sobota, 2 listopada 2013

Adam + Ewa = Wszystkie odcienie skóry - Odpowiedzi w Księdze Rodzaju


Tłumaczenie dzięki Lukrecji

Słyszę to bardzo często: Jak to możliwe, że jest tyle ras na świecie, jeśli wszyscy jesteśmy potomkami Adama i Ewy?

Po pierwsze, porozmawiajmy na temat słowa RASA. Czasem ludzie używają go aby określić grupy ludzi, które ewoluowały w różnych częściach świata. Co jest NIEPRAWDĄ. Oczywiście słowa rasa używa się do określania ludzi charakteryzujących się odmiennymi cechami fizycznymi jak kolor skóry.

Ale czy oni wszyscy są tak naprawdę RÓŻNYMI rasami?
Dzieje Apostolskie 17:26
(On z jednego [człowieka] wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania)
mówi o tym, że człowiek z jednego człowieka stworzył wszystkie narody ludzkie. Co z tego wynika, to, że Biblia uczy, że istnieje jedna rasa - rasa ludzka. Oraz, że wszyscy ludzie na ziemi są potomkami Adama i Ewy (którzy zostali stworzeni przez Boga). Sprawdźcie Księgę Rodzaju 1:26-28
(A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».)

Tak więc Bóg stworzył dwoje ludzi na swoje podobieństwo: kobietę i mężczyznę i nakazał im rozmnażać się żeby zaludnić ziemię. Więc Adam i Ewa są ojcem i matką ludzkiej rasy. Rozmnażali się i ich dzieci także się rozmnażały itd. aż do momentu w Księdze Rodzaju 6:9 do Potopu, kiedy to liczba ludzi na ziemi zredukowała się do ośmiu. Tych ośmiu ludzi zostało ochronionych przez Boga na Arce Noego podczas trwania globalnego potopu. I po opadnięciu wody, ośmioro ludzi zeszło z Arki i według Księgi Rodzaju 9:19, to oni byli przodkami tych, którzy w przyszłości zostali rozproszeni po ziemi. Ale co mam na myśli, mówiąc rozproszeni? Patrzę na to, co znajduje się w Księdze Rodzaju 11 - budowanie Wieży Babel. To wtedy ludzie zostali przez Boga podzieleni przez zróżnicowanie języków, którymi się posługiwali i nie mogąc dalej budować Wieży, zaczęli wędrować po ziemi i ją zajmować. Wygląda to na oczywiste.
Dalej jesteśmy jedną rasą (rodzajem ludzkim), tylko podzielonym na różne grupy ludzi w różnych miejscach. Ale jak to się stało, że tak różnimy się kolorem skóry, skoro wciąż jesteśmy jedną rasą?

Wszyscy mamy w naszych ciałach pigment, który nazywa się melanina. Związany jest on z występowaniem różnych cech, od ubarwienia po kształty i na jego zawartość wpływają takie czynniki jak nasza dieta, strefa klimatyczna, w której żyjemy etc. Nad produkcją tego pigmentu mają kontrolę szczególne geny w naszym DNA, na których ekspresję ma wpływ długotrwałego występowania w/w czynników w różnych pokoleniach. Jak wiemy, nasze geny pochodzą od pary rodziców, a kombinacje ich dają różne efekty. Dzięki temu wyróżniamy się różnymi kolorami skóry/włosów/oczów etc.

Czas na któtką lekcję genetyki.


DNA jest wynikiem połączenia się dwóch zestawów chromosomów, po 23 od każdego rodzica. Każda para chromosomów (która łączy się kiedy dochodzi do zapłodnienia, daje to 46 chromosomów) posiada setki genów, które podczas rozwijania się zygoty podlegają procesowi crossing-over (dochodzi do wymiany genów między chromosomami), który gwarantuje zróżnicowanie i wyraża się między innymi w zróżnicowanym wyglądzie zewnętrznym, i reguluje rozwój dziecka. Skoncentrujmy się jednak na dwóch genach, które kontolują zawartość melaniny. Oznaczymy je dużymi literami AB, które oznaczają w tym przypadku występowanie melaniny w większych ilościach oraz oznaczymy małymi literami ab te, które określają mniejsze występowanie melaniny.
Dalej mamy przedstawiony schemat mieszania się genów, nazywany krzyżówką genetyczną. W tabeli opisane są geny należące do matki i do ojca i wyniki ich mieszania się. Tak więc kiedy dochodzi do połączenia się genów należących do matki AB i do ojca AB, które oznaczają największą ilość melaniny, co daje AABB więc to dziecko będzie miało ciemny kolor skóry. Zależnie od łączenia się genów recesywnych (oznaczonych małymi literami) z tymi, które mają charakter dominujący (oznaczone dużymi literami) w pary i potem w czwórki, zachodzi ich ekspresja, w tym przypadku w kolorze skóry. Tak więc jeśli dojdzie do połączenia się genów matki AB i genów ojca ab, da to AaBb, czyli taki średni odcień, który posiada większość ludzkiej populacji. Ale jeśli oboje rodziców posiadają geny ab, ab, to da to aabb czyli najmniejszą zawartość melaniny, czyli jasny odcień skóry. Występowanie tych cech jest więc analogiczne i efekt łączenia się tych genów możemy zobaczyć na zobrazowanej tabelą krzyżówce genetycznej. Tak więc widzimy, że kombinacja genów odpowiedzialnych za odcień skóry, może doprowadzić do efektu wielkiego zróżnicowania wyglądu dzieci nawet z jednego pokolenia. Wynika z tego, że Bóg tworząc Adama i Ewę dał im taki zestaw genów, które mogą dać przeróżne odcienie skóry jeśli się ze sobą połączą, w kolejnych pokoleniach. Kombinacja ta mogła się więc wyrażać w tych ośmiu osobach z Noem na arce, bo to od nich pochodzić mają ci wszyscy ludzie rozproszeni po ziemi. Po sytuacji z Wieżą Babel, ludzie zamieszkali różne miejsca i z czasem rozwinęły się inne kultury/języki/zachowania etc. Tak więc wszyscy jesteśmy jedną rasą (ludzką) tylko mamy inny wygląd, który jest wynikiem wielowiekowego mieszania się genów w kolejnych pokoleniach. Pojęcie rasy jest więc wyjaśnione.
Seti Egipt pokazuje wszystkie odcienie skóry razem:


1 komentarz:

  1. Pewnie nie każdy ogarnie to z prędkością, z jaką mówi ten pan. Zrobiłam streszczenie: http://pokazywarka.pl/29nbn2/ + odrobinę dodałam od siebie w genetyce (mam nadzieję, że bardzo nie namieszałam) i cytaty pochodzą z Biblii Tysiąclecia (www.biblia.deon.pl) :)

    OdpowiedzUsuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.