sobota, 9 listopada 2013

Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, o znakach końca świata


Maryd umieścił napisy. Dzięki

W zasadzie filmik przedstawia tylko i wyłącznie tekst Mateusza 24, ale w tle pokazuje uświadamiające obrazy.

Celem przypomnienia:


(1) Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. (2) Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
(3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?
(4) Na to Jezus im odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
(5) Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. (6) Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!
(7) Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.
(8) Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.
(9) Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.
(10) Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
(11) Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;
(12) a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.
(13) Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
(14) A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
(15) Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie -
(16) wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!
(17) Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu.

(18) A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
(19) Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!
(20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.
(21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. (22) Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
(23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie!
(24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.
(25) Oto wam przepowiedziałem.
(26) jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie!
(27) Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
(28) Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
(29) Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.
(31) Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
(32) A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
(33) Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
(34) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
(35) Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
(36) Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.
(37) A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
(38) Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
(39) i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
(40) Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
(41) Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
(43) A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
(45) Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?
(46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.
(47) Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
(48) Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga,
(49) i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,
(50) to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
(51) Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.Przeczytałem kolejny raz ten teskt z Mat 24 i wg mnie na tym etapie ważne są następujące zdania:


Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie

zuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.


A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
(33) Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!


To wszystko jest zasięgu naszego czasu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.