza świąt żydowskich jednocześnie. Żydowscy katolicy obchodzą Paschę, Rosz ha-Szana, Szawuot i zachowują inne znane tradycje judaistyczne.

Ruch czy wspólnota katolików języka hebrajskiego nie powinna być absolutnie uważana za sektę chrześcijańską czy grupę schizmatyczną. Ich identyfikowanie się z Narodem Wybranym z równoczesnym jasnym samookreśleniem się jako katolików jest akceptowane przez Stolicę Świętą. Wspólnota uznaje zwierzchnictwo biskupa rzymskiego. Żydowscy katolicy sprawują eucharystię według rytu rzymskiego w języku hebrajskim. Katolicy języka hebrajskiego zamieszkujący Ziemię Święta mają swojego biskupa w osobie Fouada Twala, aktualnego łacińskiego patriarchy Jerozolimy."
Katolicy języka hebrajskiego (hebr. עברים קתולים Iwrim Qatholim) – grupa chrześcijan, członków Kościoła rzymskokatolickiego, którzy używają w liturgii języka hebrajskiego. Największe skupisko w Izraelu.

Katolicy języka hebrajskiego nie powinni być myleni z żydami mesjanistycznymi, którzy są odmienną grupą protestancką, w większości związaną z ruchem kalwinistycznym. Katolicy języka hebrajskiego są prawowiernymi członkami Kościoła katolickiego."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicy_j%C4%99zyka_hebrajskiego


Innym przykładem są dane pochodzenia biskupów:

Arcybiskup Metropolita Warszawski, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp pochodzenie żydowskie,
jego brat nazywa się Glemb, komunista, partyjny pułkownik LWP (w 1989 r. kandydował z listy PZPR);
Arcybiskup Warszawski Bronisław Dąbrowski pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Józef Kowalczyk pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Kardynał Franciszek Macharski Finkelstein pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Józef Michalik pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Henryk Muszyński Jaks pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Edmund Piszcz pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Marian Przykucki pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Bolesław Pylak pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Jerzy Stroba pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Wojciech Zięba pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Damian Zimon pochodzenie żydowskie;
Arcybiskup Władysław Ziółek pochodzenie żydowskie;
Biskup Roman Andrzejewski pochodzenie żydowskie;
Biskup Bohdan Bejze pochodzenie żydowskie;
Biskup Jan Chrapek Kohn pochodzenie żydowskie;
Biskup Bronisław Dembowski Winkiel pochodzenie żydowskie;
Biskup Czesław Domin pochodzenie żydowskie;
Biskup Edward Frankowski narodowość polska;
Biskup Stanisław Gądecki Hartmann pochodzenie żydowskie;
Biskup Sławoj Leszek Głódź Izaak Nowin pochodzenie żydowskie;
Biskup Kazimierz Górny pochodzenie żydowskie;
Biskup Władysław Jędruszów pochodzenie ukraińskie;
Biskup Zygmunt Kamiński narodowość polska;
Biskup Piotr Libera pochodzenie żydowskie;
Biskup Edward Malerski pochodzenie żydowskie;
Biskup Jan Mazur narodowość polska;
Biskup Wiesław Mering pochodzenie żydowskie, Tajny Współpracownik SB Lucjan;
Biskup Stanisław Napierała narodowość polska;
Biskup Alfon Nossol pochodzenie niemieckie;
Biskup Stanisław Nowak pochodzenie żydowskie;
Biskup Alojzy Orszulik pochodzenie żydowskie;
Biskup Juliusz Paetz pochodzenie żydowskie;
Biskup Tadeusz Pieronek Mosze Michlis pochodzenie żydowskie (członek antypolskiej,
powiązany z masonerią i światową finansjerą żydowską Fundacji Stefana Batorego);
Biskup Tadeusz Rakoczy pochodzenie żydowskie;
Biskup Kazimierz Rakoczy pochodzenie żydowskie;
Biskup - Kazimierz Romaniuk pochodzenie żydowskie;
Biskup Tadeusz Rybak pochodzenie żydowskie;
Biskup Edward Samsel pochodzenie żydowskie;
Biskup Andrzej Suski pochodzenie żydowskie;
Biskup Jan Szlaga pochodzenie niemieckie;
Biskup Stanisław Szymecki narodowość polska;
Biskup Andrzej Śliwiński pochodzenie żydowskie;
Biskup Adam Śmigielski narodowość polska;
Biskup Jan Drutwa pochodzenie ukraińskie;
Biskup Marian Świerzawski narodowość polska;
Biskup Szczepan Wesoły pochodzenie żydowskie;
Biskup Jan Wieczorek pochodzenie żydowskie;
Biskup Wojciech Zięba pochodzenie żydowskie;
Biskup Józef Życiński Reitfstein pochodzenie żydowskie;
ks. Franciszek Cybula pochodzenie żydowskie (ks. kapelan i spowiednik w Kancelarii
byłego Prezydenta (Wałęsy), agent SB, TW pseudonim Franko;
ks. prof. Romuald Weksler-Waszkinel Jakub Weksler pochodzenie żydowskie;
ks. prof. Józef Tischner Blumstein pochodzenie żydowskie
ks. Adam Bijak Klotzer pochodzenie żydowskie (polonofob);
ks. Adam Boniecki Aaron Ajngold pochodzenie żydowskie (polonofob);
ks. Michał Czajkowski pochodzenie żydowskie (, wieloletni agent UB/SB Tajny Współpracownik pseudonim Jankowski
o. Jan Góra (ten od Lednicy) Griemschpann pochodzenie żydowskie;
ks. Roman Indrzejczyk pochodzenie żydowskie;
ks. Zbigniew Kamiński pochodzenie żydowskie (członek KOR);
ks. Leon Kantorski pochodzenie żydowskie (proboszcz z Podkowy Leśnej,
ks. Wiesław Lauer pochodzenie żydowskie, wikariusz generalny kurii gdańskiej, Tajny Współpracownik pseudonim Szwejk:
ks. Stanisław Musiał pochodzenie żydowskie, (członek rady Fundacji Judaica, członek redakcji "żydokomunistycznego"(oryginalna pisownia) Tygodnika Powszechnego,


Królowie Ziemi pili z kielicha jej obrzydliwości.
 Każdy władca Ziemi jest uzależniony od Watykanu, w którym syjonizm jest silnym filarem.
Wszystkie banki świata uważane za żydowskie są w rękach Watykanu.
Wygląda to następująco w skrócie: FED-> Bank Światowy-> Watykan. Z pominięciem Rothschildów.
Natomiast kraje muzułmańskie były  niezależne finansowo. W Libii parytetem było złoto. Do momentu ostatniej rewolucji w Libii mieszkańcom tego kraju żyło się bardzo dobrze bez lichwy.Znawcy tematyki syjonizmu mawiają często tak: zawsze za inkwizycją i nawracaniem szli Żydzi. Historia to potwierdza. Rok 966 dla Słowian był przełomowy. To może jest dziwne ale jeśli odwrócimy z tej daty jedną cyfrę, to mamy 666.
Straciliśmy suwerenność na poczet KRK i tym samym wpuściliśmy ową nację, która będąc wtedy gościem teraz jest naszym gospodarzem.
 Nie tak dawno pisałem o znanym przypadku z mojego lokalnego podwórka, gdzie policjant żydowskiego pochodzenia, naczelnik drogówki otrzymał pracę dzięki... wpływowemu księdzu.
Inny przykład:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/10/na-wadze-nie-poradze-czyli-biskup-ponad.html

Biskup przez koneksje zwalnia policjanta drogówki w zemście.


W sytuacji odwrotnej jest inaczej. Żydów w Islamie jest niewielu. Osobiście znam jednego i to z Nowej Prawicy tak na marginesie.


Jak to jest więc, że bestia ( Islam) jest ujeżdżana, przez Nierządnice?
Jak wiadomo Watykan założył Islam i od początku wspierał go finansowo.  Mimo, że oficjalnie rządzi Watykan, to we wszystkich grupach wpływu działają agenci. Od końca zaczynając są nimi Jezuici jako spadkobiercy  Templariuszy. W skrócie można rzec - plemię żmijowe mające rodowód w starożytnym Egipcie.
Dopiero teraz, czasy obecne pokazują rzeczywiste plany KRK. Barack Obama, marionetka Watykanu, wcale nie popiera Izraela. Raz zrezygnował z ataku na Syrię, czekając na innych, a teraz czeka z atakiem na Iran. Agenci Watykanu robią wszystko, aby zniszczyć Izrael. Chcą ograć zarówno Syjonizm jak i populację Chrześcijan. Chrześcijanie od dawna byli na przegranej pozycji bez swej reprezentacji na świecie, ale Syjonizm był mocnym zawodnikiem w świecie polityki.
Sytuację opisałem tutaj:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/12/12-imam-ma-wrocic-i-tworzy-mu-sie-ku.html


Ostatecznie ma się sprawdzić proroctwo z księgi objawienia dotyczące zniszczenia Watykanu. Watykanu jako wielkiego oręża syjonistów. Kiedy to nastąpi, Islamu już nic nie zatrzyma. Zwłaszcza, ze USA ma być częściowo pod wodą, a i obozy FEMA czekają na nie pokornych chrześcijan. Jeśli dodamy do tego pro muzułmańskie potęgi jak Rosja, Chiny to mamy niemal komplet spełniającej się apokalipsy i trafności mych założeń:

"Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery,
łapy jej - jakby niedźwiedzia,
paszcza jej - jakby paszcza lwa.
A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę (Ap 13,2).'

Smok interpretowany jako komunizm ( Rosja, Chiny, Korea, Wietnam) przekaże swą władzę bestii, czyli Islamowi. Wynika z tego, że powyższe państwa dorżną i tak upadające USA.
Smok także jest symbolem Chin.
Nawet tego nie umieszczam nigdzie, ale Chiny sa przygotowane  do wojny pół oficjalnie z Japonią. Rosja podpisała umowę z rządem USA o wysłaniu swych wojsk do Ameryki w razie zamieszek.

To co nas czeka to 10 władców różnych regionów jak tutaj:


http://detektywprawdy.blogspot.com/2012/12/dziesiec-rogow-interpretacja-apokalipsy.html

Zapewne to nastąpi tuz po zniszczeniu USA, pozbawieniu ich siły.ap17
(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.


Tak więc 10 rogów będzie rządami pro islamskimi ponieważ gdyby to były obecne rządy, lub na ich bazie, to ten 10 rogów (państw) NIE ZNIENAWIDZIŁOBY NAGLE NIERZĄDNICY.

Kwestią którą badam jest czas Wielkiego Ucisku. On już może być opierając się na jego 7 letniej wersji. Gdyby tak było, to w ciągu roku jest możliwe chipowanie ludzi, porwanie na koniec 3,5 letniego okresu. Następne 3,5 roku ma być okresem zwanym złotym wiekiem, bez walk, bez chorób, z nowoczesnymi technologiami.
7 komentarzy:

 1. Piotrze z wszystkim się zgodzę, ale z jednym nie mogę
  "Smok interpretowany jako komunizm ( Rosja, Chiny, Korea, Wietnam)"
  Tu chodzi o węża starodawnego inaczej smoka czyli szatana

  OdpowiedzUsuń
 2. Obj. 12:9-10
  9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to już są detale nad którymi nie będę się spierał, choć jak może szatan zwodzić całą Ziemię jako persona...
   Do tej pory mieliśmy okazję poznać szatana ale nie jako persone, tylko jako objaw jego działań na świecie. Nikt nie widział szatana osobiście, a więc można go traktować alegorycznie do tej pory.
   On jest bytem realnym, istnieje, ale nikt go nie widział. Prawdopodobnie nigdy go nie zobaczymy. Tak więc nie będę się spierał czy smok to system czy persona w tym przypadku apokalipsy

   Tak czy owak Apokalipsę zaczynam widzieć od nowa.
   Tym fragmentem się chyba osobno zajmę bo wszystko zaczyna mi układać się w całość. Np Mateusz słusznie zauważył, że fragment dotyczący zburzenia nierządnicy wiele mówi: stała się źródłem duchów nieczystych. Wynika, że juz po zburzeniu w jakiś sposób wyjdą demony z Watykanu lub na jego miejsce. To też inny temat.


   Jeszcze inna ciekawostka w tym roku mieliśmy rok smoka a obecnie i przez najbliższe miesiące rok węża wg horoskopu chińskiego. Nie interesuje się horoskopami, ale to dla satanistów może mieć znaczenie....smok daje władzę wężowi.

   Usuń
  2. kwestia smoka to już taka wolna twórczość :-)

   Usuń
 3. Obj. 12:9-10
  9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.


  Myślę iż tu udało się nakreślić tożsamość tego smoka.

  http://abelikain.blogspot.com/2013/12/kosmiczny-przekret.html

  OdpowiedzUsuń
 4. Za daleko szarżujesz, jeszcze nie został zrzucony,
  4 I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. 5 I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. 6 I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. 7 A wygląd* szarańczy - podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, 8 i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, 9

  to traba 9 rozdzial a ty muwisz o 12, problem polega na tym ,żeby już zniszczyć wszystko i wpędzić ludzi do ciemności, w agonie ciemnosci -zamiast światło

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam, co z Iranem, czyli Persją?

  OdpowiedzUsuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.