środa, 6 listopada 2013

Jezuici - bogaty tekst


                              
"Zakon Jezuitów - Towarzystwo Jezusowe"   / / Zeszyt nr 81
 

 
I. Wstęp:
 
            Zakon jezuitów - aka do Towarzystwa Jezusowego, Order Jezusa, Synowie Loyola i " Firma "(to był kiedyś nazywany "Spółka Jezusa" ) - została założona w 1534 przez Ignacego Loyoli. Został oficjalnie uznany za katolickiego zakonu przez papieża Pawła III w 1540. Jezuici są znane jako wychowawcy, a jako "ojciec-spowiedników" do cesarzy, królów (i ich kochanki), królowe, książęta, księżniczki, wysocy oficerowie, a wiele z potężnym i zamożne elity świata. Jezuici są również niesławny jak uwodzicieli kobiet w konfesjonale, morderców królów, wytwórcy wywrotową, organizatorzy zamachu etats, dywersantów z wyznań protestanckich, podżegaczy masakr i fomenters wojen i rewolucji. Liczne książki zostały napisane na temat zakonu jezuitów. Niektóre z tych książek twierdzą, że wielu ludzi na wyższych poziomach zakonu jezuitów były - i są - bardzo źli ludzie ! 
            Daj nam dokładnie rozważyć następujące pytania, na które mam nadzieję, że odpowie na "wnioski" tego biuletynu : 
1. Czy Zakon jezuitów - w jej wyższych poziomach - najbardziej zła organizacja, że ​​świat nie widział w ciągu ostatnich 4 ½ + wieków? 
2. Dlaczego Zakon Jezuitów został wydalony z tak wielu krajów, w tym z wielu krajów katolickich Roman głównie w trakcie swojej historii? 
3. Czy Zakon jezuicki jezuita i kontrolowane Roman Catholic Church-państwo odpowiedzialne za wywoływanie wielu wojen i rewolucji, takich jak wojny światowej i II wojny światowej? 
4. Czy kontrolowane jezuitów Kościół rzymskokatolicki-State największym zagrożeniem dla wolności obywatelskiej i religijnej, że świat nigdy nie widział? 
5. Masz agentów zakonu jezuitów był odpowiedzialny za zamordowanie wielu głów państwa na przestrzeni wieków? 
6. Czy Zakon Jezuitów, który kontroluje Kościół rzymskokatolicki-państwo, Rycerze Malty, najwyższe poziomy Rycerzy Kolumba i Opus Dei, a najwyższe poziomy masonerii itp., usiąść na szczycie New Porządek Świata (NWO) "piramida"? 
7. Czy Zakon jezuitów, poprzez kontrolę różnych tajnych stowarzyszeń, takich jak wysokim poziomie masonerii i Rycerze Malty, kontroli międzynarodowej społeczności wywiadowczej? 
8. Czy Zakon jezuitów, poprzez kontrolę zamożnych, potężny i wpływowy Kawalerów Maltańskich - i innych "agentów" na liście płac jezuitów - kontrolować społeczności międzynarodowej bankowości? 
Z pewnością dociekliwy umysł pragnie odpowiedzi na powyższe pytania. Proszę uważnie przeczytać i rozważyć "Definicje" znalezione w kolejnej części, a liczne cytaty czynienia z zakonu jezuitów, które znajdują się w tym biuletynie. 
Ważne Uwaga: Celem tej TTT emisji jest narazić wielu złych czynów wykonywanych na polecenie wyższego szczebla członków zakonu jezuitów - w tym generała Zakonu - i wynikającą z uszkodzenia, Mayhem i śmierć, które jezuitów w akcje i działania doprowadziły do wielu ludów i narodów. (Jezuici mają "uzasadnione" - lub "zwolniony" - te złe uczynki z ich "maksym" z "cel uświęca środki" i "dla większej chwały Boga" !) Czytelnik powinien pamiętać, że na niższym poziomie Jezuici (zwłaszcza z pierwszych trzech stopni) wiemy niewiele do niczego zła, że idzie on na wyższych poziomach zakonu jezuitów. (To samo można powiedzieć o większości katolików rzymskich, czyli wiedzą niewiele do niczego zła, że idzie on na wyższych poziomach zakonu jezuitów - lub na wyższych poziomach papiestwa, sam) Niestety, to niższy poziom Jezuici - ze względu na ślepe posłuszeństwo, które są wymagane, aby dać do wszystkich przełożonych w ich kolejności - są tylko "narzędziami" w rękach swoich przełożonych, a ci jezuici niższego szczebla często wykonywania różnych operacji i działań na złowrogi pośredni - i dalekiego zasięgu - "cele" z zakonu jezuitów - cele, o których wiedzą niewiele do niczego ! 

 
II. Definicje (miejmy nadzieję, że w kolejności alfabetycznej) :  
UWAGA: Proszę przeczytać "Definicje" w tej sekcji przed odczytaniem resztę tego biuletynu. Uważam, że te "definicje" powinna pomóc większość czytelników, aby lepiej zrozumieć wiele cytaty wykorzystane w tym biuletynie - a także, aby lepiej zrozumieć niektóre z powodów , dlaczego agenci jezuickie i / lub ich wynajęci "ludzie hit" zabicia głowy państwa - a nawet niektórzy papieże! 
"Abbé " (Per Nowym słowniku Webstera College World Edition czwarte ; Wiley Publishing, Inc; 2006) : "Francuski tytuł szacunku, ponieważ do księdza, ministra itd."  
"Ad hominem" (Per Nowym słowniku Webstera światowej, druga College Edition ; William Collins + Świat Publishing, Inc; 1974) : "[dosłownie, do człowieka]: odwołując się do własnych uprzedzeń, a nie do rozumu, jak atakować czyjaś przeciwnik zamiast debaty problemu . "  
"Ad hominem [Atak]" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "'atak ad hominem" występuje, gdy jeden atakuje swojego przeciwnika charakter, tło, grzechów przeszłości lub niedyskrecji, stowarzyszenia, inteligencję, stypendium, itd., zamiast uczciwie debaty na temat lub temat dyskusji, pisania, itp. To często było standardowe 'taktyka' wykorzystywane przez tak zwanych "liberałów", "inżynierów społecznych", tajnych stowarzyszeń, kultów, itp. - i przez tych, którzy próbują bronić krwawą historię i / lub niebiblijne , man -made doktryny i praktyki Kościoła rzymskokatolickiego-państwa ! To jest stare "zaatakować posłańca "zamiast uczciwie przedyskutować WIADOMOŚĆ . Niektórzy ludzie nazywają go "zniesławienia". Jest to ulubione "narzędzie" i taktyka z zakonu jezuitów .
Roman apologeci katoliccy, w tym jezuitów, mają duże trudności próbując dyskutować wszelkie 'przeciwnika', który posiada dobrą znajomość zarówno historii Kościoła i Pisma Świętego. Tak więc, ich głównym orężem "debaty" musi zazwyczaj przywrócić 'ad hominem' ataku ich 'przeciwnika'. "  
"Ad Majorem Dei gloriam" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "" Ad Majorem Dei gloriam "to wyrażenie w języku łacińskim (czyli 'to [tj. dla] większą chwałę Boga"), że jezuici użyć aby "uzasadnić" - wybaczyć - wszelkie zło, grzech, lub przestępstwo (np. zabójstwo, zdrada, krzywoprzysięstwo, kradzież itp.), że oni lub ich agenci popełnienia w celu wspierania interesów zakonu jezuitów i / lub Sterowany jezuitów Kościół rzymskokatolicki-State. Kolejny zwrot, że jezuici użyć do "usprawiedliwienia" i usprawiedliwiać swoje zło, grzechy i zbrodnie jest "cel uświęca środki". "  
"Aleksander I, car Rosji" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Alexander I urodził się w 1777 roku i został zamordowany przez jezuitów (za pomocą kielicha trucizny) w 1825 roku. On był car Rosji 1801/25. Car Aleksander I wydalił zakonu jezuitów z całej Rosji w 1820 roku. (Wcześniej wypędził jezuitów z Moskwy i Sankt Petersburgu w 1816 roku.) Dla tych "zbrodni" przeciwko jezuitom - i dlatego car Aleksander I był tolerancyjny wszystkich sekt religijnych w Rosji - był znienawidzony przez jezuitów . Był jeszcze jeden powód, dlaczego jezuici nienawidzili cara Aleksandra I. Autor: EH Broadbent mówi nam, że w 1812 car Aleksander I miał "zachęcać ustanowienie brytyjskiej i Foreign Bible Society w Rosji, dając mu specjalne przywileje ... "Broadbent mówi nam, że car Aleksander I kazał odwiedzających do Petersburga, że "nigdy nie widział Biblię, aż był czterdzieści lat życia, ale gdy w tym czasie został skierowany do niego pożarł go". W Jezuici w końcu udało się mordować tak dobrze Biblię wierząc car rosyjski, który chciał dostać Święte Słowo Boże (Biblia) - w języku rosyjskim - w ręce Rosjan "  
"Aleksander II, car Rosji" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Alexander II urodził się w 1818 roku i był car Rosji 1855/81. Został zamordowany w 1881 roku przez agentów jezuitów , którzy rzucali ręcznie robione bomby na niego, gdy jechał przez Petersburg. Jego przepowiadanie w 1861 roku doprowadziła do wyzwolenia 23 milionów niewolników. Ponieważ jezuici nie podsycana polskiego buntu, car Aleksander II odwołane papieskiego Rzymu konkordat z Rosją. On również dwukrotnie złamał stosunki dyplomatyczne z papiestwem (w 1866 i 1877).  
Stosunkowo niewielu Amerykanów zdaje sobie sprawę z tego, że car Aleksander II pomógł zachować American Union w czasie wojny secesyjnej w 1861/65. Ponieważ Francja i Anglia były przygotowania do interwencji militarnej po stronie Południa (Konfederacji Zjednoczone Ameryki), car Aleksander II wysłał część rosyjskiej floty do wybrzeży USA, umieszczając te rosyjskich okrętów wojennych pod bezpośrednim dowództwem prezydenta Lincolna. W ten sposób, car Aleksander II wysłał jasny komunikat do Francji i Anglii, że jeśli będą interweniowały po stronie Konfederacji, to Rosja będzie interweniować militarnie po stronie Północy (Unia). Ponieważ papiestwo i jezuitów poparł Konfederacji, a ponieważ chcieli podzielić Unię na dwie odrębne narody, nigdy nie wybaczył ani prezydenta Lincolna czy car Aleksander II. Oboje zostali zamordowani przez agentów zakonu jezuitów . "  
"Czarny papież" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Pojęcie" czarny papież "jest włoski pseudonim dla jezuitów generała, człowieka, który jest dowódcą naczelnym" Towarzystwa Jezusowego " (czyli zakonu jezuitów ). On jest prawdziwą moc "za tronem" z papiestwem , a on jest mistrzem wszystko: jego zakonu jezuitów , Rycerze Malty, najwyższe poziomy Rycerzy Kolumba, najwyższe poziomy Opus Dei, i najwyższe poziomy masonerii - i wszystkich podgrupach, że kontroluje za pośrednictwem tych organizacji potężnych i wpływowych. Dwa z najpotężniejszych podgrupy pod kontrolą "czarny papież" to społeczność międzynarodowa Intelligence oraz społeczności międzynarodowej bankowości. "  
"Czarny papież" (Per US Army gen. bryg Thomas M. Harris, autor książki "Odpowiedzialność Rzymu do zabójstwa Abrahama Lincolna" ; 1897; strona 29) : "organizacja [. Ed: Roman Catholic] Hierarchia jest kompletny wojskowy despotyzm, którego papież jest pozorna [Ed: tj. oczywiste; pozorny.] głowa, ale z tego, Czarny Papież [Ed:. czyli przełożony generalny jezuitów ] , jest prawdziwą głową. Czarny papież jest głową kolejności Jezuitów , i nazywa się General [Ed:. dokładniej Superior General]. On ma nie tylko znajomość własnej kolejności, ale [Ed:. również] kieruje i kontroluje ogólna polityka [red.:. Roman Catholic] Kościół. On [Ed:. czyli Czarny papież ] jest moc za tronem, i jest prawdziwy potencjał szef Hierarchii. Cała maszyna jest pod najsurowszymi zasadami dyscypliny wojskowej. Cała myśl i wola tego urządzenia, planować, proponować i wykonywać, znajduje się w jego głowie. Nie ma niezależność myśli, lub działania, w podległych mu części. Niejawne i bezwzględnego posłuszeństwa rozkazom przełożonych władz jest zaprzysiężony obowiązkiem kapłaństwa każdego gatunku ... "  
"Booth, John Wilkes" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "amerykański aktor John Wilkes Booth urodził się w 1838 roku, a został zastrzelony w 1865 roku. W 1860 Booth został inicjowany do Rycerzy Złotego Kręgu, a Jezuitów "grupa przodu". John Wilkes Booth, konwersja na katolicyzm, miał w swoim "kierownik duchowy" jezuita ksiądz BF Wiget. Booth postrzelony i śmiertelnie ranny prezydenta Abrahama Lincolna w nocy z dnia 14 kwietnia th , 1865, jednak, że nie działał sam. Były co najmniej dziewięć innych [low-to-mid-level] spiskowcy, a większość - jeśli nie wszystkie - z nich byli również członkami jezuita kontrolowanych Rycerzy Złotego Kręgu. 12-man Komisji Wojskowej [tj. Sąd] próbował ośmiu spiskowców w zabójstwie Lincolna, i skazał cztery z nich być powieszony za szyję, aż martwy. "  
"Boucher, Charles" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Charles Boucher był jednym z rzymskich księży katolickich w Kanadzie, którzy pomogli Lincoln-zamach-arch spiskowiec John Harrison Surratt ( jezuita wyszkolony katolicy), aby ukryć w Kanadzie, aż mógł bezpiecznie płynąć do Anglii. Kolejny ksiądz katolicki w Kanadzie, który pomógł Surratt była LaPierre ".  
"Oszczercy" (za 1828 słowniku Webstera z języka angielskiego ) : "Kto oczernia, który fałszywie i świadomie oskarża innego przestępstwa lub wykroczenia, lub złośliwie propaguje fałszywe oskarżenia lub raportów."  
"Calumny" (za 1828 słowniku Webstera w języku angielskim ) : "pomówienie, fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, świadomie lub złośliwa lub zgłoszone do kontuzji innego; fałszywe przedstawienie faktów en wyrzutu do drugiego, przez projekt, i wiedza o jego fałszu ... ) 
Ed. komentarz do poprzednich dwóch definicji : liczba pisarzy jezuickich po prostu uwielbiają używać słowa "oszczerstwo" , aby opisać prawdziwe oświadczenie o niecnych i złowieszcze działalności zakonu jezuitów - w przeszłości lub obecnie, a słowo "oszczerca" , aby opisać różne osób mówi prawdę o niecnych i złowieszcze działalności zakonu jezuitów - w przeszłości lub obecnie. 
"Kazuistyka" (za 1828 słowniku Webstera w języku angielskim ) : "nauka i nauka o sprawach sumienia, nauka rozwiązywania przypadków wątpliwych przyzwoitości lub określania legalności lub bezprawności, co człowiek może zrobić, by przepisy lub Zasady zaczerpnięte z pism, z praw społeczeństwa, lub z powodu własnych i naturalne. "  
Ed. komentarz do poprzedniej definicji : Termin "kazuistyka jezuita" znajduje się w książkach o zakonu jezuitów. Kiedy czyta pism różnych jezuickich "lekarze" i uczonych dotyczących "sprawy sumienia" , "Rozwiązywanie problemów [z] przypadkach wątpliwej przyzwoitości " i "określenie [z] legalności lub bezprawności, co człowiek może zrobić " , zauważa się, że jezuickie "lekarze" i naukowców, w ich "kazuistyka jezuitów" , dostarczają tylu "klauzul wyjścia" i "luk" w swoich pismach, że są w stanie uzasadnić (tj. usprawiedliwiać) - i pozwalają - w odległości około każdy grzech i przestępstwo, aby to morderstwo , zdradę, krzywoprzysięstwo, kradzież itp. Wiele opinii jezuitów się w swoich pismach na "kazuistyka" przeczą wyraźne nauczanie Pisma Świętego!  
"Klemens XIII, papież" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Carlo della Torre Rezzonico urodził się w 1693, a został zamordowany w 1769 roku. Był papieżem 1758/69. Został otruty na śmierć w 1769 przez jezuitów noc przed jego planowanym podpisaniem dokumentu papieskiego, które by hamowały zakonu jezuitów . "
 
"Klemens XIV, papież" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Lorenzo Ganganelli urodził się w 1705 roku. Był papieżem 1769/74. Został otruty na śmierć w 1774 przez jezuitów jako "zemsta" za podpisaniu papieskiego dokumentu w 1773 r. znoszące jezuitów "na zawsze". On jest zgłaszane do stwierdził przed śmiercią: "Niestety, ja wiedziałem, że [Ed:. tzn. jezuici ] by mnie otruć, ale nie spodziewałem się, aby umrzeć w tak powolny i okrutny sposób. "  
"Konkordat" (Per Dave Hunt, autor "Woman Rides the Beast" ; Harvest House Publishers, 1994, strona 521) : " [. Ed: Konkordat jest] traktat lub porozumienie określające relacje i obowiązki pomiędzy Watykanem i świeckiej rządy. Jest to możliwe tylko dlatego, Watykan, w przeciwieństwie do innych miast na ziemi, jest uznawana za państwo na równi ze świeckimi narodów i tym samym są zdolne do zawarcia porozumień polityczno-religijnych i ambasadorów wymiany z nimi. "  
"Spowiedź" (za 1828 Słowniku Webstera amerykańskiego języka angielskiego ; Znaczenie # 3) : "akt ujawnienia grzechów lub usterek do kapłana ; disburdening sumienia prywatnie do spowiednika , czasem zwanej spowiedzi usznej . " 
"Spowiedzi" (za 1828 Webstera słownika amerykańskiego języka angielskiego ) : "seat gdzie kapłan lub spowiednik siedzi spowiadać; spowiedź-chair". [Ed:. Autor, były katolicki ksiądz Charles Chiniquy w czasach, o których mowa "konfesjonale" jako "konfesjonał-box" .   bardziej nowoczesne termin byłby "konfesjonale stoisko" .] 
"Wyznawca" (za 1828 Słowniku Webstera amerykańskiego języka angielskiego ; Znaczenie # 3) : " Ksiądz , który wysłuchuje spowiedzi innych, i ma prawo do udzielania im rozgrzeszenia . "  
Ed. komentarze do poprzedniej definicji :  
(1) Zamówienie jezuita upewnić się, że jezuickich księży stał się "ojcem-spowiedników" do cesarzy, królów, gdy kochanek z cesarzy i królów, królowe, książęta, księżniczki, rewolucyjnych przywódców, top wojskowi generałowie, i reszta "wyższa poziomy społeczeństwa ". ("Konfesjonale" jest bez wątpienia największym systemem gromadzenia danych wywiadowczych kiedykolwiek wymyślony przez człowieka! "konfesjonale" jest również doskonałym systemem sterowania i kierowania ludzi władzy i wpływu!)  
(2) James Aitken Wylie, w swojej książce "Jezuici: Maxims moralnej i działek" , mówi nam: "Jezuici są znani jako spowiedników. Powód jest oczywisty. Konfesjonale to "okno", przez które do odkrywania tajników rodzin i okolic. To [Ed:. konfesjonału] będzie sumiennie pracował w Szkocji, a cała ziemia przeszukiwane przez cichy sondowania jego anten dalekosiężnej. Te obce [wyd.: tj. Wylie odnosi się do księży jezuitów, którzy przychodzili do Szkocji] wkrótce wiedzą lepiej niż my sami społecznych i moneyed stan naszych rodzin arystokratycznych, osiedli, które mogą być zabezpieczone na korzystnych warunkach; bogatych wdów i dowried młode panie, których osoby oni [Ed:. tzn. jezuici] może złożyć w klasztorze, a ich bogactwo w ​​kasy [Ed:. Roman Catholic] Kościół . ... konfesjonał jest urządzeniem do opróżniania portfeli jako oraz  [Ed:. dla] uśmierzających sumień obciążonych ".  
"Kongres Wiedeński" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "" Kongresu Wiedeńskiego "odbył 1814/15 w Wiedniu, Austria. Różne europejscy monarchowie ("Boskie Righters") zebrali się za namową papieskiego Rzymu , aby zaplanować zniszczenie Republiki Amerykańskiej Konstytucyjnego. Monarchów europejskich (znów za namową papieskiego Rzymu ) spotkali się w Weronie we Włoszech w 1822 roku za "część II" tajnych spotkań planuje zniszczenie Ameryki. Później, na wysokim szczeblu jezuici spotkał w 1825 roku w Chieri, Włochy do "dokładnego dostrojenia" planów zniszczenia amerykańskiego republika konstytucyjna. Bloody American Civil War of 1861-1865 był jednym z "owoców" tych złowieszczych planów wykonanych w tych trzech spotkaniach tajnych w początku 19 wieku wieku. "  
"Chorwacja" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Chorwacja to kraj w południowo-wschodniej Europie. To był kiedyś częścią Węgier, a następnie częścią Austro-Węgier, aw 1918 stał się częścią Jugosławii. W 1941 roku hitlerowskie Niemcy założyć lalek faszystowskiego reżimu w Chorwacji pod wodzą Ante Pavelicia rzymsko-katolickiego i dwóch jezuitów prałatów, Alojzy Stepinac i Ivan Saric, odpowiednio Arcybiskupów Zagrzeb i Sarajewo. "  
"Boskie Righters Europy" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "W" Boskie Righters Europy "to wyrażenie stosowane przez Burke McCarty w swojej książce" The Truth tłumione o zabójstwa Abrahama Lincolna ". (Podejrzewam, że inni pisarze jej epoki używany ten sam wyraz. To było bez wątpienia pochodzi od wyrażenia "boskiego prawa królów [i papieży '].) Papiestwo i europejscy monarchowie razem rządził Europą przez wiele wieków z żelazkiem pięść, oparty na idei, że wszelka władza rządzić pochodzi od Boga przez papiestwo ! Tak więc, władca państwa może robić, co chce - nie ważne jak zła - bez odpowiedzialności wobec ziemskiej władzy, z jedynym wyjątkiem jego odpowiedzialności do papieża w Rzymie , który miał prawo do korony lub zdetronizować go. Papież , podobnie, może robić, co chce - bez względu na to, jak zła - bez widocznej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek ziemskiej władzy. (Uwaga: W ciągu ostatnich 4 ½ + stulecia - z wyjątkiem kilku dekad - "czarny papież" - jezuicki generał ., nie, zza kulis, rządził "Biała papieża) Burke McCarty odnosi się także do tych" Boskie Righters Europy "jako" wrogów wolności ". W "Boskie Righters Europy" (w 19 wieku wieku) nienawidził wolność religijną, wolność sumienia, wolność słowa, wolność prasy, wolność zgromadzeń, "popularne, przedstawiciel rządu" i "rozdziału Kościoła od państwa" . Innymi słowy, "Boskie Righters Europy" (w 19 XX w.) uznaje wolności i swobód cenionych przez Amerykanów, wraz z amerykańską formie "popularnej, przedstawiciel rządu" z jego "rozdziału Kościoła od państwa", do być "najbardziej nieznośny error" i "wirus", że jeśli zlekceważenia, by "rozłożone" do Europy.
"Righter monarchowie europejscy Boskiej", za namową z papiestwem , a pod przewodnictwem zakonu jezuitów , spotkał się dwukrotnie w 19 XX wieku, w celu zaplanowania zniszczenie Republiki Amerykańskiej Konstytucyjnego: pierwszy na Kongresie Wiedeńskim (Austria ) w 1814/15, a następnie w Verona, Włochy w 1822 roku. Wysokiej rangi jezuici później spotkali się w Chieri, Włochy w 1825 roku do "dokładnego dostrojenia" te plany niszczenia amerykańskiej Republiki Konstytucyjnego.
Jezuita -podżeganie do wojny secesyjnej z 1861-1865 (z zamiarem podzielenia amerykańska Konstytucja Rzeczypospolitej do dwóch odrębnych narodów) był bez wątpienia kluczowym elementem planowanego Boskiej Righters 'zniszczenia Ameryki, ale prezydent Abraham Lincoln, z pomocą od cara Aleksandra II w Rosji, pokrzyżowała te jezuita-papieskie plany dzielących Unię. Dla ośmielił się przeciwstawić i doprowadzić do niczego te jezuita-papieskie plany podzielić Unię na dwie części, zarówno prezydent Abraham Lincoln i car Aleksander II zostanie brutalnie zamordowany przez agentów jezuita sterowanym papieskiego Rzymu. "  
"Masoneria" (Per IA Sadler, autorem książki "Tajemnica, Babilon Wielki" ; Cromwell prasy; 2003; Pages 175-181) : "Masoneria to kolejny oddział babilońskiej Tajemnic, który przetrwał pod różnymi nazwami od czas upadku otwartym kultu pogańskiego w 5 wieku . wieku ... Masoneria jest tak dojrzały do manipulacji przez jezuitów i Kościoła Rzymskiego , który może być używany do celów [red.:] Papieskiego. RZYM , jak każdy protestanckich denominacji. [Ed:. masoneria była manipulowana przez jezuitów przez kilka wieków.] ... W Wielkiej Brytanii i USA, masoneria występuje jako "chrześcijańskiego" organizacji. Jednak jest to najbardziej niebezpieczne pozory, na prawdziwy bóg masonerii jest Lucyfer, który Szatan pojawia się jako anioł światłości. ... Zarówno masoneria i Kościół Rzymu [red.:. przy najwyższych poziomach] czczą tego samego Boga ... masońskie ceremonie pośrednio zaprzecza wystarczalności Pisma Świętego. ... [Ed:. masoneria] jest szczególnie silne w wielu kościołach baptystów w USA ... Ci na niższych poziomach masonerii nie wiedzą nic o wyższych i jeszcze bardziej skryty stopni ". 
"Rewolucja Francuska" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "krwawa rewolucja francuska z 1789/99 było zaplanowane, podsycana i zaaranżowana przez jezuitów grupy przedniej nazwie "Illuminati" (którego niektórzy ludzie błędnie wierzą jest kierowany żydowska grupa). "Illuminati" została powołana w dniu 1 maja 1776 jezuita Adam Weishaupt - człowiek, który nauczył rzymsko-katolickiego prawa kanonicznego na jezuickim . College w Ingolstadt w Bawarii (południowe Niemcy) " 
"Harris, Thomas M." (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "US Army generał brygady Thomas M. Harris był członkiem 12-osobowej Komisji Wojskowej [tj. Trybunał], który w 1865 roku próbował ośmiu Spiskowcy w zabójstwie Lincolna. (Większość, jeśli nie wszystkie, z niższego do średniego szczebla spiskowców w zabójstwie Lincolna były członkami jezuita kontrolowanej grupy przedniej nazwie Rycerzy Złotego Kręgu.) Harris napisał książkę o spisek w celu zamordowania prezydenta Lincolna , zatytułowany "Odpowiedzialność Rzymu za zabójstwo Abraham Lincoln". (Harrisa książka została opublikowana w 1897 roku.) Generał brygady Harrisa udział w 12-osobowej Komisji Wojskowej, która próbowała osiem z Lincoln-zamachu spiskowców dał mu dostęp do bezpośredniego świadectwa dotyczącego podły spisek papieski Rzymu do morderstwa Lincolna, co czyni go wysoko wykwalifikowani napisać na ten temat. Zmarł w 1906 roku. "  
"Harrison, William Henry" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "William Henry Harrison urodził się w 1773 roku, i został zamordowany w 1841 roku - zaledwie 35 dni po objęciu urzędu. Ten były amerykański generał został 9 th prezydent Stanów Zjednoczonych w 1841 roku i był w solidnej zdrowia po objęciu urzędu. Jednakże, w przemówieniu inauguracyjnym, że wypowiedział się przeciwko "rządu prawa Bożego" - tym samym stawiając się w sprzeczności z "righters boskich" w Europie (tj. z jezuitą sterowanym papieskiego Rzymu i despotycznych monarchów europejskich, którzy razem miał plany zniszczyć amerykańską republika konstytucyjna na Kongresie Wiedeńskim w 1814/15, a w Werona, Włochy w 1822 roku). Najlepiej poziom jezuici później dopracowane te plany niszczenia amerykańskiej republiki w Chieri, Włochy w 1825 roku. Autor Burke McCarty mówi nam, że prezydent Harrison "zmarł od zatrucia arszenikiem podawanym przez narzędzia [red.:. Papieski] Rome '".  
"Heretic" (za 1828 Słowniku Webstera amerykańskiego języka angielskiego ) : "1. Osób w ramach jakiejkolwiek religii, ale szczególnie chrześcijanin, który posiada i uczy opinie odrażające z ustalonym wiary, lub to, co jest standard ortodoksji. W surowości, wśród chrześcijan, osoba, która posiada i wyznaje poglądy religijne sprzeczne z doktryn Pisma Świętego, tylko regułą wiary i praktyki .   2. Każdy, kto twierdzi, błędnych opinii. "  
"Heretic (s)" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "(w zakresie historycznego użytkowania rzymskokatolickiego tego słowa):" Heretic (s) "to etykieta często stosowane przez papieskiego Rzymu do tych osób lub grup , że nie odważył się w przeszłości - lub, którzy ośmielają nawet dzisiaj - na pytanie albo (1) papieski doczesną władzę i / lub władze, lub (2) każdy z niebiblijnych doktryn i praktyk opartych wyłącznie na "tradycji", które zostały ogłoszone przez Hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego-państwa, takie jak "przeistoczenia", "odpustów", "czyściec", "karty masa i modlitwy za zmarłych", "nieomylności papieża", "kultu obrazów", "obowiązkowego celibatu dla księży i "," mniszek spowiedzi usznej do uprawnionego kapłana "," sukcesji apostolskiej ", i różne aspekty papieskiego Rzymu" Mariolatry ". Papieski Rzym, w minionych wiekach, również zastosowano etykietę "heretyka" do tych osób, posiadających, drukowanie, lub rozpowszechnianie Biblii. " 
Ed. komentarz do poprzedzających definicji "heretyka" : Łatwo jest skorumpowanych urzędników kościelnych do "etykiety" grupa wierzących Biblii chrześcijan (nawet ludność na całym regionu czy województwa) jako "heretyków" , a następnie, aby wysłać wojska do je zniszczyć i ograbić ich własność! Hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego-State , czyli Rzym papieski, oznaczony do biblijnie wierzącego Albigensian i waldensów chrześcijan jako "heretyków" przed wysłaniem wojska, aby je zniszczyć!   
"Illuminati" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "nowoczesna wersja Iluminatów (którego niektórzy ludzie błędnie uważają to żydowsko-led grupa) została utworzona w dniu 1 maja 1776 jezuita Adam Weishaupt, który wcześniej uczy katolicki prawo kanoniczne w jezuickim kolegium w Ingolstadt w Bawarii (południowe Niemcy). jezuita Adam Weishaupt udawał opuścić zakonu jezuitów , aby mógł założyć jezuitów grupę przednią nazwie "Illuminati". Ten jezuita grupa przodu, Illuminati, zaplanowane, podsycana i zorganizował krwawą rewolucję francuską z 1789/99. Korzystając z tej grupy przedniej Illuminati, zakonu jezuitów otrzymał wielki stopień "wiarygodnego zaprzeczenia" o kluczowej roli, że odegrał w rewolucji francuskiej. " 
"Banksterów międzynarodowe" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "" banksterów międzynarodowe "jest wyrażeniem, które używam do opisania jezuita kabała finansowej kontrolowanej kontrolujący przywódców i rządy wielu krajów na tej planecie. Niektórzy ludzie twierdzą, że run 'Żydów' bankowości międzynarodowej, jednak moje badania pokazały mi, że jezuita sterowany Papieski Rzym jest zdecydowanie numerem jeden podmiot finansowy na świecie ! jezuita sterowany papieskiej Regulaminy Rzymie finansową świata poprzez Watykanu bankowości i interesy finansowe (w Rzymie, w całej Europie, a także w USA), przez bogatych jezuita kontrolowanych Rycerzy Zakonu Malta i przez wielu innych jezuitów kontrolowanych grupach finansowych.  
 Jako Dr Stanley Monteitha, na stronie 58 w książce "Brotherhood of Darkness" (2000), mówi nam: "Niektórzy szczerzy ludzie wierzą, że Żydzi, lub żydowscy bankierzy, są za światowego spisku. Istnieje wiele wskazówek, które prowadzą ludzi do tego wniosku, ale mogę was zapewnić, że dowody zostały posadzone, by odwrócić uwagę od prawdy. " (Koniec cytatu)
Rzeczywiście, niektórzy ludzie lubią wskazywać dynastii Rothschildów bankowego jako dowód, że run 'Żydów' bankowości międzynarodowej, jednak jeden z tytułów Rothschildów, według autora F. Tupper Saussy, jest "Guardians of the Vatican Skarbu Państwa ". Niektórzy ludzie twierdzą, że Rothschildowie powinny być oznakowane jako "sąd Żydów" z jezuitą sterowanym papieskiego Rzymu.
Niektórzy twierdzą również, że Templariusze Zakon był pierwszy międzynarodowy spisek bankowy. Warto zauważyć, że gdy Zakon templariuszy został stłumiony (tzn. został oficjalnie rozwiązany przez papieża Klemensa V w 1312), Rycerze Malty (Roman Catholic kontrolowane, aby dziś przez jezuitów ) "wchłania" niektóre wielkie bogactwo templariuszy. Wielu z najbogatszych bankierów były jezuita sterowane Knights of Malta.
W jezuita sterowane banksters międzynarodowych, podsycana i zaaranżowana - i pomógł sfinansować - wielu rewolucji i wojen w ostatnich 03:57 wieków (w tym dwie wojny światowe) - i skorzystali ładnie z okaleczaniem i zamordowanie milionów ludzi. "  
"Jezuita" (za 1828 słowniku Webstera z języka angielskiego ) : "Jeden z Towarzystwa Jezusowego, tak zwanej, założona przez Ignacego Loyoli; społeczeństwa niezwykłe dla ich sprytu . w propagowaniu swoich zasad "  
"Podstępny" lub "chytry" (za 1828 słowniku Webstera z języka angielskiego ) : " [1]. dotyczących jezuitów i ich zasad i sztuki. 2. Projektowanie, przebiegły, podstępny; prevaricating ".  
"Jesuitically" (za 1828 słowniku Webstera z języka angielskiego ) : " podstępnie ".  
"Jezuityzm" (za 1828 słowniku Webstera z języka angielskiego ) : " [1]. sztuki, zasad i praktyk jezuitów. 2. Przebiegły, oszustwo, obłuda, kłamstwo, oszukańcze praktyki do realizacji cel ".  
Ed. komentarz do poprzednich czterech definicji : angielski nie jest jedynym językiem, który utożsamia słowo "jezuitów" - i słowa pochodzące z niego - z " przebiegły, oszustwo, obłuda, kłamstwo , [i] " oszukańcze praktyki do realizacji cel " !  
"Zakonu jezuitów" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Zakon jezuitów został założony w 1534 przez Ignacego Loyoli, i został oficjalnie zatwierdzony jako religijnego porządku Kościoła katolickiego przez papieża Pawła III w 1540 . Najważniejszym celem tej kolejności są: (1), aby przywrócić reformacji protestanckiej i wolności, które to doprowadziły do wielu mieszkańców tej planety, (2) zwiększenie doczesną władzę i prestiż papiestwa (i jego "Biały Pope "), oraz (3) rządzić despotycznie przez rządy na świecie przez papiestwo. Głowa zakonu jezuitów jest przełożony generalny jezuitów - "czarny papież" - prawdziwa moc za papieskim tronie. Przełożony generalny jezuitów jest panem tych wszystkich: jego zakonu jezuitów, Rycerze Malty, najwyższe poziomy Rycerzy Kolumba, najwyższe poziomy Opus Dei, a najwyższe poziomy masonerii - i wszystkich podgrup licznych że on kontroluje poprzez te organizacje potężnych i wpływowych. zakonu jezuitów jest niesławny infiltracji rządów i innych wyznań religijnych, wywoływanie rewolucji i wojen, zabijając głowy państwa i obalenia narodów. Uważam, że jest to prawie niemożliwe do zrozumienia europejskiej historii i historii Kościoła (z ostatnich 4 ½ + wieków) bez dobrego zrozumienia reformacji protestanckiej i jezuita prowadzonej kontrreformacji ". 
"Jezuita Temporal koadiutor" (Per Eric Jon Phelps, autor "Vatican Assassins" ) : "Jezuita doczesne koadiutor jest ktoś, kto wykonuje usługę lub obowiązki do zakonu jezuitów, ale kto nie jezuita. Ta osoba może być z każdej rasy, religii lub płci. "  
"Rycerze Kolumba" (za Jeremiasza J. Crowley, autor "katolicyzmu: Menace do Narodu" ; Menace Publishing Co, 1912; Pages 154-157) : "Rycerze Kolumba, założona w New Haven, Connecticut , 2 lutego 1882 przez ks MJ McGivney, wikariusz kościoła Mariackiego ... zręczny funkcji tej organizacji, do których katolicy tylko kwalifikują, to obsługa z inicjatywy czterech stopni ... działają w zmowie z hierarchią, i są sercem i duszą w polityce . Fakt ten jest dobrze znany maszyn i politycznych niekatolickich polityków, których kandydaci muszą uzyskać homologację [red.:. jezuita sterowany Papieski] Rzym i Knights [Ed:. Kolumba] zanim oni śmią wyznaczyć je na obu Dog Pound lub prezydencja. Rycerze Kolumba ... biznesie zasada jest polityka - jezuickiej polityka ".  
"Knights of Malta" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "W jezuita sterowane Knights of Malta jest katolicki porządek religijno-wojskowa z siedzibą w Rzymie, a pod dowództwem, w jezuickim Przełożonego Generalnego. Większość bogactwa zakonu templariuszy, gdy rozpuszcza się w 1312 przez papieża Klemensa V, została podana do Kawalerów Maltańskich. Wielu jezuitów sterowane Knights of Malta zorganizowały na najwyższym poziomie stanowisk w różnych rządów, w największych światowych agencji wywiadowczych, w bankowości międzynarodowej, w świecie wydawniczym. Liczba jezuitów kontrolowanych Kawalerów Maltańskich nadal trzymać tak potężne i wpływowe stanowiska. Według autora i badacz Eric Jon Phelps, następujące Szefowie Centralnej Agencji Wywiadowczej wszystkie zostały Knights of Malta: William Donovan (szef OSS - poprzedniczka CIA), Allen Dulles (który również był masonem wysokiego szczebla ), John McCone, William Casey, William Colby, George Tenet, a Leon Panetta. " 
"Knights of the Golden Circle" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Rycerze Złotego Kręgu było tajne stowarzyszenie kontrolowane przez jezuitów (tj. było jezuita grupa z przodu), który pomógł wraz z jezuitą sterowane Freemasons wysokiego szczebla z obu stron konfliktu, aby wzniecić wojny secesyjnej w 1861/65, który pochłonął do 620.000 amerykańskich żołnierzy (suma zmarłych od ran i chorób, z obu stron), a być może nawet do 50000 cywilów. John Wilkes Booth, człowieka, który zastrzelił Abrahama Lincolna on April 14 th , 1865, był członkiem Rycerzy Golden Circle, jak wielu jego kolegów spiskowców. "  
"La Chaise, Pere" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "François de la Chaise urodził się w 1624, a zmarł w 1709. Stał jezuita ksiądz, a później był Jezuitów "ojciec-spowiednik" do francuskiego króla Ludwika XIV. W 1685 La Chaise poinformowała Ludwika XIV odwołać edykt Nantes, które wcześniej (w 1598 r.) przyznano wolność religijną wszystkich obywateli Francji. Jezuitów La Chaise wezwała Ludwika XIV do eksterminacji, jak wielu francuskich hugenotów protestanckich, jak to możliwe, co prowadzi do ubój wielu tysięcy niewinnych francuskich protestantów! "  
"Lamormaini, William" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "William Lamormaini był jezuicki ksiądz i jeden z ojcem-spowiedników do Ferdynanda II (cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego 1619/37). jezuita Becan był ojciec-spowiednik-doradca cesarza Ferdynanda II przed Lamormaini trwało to ważne miejsce. Oba te jezuitów ojciec-spowiednik-doradców stale wezwał cesarza do eksterminacji protestantów w jego królestwie. Rzeczywiście, winę za rzeź brutalnej i krwawej wojny trzydziestoletniej (1618-1648), która zdziesiątkowała wiele z Europy Środkowej mogą być układane bezpośrednio na stóp zakonu jezuitów . Jako niemiecki historyk Karl Theodor Griesinger stwierdził w 1873 roku: "Cały straszna odpowiedzialność za tej strasznej wojny trzydziestoletniej musi odpocząć od cesarza Ferdynanda II, a jego nauczyciele, miarki, Biust, i znajomi z Sons of Loyola [red.:. tj. że jezuici ] ".  
"LaPierre" [czyli La Pierre lub Lapierre ] (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "LaPierre był jednym z rzymskich księży katolickich w Kanadzie, którzy pomogli John Harrison Surratt ( jezuita wyszkolony rzymskokatolicki, który był arch spiskowiec w zabójstwie Lincolna), aby ukryć się w Kanadzie, aż mógł bezpiecznie odpłynąć do Anglii. (Charles Boucher był inny ksiądz katolicki w Kanadzie, która udzieliła pomocy na łuku Spisek Surratt.) "  
"Lincoln, Abraham" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Abraham Lincoln urodził się w 1809 roku i został zamordowany w 1865 roku. Stał 16 th prezydent USA w 1861 roku. Jako młody prawnik w Illinois, Lincoln z powodzeniem bronił ksiądz katolicki, Charles Chiniquy. (Chiniquy zostały sformułowane przez agentów jezuitów sterowany Rzymu papieskiego za przestępstwo, którego nie popełnił. Fałszywe zeznania zostały podane przez siostrę księdza rzymskokatolickiego nazwie Lebel, który obiecał jej trochę ziemi, czy ona mów fałszywego świadectwa przeciw Chiniquy.) The jezuici nigdy nie wybaczył ani Lincolna lub Chiniquy, a później zgrać spisek w celu obalenia przywództwa USA on April 14 th , 1865, kiedy prezydent Lincoln został postrzelony i śmiertelnie ranny przez John Wilkes Booth, i sekretarz stanu William H. Seward ledwo przeżył brutalny atak nożem Lewis Payne. (Większość, jeśli nie wszystkie, z niższego do średniego szczebla spiskowców w zabójstwie Lincolna byli członkowie jezuita kontrolowanych Rycerzy Złotego Kręgu.) Oto niektóre z głównych powodów, dlaczego agenci Jezuitów spisek w celu zabicia Prezydent Abraham Lincoln: (1) Lincoln zachował Unię, udaremniając jezuitą i papieskie plany i wysiłki w celu podzielenia go, (2) Lincoln odmówił pożyczki (z wygórowanych stóp procentowych) od jezuita kontrolowanych europejskich bankierów podczas wojny secesyjnej w 1861 -1865, oraz (3) Lincoln chciał doprowadzić południowych stanach z powrotem do Unii w ramach rodzaju i warunków hojnych - coś, co agenci jezuita sterowanym papieskiego Rzymu zdecydowanie przeciwny ".  
"McCarty, Burke" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Pani Burke McCarty był dawny katolicy, którzy mieli wielką odwagę pisać o zaangażowaniu papieskiego Rzymu i zakonu jezuitów w zabójstwie prezydenta Abrahama Lincolna. Jej książka, zatytułowana "stłumiony prawda o zabójstwa Abrahama Lincolna", została opublikowana w 1924 roku. Burke McCarty stwierdził : "W całej historii krwawego z papiestwem , być może w żaden jednego człowieka, jak Abraham Lincoln, był tam skoncentrowany tak wiele powodów do jego unicestwienia przez to [red.:. papieski] system. " Spędziła w ciągu siedmiu lat badania spisek w celu zabicia prezydenta Lincolna przed napisaniem jej książkę. Pani McCarty dokumentów w książce, jak "Divine Righters w Europie" (czyli despotyczne europejscy monarchowie), z błogosławieństwa papiestwa , wykonane plany zniszczenia Republiki Amerykańskiej Konstytucyjnego. "  
"Meade, George Gordon" (Per Abrahama Lincolna, jak powiedział jego przyjaciel Charles Chiniquy, od strony 298 'wydaniu książki Chiniquy jest Chick Publications "50 lat w" Kościele "Rzymu" ; 1985) : "Ale to jest oczywiste, że jego [Ed:. czyli Unii armii generał major George G. Meade] katolicyzm zastąpiony jego patriotyzm po walce [Ed:. of Gettysburg, Pensylwania w lipcu 1863] . On [Ed:. czyli generał Meade] let [Ed:. czyli dozwolone] armia [red.:. Confederate General Robert E.] escape Lee kiedy mógł z łatwością wyciąć jego odwrót i zmusił go do poddania się po utracie prawie połowa jego żołnierzy w rzezi ostatnich trzech dni.
            Kiedy [Ed:. Generał] Meade było zamówić wykonywania [Ed:. armii konfederatów gen. Lee] po walce [Ed:. Gettysburg], obcy wszedł w pośpiechu do centrali, i że obcy był ukrytym jezuita . Po rozmowie dziesięć minut z nim, Meade wykonane takie umowy na wykonywanie wroga, który uciekł prawie nietknięte ze stratą zaledwie dwóch pistoletów [Ed:. czyli dwa artyleryjskie sztuk - dwie armaty] . "  
"Morse, Samuel FB (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Samuel FB Morse urodził się w 1791, a zmarł w 1872 roku. Ten amerykański artysta i wynalazca telegrafu udał się do Europy, gdzie dowiedział się o papieskich działek zniszczyć amerykańską republika konstytucyjna. Te złowieszcze działki tak zaniepokojony Morse, że napisał dwie książki próbują ostrzec Amerykanów o papieskiej i jezuita spisku przeciwko Ameryce. Jeden z nich, "Conspiracy Against the Foreign Wolności w Stanach Zjednoczonych", została opublikowana w 1835 roku. Samuel Morse osobiście ostrzegł Abrahama Lincolna o tych papieskich i jezuita działek zniszczenia amerykańskiej republiki. "  
"Nowy Porządek Świata" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Nowy Porządek Świata (NWO) jest w zasadzie" plan "dla despotycznie rządzić światem za pomocą jednej światowej gospodarki, jeden rząd światowy i jedna światowa religia. Prawdziwym mistrzem tego NWO nadchodzi, którzy mogą nadal działać zza kulis, to "czarny papież" (tzn., jezuita przełożony generalny). Skoro kontroluje swoją potężną zakonu jezuitów , bogaci Kawalerów Maltańskich, na najwyższych szczeblach masonerii, a Kościół rzymskokatolicki-państwo , jest on wyraźnie najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Jeden świat religii najprawdopodobniej będzie kierowany przez Biskupa Rzymskiego (czyli "Biały papież"), choć "czarny papież" nadal będzie prawdziwa moc za papieskim tronie - jak było przez wieki. Kiedy "plan gry" dla NWO jest w pełni wdrożony, wolność wyznania, wolność słowa i wolność zgromadzeń - jak również prawo do posiadania i noszenia broni palnej - wszystkie będą relikty przeszłości. Nie odbiegały będą tolerowane, a odszczepieńcy zostaną zakończone "skrajnej uszczerbku". Jednym z pierwszych aktów tej NWO będzie uruchomienie innego współczesnego [Papieskiej] Inkwizycji ".  
"New York Zamieszki Miasto Projekt" (na Abrahama Lincolna, jak powiedział Charles Chiniquy, od strony 299 'wydaniu książki Chiniquy jest Chick Publications "50 lat w" Kościele "Rzymu" ; 1985) : "New York [ Ed:. Miasto projekt] zamieszki [Ed:. w lipcu 13-16, 1863] były ewidentnie Romish działki od początku do końca. Mamy dowody w ręku, że były one dziełem [red.:. Roman Catholic] biskup [Ed:. John] Hughes i jego wysłannicy. Nie ma wątpliwości, może pozostać o krwawych próbach [red.:. jezuita sterowany Papieski] Rome zniszczyć Nowy Jork [Ed:. Miasto] , gdy wiemy, w prosty sposób, że został zatrzymany. I napisał do biskupa Hughes, mówiąc mu, że cały kraj nie wini go za to [Ed:. tj. o spowodowanie zamieszek nowojorskiej Miasto projekt] , jeśli nie powstrzyma go od razu. Potem zgromadził uczestników zamieszek [red.:. głównie rzymskokatoliccy irlandzkich imigrantów] w jego pałacu, nazwał je swoim "Drodzy przyjaciele", zaprosił ich, aby wrócić do domu spokojnie, a wszystko zostało zakończone! Więc Jupiter starych używanych podnieść burzę i zatrzymać go skinieniem głowy! "  
"Papieski Rzym" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : " Rząd z Kościoła rzymskokatolickiego-państwa, którego siedziba znajduje się obecnie w Rzymie. "  
"Paris, Edmond" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Francuz Edmond Paris jest autorem kilku książek o Watykanie i jezuita wywoływanie wojen. Paryż, który urodził się katolikiem, przedstawia szczegółowo Watykanu geopolityczną manewrowanie przed i podczas I wojny światowej i II wojny światowej, w jego dwóch książek zatytułowanych "The Secret History of jezuitów" i "Watykan przeciw Europie". Pisał też o uboju do miliona niewinnych prawosławnych Serbów przez katolickiego Ustashi w faszystowskiej Chorwacji w 1940 roku w swojej książce "Konwersja or Die". Paris stwierdził następujące informacje jezuitów i Papieski odpowiedzialności za podżeganie do dwóch wojen światowych: " Społeczeństwo jest praktycznie nieświadomy przytłaczającej odpowiedzialności prowadzonych przez Watykan i jego jezuitów w uruchomienie dwóch wojen światowych - sytuacje, które mogą być wyjaśnione w części gigantyczne finanse w dyspozycji do Watykanu i jego jezuitów , dając im władzę w tak wielu dziedzinach, szczególnie od ostatniego konfliktu ".  
"Pavelic (lub Pavelitch ) , Ante (lub, Anton ) " (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Ante Pavelić, Roman Catholic z faszystowskiego dyktatora Chorwacji w 1940 roku, wraz z jego dwóch jezuickich "kumpli" (Roman Catholic prałatów Alojzy Stepinac i Ivan Saric - odpowiednio Arcybiskupów Zagrzeb i Sarajewo), choreografia brutalną ludobójstwa, które miało życie do jednego miliona niewinnych chrześcijan prawosławnych Serbów - mężczyzn, kobiet i dzieci. (Wiele z tych serbskich prawosławnych zostało brutalnie torturowany przed zamordowany.) Chorwacki Roman hierarchia katolicka pod warunkiem maksymalnego wsparcia do brutalnego reżimu faszystowskiego Chorwacji podczas II wojny światowej. Pod koniec II wojny światowej jezuita sterowany Watykan pomógł to arch zbrodniarz wojenny, Ante Pavelić, a także wiele innych faszystowskich i nazistowskich zbrodniarzy wojennych, aby ukryć się w katolickim klasztorach w całej Europie - nawet w Rzymie - dopóki mogą być bezpiecznie przenoszone do innych krajów (np. Argentyna) za pośrednictwem " Vaticanum Ratlines '. "  
"Petre, Edward (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : " jezuita ksiądz Edward Petre był ojciec-spowiednik-doradcą angielskiego króla Jakuba II (open rzymskokatolicki, który rządził Anglią 1685/88). (Uwaga: jezuita . John Warner był także ksiądz spowiednik króla Jakuba II) Petre został powołany do Tajnej Rady w okresie panowania króla Jakuba II. Działania podjęte przez króla Jakuba II (za namową swoich dwóch jezuitów ojciec-spowiedników) w swoich próbach doprowadzić Anglię z powrotem pod rzymskiej papieskiej władzy wyobcowany wielu angielskich protestantów, a nawet angielskich katolików. Wrzawa była tak wielka, że Parlament Europejski, obawiając się wybuchu wojny domowej, oferowana tron Maryi Jamesa córki i jej męża Williama, książę Orange - który przyjął. Zarówno król James II i jezuita Edward Petre następnie udał się na wygnanie do Francji w 1688 roku. "  
"Zasady jezuitów" (za Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Zasady Jezuitów" to książka napisana przez Henryka Hadley Norris, który został opublikowany w 1839 roku w Londynie. Po krótkim wstępie opisującym zakonu jezuitów w wczesne pochodzenie, jego czterech klas członków, różne zasady jezuickie, itp., autor następnie udostępnia zbiór fragmentów z pism 'lekarzy różnych Jezuitów i uczonych. Gdy czyta się te cytaty zaczerpnięte z dzieł "lekarzy Jezuitów i uczonych dotyczące" sprawy sumienia "," rozwiązywanie [z] przypadkach wątpliwej przyzwoitości "i" określenie [z] legalności lub bezprawności , co człowiek może nie ", jeden szybko zauważy, że te jezuita" lekarze "i naukowcy zapewniają tak wiele" klauzul ucieczki "i" luk "w swoich pismach, że są w stanie uzasadnić - do usprawiedliwienia - i pozwalają - po prostu o każdy grzech i przestępczości można sobie wyobrazić , aby to morderstwo, zdradę i obracając się od swoich rodziców do inkwizycji na spalenie, itd. " 
"Probabilism" (Per Nowym słowniku Webstera College World Edition czwarte ; Wiley Publishing, Inc; 2006) : "2. RCCh. [Ed:. czyli Roman Catholic Church] zasadę, że w sprawach, co do których istnieje więcej niż jeden prawdopodobnym zdaniem, jest to zgodne z prawem, aby śledzić jednego z nich " [Ed:. Wielu jezuitów "lekarze" i uczonych pisało dotyczące "Probabilism". Książka "Zasady jezuitów" Henry'ego Hadley Norris, zapewnia liczne przykłady jezuickich pism na "Probabilism".] 
"Rivera, dr Alberto" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Alberto MR Rivera urodził się w 1935 roku w Hiszpanii. Alberto Rivera stał katolicki jezuita ksiądz. Według autora Eric Jon Phelps, Rivera spędził 27 lat w zakonu jezuitów . Później stał born-again, Biblia-wierząc Christian. Dr Rivera pomógł ujawnić niektóre złowrogich działalności jezuitów , jak ich infiltracji wyznań protestanckich. Było wiele prób na życiu dr Rivery, zmarł na raka w dniu 20 czerwca 1997 r., które było, według jego Nury żony, otruty. [Ed: The. Jezuici często używają "kielich trucizny", aby wyeliminować swoich przeciwników !]
            Aby przeciwdziałać rzymskokatolicki zarzuty, że Alberto Rivera był oszustem, Sidney Hunter zestawiane informacje w książce "Czy Alberto naprawdę?", Który dowodzi, że oskarżenia sformułowane przez dr Rivera wobec papieskiego Rzymu i zakonu jezuitów są prawdziwe ! (This Książka analizuje i odpowiada na 12 najczęściej wykonane oskarżenia przeciwko dr Rivera, można go zakupić za pomocą karty kredytowej dzwoniąc Publikacje piskląt w 1-909-987-0771).
            Sidney Hunter mówi nam: " ... [Ed:. Roman] katolicy, którzy znają fakty z ich kościoła rzadko próbują obalić to, co [Ed:. Dr] Alberto [Ed:. Rivera] mówi o [red.:. Roman] katolicki Kościół [Ed:. i zakonu jezuitów ] . W związku z tym, ich ataki na niego pochodzić przede wszystkim w postaci bezlitosnych zabójstw znaków [Ed:. tj. ogłoszenie Hominem ataki] .
            ... Choć wielu próbowało w ciągu ostatnich 10 lat [Ed:. książka ta została opracowana w 1988 roku] , żaden z powodzeniem obalił twierdzenia, że doktor [Ed:. Alberto] Rivera dokonał wobec Kościoła katolickiego [Ed:. i Zamówienie jezuita ] . (Koniec cytatu)
            Liczne książki, które przeczytałem na Kościół katolicki , a zwłaszcza na zakonu jezuitów , przekonały mnie, że dr Alberto Rivera, ex- jezuita ksiądz, był na pewno "naprawdę" ! Jego wypowiedzi i komentarze na temat jezuitów infiltracji różne wyznania chrześcijańskie, intencje jezuita sterowanym papieskiego Rzymu do podporządkowania Stanów Zjednoczonych i reszty świata pod papieża (przez despotycznego jeden światowego rządu i jednej światowej religii), itd., zostały potwierdzone przez wielu innych autorów. Niektórzy z tych autorów są: Avro Manhattan, Edmond Paris, Hector Macpherson, Eric Jon Phelps, F. Tupper Saussy, CT Wilcox, Dave Hunt, Jack T. Chick John Daniel, David W. Daniels i Bill Hughes ".  
"Saric, Ivan" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : " Jezuita Ivan Saric, arcybiskup Sarajewa, był jednym z dwóch jezuitów prałatów (drugi był Alojzy Stepinac), który planuje i choreografii na ubój do miliona niewinnych Serbów prawosławnych w faszystowskiej Chorwacji od 1941/45. Już w 1934 jezuita Ivan Saric był chorwacki przywódca Ustashi ".  
"Stepinac, Alojzy" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : " Jezuita Alojzy Stepinac, arcybiskup Zagrzebia, był Supreme Military Wikariusz Apostolski na tortury-kochającego, masowo mordować Ustashi Chorwacji faszystowskiej armii w czasie II wojny światowej . On i jego przyjaciel, jezuita Ivan Saric, arcybiskup Sarajewa, w choreografii "Holocaust Watykanu" w faszystowskiej Chorwacji od 1941/45, który pochłonął do miliona niewinnych chrześcijan prawosławnych Serbów - mężczyzn, kobiet i dzieci - z których wielu brutalnie torturowany przed zamordowany. "  
"Stepinac, Alojzy" (Per Dave Hunt, autor książki "Woman Rides the Beast" ; Publishers Dom zbiorów; 1994; strona 302) : " : [wyd. jezuita ] Arcybiskup [. Ed: Alojzy] Stepinac czele komisji który był odpowiedzialny za przymusowe "Konwersje" na katolicyzm [Ed: w faszystowskiej Chorwacji.] pod groźbą śmierci - i to także Supreme Military Wikariusz Apostolski w Ustashi armii, która dokonała rzezi tych, którzy nie do zamiany [Ed. : na katolicyzm] . [Ed:. jezuita arcybiskup] Stepinac był znany jako "ojciec-spowiednik 'do Ustashi i stale nadawany błogosławieństwo Świętej Matki Kościoła [Ed:. czyli jezuita sterowany-Kościół rzymskokatolicki ] Państwo na swoich członków i działania. " 
"Surratt, John Harrison" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : " Jezuita wyszkolony John Harrison Surratt (katolicy i spiskowiec arch udział w zabójstwie Lincolna) zmarł w Baltimore, Maryland w 1916 roku. Większość spiskowców byli katolicy , w tym John Wilkes Booth. Działka zamachu Lincoln "wykluły" w domu Mary Surratt (matka Johna H. Surratt w) - domu, który był odwiedzany przez rzymskokatolickiej księży z, i Waszyngtonie DC. (Mary Surratt był pobożny katolicki, którego ojciec-spowiednikiem był jezuita BF Wiget -., który również okazał się być mentorem swojego syna Jana)
Po Booth śmiertelnie ranny prezydenta Lincolna w dniu 14 kwietnia 1865 roku polowanie na spiskowców nastąpiła. John Harrison Surratt, z pomocą rzymskich księży katolickich w USA i Kanadzie, był w stanie przez jakiś czas do uniknięcia schwytania. Dwa rzymskich księży katolickich w Kanadzie, Charles Boucher i LaPierre, ukrył Surratt i pomógł mu odpłynąć do Anglii. Surratt później przybył do Rzymu, gdzie został członkiem osobistej straży przybocznej papieża, Zouaves jednostki wojskowej. Gdy urzędnicy amerykańscy przybyli do Rzymu, by aresztować Surratt, był w stanie "uciec" z papieskich strażników, którzy eskortujących go. Amerykańscy urzędnicy dogonił Surratt w Egipcie, i przyniósł go z powrotem do Waszyngtonu do procesu cywilnego (w 1867 roku) za udział w spisku Lincoln zamachu. Jezuici z Georgetown uczęszczał do próby, i pomógł "kołysać" jury w korzyść oskarżonego. Tak więc, pomimo przytłaczających dowodów winy Johna Harrisona Surratt jest, wynik badania był "hung (tj. Deadlocked) jury".
Po jego śmierci w 1916, arch spiskowiec John Harrison Surratt został uhonorowany za wierną służbę papieskiego Rzymu (tj. do Kościoła rzymskokatolickiego-państwa ) z "Wysokiego uroczystej Mszy Requiem" - urzędował przez trzech rzymskich księży katolickich ! "  
"Taylor, Zachary" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Zachary Taylor urodził się w 1784 roku, i został zamordowany w 1850 roku. Ten były amerykański generał stał 12 th prezydent Stanów Zjednoczonych w 1849 roku i służył do 16 miesięcy. W jezuici i papieskiego Rzymu , który później wzniecić wojny secesyjnej, miał swoich agentów w USA próbuje President Taylor zezwalającą na inwazję na Kubę. (Taylor odmówił!) Taka inwazja dałby trzech państw Europy rzymskokatolickiego (np. Hiszpania, Francja i Austria) i Anglia okazję wypowiedzieć wojnę USA i zniszczyć młody amerykański republika konstytucyjna. ( Papieski Rzym i liczba monarchów europejskich zrobił plany zniszczenia amerykańskiego republika konstytucyjna na Kongresie Wiedeńskim w 1814/15, a w Weronie we Włoszech w 1822 roku. "fine-tuned" Top-Level Jezuitów plany te w Chieri, . Włochy w 1825 roku) prezydent Taylor miał również uwagę na gniew Jezuitów i Rzymu, który papieski , wypowiadając się na zachowaniu American Union - Unii, że jezuici pracowali w godzinach nadliczbowych do podziału!  
Autor Burke McCarty mówi nam, że "na 4 p. lipca [Ed:. w 1850 roku] arsen podawano mu [Ed:. czyli prezydent Zachary Taylor] podczas uroczystości w Waszyngtonie ... Poszedł w doskonałym zdrowiu rano i zachorował w godzinach popołudniowych około godzina piąta - i zmarł w następny poniedziałek, będąc chora sama liczba dni i dokładnie takie same objawy jak jego poprzednik, prezydent [Ed: William Henry.] Harrison '".  
"Wojna trzydziestoletnia" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "trzydziestoletnia wojna miała miejsce 1618/48. To było w zasadzie "wojna zagłady" przeciwko protestantom w Europie Środkowej, z dużą ilością wojny zaaranżowana przez cesarza Ferdynanda II (panował w latach 1619/37) na stałe namową swoich dwóch jezuickich spowiednik-ojciec-doradców ( Becan i Lamormaini). Wojna trzydziestoletnia zdziesiątkowała wiele z Niemiec, a także inne obszary Europy Środkowej. Rzeczywiście, winę za rzeź wojny brutalne i krwawe trzydziestoletniej można układać bezpośrednio na stóp katolickiego zakonu jezuitów . Jako niemiecki historyk Karl Theodor Griesinger stwierdził w 1873 roku: "Cały straszna odpowiedzialność za tej strasznej wojny trzydziestoletniej musi odpocząć od cesarza Ferdynanda II, a jego nauczyciele, miarki, Biust, i znajomi z Sons of Loyola [red.:. tj. że jezuici ] ".  
"Tiso, prałat Józef" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : " jezuita ksiądz Jozef Tiso był dyktatorem faszystowskich Słowacji w czasie II wojny światowej i był odpowiedzialny za zabójstwa Żydów i protestantów. (Według autora Edmond Paris, prałat Tiso miał rozróżnienie jest pierwszym dyktatorem w Europie "deportować Żydów"). "  
"Ustashi" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Ustashi były" [ Roman ] Katolickie Actionists " - czyli, Roman Catholic milicji w pre-II wojny światowej Chorwacji [który następnie częścią Jugosławii]. Ustashi były w zasadzie rzymskokatolicki "piąta kolumna" znajduje się na terenie Jugosławii. (Czy Rycerze Kolumba służyć jako "piątej kolumny" katoliczką wewnątrz USA, jeśli agenci jezuita sterowanym Papieskiej próbie Rzymie o utworzenie totalitarnego państwa rzymskiego katolickiego Policji faszystowską w tym kraju?) Zabójcy Ustashi zastrzelony króla Aleksandra Jugosławia dnia 09 października 1934 podczas oficjalnej wizyty we Francji.
            Autor Avro Manhattan mówi nam następujące o katolickim Ustashi : " : [Ed chorwackie. Roman ] katolickie zakony dał całkowitą i ciągłego wsparcia : [Ed. katolicy ] Ustashi [Ed: milicja - a później armia. faszystowskie państwo Chorwacja]. Przed utworzeniem Niezależnego Państwa Chorwackiego (1941) ich klasztory były kryjówki terrorystów Ustashi, [Ed:. gdzie] Ukryte prasy Ustashi i byli depozytariuszami Ustashi wywrotowej literatury, a nawet granaty, pistolety i dynamitu.
            Ustashi przeprowadzili [red.:. pre-World War II terrorysta] działalność przeszukiwano przez członków [red.:. Chorwacki katolicy ] zakonne, męskie i żeńskie. Zakonnice przygotowane mundury, emblematy i sprzętu medycznego dla oddziałów Ustashi. (Koniec cytatu)
Ustashi później stały wojskowe siły katolickiego państwa faszystowskiego Chorwacji podczas II wojny światowej. Ustashi jednostki wojskowe, często prowadzone przez franciszkańskich kapłanów, mnichów i zakonników, przeprowadzone błędne i brutalne ludobójstwa niewinnych chrześcijan prawosławnych Serbów (mężczyźni, kobiety, osoby starsze i dzieci), które miały życie do jednego miliona Serbów. jezuita Aloysius Stepinac, arcybiskup Zagrzebia, był Supreme Military Wikariusz Apostolski z tortur kochających, masowo mordować Ustashi Armii zabójców. On i jego przyjaciel, jezuita Ivan Saric, arcybiskup Sarajewa, zaplanowane, choreografii, a zaaranżowana "Holocaust Watykanu" w faszystowskiej Chorwacji od 1941 przez 1945.
            Avro Manhattan napisał książkę, "Holocaust Watykanu", dokumentujący ten katolicki ludobójstwa wobec niewinnych prawosławnych Serbów w Chorwacji, w ​​czasie II wojny światowej. " 
"Wojna w Wietnamie," (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Oficjalne terminy wojny w Wietnamie to c. 1957/75. Do głównych kombatanci byli: początkowo wojska francuskie porównaniu komunistycznych powstańców, po klęsce Francji, było siły zbrojne rządu Południowego Wietnamu i sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w porównaniu z siłami zbrojnymi Komunistycznej Viet Cong (znajduje się wewnątrz Wietnamu Południowego) oraz siły zbrojne komunistycznego Wietnamu Północnego. (Uwaga: największy amerykański udział w tej wojnie miała miejsce od 1965 przez 1969.)
Sterowany jezuitów Kościół rzymskokatolicki-państwo było odpowiedzialne za wojny w Wietnamie. Autor Avro Manhattan stwierdził: "roli odgrywanej przez [red.:. jezuita sterowany] Watykan w wojnie w Wietnamie (1956-1976) był nie tylko ważne, to było decydujące. ... Ponieważ bez Watykanu taka wojna nigdy by nie doszło . ' (Koniec cytatu)
Avro Manhattan mówi nam: "Początkowo konflikt Wietnam nie miał nic wspólnego z USA. ... To było problemem do czynienia wyłącznie z francuskiego kolonializmu. Klęska Francji w czasie II wojny światowej (1940-1945) zainspirował Indo-chińskie narodowych aspiracji do ostatecznego niezależności od francuskiego imperializmu w Azji.
            ... [Ed:. jezuita sterowany] Watykan przeciwny ruch [Ed: do niezależnego Wietnamie.] , ponieważ chcieli utrzymać i kontrolować byłych kolonii francuskich, w tym względzie, że wykreślono ustawienie się z Wietnamu kontrolowane przez Wietnamczyków [Ed:. Roman ] katolicy [Ed:. którzy mniejszość] . ... [Ed:. jezuita sterowany Watykan] wykreślono dla podziału terytorialnego która podzieliła kraj na Północy i Południa ". (Koniec cytatu)
Avro Manhattan i inni autorzy wskazywali także, że militarne zaangażowanie USA w wojnie w Wietnamie spowodowały w dużej mierze od ucisku buddystów (około 90% populacji) w Wietnamie Południowym przez katolików (ok. 10% populacji), na czele przez katolicki prezydent Diem i jego dwóch fanatycznego katolickiego braci - jeden brat czele tajnej policji, a drugi brat był arcybiskup Hue (miasto położone w środkowej części Wietnamu na Morzu Południowochińskim).
Manhattan mówi nam: " ... To było [Ed:. jezuita sterowany] Watykan , z pomocą amerykańskiego katolickiego lobby przewodnictwem kard Spellman, który początkowo napędzany [red.:. Roman Catholic ] Diem do władzy [Ed:. w South Vietnam] . Potężne trio, a mianowicie [Ed:. Papież] Pius XII, kardynał Spellman, a John Foster Dulles , były za ustanowienie reżimu totalitarnego w semi-Wietnamu Południowego od samego początku ". (Koniec cytatu)
Manhattan opowiada o następujące prezydenta Wietnamu Południowego Diem: "Prezydent Diem był fanatyczny [Ed:. Roman ] katolicki , który orzekł, Wietnam Południowy żelazną ręką. On przekształcił prezydencję w wirtualnym [Ed:. Roman ] Katolickiego dyktatury, którą kiedyś zniszczyć swoje religijne i polityczne przeciwników z największą bezwzględnością.
On [Ed:. czyli prezydent Diem] prześladowanych niekatolików, zwłaszcza buddystów. Według jego dyskryminujących metod on spowodował przerwanie [red.:. South Wietnamski] armii [Ed:. South Wietnamski] rząd. To w końcu było doprowadzić do interwencji wojskowej USA w Wietnamie Południowym. (Koniec cytatu)
Jednym ze źródeł wymienia straty USA w wojnie w Wietnamie następujące: liczba Amerykanów zabitych : 58167 . 365000 Amerykanie zostali ranni . Więcej niż 2000brakuje-w-działaniu . "  
"Weishaupt, Adam" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Adam Weishaupt urodził się w Ingolstadt w Bawarii (południowe Niemcy) w 1748 roku. W 1775 roku został profesorem w jezuickim kolegium w Ingolstadt w Bawarii, gdzie uczył rzymsko-katolickiego prawa kanonicznego. jezuita Adam Weishaupt udawał opuścić zakonu jezuitów w celu utworzenia nowoczesnej wersji "Illuminati" ( jezuita grupy przodu ) w dniu 1 maja 1776 roku. (Uwaga:.! Niektórzy ludzie błędnie uważają, że członkowie Illuminati są kontrolowane i prowadzone przez Żydów Oni nie są To zakonu jezuitów ., który kontroluje "Illuminati") jezuita Adam Weishaupt zmarł w 1811 roku w łaskach katolickim Kościół, do którego oddał całe życie wiernej służby. " 
"Wiget, BF" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : " Jezuita BF Wiget był ojciec-spowiednik Mary Surratt, w którego domu działki zamachu Lincoln wykluł się i był mentorem jej syna, Johna Harrison Surratt (spiskowiec arch w zabójstwie Lincolna). jezuita Wiget był również "duchowy" z John Wilkes Booth, który zastrzelił prezydenta Lincolna. "  
"World War I" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Oficjalne terminy wojny światowej są 1914/18. Do głównych kombatanci byli: Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja i Rosja (alianci) kontra Niemcy i Austro-Węgry (państwa centralne). (Uwaga: Więcej niż osiem milionów żołnierzy zginęło w tej wojnie ! )
            Sterowany jezuitów Kościół rzymskokatolicki-State odegrał ważną rolę w wywoływanie World War I. Autor Edmond Paris mówi nam: " Jakie były Habsburgowie [Ed:. jezuita sterowane władców rzymskich katolickich Austro-Węgier] robić [Ed:. po wysłuchaniu oświadczenia papieża Piusa X w 1913 r., że Austro-Węgry powinny były karane Serbowie] ? [Ed:. odpowiedź: Mieli] ukarać Serbii, prawosławny [red.:. Christian] naród. Prestiż Austro-Węgier, z tych Habsburgów, którzy z Burbonów Hiszpanii, były ostatnie zwolennicy jezuitów ... byłby znacznie wzrosła. Dla [. Ed: jezuita sterowany Papieski] Rzymie , sprawa stała się jednym z wagi prawie religijnym; zwycięstwo apostolskiej monarchii nad caratu można uznać za zwycięstwo : [Ed. Papieski ] Rome nad schizmy Wschodu ".
"Kickoff" I wojny światowej doszło, gdy Austria i Serbia rozpoczęła działania wojenne w dniu 2 sierpnia 1914 roku.
Jednym ze źródeł wymienia straty USA w I wojnie światowej: liczba Amerykanów zabitych : 116516 . "  
"World War II" (Per Darryl Eberhart, redaktor ETI i TTT) : "Oficjalne terminy II wojny światowej są 1939/45. Głównymi kombatanci byli: Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja i ZSRR (alianci) kontra Niemcy, Włochy i Japonia (Axis).
            Sterowany jezuitów Kościół rzymskokatolicki-State odegrał ważną rolę w wywoływanie wojnę światową stawiając rzymskokatolicki dyktatorów (wielu z nich nienawidzi Żydów) do władzy w całej Europie w 1930 roku. Na przykład katolicy Adolf Hitler został oddany do władzy przez jezuitów sterowanym Rycerz Malta Franza von Papena, prałat Ludwig Kaas (szef niemieckiego katolickiego partii Centrum), i innych wpływowych rzymskich katolików. (Hitlera Nazi SS był wzorowany na zakonu jezuitów , i miał rzymskokatolicki księży na najwyższych stanowiskach w środkowej SS Służby Bezpieczeństwa.) Roman Catholic Benito Mussolini został oddany do władzy we Włoszech przez jezuitów Don Luigi Sturzo, szef katolickiej partii we Włoszech . (Mussolini miał jako jeden z jego najlepszych doradców, jezuita Petre Tacchi-Venturiego.)
            Sterowany Watykan jezuita podpisano konkordaty zarówno z nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Jezuita ksiądz Józef Tiso, powstał dyktator w faszystowskich Słowacji. W katolickim faszystowskiej Chorwacji, Roman Catholic Ante Pavelić stał się dyktatorem, a przy pomocy dwóch jezuitów prałatów - Alojzy Stepinac i Ivan Saric - przeprowadzić eksterminacji do miliona niewinnych Serbów prawosławnych 1941/45. Papieski sterowany jezuitów Rzym obsługiwane wszystkie te rzymskokatolicki dyktatorów całej II wojny światowej.
            Pod koniec wojny, kontrolowanym jezuitów Rzym papieski pomógł wielu z najgorszych nazistowskich i faszystowskich zbrodniarzy wojennych do ucieczki do innych krajów za pośrednictwem " Watykańskich Ratlines ".
Jednym ze źródeł wymienia straty USA w II wojnie światowej następujące: liczba Amerykanów zabitych : 405339 . (Było ponad 25 milionów zgonów wojskowych i ponad 47 milionów cywilnych ofiar - w tym 6.000.000 Żydów - podczas Światowej II - "owoce" tego jezuity - Watykan ., podsycana wojna)  
Ed. komentarz do poprzednich dwóch definicji : francuski pisarz Edmond Paris, który urodził się katolikiem, mówi nam: " Opinia publiczna jest praktycznie nieświadomy przytłaczającej odpowiedzialności prowadzonych przez Watykan i jego jezuitów w uruchomienie dwóch wojen światowych - sytuację, w której można częściowo wytłumaczyć gigantyczne finanse w dyspozycji na Watykanie i jego jezuitów , dając im władzę w tak wielu dziedzinach, szczególnie od ostatniego konfliktu. " 
III. Notowania czynienia z historii jezuitów (większość z nich, mam nadzieję, w jakimś porządku chronologicznym, a czasem z moim amplifikacji [w nawiasach kwadratowych] dodane w ciągu cytatu i / lub moje komentarze dodane po notowaniu) : 
            " W dniu 27 września 1540 , w prywatnej sali przy Pałacu Papieży na Wzgórzu Watykańskim, Rzym, jedenaście ludzie z arystokratycznego urodzenia [Ed: w tym Ignacy Loyola.] , spotkał się z papieża Pawła III [Ed: Pope:. 1534 - 1549] , który dał zgody ich [red.:. jezuita ] Order. To początek miała stać się najwierniejszym i najbardziej skutecznej organizacji [Ed:. że] Kościół katolicki nigdy nie zrodził.
... W umowie ratowania [red.:. Papieski] Rome [Ed:. czyli Roman Catholic Church-State] z kłopotliwym traci kontrolę świat na protestantyzm [red.:. podczas reformacji protestanckiej] , oraz w celu zachowania duchowe i doczesne supremacja które papieże [Ed:. miał] "przywłaszczył" w średniowieczu, [Ed:. Papieski] Rome teraz 'sprzedawany' na [red.:. Roman Catholic] Kościół do Towarzystwa Jezusowego [Ed.: czyli jezuitów] , w istocie papieże poddał się w ich [red.: czyli jezuitów]. ręce ". - John Daniel ( "Grand Design Exposed" , 1999; Page 64) 
            " ... Roman Inkwizycja ... zostały przeprowadzone od 1542 przez jezuitów. " - F. Tupper Saussy ( "Władcy Zła: Przydatne wiedzy o Organy" , 2001 pierwsze HarperCollins Edition; Page xviii)  
            "W latach 1555 i 1931 Towarzystwa Jezusowego [red.:. czyli jezuitów] został wydalony z co najmniej 83 krajów, miasta-państwa i miasta, do angażowania się w polityczne intrygi i działek wywrotowych przeciwko dobro państwa, zgodnie z zapisy jezuita z reputacji . [. Ed: czyli, Thomas J. Campbell] ... Praktycznie każdy przypadek wydalenia było dla intrygi politycznej, infiltracji politycznej, dywersji politycznej, i podżeganie do politycznej powstania . " - JEC Shepherd (Canadian historyk ; "Plot Babington" , 1987; Page 12) 
            "W 1560 r. Senat Wenecji zakazał jezuitów wyznać kobiety [red.:. czyli usłyszeć wyznanie od kobiety] , ponieważ wykorzystał spowiedzi dla celów rozpusty ... wielu chłopców i dziewcząt są najpierw się jeść z drzewa znajomość zła w konfesjonale. " - A. Robertson ( "Kościół katolicki we Włoszech" , 1903, London, s. 162) [Ed:. konfesjonale było nasienie wiele zła. Charles Chiniquy, ksiądz 25 lat, ujawnił rozpustę z konfesjonału w swojej książce "Ksiądz, kobieta i konfesjonału" . Aby zamówić je za pomocą karty kredytowej, zadzwoń Publikacje piskląt w 1-909-987-0771.] 
            "Jezuita General, w kontroli monarchów Francji, masowo mordowani francuskich protestantów, kalwinistów, w tym ich wielki przywódca, Admiral Coligny [Ed:. wychodząc z masakry św Bartłomieja w Paryżu, Francja na 24 sierpnia 1572 ] . " - Eric Jon Phelps ( "Assassins Watykańskie" ; 1 st Edition, 2001; str. 102) 
"Działka Babington [Ed:. Konspiracja "wykluły" w 1580 ] był prawdopodobnie największy z wielu działek papieża i jezuitów podczas panowania królowej Elżbiety I i [red.:. Król] James I przeznaczone do doprowadzić do upadku protestanckiej Anglii, obalenia reformacji w Anglii, Szkocji i Irlandii, a na miejsce innego powoda na tronie, który byłby do zaakceptowania [red.:. Papieski] Rome, i zobowiązują się, by angielski w przedłożeniu do suwerenności [red.:. Papieski] Rome.
            W latach 1569 i 1605 (hańby spisku prochowego) były nie mniej niż jedenaście wielkie działki przeciwko Elizabeth i angielskim protestantyzmem, pracy w kierunku zamachu, buntu i inwazji. Każdy z nich jest znany pod nazwą lidera zdrady: Ridolfi, Sanders, [Ed:. Papież] Grzegorz XIII, [Ed:. jezuita] Campion, [Ed:. jezuita Robert] Parsons, [Ed:. Duke of Guise, [Ed:. Cardinal] Allen, Throgmorten, Parry, [red.:. Anthony] Babington, [Ed:. Papież] Sykstus V, [Ed:. Król] Philip II Hiszpanii, Yorke, Walpole, Southwell, i Guya Fawkesa.
            ... Nie może być żadnych wątpliwości, ale że papież z Rzymu był bardzo zainteresowany, a także niezwykle zaangażowana w te wszystkie próby.
            ... Plot Babington [Ed:. inwazji na Anglię, w celu zabicia królowej Elżbiety I, podsycać bunt, a następnie umieścić rzymskokatolickiego Mary Stuart na tronie] wziął swoją nazwę od Anthony Babington młody dżentelmen English ... ale prawdziwe mózgi za spisek był papieżem [Ed: czyli Grzegorz XIII.] , Cardinal Allen, jezuitów i ksiądz katolicki nazwał John Ballard ... " - JEC Shepherd ( "Plot Babington: Intrigue jezuita w elżbietańskiej Anglii" ; Wittenburg Publikacje , Toronto, Kanada, 1987, strony 118, 123) 
            "To jest niemożliwe, aby przeczytać historię elżbietański [Ed: IE, historii wokół królowej Elżbiety I Tudor, urodzony-a:. 1533-1603; królowej: 1558-1603 ], chyba że w ramach armii jezuitów mistrzów podstępu , zdrada, zdrada, infiltracja, przewrót, zamach, powstania, wojny i przymus , kreślenia dla dobra papiestwa, a pokonanie wszystkich przeciwników papieża w dowolnym miejscu na świecie. " - JEC Shepherd ( "Plot Babington" ; 1987, str. 20) 
"Osiem lat wcześniej próby [Ed:. Spanish] Armada inwazja [Ed:. of 1588] , jezuici seditiously aktywne wykreślenie obalenia z angielskiego rządu. Korzystając z różnych przebraniach, aliasów i kody tajne, nielegalnie poślizg iz Anglii, jezuita Robert Parson [Ed:. kilka książek mają "Parsons" ] , w 1580 r. , doprowadziły, a potem zorganizował misję dostarczania innych jezuitów do Anglii, by zaangażować się w pracę wywrotową . Kiedy [Ed:. próbował] inwazja [Ed:. by Armady hiszpańskiej] nie, te mistrzami intrygi [Ed:. czyli jezuitów] zwrócił się do innego dziwacznego programu. Znany w encyklopedii pod temat "spisku prochowego" - trzynaście [Ed:. Roman ] katoliccy szlachcice i pięć jezuici utworzyli spisek opracowanie planu wybuchnąć 36 beczkami prochu w piwnicy Izby Lordów i zabić króla Jakuba I, oraz członkowie [red.:. House of] Gmin, ponieważ montowane na otwarcie parlamentu na 05 listopada 1605 . Ich plan był, aby wysadzić budynek Parlamentu i z chaosu [Ed:. się] zachęcać ludzi do pełnego powstania.
            ... Ale przed datą [Ed:. że] to [Ed:. czyli stos z 36 beczkami prochu w piwnicy] miała zostać zdetonowana, materiały wybuchowe zostały odkryte, co prowadzi do aresztowania wszystkich uczestników. ... Of pięciu jezuitów zaangażowanych, dwóch uciekło, jeden zmarł w więzieniu, a dwie zostały skazany i stracony. " - John Daniel ( "Grand Design Exposed" ; 1999, lub też strony 76, 77) 
            "Ten protestancki, Biblia-wierząc, człowiek Boży [red.:. czyli William, Prince of Orange] jest Ojciec Wolności religijnej i politycznej. Złamał doczesnej władzy papieża nad Holandii, chronione anabaptystów i mennonitów, którzy odmówili podjęcia Miecz Sprawiedliwego obrony przed wojskami hiszpańskimi [red.:. Król] Philip II, i dał schronienie dla prześladowanych Żydów Europy. Został zamordowany [red.: w. 1584 ] przez zamachowca został wysłany przez jezuitów, Balthazar Gerard, w posłuszeństwie do krwawej przysięgi jezuita. " - Eric Jon Phelps ( "Assassins Watykańskie" ; 1 st Edition, 2001; Page 108 ) 
            "W 1589 roku król Francji Henryk III został zasztyletowany przez zamachowca jezuita nazwie Clement Jacques. ... Ten zakończył dynastię rodu Valois. " - Eric Jon Phelps ( "Assassins Watykańskie" ; 1 st Edition, 2001; Page 127) 
            " [Ed:. W 1594 francuski parlament postanowił, że]: " ... Wszyscy kapłani i uczonych [Ed. Jezuita] kolegium Clermont, a inni nazywając siebie Towarzystwa Jezusowego, jako zgorszenie młodości , burzycielami spokoju publicznego i wrogowie króla i państwa , powinien odejść w ciągu trzech dni od ich domu i na uczelni, w piętnaście dni z całego królestwa [Ed:. Francji] . " (Cytat ten został zaczerpnięty z Strona 399 z Vol. 2 JA Wylie. "Historia protestantyzmu" .) 
            "Znany jako Henryka z Nawarry : [red. tj. król Henryk IV Francji.] , jest pierwszym z królów Bourbon, przyniósł wolność religijną do Francji ze swoją edyktu Nantes - tak znieważając zakonu jezuitów ... Po kilku próbach [Ed .: on] na życie króla Henryka IV , gdy jezuici w końcu zamordowany go w Point Blank zakresie [red.: w. 1610 ] z jednym z ich fanatycznych, narzędzi bezlitosny, [Ed:. mnich François] . Ravaillac " - Eric Jon Phelps ( "Assassins Watykańskie" ; 1 st Edition, 2001; Page 129)  
            "Cały straszny odpowiedzialność za tego strasznego wojny trzydziestoletniej : [Ed. 1618-1648 ] musi opierać się na : [red. Holy Roman.] cesarz Ferdynand II, a jego nauczyciele, władcy i przyjaciele Biust - synów Loyola [ . Ed: czyli jezuitów] ". - Karl Theodor Griesinger ( "Jezuici" ; 1873)  
"Wojna trzydziestoletnia, 1618-1648 , była seria konfliktów, które stały się ostatnio wielka walka religijnych wojen w Europie. To toczyła się niemal wyłącznie na niemieckiej ziemi ... ale zanim wojna się skończyła, to udział większość narodów Europy. Przyczyną wojny była głęboko zakorzeniona wrogość między protestantami i Niemiec niemieckich katolików - z jezuitami i kardynała Richelieu , który był prawdziwym władcą Francji, wachlując pożarów . osiągnąć swoje cele Po zakończeniu wojny miał całkowicie wymazane gospodarki niemieckiej pozostawiając pustynię, gdzie pół (niektórzy historycy mówią nawet dwie trzecie) ludności były martwe. " - John Daniel ( "Grand Design Exposed" , 1999, strona 77)  
"Szóste i ostatnie wydarzenie, które należy uwzględnić jest barbarzyński Irish Massacre , z jego 23 1641 październik datą wodowania - data, która również obchodzi katolickie święto Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów.
            ... Znowu Działka jest wszczęta przez jezuitów, kapłanów i zakonników, którzy pobudzają ignorantów irlandzkich katolickich ludzi do szaleństwa popełnić najbardziej niesłychane okrucieństwa . Z dala Francja, kardynał Richelieu, francuski minister, obiecał [red.:. Irish Catholic] spiskowców znaczna podaż ludzi i pieniędzy. W jednym skoku, [Ed: Roman] katolicy powstali przeciwko ich spokojnych i niczego sąsiadów protestanckich, i nie szczędził wiek, płeć, ani nie stan. Led on i ogłosił ich fanatycznych przywódców kapłańskich, że nie należy protestancka poniesionej dłużej żyć pośród nich, dodając, że nie było więcej grzech zabić protestanckich niż zabić psa, i że łagodzi ich ochrony była zbrodnia charakteru najbardziej niewybaczalny.
            Nawałnica szalała, a kiedy zabrakło jej przebieg, sto pięćdziesiąt tysięcy protestantów leżał zniszczony, zmasakrowany, i martwy .
            ... Dla bezstronnego badacza, cuchnie historii rzeź katolicyzmu , gdzie całe miasta i populacje były niemiłosiernie zniszczona , tylko dlatego, że czcili Boga w sposób, który był różny od rzymskiego katolicyzmu. " - John Daniel ( "Grand Design Exposed" , 1999, strona 78) 
"Zakonu jezuitów w końcu osiągnął szczyt swojej potęgi i prestiżu w początku XVIII wieku [Ed:. tj. roku 1700 ] . Stało się bardziej wpływowy i bardziej zamożne niż jakakolwiek inna organizacja na świecie. Uznał on stanowisko w sprawach światowych, że nie przysięgą grupa ludzi nigdy przed lub od ... "Prawie wszystkich królów i władców Europy miał tylko jezuici jako dyrektorów sumienia [red.:. tj. jako spowiednika-kapłani, "ojciec-spowiedników"] , tak, że cała Europa wydaje się być regulowane przez jezuitów tylko '"-. Boyd Barrett (Ex-jezuita) (1927, za pomocą krótkiego wypowiedź jezuity Cordara) [Ed: Zamówienie jest tylko jezuitów jako potężny dzisiaj, jak było to w roku 1700 - i prawdopodobnie znacznie bogatsi] 
            "Mamy zauważył nasz głęboki żal, że nasze upomnienia do nich [red.:. tj. Jezuitów] , aby służyć Bogu i nie mieszać się z innymi sprawami, zwłaszcza świeckie i polityczne , a także wiele innych środków, zostały prawie bezsilni i bez efektu. ... Nasi poprzednicy [Ed:. czyli poprzedni papieże] musiał przejść wiele przykrości z tego powodu. Papież Innocenty XI, napędzany przez konieczność, posunął się nawet do zabrania społeczeństwa [red.:. Jezusa - czyli jezuitów] , aby odbierać i inwestować nowicjuszy. ... Ponadto : [Ed Pope.] Innocenty XIII został zmuszony do grożą je [. Ed: czyli jezuitów] z tej samej kary, a [. Ed: Pope] Benedykt XIV zamknięte Nawiedzenia kontroli domów i college'ów panowanie ... najbardziej wiernego króla Portugalii ... " - Clement XIV [Papież: 1769/74] 
            " ... My zniesienia i pozbyć się na zawsze ich [red.:. czyli jezuitów] ustawy, zwyczaje i obyczaje, dekrety i konstytucje, nawet gdy jest zamknięty przysięgą lub potwierdzenie Apostolical : tak, że od tego dnia stąd "Towarzystwo Jezusowe " już nie istnieje ". - Klemens XIV [Papież: 1769/74] (oświadczenie złożone w 1773 ) 
            " ... To nazwa firmy [Ed:. tj. Towarzystwa Jezusowego - jezuitów] będzie i jest na zawsze ugaszony i stłumiony ... [. Ed: To Papieski dekret zwalczaniu powinien] na zawsze i do wszystkich wieczność ważne , trwałe i skuteczne. " - Klemens XIV [Papież: 1769/74] (od jego papieskiego dekretu tłumienia jezuitów w 1773 ) [Ed:. Niektórzy autorzy twierdzą, że dekret ten był bulla - Papieskiej roszczeń Rzym to było " Brief "- ale bez względu na to, katolicki papież oficjalnie zakazane to katolicki zakon przez całą wieczność ! To tłumienie i zniesienie jezuitów nie ostatni "na wieczność" . Mniej niż 50 lat później jezuici zostali "ponownie" (niektórzy uważają, przez życie ). Papież Klemens XIV wcześniej przeprowadziła cztery lata śledztwa w sprawie funkcjonowania jezuitów. Wymienił jedenaście innych papieży , którzy próbowali zahamować ekscesy jezuitów. Czternaście miesięcy po wydaniu jego dekret papieski tłumiąc jezuitów, papież Klemens XIV został otruty na śmierć przez nich.]  
            "Oni [Ed:. tj. Jezuitów ] zostały zniesione przez bulli papieskiej w 1773 na żądanie Francji, Hiszpanii, Portugalii, Parma, Neapol i Austria. Są jednak wciąż można znaleźć wszędzie, i że posiadają znaczne nieruchomości w Anglii. Nowoczesny pisarz słusznie nazywa ich 'Black International'. " - Lady Queenborough (1933) 
            "Ach, wiedziałem, że : [Ed czyli jezuitów.] by mnie otruć, ale nie spodziewałem się, aby umrzeć w tak powolny i okrutny sposób. " - Klemens XIV [Papież: 1769/74]. [Ed: Clement XIV złożyło takiego oświadczenia, w 1774 krótko po tym, jak został otruty przez jezuitów jako "zemsta" za jego likwidacji zakonu jezuitów w 1773 roku.] 
            " [Ed:. jezuita Adam] Weishaupt założył [red.:. nowoczesna wersja] Illuminati [red.:. w 1776 ] , aby mogły być z przodu organizacja za którym jezuici mógł ukryć. Po tym [Ed:. formalnie] zniesiony przez [red.:. Papież] Klemens XIV w 1773 roku, jezuitów używane Illuminati i innych organizacji do realizacji swoich działań. Tak więc, przednie organizacje będą winić za kłopoty spowodowane przez jezuitów ". - Bill Hughes ( "Wróg Unmasked" ; 1 st Edition, 2004, str. 23)  
            "Dlaczego jezuici używać ich nieprzejednanym wrogiem, Żydzi, dla realizacji ich projektów do panowania na świecie? Jezuici nie robić nic w otwartym, gdzie mogą być narażone. Jeśli są one jako winowajców, będą obwiniać i ponieść konsekwencje, ale czy mogą użyć kogoś jako "przyczyna problemów świata", zwłaszcza wroga mogą zniszczyć w procesie, to oni się równocześnie dwa ich celów. Żydzi są idealnym kozłem ofiarnym . Ponieważ Rothschildowie są agenci jezuita działające w ramach żydowskiej okładce , wykorzystując je w tworzeniu plecy Illuminati w 1776 skutecznie rzuca ciężar tego spisku na Żydach. Rothschildowie z pewnością nie są to jedyne czynniki, które działają w ramach jezuita żydowską przodu . [Ed:. Jezuici będą korzystać osoby z każdej rasy, płci czy religii jako swoich agentów.]
            Następujące źródła [Ed:. Bill Hughes wymienia szereg książek na końcu niniejszego ustępu] wskazują, że [Ed:. jezuita] Adam Weishaupt i Rothschildowie byli mózgi i bogactwo tył Rewolucji Francuskiej [red.:. of 1789 -1799] ". - Bill Hughes ( "Wróg Unmasked" ; 1 st Edition, 2004, str. 29, 30)  
            "Oni [Ed:. czyli jezuitów] nie tak nieustannie miesza się w sądach i stan intryg , że muszą, w zakresie wymiaru sprawiedliwości, należy zarzucić w pogoń za władzą świata . Kosztują królowie życia, nie na rusztowanie, ale zabójstwa i równie szkodliwe jak społeczeństwa Illuminati : [red. grupę przednią jezuita.] , oni [Ed:. czyli jezuitów] były przede wszystkim w tłumie, w każdym przypadku, który oklaskiwał sceny morderstwa Paris [red.: Francja, podczas rewolucji francuskiej. 1789-1799 ] . " - austriacki arcyksiążę Maksymilian Franciszek (1815)  
"Bez wyjątku, każdy główny aktor w Rewolucji Francuskiej [red.:. of 1789-1799 ] był albo jezuita wykształceni, katolicki hierarcha, lub członek Zakonu Iluminatów [Ed:. organizacja przodu jezuita] , gdzie w jakobina Klub nie przyjdzie razem spiskują i przeprowadzić "Wielkie Dzieło" - co w wolnym systemie jakobinów była odzwierciedleniem całego systemu ukrytej Iluminatów - w tył Iluminatów byli "mistrzowie" jezuickiej ukrytej.
... Most [Ed:. przywódców rewolucji francuskiej 1789-1799 ] został wykształcony i wyszkolony pod jezuita okiem. Nazwy takie jak Woltera, Diderota, Turgot, Condorcet, d'Alembert, Desmoulins i Robespierre byli natchnieni jezuickich studentów rajdach za przyczynę swoich instruktorów Oświecenia. Nic dziwnego, że nie było prawdą, opozycja do ruchu z obozu jezuita. Zapamiętaj dobrze! Rewolucja francuska jest nie mniej niż prototyp tego, co cały świat szybko się zanurzył się. " - John Daniel ( "Grand Design Exposed" , 1999, stron 212, 213 i 262)  
            "Jezuici, [Ed: jezuita Adam.] Weishaupt i Rothschildowie udało się rzucić winę za Rewolucji Francuskiej [red.: z. 1789-1799 ] na ich przedniej organizacji Iluminatów " - Bill Hughes ( "The Enemy zdemaskowany " ; 1 st Edition, 2004; Page 31)  
            "I [Ed:. czyli autor Jack T. Laska] zakwestionował dr [ Ed:. Alberto] Rivera o odprawach, które otrzymał w Watykanie, kiedy był jezuita. Zapytałem go, czy nie została poinformowana o tym, jak Watykan planuje przejęcia w Stanach Zjednoczonych . Powiedział mi [Ed:. że] jego indoktrynacja [Ed:. czyli jego szkolenie jako jezuita] wrócił [Ed:. w historii Ameryki] do czasów pielgrzymów. Ze względu na znajomość inkwizycji i rzezi chrześcijan przez system rzymskokatolickiego, pierwsi imigranci w Ameryce rozpoczęła przekazywanie prawa do utrzymania jezuitów z tego kraju i do zakazania Mass ... aby chronić się od przejęcia Watykanie . Były to wspólnoty chrześcijańskie głęboko zaniepokojone "kurwa Objawienia" [red.:. tj., "kurwa" opisany w rozdziale 17 Księgi Objawienia w Biblii].
            Jezuici zaczęli przybywać do Ameryki już w drugiej grupie pielgrzymów. Wykorzystali różne nazwy z identyfikacji. Zostały one następnie rok później, kiedy Watykan wysłał rzesze katolickich rodzin z Anglii, Irlandii i Francji - udając protestantów - w koloniach. Były to "rośliny". Trzymali tajne Msze wbrew ustawodawstw. W tamtych czasach nie było rzymskokatolicki posiadania jakichkolwiek pozycję cywilnego rządu. Jezuici upewnić to część naszej historii został skasowany i usunięte .
            Kolejnym ważnym posunięciem jezuitów było zniszczyć lub kontrolować wszystkie chrześcijańskich szkół w całej Ameryce . Przez lata jezuitów pracujących pod przykryciem , dostał do specjalnych komisji na tablicach szkolnych, aby usunąć nacisk Biblii i zastąpienie go psychologii, jak znaleźć w Ćwiczeń Duchowych Ignacego de Loyola, założyciel jezuitów Towarzystwa. Później [Ed:. Roman] katolickie szkoły i uniwersytety powstawały w całym kraju pod jezuitów. Dziś prawdopodobnie przewyższa wszystkie chrześcijańskie szkoły i uczelnie razem.
            Trzeci etap był przenieść się do sądów i prawa ... do przejęcia jako sędziów i prawników w celu manipulowania Konstytucję na ich korzyść, aż może ona zostać zmieniona. Gdy zostało to osiągnięte, pchnięcie było do polityki, aby uchwycić partie polityczne . Następnie [Ed:. Jezuitów przeniósł się do] wojska i gazetach. Nawet już w czasie Lincoln ponad pół roku gazety w Stanach Zjednoczonych były kontrolowane przez Watykan . " - Jack T. Laska ( "Smokescreens" ; 1983; strony 75 i 76) 
            " [Ed:. Amerykańska sekretarz marynarki RW] Thompson wskazali dokładnie, kto będzie środki używane przez monarchów Europy do zniszczenia Republiki Ameryki, czyli jezuitów [red.:. Papieski] Rome! Od 1815 nastąpił ciągły atak na Amerykę przez jezuitów, aby spróbować zniszczyć konstytucyjnych praw tego wielkiego narodu. [Ed:. Wiele prawa konstytucyjne zostały "uchylenie" według interpretacji Sądu Najwyższego z 14 th Poprawka z 1868 i prawa te nadal "uchylenie" pod płaszczykiem walki z "wojny z terroryzmem".]
            Słynny wynalazca alfabetu Morse'a, Samuel B. Morse'a, napisał też tego złowrogiego [Ed: jezuita.] działki na Stany Zjednoczone. " - Bill Hughes ( "The Secret Terroryści" ; 2002; strona 7)  
            "Rosyjski cesarz Aleksander [Ed:. czyli car Aleksander I] , został obecnie zmuszeni do wydania dekretu królewskiego w 1816 , przez którą wydalona im [Ed:. czyli jezuitów] z Petersburga i Moskwy. Ten okazuje nieskuteczne, wydał kolejną [red.: dekret królewski.] w 1820 , bez nich [Ed: czyli jezuitów.] w całości z rosyjskich dominiów. " - RW Thompson (Ex-sekretarz, amerykański Navy; "śladami Jezuici " ; strony 245, 246) 
            "Monroe Doctrine było odpowiedzią Ameryki do Kongresów jezuitów w Wiedniu [red.:., w 1814/15 ] i Verona [Ed:. w 1822 ] . Ameryka uznałaby to akt wojny, czy każdy europejski naród szukał kolonialną ekspansję w zachodniej półkuli. Jezuici byli w stanie potajemnie do ataku i infiltracji Amerykę osiągnąć dokładnie to, co Doktryna Monroe stwierdził, aby chronić. Oni [Ed:. czyli jezuitów] udało się uciec z nim, ponieważ została wykonana z najwyższej tajemnicy i pod fasadą istnienia kościoła.
            ... Monroe Doctrine zakwestionował jakąkolwiek zaliczkę na Ameryki przez Europę. Jednak [Ed:. Prezydent USA James] Monroe nie bardzo rozumiem, że przebiegli Jezuitów będzie nie początkowo użyć siły zbrojnej w celu uzyskania swoich celów. Oni [Ed:. czyli jezuitów] byłoby użyć sprytu, przebiegłości i najwyższą tajemnicy . Będą one odwołać się do najpodlejszych męskie punktów. Oni posadzić swoich agentów na stanowiskach bogactwa i władzy [red.:. np. w sądach, Kongres USA, a amerykańskie agencje wywiadowcze] , a następnie użyć swoich wpływów, aby zdobyć ich wielką nagrodę - subversion i niszczenie każdego protestanckiej zasadzie jak opisane w Konstytucji Stanów Zjednoczonych ". - Bill Hughes ( "The Secret Terroryści" ; 2002; strony 16, 17)  
            "By 1815 , jezuitów [Ed:. poprzez swoich agentów, Rothschildów] miał pełną kontrolę nad Anglią. Jeśli lider nie zrobił, co mu kazano, pieniądze zostaną wykorzystane do zabijania, rozmaz [red.:. zabójstwo znak to ulubiona taktyka jezuitów] ., zniszczyć, szantaż, lub po prostu jeździć z urzędu ... Co zostało zrobione w Anglii jest wykonywana w wielu krajach dzisiaj ". - Bill Hughes ( "Wróg Unmasked" ; 1 st Edition, 2004, str. 37)  
            "Podczas tego Kongresu [red.:. Werona, Włochy w 1822 ] , zdecydowano, że Ameryka będzie celem wysłanników jezuita i że Ameryka miała zostać zniszczona za wszelką cenę. Każda zasada [. Ed: US] Konstytucja miała zostać rozwiązana, a nowe jezuickiej zasady miały być wprowadzone na miejsce w celu wywyższenia papiestwa do władzy w Ameryce. " - Bill Hughes ( "The Secret Terroryści" ; 2002; Page 14)  
"W 1828 organizacja w Wiedniu [red.:. Austria] powstała który był nazywany "Sankt Leopold Foundation". Plan był wtedy działać pod maską religii, która zapewniłaby jej bezpieczeństwo od wszelkich ingerencji rządu i oni [Ed:. czyli Boskie Righters - despotycznych monarchów europejskich, którzy prowadzeni przez jezuitów, ułożył Świętego Przymierza w 1815 roku pod koniec Kongresu Wiedeńskiego] nadzieję osiągnąć poprzez intrygi i insynuacji, co nie może być zrobione od kul i bagnetów.
            Rodzina Habsburgów z Austrii był najpotężniejszym Roman Catholic rodzina panująca w Europie, a tym samym najbardziej okrutny, despotyczny i reakcyjny, i miał Amerykanie nie był tak zaabsorbowany zbudowania Rzeczpospolitej, to oni wykryli hipokryzję tego " oszustwa święty "- Saint-Leopold Foundation. [Ed:.. Rycerze Kolumba i innych rzymskich organizacji katolickich w USA są następcami, beneficjentów, i potomstwo z Fundacji św Leopold]
            Jeden z braci Habsburgów, księcia Rudolfa, był członkiem Kurii Rzymskiej, kardynał Rudolph Habsburgów z Olmütz. To było łatwe do jezuitów w Watykanie, aby działać przez niego jako środka do [red.:. Sankt Leopold] funduszy fundacji, które wlewa się do Stanów Zjednoczonych w strumieniu złota. Ani nie Watykan dostarczyć wszystkie fundusze. Zostały one najprawdopodobniej urządzone przez "Wysokich Umawiających się Stron" Świętego Przymierza [red.:. zgodnie z przepisami] tajny traktat z Werony " [red.:. Włochy, w 1822 roku] . W skrócie, ogromne sumy [Ed:. pieniędzy] rozdzielone wśród biskupów i arcybiskupów z [red.:. Roman] Kościół katolicki w tym kraju w tworzeniu biskupstwa w miastach, w których żaden istniały, zostały użyte wyłącznie w gigantycznych POLITYCZNYCH nielegalnych kas [ Ed:. nacisk jest w oryginale] , aby zaburzyć i ostatecznie zniszczyć rząd i "ustawić monarchial 'jeden zamiast [Ed:. czyli, w jego miejsce] .
            Rok po Sankt Leopold Foundation została założona, otrzymała uznanie i błogosławieństwo papieża.
            ... [Ed: Zagraniczni przybysze z rzymskiego.] katolickiej Europie, szczególnie z Irlandii, a następnie zaczęły napływać do tego kraju z każdego zakamarka tego kontynentu dotkniętych ubóstwem, w wielu przypadkach, ich fragmenty [Ed:. drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego] posuwa się naprzód z tego funduszu "łapówki". Roman [Ed:. Katolik] biskupi każdym dużym mieście z Nowego Jorku do San Francisco, a następnie zaczął zbierają zagranicznych [Ed:. imigrantów] głosowanie.
            ... massed Roman [Ed:. Katolik] głosowanie w miastach umieszczone równowagę władzy w rękach rzymskiego [red.:. Katolik] . biskupi i księża Zastraszanie zawsze był "duży kij", gdy ktoś publicznie Urząd uznaje się sprzeciwiać zaliczkę tych kościelnych "bossów". Wraz z gwałtownie wzrosła imigracji zagranicznej, te agenci [red.:. jezuita sterowane] Divine Righters Europy (podczas pracy przez jezuitów i ich agentów świeckich) poczyniły postępy poza ich najśmielsze oczekiwania. Rad miejskich, legislatury stanowe, a nawet Kongres zostały browbeaten i przekupić .
            ... Sankt Leopold Foundation jest wielki jezuita systemu Spy , które nie ogranicza się do duchownych rzymskiego [red.:. katolicki] Kościół, ale obejmuje każdy element społeczeństwa ... Nie, rzeczywiście, jest to ograniczone do katolików, dla jezuitów nie wahaj się korzystać z niekatolickich narzędzi, gdy jest to możliwe. W rzeczywistości [Ed:. czyli jezuitów] wolą je [Ed:. czyli niekatolików] , w tym sposób rozprasza uwagę od nich. W przypadku awarii zawsze jest lepiej używać niekatolików. [Ed:. jezuitów często używać "protestanckich" Freemasons, sąd papieski "Żydów" i różne grupy jezuita przednich, takie jak Illuminati, w celu przeprowadzenia Jezuitów złowrogie i nikczemne działania - tym samym przesunięcie winy na innych za własne czyny nieprzyjemnych]!
            Ksiądz z każdej parafii w tym kraju jest kingpin w internecie o szpiegostwo , i zgłasza regularnie do swojego biskupa, każdy element zainteresowania - bezpośrednio lub pośrednio, a z kolei biskup jego arcybiskupa, arcybiskupa do kardynała, a Kardynał do papieża. Konfesjonale jest Roman [Ed:. katolicki] clearinghouse, gdzie papież trzyma rękę na pulsie świata.
            ... W Leopoldines są podziurawione w każdej alei civic, stanu i życia narodowego. Istnieje, na początek, wydziały policji różnych miastach, dziewięćdziesiąt procent z nich można, jak sądzę, ostrożnie powiedzieć, są Fourth Knights stopień Kolumba . Są zawsze na zawołanie z [red.:. Roman Catholic] hierarchia. Ich głównym obowiązkiem jako "obywateli katolików" jest przestrzegać swoich biskupów i Stolicy Apostolskiej [red.:. czyli przywódcy Kościoła rzymskokatolickiego-państwa] ", jak sam Bóg". [Ed:. Niestety, wiele Roman Catholic Amerykanie, zwłaszcza w zamówieniach, które mają "tajne" przysięgi, dać ich pierwotnej lojalności wobec Kościoła rzymskokatolickiego-państwa. Innymi słowy, ich lojalność wobec despotycznej, jezuita sterowany Papieski Rzym ma priorytet nad lojalność wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek konstytucji państwa.]
            Następnie są ich jezuickich absolwentów wyższych uczelni w każdym państwie, które są specjalnie przeszkoleni jako szpiegów ekspertów.
            ... Główne gałęzie Leopoldines [wyd.: pamiętaj, że książka Burke McCarty został opublikowany pierwszy w 1924 ] , działające w tym kraju pod różnymi tytułami, są: Niemiecki Catholic Central Verein, z siedzibą w St Louis i Detroit; Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka ... ; katolickich świeckich w Radzie; League Najświętszego Serca, a Rada Kobiet Katolickich. Organizacje te są wszystkie gałęzie System Leopoldines "Szpiega.
            ... To świetny system Spy przenika każdą drogę życia społecznego. Pole dziennikarstwa został najechany dopóki katolicy siedzi w wielu istotnych punktach redakcje wielkich gazet, od wybrzeża do wybrzeża. [Ed: 20. th century przykłady kontroli mediów przez papieskiego Rzymu są : William Randolph Hearst i Henry Robinson Luce - obaj, według autora i badacz Eric Jon Phelps, były jezuita sterowane Knights of Malta]. wypełniają reportorial sztabów i innych departamentów w urzędach przednich - i jest rzeczą oczywistą, że prasy, tworzące pokoje i inne wydziały mechaniczne są zdominowane przez nich.
            Te [Ed:. Leopoldine] Szpiedzy są członkami wszystkich komisji ważnych, robót publicznych, tablice szkolne, tablice bibliotecznych, prowizji mieszkaniowych, wydziałów naturalizacji, a są jeszcze aktywni członkowie "amerykanizacji" komitetów.
            ... Na każdej komisji podręcznikowej wybranego przekazać książki do wykorzystania w naszych szkołach publicznych, siedzi rzymską [red.:. Katolik] kapłan, lub jego osobistym przedstawicielem. On jest tam w celu czuwając że każda prawda obraźliwe dla Kościoła katolickiego jest wyeliminowany i każda rzecz, która w żaden sposób odzwierciedlać kredyt, przy tej instytucji jest włączone. To wyjaśnia, dlaczego jest to, że zabójstwo Abraham Lincoln został starannie tłumione tak, że zakres wiedzy na temat tego największego ze wszystkich tragedii w historii naszego kraju ma nie przekroczyć te słowa : "Prezydent Lincoln zginął w Teatrze Forda, kwiecień 14 th , 1865, przez aktora o imieniu John Wilkes Booth. Andrew Johnson został natychmiast zaprzysiężony '. " - Burke McCarty ( "Zduszona Prawda o zabójstwa Abrahama Lincolna" , najpierw opublikowane w 1924 roku; Strony 74-79 z 1999 Larry Harrison Edition)  
            "Przyjrzyjmy się działalność tego Austriackiego Towarzystwa [St Leopold Foundation], bo ciężko pracuje wokół nas, tak, tu w tym kraju [Ed:. tj. USA] ... z siedzibą w Wiedniu [ Ed:. Austria] , pod bezpośrednim kierownictwem i kontroli [red.:. austriacki książę] Metternich, ... to sprawia, że już sam czuł się przez [red.:. Amerykańska] Republic . Jego wysłannicy są tutaj. A kim są ci emisariusze? Są jezuitów. Ten [Ed:. Roman Catholic] społeczeństwo ludzi, po wywieranie ich tyranii w górę o dwieście lat w końcu stał się tak fantastyczny światu, grożąc z całą obalenia wszystkich porządku społecznego , że nawet papież [Ed:. tj. Klemens XIV] , którego oddanym tematy oni [Ed:. czyli jezuitów] są i muszą być, przez ślub ich społeczeństwie, został zmuszony do rozpuszczenia ich [Ed:. w 1773 roku] .
Nie zostały stłumione, jednak przez pięćdziesiąt lat, zanim słabnących z papizmem i despotyzmu wymaga ich użytecznych trudy, aby oprzeć światło Demokratycznej wolności, a Papież (Pius VII) równocześnie z tworzeniem Świętego Przymierza [Ed. : w Europie] , reaktywowana kolejności jezuitów w całej swojej mocy. [Ed:.. Papież Pius VII przywrócone do zakonu jezuitów w 1814 roku w zamian za jego uwolnienie z więzienia]
            A czy Amerykanie muszą być poinformowani, co jezuici są? Jeśli któryś nie znają, niech się o nich ich historii niezwłocznie, nie ma czasu jest do stracenia, a ich funkcjonowanie jest przed tobą w każdy dzień zdarzenia, są tajne stowarzyszenie , rodzaj masońskiej zamówienia z super dodatkiem cech obrzydliwego ohyda i tysiąc razy bardziej niebezpieczne . Oni są nie tylko kapłani, lub kapłanów jednej religijnej wiary, są kupcy, i prawnicy, i redaktorzy, i mężczyźni w każdym zawodzie , mając żadnych zewnętrznych odznakę (w tym kraju [Ed:. tj. USA] ), w którym do być uznawane, są o w całej swojej społeczności. Mogą one przyjąć dowolny znak , że aniołów światła lub ciemności, ministrów, aby osiągnąć swoje jeden wielki koniec, usługi, na których są one wysyłane, co, że usługa może być.
            Oni [Ed:. tj. jezuitów] są wykształceni ludzie, przygotowane i zaprzysiężony rozpocząć w każdej chwili, w dowolnym kierunku, a za każdą usługę, dowodzona przez generała ich kolejności [Ed:. tj. jezuita Superior General, "czarny papież" ] , związany z żadnym rodziny, społeczności, lub państwa, przez zwykłych więzi, które wiążą ludzi, a sprzedawane na życie dla sprawy Biskupa Rzymskiego. " - Samuel FB Morse (1791-1872; amerykański wynalazca telegrafu, autor książki "Conspiracy Foreign Przeciwko Wolności Stanów Zjednoczonych" )  
" [Ed:. Prezydent USA] James Buchanan został otruty [red.:. dnia 23 lutego 1857 ] i prawie umarł. Żył, bo wiedział, że został podany zatrucia arszenikiem i tak poinformował swoich lekarzy. Wiedział, że jezuici [Ed:. miał] zatrute [Ed:. Prezydenci USA] Harrison i Taylor [Ed:. ze arszenik] . Jezuitów spełnione przysięgę znowu, że będą zatruwać, zabijać, czy wszystko, co konieczne, aby usunąć tych, którzy sprzeciwiali się ich plany. [Ed:. Prezydent USA Buchanan chwilowo pokrzyżował jezuita planuje podzielić Unię kiedy odmówił atakować tych, południowa . stwierdza, że wyrazili chęć opuszczenia Unii] Od 1841/57, widzieliśmy, że trzy [Ed:. US] Prezydenci zostali zaatakowani przez jezuitów, przedstawione w Kongresów Wiednia, Werony i Chieri. Dwóch zginęło, a jeden ledwo uciekł [red.:. śmierć] . Oni [. Ed: czyli jezuitów] pozwalają nic stanąć na ich drodze do całkowitej dominacji Ameryki, a także zniszczenie w  : [red. US.] Konstytucja ". - Bill Hughes ( "The Secret Terroryści" ; 2002; p 39 )  
" ... jezuici jeszcze nie zabił mnie [Ed:. czyli prezydent Abraham Lincoln] . Ale to oni na pewno zrobić to, kiedy przeszedł przez ich najbardziej oddanych miasta, Baltimore [Ed:. Maryland, w lutym 1861 ] , gdybym nie pokonał ich plany, przekazując incognito na kilka godzin przed ich spodziewać mnie ...
Papież i jezuitów, z ich piekielnej inkwizycji, są tylko zorganizowane siły na świecie, które korzystają z sztyletu zabójcy do zamordowania tych osób, które nie mogą przekonać swoimi argumentami lub przejęcie z mieczem ...
Nowe projekty zabójstwa są wykrywane prawie codziennie, wraz z takimi dzikich okolicznościach, które wnoszą do mojej pamięci masakrę św Bartłomieja [Ed:. czyli rzeź francuskich protestanckich hugenotów w sierpniu 1572] i spisku prochowego [ Ed:. czyli spisku jezuickiego do zabójstwa króla Anglii Jakuba I i członków parlamentu z 36 beczkami prochu w 1605]. Nasze badania [Ed:. tj. działek zabójstw dokonanych ze prezydent Abraham Lincoln] wskazują, że pochodzą one z tych samych mistrzów w akcie morderstwa , jezuici ...
            Tyle działki zostały już dokonane przed moim życiu, że jest to prawdziwy cud, że oni wszyscy nie powiodło się, gdy weźmiemy pod uwagę, że większość z nich była w rękach zręcznych katolickich morderców, widocznie wyszkolonych przez jezuitów. ... jezuitów są tak biegły w tych czynach krwi, że Henry IV [Ed:. król Francji, który został zamordowany przez jezuitów na 14 maja 1610] powiedział, że nie można było od nich uciec, a on stał się ich ofiarą, chociaż nie wszystko, co można zrobić, aby chronić siebie. Moja ucieczka od ich [red.:. czyli jezuitów] ręce, od listu papieża [red.:. czyli papież Pius IX] do [Ed:. Konfederacji Zjednoczone Ameryki prezydent] Jeff Davis został zaostrzony miliona sztylety przebić mojej piersi, będzie więcej niż cud. "- Abraham Lincoln (1809-1865; 16 th prezydent Stanów Zjednoczonych, jak powiedział do swego przyjaciela Karola Chiniquy; Strony 292, 294, 299 i 302 z 1985 "wydanie książki Chiniquy w Chick Publications "50 lat w" Kościele "Rzymu" )  
"Przebudzenie prezydenta [red.:. czyli Lincoln] i Północ [Ed:. tj. Union] przyszedł w niedzielę rano 12 kwietnia 1861 w wypalania na Fort Sumter [red.:. w Południowej Karolinie] . [Ed:. Confederate States Army brygadier] General Beauregard [Ed:. 1818-1893] , lider jezuita z operacji wojskowych, wysłał ten strzał otwarcia buntu. Beauregard była wyznawana Romanist i powstały z dobrej rodziny Jezuitów ". - CT Wilcox ( "Transformacja Rzeczypospolitej: The Origins of Religious porwanie amerykańskiego rządu i prawdę o zabójstwa Abrahama Lincolna" , 2005 , strona 150)  
" [Ed:. Amerykańska] Civil War [Ed:. of 1861/65 ] był nie Affair "starej, dobrej". To było wynikiem tych samych wstrząsów, które zmieniły oblicze Europy. Obietnice i aktywna pomoc europejskich imperiów i Kościół Rzymu wraz z zakonu jezuitów zesztywniał determinacji i postawy przywódców Południa, z których niektórzy byli bardzo chętni, aby zobaczyć monarsza triumf zasady w Ameryce Północnej ". - CT Wilcox ( "Transformacja Rzeczypospolitej" , 2005, str. 8)  
"To [Ed:. American Civil] Wojna [Ed:. of 1861/65 ] nie byłoby możliwe bez złowrogim wpływem jezuitów. Jesteśmy to winni papiestwa , które widzimy teraz naszą ziemię poczerwieniał od krwi jej najszlachetniejszych synów. Chociaż były wielkie różnice zdań między południem a północą w kwestii niewolnictwa, ani Jeff Davis [Ed:. Prezydent Skonfederowanych Stanów Ameryki] , ani nikt z czołowych ludzi Konfederacji odważyłby się zaatakować Północ , gdyby nie opierała się na obietnicach jezuitów, że pod maską demokracji, pieniądze i ramiona rzymski katolik , nawet broń Francji, były w ich dyspozycji, gdyby nas zaatakowali. Żal mi księży, biskupów i zakonników z [red.:. papieskie] Rzym w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie zdają sobie sprawę, że są one w dużej części, odpowiedzialny za łzy i krew przelaną w tej wojnie. I ukryć tego, co wiem na ten temat z wiedzy narodu, bo jeśli ludzie znali całą prawdę, wojna ta zamieni się wojny religijnej, i to od razu wziąć się dziesięciokrotnie bardziej dziki i krwawy charakter. To staje się bezlitosny jak wszystkie wojny religijne są. To staje się wojną zagłady po obu stronach. Protestanci z Północy i Południa na pewno zjednoczyć wytępić księży i jezuitów, gdyby mogli usłyszeć, co profesor [Ed:. Samuel FB] Morse [Ed:. wynalazcy przez USA telegrafu] powiedział do mnie z działki wykonane w samym centrum Rzymu [red.:. przez papiestwo i jezuitów] zniszczyć tę Rzeczpospolitą , i gdyby mogli dowiedzieć się, jak [Ed:. Katoliccy] kapłani, zakonnice i zakonnicy, która codziennie land na naszych brzegach, pod pretekstem głoszenia swej religii, pouczając ludzi w szkołach, opiekę nad chorymi w szpitalach, to nic innego, ale emisariusze z papieża, Napoleona, i innych despotów Europy, osłabienia nasze instytucje, zrazić serca naszych ludzi z naszej konstytucji, a nasze prawo, zniszczyć nasze szkoły i przygotować panowanie anarchii tutaj [Ed:. w USA] , jak miało to miejsce w Irlandii, w Meksyku, w Hiszpanii i wszędzie tam, gdzie istnieją ludzie, którzy chcą być wolni. " - Abraham Lincoln (1809-1865; 16 th prezydent Stanów Zjednoczonych, jak powiedział do swego przyjaciela Karola Chiniquy; ze stron 296 i 297 Edition 1985 Chick Publications 'z Chiniquy-tych Książka "50 lat w" Kościele "Rzymu" )  
"Jezuici, z ich" Świętego Przymierza "z dnia [red.:. Europejskie] despotów, spisek w celu obalenia protestanckiej republikanizm, zwłaszcza rząd federalny z tych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na nasz rząd został ustalony na zasadach Biblii angielskiej reformacji, Autoryzowany Króla Jakuba z 1611. Zasady te zostały zawarte w protestanckich dokumentów znanych jako Deklaracji Niepodległości, Konstytucji i Karty Praw. Dlatego też, zgodnie z [red.:. Roman Catholic] Sobór Trydencki [red.:. of 1545-1563] i Oath jezuita, to "naród heretyk" miał zostać obalony ...
            ... metoda [Ed:. dla obalenia amerykańskiego republika konstytucyjna] był trzykrotnie. Pierwszy ... Ameryka musi być opanowany przez zagranicznych imigrantów, szczególnie katolików Irlandii, po drugie, wojna musi być podżegał w wyniku anihilacji Białej protestanckich i Southern Baptist kultury i wreszcie, Protestant Konstytucja musi być zmienione w wyniku centralizacji władzy w Waszyngtonie, DC
            ... Taki był plan. Oto jak to osiągnąć. Jezuici, wykorzystujące szkockiego masonerii rytu pierwszy podzielił kraj na strefy geograficzne, północ i południe, z kompromisu Missouri. Masonem używane do tego celu był centralistyczny, Henry Clay. Jezuici wniosła w tysiącach irlandzkiego katolików i osiedlił je głównie w północnych miastach. W 1820 roku brytyjskich agentów Secret Service pod kontrolą, a następnie podsycane jezuita "anty-niewolnictwo podniecenie" ... Wtedy nową partię polityczną, składającą się z centralizacji, Federalistów starych, został utworzony na północy o nazwie "Partia Republikańska". Jezuici używali go do zintensyfikowania agitacji anty-niewolnictwo z Lincoln-Douglas debat. ... Tymczasem jezuitów z ich masonerii stworzony radykalnych secesjonistów na południu. Oni gorąco promować wycofanie z południowego państwa z Unii. Dwa Freemasons, które były radykalne secesjonistów był John C. Calhoun i Robert Toombs.
... jezuitów, w kontroli "Radical Red Republican Party 'ubezpieczone wyboru [red.:. Abraham] Lincoln niszczyć Konwencji Demokratów w Charleston z ich masońskich narzędzi, Stephen Douglas w szczególności ...
            ... zakonu jezuitów ... użył wysokich Freemasons of America ciąć naród w połowie, bo nienawiść i niezgodę między Północnym a Południowym ludzi korzystających 'anty-niewolnictwo podniecenie ", a następnie zapalić na wyniszczenie przeciwko narodów protestanckich South mocy złego Soboru Trydenckiego!
            ... Celem [Ed:. podżegania do wojny secesyjnej w 1861/65 ] było zniszczyć się głównie protestanckich państw Virginia, Północna Karolina, Południowa Karolina i Gruzji, podczas gdy tylko lekko dotykających głównie katolicki Zjednoczone Luizjanie i na Florydzie. ... Setki tysięcy zagranicznych najemników byli zatrudnieni [red.:. by Północy] ', aby wytępić Białe Southern heretyków z powierzchni całej ziemi ". Oprócz jedenaście tysięcy Niemców, jezuitów używane setki tysięcy ich najbardziej oddanego irlandzkiego katolików do plądrować Południe jak zrobili w Niemczech podczas wojny upiornie i koszmarne trzydziestoletniej [Ed:. w Europie, 1618/48 ] . [Ed:. Tysiące żołnierzy rzymskich irlandzkich katolickich opuszczonych z armii Unii po opublikowaniu listu papieża Piusa IX o wsparcie . Jeffersona Davisa w 1863 roku]
            ... jezuici będą kontrolować obie strony konfliktu [Ed:. tj. American Civil War of 1861/65 ] tak jak w czasie wojen napoleońskich. Są one kontrolowane radykałów na północy, szczególnie Thaddeus Stevens w Izbie, Charles Sumner w Senacie i Freemason Edwina Stantona, sekretarza Lincolna wojny. Oni również opanował przywództwo w ​​południe, w szczególności : [Ed Confederate prezydenta.] Jefferson Davis i Judy Benjamin, sekretarz wojny. " - Eric Jon Phelps ( "Assassins Watykańskie" ; 1 st Edition, 2001; strony 304-309) 
            " ... śmierć [wyd.: tj. zamach] Abraham Lincoln ... została wszczęta przez " czarne "papieża , [red.:. Superior] generalny zakonu jezuitów - zamaskowane przez " białych "papież , Pius IX [ . Ed: Papież: 1846/78] - wspomagany, współudziału i finansowane przez innych "Righters Boskich" Europy - i ostatecznie skonsumowany przez rzymskiego [red.:. katolicki ] Hierarchia i ich wypłacone środki w tym kraju [Ed: np.. USA] i francuski Kanada w nocy "Wielki Piątek", 14 kwietnia 1865 , w Teatrze Forda w Waszyngtonie, DC
            ... Na zakończenie, [Ed:. czyli Burke McCarty, autor książki " Zduszona prawda o zabójstwa Abrahama Lincolna " ] pozostawi go do mojego czytelnika , aby zdecydować, czy mam udowodnić moją tezę na początku tej książki że zabójstwo [red.:. Prezes] Abraham Lincoln [Ed:. w 1865 ] i cztery inne [Ed:. US] Prezydenci jest tylko częścią wielkiego spisku , który został nakreślony w tajnym traktacie Werona [Ed.: we Włoszech w 1822] , aby zniszczyć to, najgroźniejszą Republic. [Ed:. A, że ja, Burke McCarty, okazały] :
[1]. , że wykonanie tego spisku w sprawie Lincolna został delegowany przez papieża w Rzymie do jezuitów, wspomagany i abetted przez [red.:. Roman Catholic] kapłani Kanadzie i Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych, a przez ich agentów świeckich, że Leopoldines.
[2]. że zamiast użycia kul i bagnetów, ich metoda była i jest nadal, aby zniszczyć od wewnątrz przez wywrotową wszystkich wolnych instytucji, na której oparty jest ten Republic.
[3]. To [Ed:. jezuita sterowany] Kościół Rzymski ustanowił odrębną obywatelstwo chciałaby promować swoje nauki i [Ed:. uczyniła] przez jego ogromnego bogactwa , których znaczna część została uzyskana przez niekonstytucyjne i nielegalnych środków z funduszy publicznych; że z tego majątku (ponad dwa i pół miliarda dolarów warta kościoła i innej własności religijnej, w przeważającej części zwolnionej z opodatkowania) ma przez system zastraszania i przekupstwa uszkodzonych naszej wolnej prasy i jest w sterowanie każdej alei rozgłosu, więc, że Amerykanie pozostaną w niemal całkowitej ignorancji jej działalności szkodliwe, które, jeśli nie ograniczona, uda w realizacji jej przedmiotu w tych Stanach Zjednoczonych. " - Burke McCarty ( "Zduszona Truth about Assassination of Abraham Lincoln " , 1924, strony 57, 260 i 261 z 1999 Larry Harrison Edition)  
"Ale jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości co do współudziału jezuitów w zabójstwie Abrahama Lincolna [Ed:. w 1865 ] , niech spojrzy na bardzo skomplikowany plan ucieczki przygotowany przez kapłanów Rzymu , aby ocalić życie zabójcy i spiskowców. "- Charles Chiniquy (1809-1899; Ex-ksiądz katolicki, cytat ten pochodzi z strony 313 'wydanie książki Chiniquy jest 1985 Chick Publications 50 lat w "" Kościół "Rzymu" )  
"Jezuici zabici [red.:. Prezydent USA Abraham] Lincoln [Ed:. dnia 14 kwietnia th , 1865 ] i pochowano dowodów.
            ... Jest nie w bogatej kolekcji oficjalnych kondolencji otrzymanych przez rząd Stanów Zjednoczonych po śmierci Abrahama Lincolna, pochodzących z każdym cywilizowanym kraju na świecie, jednym słowem od papieża w Rzymie. A to ze względu na fakt, że Papież był królem Państwa Kościelnego i miał więcej przedmiotów w Stanach Zjednoczonych niż w jakimkolwiek innym władcy w Europie.
            [Wyd.: Pope] Pius IX przez jego milczenie w tym czasie, zrobił wyznanie winy ognistymi literami - ogień nieugaszony - które marki go i jego jezuitów z marką Cain w sercach i umysłach Amerykanów, gdy są one nadano pełną wiedzę o ich ("jezuitów) odpowiedzialności w spisku zniszczenia tego popularnego rządu na tym dobry piątkowy wieczór w Teatrze Forda, 14 kwietnia 1865 [Ed:. gdzie prezydent Abraham Lincoln został zastrzelony śmiertelnie ranny przez John Wilkes Booth] . "- CT Wilcox ( "Transformacja Rzeczypospolitej : Początki Religious porwanie amerykańskiego rządu i prawdę o zabójstwa Abrahama Lincolna " , 2005; pp 12 i 250)  
"Wydaje się, że jezuici mieli to na uwadze, od początku wojny [red.:. czyli American Civil War of 1861-1865], aby znaleźć okazję do startu [red.:. ie, Zamach] pana Lincolna. 
            ... Te fakty, które zostały opracowane w procesie spiskowców przed komisją wojskową, a na próbie [red.:. Spisek arch] John H. Surratt dwa lata później [Ed:. w 1867 ] , przed sądem cywilnym ... pokaż ostatecznie ręka [red.:. Papieski ] Rome [Ed:., a zwłaszcza jezuitów] w tym nożem w naszym życiu narodu [Ed:. czyli próba obalenia przywództwa USA na 14 kwietnia th , 1865 , kiedy Lincoln był śmiertelnie ranny] . " - US Army generała brygady Thomas M. Harris, "Odpowiedzialność Rzymu za zabójstwo Abraham Lincoln" , 1897; Strony 41, 19)  
            " [Ed:. Courageous meksykański prezydent Benito Pablo Juarez] był najbardziej przerażający wróg Towarzystwa Jezusowego [Ed. czyli jezuitów] a nienawidząc doczesnej władzy papieskiej Caesar [red.:. czyli papież] w Rzymie. On ... wydalony 200 jezuickich księży : [Ed od Mexico.]. ... W 1872 zmarł przy biurku, ofiarą "kielicha trucizny". "  - Eric Jon Phelps ( "Assassins Watykańskie" ; 1 st Edition, 2001; Page 319) 
            "Alexander [Ed:. czyli car Aleksander II z Rosji] rozwijał się dobrze z jego wielkich reform i nie przyłączył swój podpis do konstytucji, które mają być przyjęte przez Rosję. Następnego dnia [Ed:. tj. 13 marca th , 1881 ] bomba została rzucona na jego przewozu, w którym zginęło i zostało rannych wielu Kozaków, który towarzyszył przewozowi . Emperor w głębokim współczuciem opuścił karetkę patrzeć na umierających mężczyzn, gdy druga bomba rzuciła go na kawałki. " - Arno Gaebelien ( "Konflikt wieków" ; Wydawca: Exhorters; strona 85). [Ed: car Aleksander II wielce obrażony jezuitów i papieskiego Rzymu poprzez wspieranie Unii w czasie wojny secesyjnej. On wysłał część rosyjskiej floty do wybrzeży USA, i umieścił te statki pod bezpośrednim dowództwem prezydenta Abrahama Lincolna.] 
"Mimo, że po raz pierwszy opublikowana w Rosji w 1903 roku , "Protokoły Syjonu" miał swój początek we Francji, i datę z Dreyfusa, którego Jezuici zostali głównymi inicjatorami. ... Te "Protokoły" o rzekomych żydowskich przywódców nie są pierwsze dokumenty w swoim rodzaju wykonane przez jezuitów ". - Leo H. Lehmann ( "za dyktatorów" ; 1942; strona 15)  
            "Opinia publiczna jest praktycznie nieświadomy przytłaczającej odpowiedzialności prowadzonych przez Watykan i jego Jezuitów w uruchomienie dwóch wojen światowych ... " - Edmond Paris ( "The Secret History of jezuitów" ; Edition 1975 Chick Publications " , strona 9)  
            "Po Jezuici nie rozpoczęła rewolucję bolszewicką i zakończył krwawy [red.:. Russian] Civil War w 1922 , w tym samym roku "Mission Relief", kierowana przez amerykańskich jezuitów, został wysłany do ZSRR postanowieniem jezuita Walnego Ledóchowski. [Ed:. Edmund] Walsh, jezuita, który założył School of Foreign Service na [red.:. jezuita] Georgetown University i prowadził misję jako eksperta od spraw wewnętrznych ZSRR , powołania jezuickiego wyszkolony Józefa Stalina jako sekretarz partii komunistycznej.
W 1930, podczas gdy [Ed:. jezuita wyszkolony] masonem Stalin znieważając świat z jego Czystki mordując miliony swoich rodaków, [red.:. jezuita] Order udawał się wrogiem samego komunizmu to był tworzony i perfekcji w jego redukcji w Paragwaju [red.:. w 17 th i 18 th wieku] . Society of Jesus [red.:. czyli jezuitów] rozpoczęła iluzję swojej "światowej wojny systematyczny przed wspólnym wrogiem chrześcijaństwa i cywilizacji", a jednocześnie finansowanie go przez jego papieskich rycerzy na Wall Street załogi Banku Rezerwy Federalnej i Chase Manhattan Bank.
Po [Ed:. Jezuitów] II wojna trzydziestoletnia [Ed:. Phelps odnosi się do I wojny światowej i II wojny światowej] , kardynał Francis Spellman nadal kampanii przeciwko "bezbożnym komunizmem Żyda" w całej zimnej wojny Czarnego Papieża podczas którego społeczność międzynarodowa inkwizycji Intelligence została udoskonalona i podporządkowana Papieskiej Caesar [red.: czyli papież.] w Rzymie. " - Eric Jon Phelps ( "Assassins Watykańskie" ; 1 st Edition, 2001; strona 393) 
" ... przez "opatrznościowym" synchronicznie, gdy [Ed:. włoski dyktator Benito] Mussolini przejął władzę w Włoch dzięki don Sturzo, [red.:. który był] jezuita i szef katolickiej partii [Ed:. potem było w tym samym czasie, że] Monseigneur Seipel, jezuita, został kanclerzem Austrii. Pełnił tę funkcję do 1929 , z bezkrólewia dwóch lat, i podczas tych decydujących lat, prowadził politykę wnętrz austriackie na drodze reakcyjnego i duchownych ; jego następców za nim na tej drodze, która doprowadziła do absorpcji tego kraju do niemieckiego bloku. Krwawe stłumienie powstań robotniczych przyniosły mu : [Ed tj. jezuita Seipel.] przydomek "Keine Milde Kardinal '-' Cardinal bez litości". " - Edmond Paris ( "The Secret History of jezuitów" ; 1975 Laska Edition wydawnictwa "; Strona 139) 
            "W pierwszych dniach maja ( 1936 ), [red.:. niemiecki Knight of Malta Franz] von Papen weszła w tajnych negocjacjach z dr Schussnigg (kanclerz Austrii) pracuje na jego słaby punkt [Ed:. znaczy, że był pobożny Roman Catholic] i pokazał mu, jak korzystne pogodzenie się z [red.: nazistowski przywódca Adolf]. Hitler byłby tak daleko, jak Watykanu zainteresowania dotyczyły ; argument może wydawać się dziwne, ale Schussnigg był bardzo pobożny i von Papen był papieski szambelan [Ed:. tj. wysoki urzędnik w niektórych dworach królewskich] .
            Nic dziwnego, że to [Ed: papieża.] secret Szambelan : - [Ed w Niemczech tj.. Knight of Malta Franza von Papena], który prowadził całą sprawę, która zakończyła się na 11 th z marca 1938 , z rezygnacją pobożnego Schussnigg (uczeń jezuitów), na korzyść Seyss-Inquart, szef austriackich nazistów . Następnego dnia [Ed:. 12 marca 1938], wkroczyły wojska niemieckie Austrii a rządem marionetką Seyss-Inquart głosił zjednoczenie kraju do [red.:. Nazi German Third] Reich. Impreza została przyjęta z zadowoleniem przez entuzjastyczny deklaracji arcybiskupa Wiednia, kard Innitzer (jezuita). " - Edmond Paris ( "The Secret History of jezuitów" ; Edition 1975 Chick Publications '; Strona 139) 
"Jezuici ... zainstalowane dyktatorów lalkowych w całej Europie [red.:. w dekadzie przed i podczas II wojny światowej ( 1939/45 )] . Były to :
[1]. Bavarian Niemcy i III Rzesza - [Ed:. Adolf] Hitler [. Ed: ur-zmarł: 1889/45]. [Ed: Hitler został oddany do władzy przez kontrolowanego niemiecki jezuita Rycerz Malty Franza von Papena i inne wpływowe niemiecki katolicy, jak prałat Ludwig Kaas, lider niemieckiej partii Centrum Katolickiego.]
[2]. Włochy - [Ed:. Benito] Mussolini [. Ed: ur-zmarł: 1883/45] [. Ed: jezuita Don Luigi Sturzo, szef partii katolickiej we Włoszech, pomógł Mussoliniego do władzy.]
[3]. "Vichy" Francja - [Ed:. Henri Philippe] Petain [. Ed: ur-zmarł: 1856/51]
[4]. Hiszpania -  [Ed: Francisco.] Franco [Ed: ur-zmarł: 1892/75.]
[5]. Austria - [Ed:. jezuita wyszkolony Arthur] Seyss-Inquart
[6]. Polska - [Ed:. Hans] Frank
[7]. Słowacja - [Ed:. jezuita] Priest [. Ed: prałat Józef] Tiso [. Ed: kto był pierwszy, aby wysłać Żydów do Auschwitz]
[8]. Chorwacja - [Ed:. Ante] Pavelitch [. Ed: alternatywna pisownia: Pavelic] [Ed: i.]
[9]. Belgia - [Ed:. jezuita wyszkolony Leon] Degrelle.
Wszystkie te rzymskokatolicki, jezuita kontrolująca, Żyd nienawidzący dyktatorzy byli lojalni wobec największego zbrodniarza wojennego wszystkim Papieski Caesar [Ed:. czyli papież] Pius XII i jego pan, jezuita [Ed:. Superior] General Włodzimierza Ledóchowski. " - Eric Jon Phelps ( "Assassins Watykańskie" ; 1 st Edition, 2001; strona 478)  
"Niemiecki pisarz Walter Hagen daje również tę dyskretną informację : "Jezuici" [Ed:. Superior] Ogólne, Count Halke von Ledóchowski, był gotów zorganizować, na wspólnej podstawie antykomunizmu, niektóre współpraca między niemieckim Secret Service i zakonu jezuitów.
            W rezultacie, w Centralnej Służby Bezpieczeństwa SS, organizacja powstała, a większość głównych stanowisk zajmowali [red.:. Roman] księża katoliccy na sobie czarny mundur [red.:. Nazi] SS. "Ojciec" Jezuita Himmler [wyd.: tj. wujek Heinricha Himmlera] był jednym z jego przełożonych. " - Edmond Paris ( "The Secret History of jezuitów" ; Edition 1975 Chick Publications "; Page 168)  
" ... Kurt Heinrich Himmler [Ed:. był] szefem gestapo [red.:. czyli tajemnica policja z niemieckiego nazistowskiego państwa] , co oznaczało, trzymał w ręku zasadnicze stery władzy [Ed.: Nazi] reżim. Czy to jego osobiste zasługi, które przyniosły mu takie wysokie stanowisko? Czy Hitler zobaczyć w nim doskonałą geniuszu, kiedy porównał go [Ed:. czyli Heinrich Himmler] twórcy zakonu jezuitów [Ed:. czyli Ignacy Loyola] ? Jest to z pewnością nie to, co zeznania tych, którzy go znali, oznacza, że oni widzieli w nim nic ponad przeciętność .
            Było to, że "gwiazda" [Ed:. Heinricha Himmlera] świeci z pożyczonym "jasności"? Czy to naprawdę Kurt Heinrich Himmler, pozorna [Ed:. tj. oczywiste] ? szef, który faktycznie rządził gestapo i służb tajnych Kto wysyłał miliony osób, deportowanych z powodów politycznych, a Żydzi na śmierć? Czy to spłaszczona siostrzeniec lub [Ed: to było] [Ed:. jezuita] wujek, były Canon Sądu Bawarii, jednego z [red.:. jezuita General] Ledóchowski Ulubionych, "ojciec" jezuita i przełożony na : [red. Nazi.] SS "? - Edmond Paris ( "The Secret History of jezuitów" ; Edition 1975 Chick Publications "; Page 168) 
            " [Ed:. Nazi] SS zostało zorganizowane przez [red.:. Heinrich] Himmler zgodnie z zasadami zakonu jezuitów. Zasady korzystania i duchowe ćwiczenia zalecone przez Ignacego de Loyola [Ed: czyli, założyciel zakonu jezuitów] stanowiły wzór, który Himmler usiłował starannie skopiować. Absolute posłuszeństwo była najwyższą regułą ; każde zamówienie było realizowane bez komentarza . " - Walter Shellenberg (szef hitlerowskiego Sicherheitdienst [SD]) [Ed:. Ślepe posłuszeństwo zleceń jest maksyma zakonu jezuitów.]  
            " ... [Ed:. Roman] kapłan katolicki, ks. Jozef Tiso [Ed: jezuita monsignore.] , władca nazistowskiego reżimu marionetkowego Słowacji z 1939/45 ... wysłana że malutki kraju żydowska ludność 70.000 do zagłady obozów w : [red. okupowana przez Niemców.] Polska ". - Dave Hunt ( "Cup of Drżące" ; Harvest House Publishers, 1995, s. 191) 
            "Gdy [Ed:. Chorwacki katolicki dyktator Ante] Pavelic przejęli władzę, [Ed:. jezuita] Arcybiskup [Ed:. Alojzy] Stepinac wydał list pasterski do duchowieństwa zamawiania chorwackie wspierać nowe państwa Ustasha. Zaangażowanie z [red.:. Roman ] Duchowieństwo katolickie albo w aktywnym udziale lub błogosławienia Ustashi bieg holokaust [Ed:. of 1941/45 ] , jest dobrze udokumentowana. One franciszkanin mnich, Miroslav Filipovic, kierował Jasenovac obozu koncentracyjnego na dwa lata, w tym czasie wyreżyserował eksterminacji nie mniej niż 100.000 ofiar , głównie Serbski prawosławnych. [Ed:. jezuita] Arcybiskup Stepinac czele komisji, która była odpowiedzialna za przymusowe "Konwersje" na katolicyzm pod groźbą śmierci - i to także Supreme Military Wikariusz Apostolski w Ustashi armii, która dokonała rzezi wśród tych, którzy nie do zamiany : [red. na katolicyzm.] . [Ed: jezuita abp Alojzy. ] Stepinac był znany jako "ojciec-spowiednik 'do Ustashi i stale nadawany błogosławieństwo Świętej Matki Kościoła [Ed: tzn., Roman Catholic Church-State]. momencie jej członków i działań. " - Dave Hunt ( " Woman Rides the Beast " ; Wydawcy Harvest House; 1994; strona 302) 
            "Two jezuita prałatów, Alojzy Stepinac i Ivan Saric odpowiednio Arcybiskupów Zagrzeb i Sarajewo z planem, w choreografii i zorganizował masowego mordu w wysokości do jednego miliona niewinnych Serbów prawosławnych chrześcijan w państwie rzymskim katolickim faszystowskiej Chorwacji od 1941 przez 1945 . Katoliccy jednostki Ustashi killer, często prowadziły i wezwał przez franciszkańskich kapłanów, zakonników i zakonników, torturowany wiele swoich ofiar przed mordowania ich. Ten religijny ludobójstwo był jednym z najbardziej barbarzyńskich przykłady mordu widać w 20 XX wieku. " - Darryl Eberhart (redaktor ETI i TTT biuletyny, 18 stycznia 2010) 
            "Avro Manhattan był światowej sławy autorytet w Kościele rzymskokatolickim i niemal całkowitej kontroli mają w polityce na całym świecie. Był pisarzem dla British Broadcasting Corporation. On położył winę za wojnę w Wietnamie [Ed:. c. 1957/75 ] bezpośrednio u stóp jezuitów i papiestwa . " - Bill Hughes ( "Wróg Unmasked" ; 1 st Edition, 2004, strona 94)  
IV. Cytaty o jezuitów (o charakterze ogólnym, czasem z moim amplifikacji [zamkniętych w nawiasach] dodał ciągu cytatu i / lub moje komentarze dodane po cytatu) : 
            "Spółka [. Ed: tzn. jezuici] , który wyszedł przywrócić katolicyzm, został w końcu Corrupter wszelkiej moralności ... " - Andrew Steinmetz ( "Historia jezuitów" , 1848) 
            "Jezuici dominować Watykan. " - Abbé Fremont  
"Organizacja [. Ed: Roman Catholic] Hierarchia jest kompletny wojskowy despotyzm , którego papież jest pozorna :; [Ed tj. wynika pozorny.] głowa , ale z tego, Czarny Papież [Ed:. tj. , przełożony generalny] Jezuita zamówienie, jest prawdziwą głową. Czarny papież jest głową porządku jezuitów, i nazywa się General [Ed:. dokładniej Generał]. On ma nie tylko znajomość własnej kolejności, ale [Ed:. również] kieruje i kontroluje ogólna polityka [red.:. Roman Catholic] Kościół. On [Ed:. czyli Czarny Papież, jezuita General] jest moc za tronem , i jest prawdziwy potencjał szef Hierarchii. Cała maszyna jest pod najsurowszymi zasadami dyscypliny wojskowej . Cała myśl i wola tego urządzenia, planować, proponować i wykonywać, znajduje się w jego głowie. Jest nie niezależność myśli, lub działania, w podległych mu części. niejawna i bezwzględnego posłuszeństwa : [Ed tj. ślepe posłuszeństwo.] rozkazom przełożonych władz jest zaprzysiężony obowiązkiem kapłaństwa każdego gatunku ... " - US Army generał brygady Thomas M. Harris ( "Odpowiedzialność Rzymu do zabójstwa Abrahama Lincolna" , 1897, strona 29)  
            "Jezuici są wojskowe organizacja nie, zakon. Ich szefem jest ogólnie o armii nie, sam opat ojciec klasztoru. A celem tej organizacji jest moc - moc w jego wykonywania najbardziej despotyczny - władza absolutna, uniwersalna siła, moc , aby kontrolować świat przez woli z jednym człowiekiem . [Ed:. tj. generalnego jezuitów] jezuityzmu jest Najbardziej bezwzględny z despotyzmu : i jednocześnie największym i najbardziej ogromny nadużyć ...
            [Ed:. Superior] General Jezuitów nalega na bycie mistrzem, suwerenna, na suwerena. Gdziekolwiek Jezuici są dopuszczone będą mistrzami , kosztować co to może ... każdy czyn, każde przestępstwo, jednak okropna, jest chwalebne dzieło, jeżeli zostały popełnione w interesie Towarzystwa jezuici, lub kolejności [Ed:. tj. , w wierszu] z [red.: Jezuita]. General ". - Napoleon I, cesarz Francji (aka Napoleon Bonaparte, urodzony-zmarł: 1769/21)  
"Zakonu jezuitów jest stowarzyszeniem wysoce zorganizowanych kapłanów wojowników . Są politycy, a przede wszystkim i zostały wydalone z praktycznie każdym kraju, w którym mieli okazję uszkodzony i zniszczyć . Ich modus operandi jest infiltracja polityczna i edukacyjnych oraz subversion i wywoływanie wojen i rewolucji w celu osłabienia i kształtować kraj docelowy do uległe giętkości , aby następnie zostać wykorzystane do przeprowadzenia ich cel globalnej dyktatury ecclesiastically oparciem . Stany Zjednoczone to nie wyjątek to ". - CT Wilcox ( "Transformacja Rzeczypospolitej : The Origins of Religious porwanie amerykańskiego rządu i prawdę o zabójstwa Abrahama Lincolna " , 2005, s. 8) 
            "Rzeczywiście, przez dwa stulecia, wszyscy królowie francuscy od Henryka III do Ludwika XV, by przyznać do jezuitów . Wszyscy niemieccy cesarze po początku XVII wieku by przyznać się jezuici , też. Jezuitów odbędzie się spowiedzi wszech książąt Bawarii po 1579, większość władców Polski i Portugalii, hiszpański królów w XVIII wieku, i James II of England [red. .: król Anglii: 1685/88] .
            Sakrament spowiedzi przechowywane kanały jezuita informacyjnych załadowane ważnych tajemnic państwowych. Jest również wyposażony w społeczeństwie [red.: Jezusa - czyli jezuitów.] idealny pojazd dla wpływania działania polityczne ". - F. Tupper Saussy ( "Władcy Zła : Przydatne wiedzy o Organy " , 2001 pierwsze HarperCollins Edition; strony 63, 64)  
"Przede wszystkim, jezuici są" wyznawcy ". Ich usługi aż do królewskiej zalecono jako "konieczności", ponieważ został przypisany do wysłuchania spowiedzi z arystokratów, cesarzy, królów, królowych, książąt, księżniczek, [Ed: "."] królewskich kochanek, tych, w każdym poziomie Rząd - wszystko ujawnił swoje tajne plany, ich intymne grzechy ich wewnętrzne-większość myśli, jak ich życie stało się praktycznie otwarta książka do jezuitów. [Ed:.! Co System gromadzenia danych wywiadowczych]
            ... za pomocą różnych środków dyplomacji, jezuici torowali sobie drogę do urzędów państwowych, wspinaczce się być doradcami królów i kształtowanie polityki narodów. Ale to było "religia" i jego święte obowiązki wysłuchaniu spowiedzi swoich penitentów i jest ich religijnych "mądrych" przewodników, które było kluczem do sukcesu. Bez tej "konieczności" z religijnego spowiednika , historii jezuitów może być zupełnie inna. I jezuitów wykonane bardzo pewni, że to oni , którzy wypełnić tę potrzebę jako spowiednicy [Ed:. szczególnie bogatej i moc elity] zamiast innych rozkaz kapłanów, dostarczając najbardziej atrakcyjną politykę leniency jako zachęta dla swoich penitentów . " - John Daniel ( "Grand Design Exposed" , 1999, stron 67, 68)  
            "Jezuici funkcjonować jak papiestwo w ​​tajnej policji na całym świecie . Są bardzo skryty i ogromnych starań, aby ich działalność tajemnicą . Oni nikomu nie mówili, że są jezuici. Do wszystkich poza pozorom, to pojawiają się jak normalni ludzie. " - Bill Hughes ( "The Secret Terroryści" ; 2002; strony 9, 10)  
            "Był nie przebranie się (jezuitów) nie może przyjąć, a zatem nie było nie miejsce, w którym nie mogli przeniknąć. Mogliby wprowadzić niespotykane szafę monarchy, lub gabinetu Statesman. Mogli siedzieć skryte w Konwokacji lub Zgromadzenia Ogólnego, i mieszają się niespodziewane w obradach i dyskusji.
            Był bez języka nie mogli mówić, a nie religia nie mogli wyznawać, a tym samym nie było żadnych osób, wśród których nie może klimatyczna, a nie Kościół, którego członkami mogą nie wejść , a ich funkcje mogą nie wywiązać. Może nienawidzić [red.: czyli ostro potępić.] Papież z luterańskiej i przysięgam Uroczystą League z : [red. Szkocka.] Covenanter. " - JA Wylie ( "Historia protestantyzmu" ; Vol. 2; strony. 412) 
            "Suknie jezuitów w wszystkich garbs, mówi wszystkimi językami, zna wszystkie zwyczaje, [Ed:. i] może wtopić się w każdej sytuacji i okolicznościach. On jest obecny wszędzie, choć nie zawsze jest rozpoznawalny. Jezuitów w ostatnich dniach byłem w czołówce teologii wyzwolenia i były widoczne w działalności rewolucyjnej z Polski do Filipin, z Ameryki Południowej do Afryki Południowej. " (Cytat z Wstępu do 1997 Edycji "jezuitów w historii" Hector Macpherson)  
            "Termin" jezuita "stał się synonimem terminów takich jak oszustwa, podstępu, infiltracja, intrygi, subversion ... wiele organizowane Jezuitów zostały słusznie określane jako zdradliwe, pracowników zdradzieckich , uwodzi wielu w służbie papieża [Ed:. tj. Papież] od przynależności narodowej ... " - JEC Shepherd ( "Plot Babington" , 1987; str. 9)  
"Zakonu jezuitów, więc stoi przed nami jako wykonania systemu, który ma na celu czasowej dominacji politycznej przez doczesnych środków politycznych , ozdobione przez religię, która przypisuje do głowy : [Ed.] rzymskiej religii katolickiej - Roman papieża - Rola doczesnego władcę , a pod zadaszeniem papieża-króla i stosując go jako instrumentu [Ed:. czyli narzędzia] , chce sobie dominację nad całym światem. " - hrabia von Hoensbroech   ( niemiecki szlachcic i ex-jezuita, "Czternaście lat jezuita" , 1911) 
            " ... Jeśli prześledzić na masonerię , poprzez wszystkich swoich zleceń, aż dojdziesz do wielkiego tip-top, szef Mason Świata, można odkryć, że osoba strach i szef Towarzystwa Jezusa [red.:. tj. Jezuita General] to jedna i ta sama osoba . " - James Parton (historyk amerykański)  
            " Zarówno masoneria i Society of Jesus [red.:. czyli jezuitów] są (a) humanistyczne zakony, (b), skryty, (c) braterskie, (d) społecznie sumienny i aktywny politycznie ... Zarówno [Ed.: tych] zamówień (e) posiadają tradycji powodu i doświadczenie w równym, jeśli nie większy szacunek niż [red.:. Holy] Biblia, (f) zatrudnia starannie ustrukturyzowane programy gnostyckiej wizualizacji osiągnąć coraz większą wiedzę na temat " boskie ", (g) nie akceptujemy" cel uświęca środki ", oraz (h) wymaga bezwzględnego posłuszeństwa, zabezpieczone przysięgi krwi, do hierarchii przełożonych, których efektem jest jezuitów : [red. przełożonego.] Ogólne ... " - F. Tupper Saussy ( "Władcy Zła : Przydatne wiedzy o Organy " ; 2001 Pierwszy HarperCollins Edition, p. 121) 
            " Rothschildowie byli jezuitami, którzy wykorzystali swoje żydowskie pochodzenie jako fasady na pokrycie ich złowrogie działania. Jezuitów, pracujących przez Rothschild i [wyd.: finansista Nicholas] Biddle, starał się przejąć kontrolę nad systemem bankowym w Stanach Zjednoczonych. " - Bill Hughes ( "The Secret Terroryści" ; 2002; strona 24)  
"Zdając sobie sprawę, że Rothschildowie są ważne rodzina żydowska, patrzyłem im w [red.:.] Encyclopedia Judaica i odkrył, że nosić tytuł "Guardians of Vatican MSP " ... powołanie Rothschild wydał Czarnej papiestwa [Ed. : tj. hierarchia zakonu jezuitów] absolutnie prywatności i finansowe Tajemnica. Kto by kiedykolwiek szukać rodziny ortodoksyjnych Żydów za klucz do bogactwa Kościoła katolickiego ? " - F. Tupper Saussy ( "Władcy Zła" , 2001 pierwsze HarperCollins Edition; Page 160) 
            "Zakonu jezuitów został bardzo skutecznie stosować zdradzieckich Żydów jako ich środki do przeprowadzenia straszne zbrodnie przeciwko ludzkości. Tak wiele rzeczy zostały zrobione przez Żydów, którzy mieli być wykorzystywane przez jezuitów. [Ed:. bolszewicki terror w Rosji na początku 20 wieku wieku jest dobrym przykładem. Większość Żydów w sowieckim Biurze Politycznym zostali zamordowani po czym wykorzystywane przez jezuitów.] Kiedy Sędzia zakończył mecz i ktoś krzyczy faul, Żyd pozostaje trzymając torbę i jest obwiniany, gdy zakonu jezuitów odchodzi czyste. To był czas, sprawa po czasie przez ostatnie 400 lat. " - Bill Hughes ( "Wróg Unmasked" ; 1 st Edition, 2004, s. 32) 
"Przez systemów szkolnych, gdzie Society of Jesus [red.:. czyli Zakon jezuitów] koncentruje tyle z jego energii, jezuitów zostały włączone raz po raz do infiltracji rządów z założenia, że to, co jest dobre dla Watykanu jest dobry dla wszystkich i wszystkich narodów ziemi ... Szczególnie jest to widoczne w tych służb cywilnych, w redakcjach prasowych, państwowe i zagraniczne oddziały w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, i rzeczywiście wszystkich narodów, gdzie udzielono jezuityzm wolną rękę w ich kolejność "odrębnych szkół", lub prawo do nadzorowania i kontrolowania szkół publicznych. " - JEC Shepherd ( "Plot Babington" ; Wittenburg Publications, Toronto, Kanada, 1987, str. 17) 
            "Przez ponad 200 lat, celem [Ed:. jezuitów] było całkowite zniszczenie z Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
            ... W religijnej arenie, celem jezuitów jest wymazać wszelkie ślady protestantyzmu i innych religii, i przywrócić światową dominację przez papieża . " - Bill Hughes ( "The Secret Terroryści" ; 2002; strona 138)  
"W jezuitów ... są po prostu Romish wojsko do ziemskiego zwierzchnictwa świata w przyszłości, z papieża [Ed:. czyli papież] z Rzymu do cesarza ... to jest ich idealnym ... To jest proste żądza władzy , z brudna ziemskie zysk , z dominacją - czymś powszechnym pańszczyzny z nich [Ed:. czyli jezuitów] jak mistrzów - to wszystko, co oznaczają. Oni nawet nie wierzą w Boga, być może. " - Fiodor Dostojewski (1821-1881; rosyjski pisarz) (podano w 1880 r.) 
            "Jezuici mają długą, ponurą, mordercze, a twisted historii , jak wielu pisarzy na nich pokazane. Malachi Martin i Peter McDonough, dwa nowoczesne rzymscy pisarze katoliccy, oba napisane długie tomy na temat jezuitów. Jak Martin pokazuje, jezuici byli na czele wojny uczynić świat katolicki panowanie ". - Dr Ronald Cooke ( "jezuita Kulturkampf w Stanach Zjednoczonych" , 2008, str. 17) 
"Moja historia jezuitów nie jest wymownie napisana, ale jest wspierany przez niekwestionowanych autorytetów, [Ed:. i] jest bardzo szczególny i bardzo straszne. Ich odnowienie [Ed:. tj. przywrócenie Jezuitów jako zakonu przez papieża Piusa VII w 1814] jest rzeczywiście krokiem ku ciemności, okrucieństwo, perfidia, despotyzm , [Ed:. i] śmierć . ... Nie podoba mi się Pojawienie jezuitów. Jeżeli kiedykolwiek był organem ludzi, którzy zasłużonych wieczne potępienie na ziemi iw piekle , to jest to Towarzystwo Loyoli : [red. tj. zakonu jezuitów.]. " - John Adams (1735-1826; 2 nd prezydenta Stanów Zjednoczone) [Ed:.. Ten cytat pochodzi z listu napisanego przez Johna Adamsa Thomas Jefferson w 1816 roku] 
            " ... Jezuici są jedynym zakonem w Kościele Rzymu ... , który leżał pod zakazem z [red.:. "White"] Papież, lub który został wykluczony z jakiegokolwiek kraju z powodu jego ingerencji w politykę . Dlatego możemy spodziewać się, że do uzyskania władzy politycznej stanowi główną cechę w planach Towarzystwa [red.: Jezusa - czyli jezuitów.] ". - MF Cusack (Ex-mniszka z Kenmore, autor książki "czarny papież" , 1896)  
            "Jezuici, w jednym czasie, były tak złe , że zostały one faktycznie zniesione przez papieża w Rzymie. Roman Catholic królowie Europy zaczęła się obracać przeciwko jezuitom, którzy pracowali w swoich królestwach, aby wzniecić rewolucję . Zaczęli wydalenia jezuitów z ich królestw. Były Roman Catholic królów, a jednak chcieli jezuitów z ich krajów. Ciśnienie zaczął montować w całej Europie na papiestwa coś zrobić, aby powstrzymania złego wpływu jezuitów ". - Dr Ronald Cooke ( "jezuita Kulturkampf w Stanach Zjednoczonych" , 2008; Page 20) 
"Jezuici nie przeszkadza różne [Ed:. Roman] Katolickie wersje Biblii - oni sami złożyli Douay-Rheims. Ale oni nienawidzili jedną Biblię z krwiożerczym pasji : Biblia Króla Jakuba : [Ed podkreślenie w oryginale]. ! Są ślubował zniszczyć go ! " - David W. Daniels ( "Czy Kościół katolicki Daj nam Biblię?" , w 2005 r.; Strona 111)  
            "Jezuici są wykonywane uczynki królobójstwa wiele razy w ciągu - jako zabójstwo, obok zatrucia, najbardziej ulubioną metodą z wyboru. Pojemności takich przestępstw jezuita można łatwo zestawiać, do znudzenia. Historia pokazuje, że w prawie każdym przypadku, prawdziwą przyczyną seditions, tumults, obrotów i zaburzeń we Francji, Hiszpanii i Portugalii można było znaleźć u jezuitów "! - PD Stuart ( "słowa kodowego BARBELON : Niebezpieczeństwo w ​​Watykanie : Synowie Loyola i swoich planach na światowej Dominium ... " ; Lux-Verbi Books, Londyn; 2008; strona 56) 
            "Ulubiony polityka jezuitów [to], że z zabójstwem . " - US Army generał brygady Thomas M. Harris, "Odpowiedzialność Rzymu za zabójstwo Abraham Lincoln" , 1897, str. 19) 
            "Chciałbym przypomnieć definicji Webstera jezuita : "projektanta, intrygantem". Jeśli Kościół w Rzymie panował, papież byłby uniwersalny królem. ... Jezuici są tutaj [Ed:. w Ameryce] do działki i programu i, jeśli to możliwe, brać od nas szlachetny dziedzictwo naszej wolności obywatelskiej i religijnej. Reguły zakonu jezuitów usprawiedliwić kradzież, rozwiązłość, kłamstwa, fałszywe-dawanie świadectwa, samobójstwa i morderstwa rodziców i innych krewnych . Największych zbrodni w historii popełniane wobec osób i narodów, zostały popełnione przez jezuitów. ... Gdziekolwiek Jezuici są [Ed:. znaleziono] , mają pochodnię do spalania, miecz, aby zabić , [Ed:. i] inkwizycja torturom . Oni są wrogami z [red.:. Biblię wierząc] chrześcijaństwo. Żyją na podboju, fortuny i chwały ". - BC Oggel (amerykański duchowny)  
            " ... Tam, gdzie ruch totalitarny wybucha, czy komunistyczny lub nazistowski, jezuita można znaleźć w roli "doradcy" lub lidera, w [Ed:. Komunistyczna] Kuba ks. Armando Llorente i Argentyna neonaziści są prowadzone przez ks. Menvieille. " - Emanuel M. Josephson (amerykański lekarz i historyk; 1968) 
            "Obecność jezuitów w każdym kraju, Romanist czy protestant, jest prawdopodobne, aby wyhodować zaburzenia społeczne . " - Henry Palmerston (1784-1865; Brytyjski polityk i premier)  
            " [Ed:. Brytyjskie] East India Company był głównym subsidizer z jezuickich misji w Pekinie [red.:. Chiny] . Do jezuitów z kolei wstawił z orientalnych monarchów zapewnić lukratywne komercyjnych przysług dla spółki, w tym monopole na herbatę, przyprawy, saletra (materiały wybuchowe), jedwabie i światowego opium handlu. Rzeczywiście ... [. Ed: Brytyjski East India] Spółka wydaje zawdzięczają swoje istnienie do Towarzystwa Jezusowego : [red. tj.. Jezuitów ] . " - F. Tupper Saussy ( "Władcy Zła" , 2001 pierwsze HarperCollins Edition , strona 167)  
            "Wszystkie te rzeczy powodują ojciec Ogólne [red.:. jezuitów] nie obawiali przez papieża i władców ... suwerennych, które nie jest ich [Ed:. Jezuitów] przyjaciel prędzej czy później doświadczyć ich zemsty . " - Luigi Desanctis (Official Cenzor z Inkwizycji) 
"Istnieje masoński grupa Propaganda, numer dwa ... znany jako "P-2 Club", z siedzibą będąc w Rzymie . ... P-2 Club jest społeczeństwo propaganda światowej elity, która obejmuje wysokiej rangi katolicki prałatów I, oczywiście, Jezuitów ". - John Daniel ( "Grand Design Exposed" , 1999; strona 169) 
" Society of Jesus [red.:. czyli Zakon jezuitów] jest wrogiem człowieka. Cała ludzkość powinna zjednoczyć dla jego obalenia . ... Nie ma bowiem żadnej alternatywy pomiędzy jego [red.: czyli jezuitów zakonu.] całkowita wykorzenienie i absolutnie korupcji i degradacji ludzkości. " - Robert J. Breckinridge (Pastor, autor )  
"Nie ma cienia wątpliwości, że jezuici i Anglo-Romanist firm w Wielkiej Brytanii nie zyskał wielki wpływ na Usług kablowa, agencji prasowych, BBC, i dyrektor czasopisma Wielkiej Brytanii ... " - Albert Close ( "Działki jezuickie z elżbietańskiej do Modern Times " ; Page 169) [Ed:. samo (tj. przejęcie jezuita z prasy, mediów i branży wydawniczej) również się tu w ! USA ] 
            " [Ed:. jezuitów] śmiertelnymi wrogami wolności obywatelskiej i religijnej . Nic, co stoi na ich drodze może stać się tak święte, jak uciec swoją zemstę ...
            W związku z tym, poczucie obowiązku i potrzeb zarówno bezpieczeństwa, że historia i charakter tego przeciwnika wykwalifikowanej i potężny [Ed:. czyli jezuitów] ... powinno być rozumiane , jak również [Ed:. należy rozumieć] przyczyn które doprowadziły do wydalenia jezuitów z każdego kraju w Europie, który publiczno odium spoczął na nich od wielu lat, ich długi ciąg dalszy zakłócenie spokoju narodów , a ostateczna likwidacja i zniesienie ich społeczeństwie [Ed.: w 1773 r.] przez jedną z najlepszych i najbardziej oświeconych papieży [Ed: czyli papież Klemens XIV]. ". - RW Thompson (Ex-sekretarz, amerykański Navy) [Ed: Zakon jezuitów został przywrócony - przywrócić - jak. Roman Catholic zamówienie przez papieża Piusa VII w 1814 roku.]  
            "Ale wiemy, w katolickim kapłaństwie , a jezuita braterstwo , dwie różne polityczne organizacje, zjednoczeni w celu i wykorzystując religię jako maska ​​do politycznego celu, tak jak to zawsze miało miejsce w każdym wieku i krajów. " - J. Wayne Laurens (amerykański historyk, autor książki "Kryzys: Or, wrogowie Ameryki zdemaskowany" )  
"To jest moja opinia, że jeśli swobód w tym kraju - Stany Zjednoczone Ameryki - są zniszczone , to będzie przez subtelności rzymskokatolickiej księży jezuickich , bo są najbardziej przebiegli, niebezpiecznych wrogów do wolności obywatelskiej i religijnej . Mają podjęło większość wojen w Europie. " - Marquis de Lafayette (1757-1834; francuski mąż stanu i ogólnego; służył w Armii Kontynentalnej pod dowództwem generała Jerzego Waszyngtona) 
            "Jezuici przybyli do Ameryki Północnej z pierwszych osadników francuskich z Kanady. Oni byli w pracy od czasu do obalenia protestantyzmu w Ameryce Północnej. Kanada - pod wieloma względami - już nie ma , a Stany Zjednoczone podąża tuż za nim. " - Dr Ronald Cooke ( "jezuita Kulturkampf w Stanach Zjednoczonych" , 2008, str. 22)  
            "Dziś [. Ed: czyli jezuitów] silniejsze w Stanach Zjednoczonych , niż kiedykolwiek były w jednym z krajów Europy, które wydalonych je jako zagrożeniem dla rządu . " - Jeremiasz J. Crowley (Irlandczyk, ex- kapłan w Kościele rzymskokatolickim, autor książki "katolicyzmu : Menace do Narodu " ) (podano w 1912 r.)  
            "Obecnie kulturalnych walka w Stanach Zjednoczonych jest jezuita-inspirowane i jest oczywiście pomaga zromanizować [red.: czyli do katolika.] zamiast "chrystianizacji" tego kraju. " - Dr Ronald Cooke ( "Kulturkampf jezuitów w Stany Zjednoczone " , 2008, str. 12)  
            " ... Protestanci wcześniejszych razy spojrzał na jezuitów jak największych przeciwników prawdy i sprawiedliwości, że świat nigdy nie widział .
            ... Podczas gdy protestanci ewangelicy obecnego czasu ... [Ed:. czy nie ] wie nic o długiej historii jezuitów, którzy od ich powstania miały jeden cel główny w widoku : zniszczenie . wszystko podłączone do reformacji protestanckiej " - Dr Ronald Cooke ( "jezuita Kulturkampf w Stanach Zjednoczonych" , 2008, str. 20)  
            "To społeczeństwo [Ed:. czyli jezuitów] , który odważył się do odpowiedniej dla siebie imię, które jest ponad wszelkie imię, dzwoniąc sobie "The Order [Ed:. lub Society ] Jezusa "zasłużył raczej z charakter jego doktryny i z pracy robi to w świecie nazywać Order of Satan ". - McKinley Ash ( "Antychryst" , strona 81)  
Notowania V. przez Jezuitów, z jezuickiego publikacji i około jezuita publikacje (czasem z moim amplifikacji [w nawiasach kwadratowych] dodane w ciągu cytatu i / lub moje komentarze dodane po notowaniu) :  
            "   [Ed Roman.] Kościół katolicki ma prawo i obowiązek zabijać heretyków, ponieważ jest ogniem i mieczem, że herezja może być wytępieni . " - jezuita Marianus de Luce (1901) 
UWAGA : To jest POCZĄTEK fragmentów notowań dokonanych przez jezuitów "lekarze" i naukowców, które zostały zaczerpnięte z książki Henryka Hadley Norrisa, "Zasady jezuitów" . 
            "Chociaż doktryna Augustyna może być prawdą, że nie jest w każdym przypadku zgodne z prawem dla człowieka, aby się zabić, chyba że Bóg tak Polecenie to , ale nadal nie jest tak wyraźnie widoczne, że nauczył ludzi, nie może nie dostrzec to ... Dla stoików utrzymują, że samozniszczenie [Ed:. czyli samobójstwo ] w naszym kraju przyczyną jest honorowy . To z tego powodu, że działanie Cato [red.:. Roman mąż stanu i filozof] został często chwalił , który popełnił samobójstwo [Ed:. czyli, popełnił samobójstwo ] w Utica bo on powinien być zmuszony patrzeć na cezara na Tyran i zdobywca ". - jezuita Paul Laymann (1627) 
Ed. komentarz do poprzedniego cytatem : Więc samobójstwa, w niektórych przypadkach, może być honorowe i godne pochwały, według tego jezuity! 
            "Christian i [Ed:. Roman] Katolicki synowie mogą oskarżać swoich ojców zbrodni herezji, jeśli [Ed:. czyli ojcowie] chcą, aby włączyć je [Ed:. czyli synowie] od wiary [Ed. : np. katolicyzm] , choć [Ed:. czyli synowie] może wiedzieć, że ich rodzice zostaną spalone ogniem i skazany na śmierć za to, jak [Ed:. jezuita Francis] tolet uczy ... I nie tylko mogą one [Ed:. czyli synowie] odmówić im [Ed:. tj. rodzice] jedzenie, jeśli [Ed:. czyli rodzice] próbuj wyłączać je z [red.]:. Roman Catholic, wiara ale [Ed:. czyli synowie] może również sprawiedliwie je zabić [Ed:. czyli rodzice] , obserwując umiar o nienagannej obronie, jeśli [Ed:. czyli rodzice] siłą zmuszają swoje dzieci do porzucić [red.: katolicy.] wiara ". - jezuita Stephen Fagundez (1640)  
Ed. komentarz do poprzedniego cytatu : Według jezuity Stephen tolet i jezuity Franciszka Fagundez, to jest w porządku, dla synów, aby zabić swoich rodziców - lub włączyć rodziców w ciągu do Inkwizycji być spalone na śmierć - jeśli ci rodzice starają się dostarczać swoim dzieciom z religii rzymskokatolickiej - religia, która jest bardziej pogańska niż chrześcijanina, o wiele niebiblijnych doktryn i praktyk, z których niektóre zostały wyciągnięte prosto z dawnej religii babilońskiej zagadki - i / lub dostarczyć swoje dzieci od Kościół-państwo systemu tego jest torturowany i zamordowany miliony niewinnych chrześcijan przez "świętych" krucjat i "święte" Inkwizycji itp.! 
            "Ponieważ świeccy książęta [Ed:. czyli władcy] , bez uprawnień i zgody papież [Ed:. czyli papież w Rzymie] , mają żadnej władzy nad osób duchownych [Ed: rzymsko-katolickiej. duchowieństwo] ... te ostatnie . [red.: czyli rzymskie duchowieństwo katolickie] nie może zostać ukarany przez nich [Ed: tzn. te książęta - władcy - którzy nie mają przywilej i zgody papieża Rzymu]. ". - jezuita James Platel (1679) 
Ed. komentarz do poprzedniego cytatu : Oznacza to, że władcy [tzn. rządy] i ich agenci - chyba papież w Rzymie wyraźnie dopuszcza je - są nie wolno karać duchowieństwa katolickiego Kościół-państwo zamieszkania w ramach ich terytorium, bez względu na jak ohydna zbrodnia, że każdy członek rzymskich duchownych katolickich może popełnione przeciwko obywatelowi tego kraju! Każdy rząd - zwłaszcza rząd krajowy, który ma katolicyzm jako oficjalnej religii państwowej - że ośmiela się ścigać i zdanie ksiądz katolicki dla haniebnej zbrodni (bez wyraźnej zgody papieskiego Rzymu), ryzykuje gniew z kontrolowanym Roman jezuita Kościół-państwo ! 
            "Ojciec Święty [Ed:. czyli papież w Rzymie] , jako Wikariusz Chrystusa i najwyższej chrześcijaństwa, może bezpośrednio uchylenie i kompetencji każdego zobowiązanie zaciągnięte z inną na wierze przysięgą, gdy istnieją wystarczające powody do to ...
            ... W ten sposób przysięga jest unieważniona przez które osoby są zobowiązane do ich księcia [red.:. czyli władca] lub innego przełożonego, gdy książę [Ed:. czyli władca] , ze względu na niektóre przestępstwa, legalnie pozbawiony przez Ojciec Święty : [Ed czyli papież w Rzymie.] lub jego przełożonego, godności lub biura w mocy których przysięga była przysięgą do niego, lub, gdy jest ograniczona z wykonywania swoich funkcji urzędowych. " - jezuita Leonard Lessius (1621 i 1628) 
            "Princes [Ed: tj. władcy.] zobowiązane do przestrzegania polecenie papieża jako słowo Chrystusa, a jeśli się oprzeć, on [Ed:. czyli papież Rzymu] można karać ich jako zbuntowanych osób, a jeżeli podejmą nic przeciwko [red.:. Roman Catholic] Kościoła i chwały Chrystusa [red.:. konkretnie przeciw chwale papieża Rzymu jako Chrystusa rzekomego "wikary"] , on [Ed:. tj. papież z Rzymu] może pozbawić je ich imperium i królestwo, albo może przenieść swoje dominia do innego księcia [red.:. czyli władca] , i zwalnia swoich poddanych z ich wierności, które powinny świadczyć na nich i od przysięgi, które przysiąc. " - jezuita Alphonso Salmeron (1602 i 1612) 
Ed. komentarze do poprzednich dwóch cytatów : 
(1) To jest dokładnie to, co wydarzyło się w czasie panowania królowej Elżbiety I w Anglii [królowej: 1558/03]. W 1570 papież Pius V wydał bullę obaleniu królowej Elżbiety I. (Jej zbrodni: Była Protestant "heretykiem" rządząca Anglia - władca, który odmówił posłuszeństwa papieża z Rzymu i doprowadzić Anglię z powrotem pod jego "władzy doczesnej". ) Ta bulla miała wpływ uwalniając English katolików z każdej przysięgi miały one wspierać i bronić ich władcy, Queen Elizabeth I - i, oczywiście, stwierdzającego nieważność takiej przysięgi został zaprojektowany na celu dodanie odwagi angielski katolików rośnie i obalić ich władcy! 
(2) Jakie działania są słowa papieża Piusa V: "Mamy obecnie pełni naszej władzy apostolskiej deklarują powyższą ELIZABETH [red.:. Królowa Elżbieta I Anglii] , jest heretykiem i favorer heretyków i jej zwolennicy w sprawach wyżej wymienionych, aby ponieść karę klątwy , i być odcięta od jedności Ciała Chrystusa. I co więcej, mamy zadeklarować ją być pozbawiony jej pozorowanej tytułu do Królestwa ten sposób, i wszystkim panowanie, godności i przywilejów w ogóle ... i robimy polecenie i interdykt wszystkie i każdy szlachciców, przedmiotów, ludzi i wyżej wymienionych innych, które ważą nie słuchać jej lub jej monitions, mandatów i prawa, i tych, którzy będą robić przeciwnie, robimy strajk z podobnego zdania Damnation ". (03 maja 1570) 
(3) W ten sposób papież z Rzymu - kontrolowane przez swojego szefa, przełożonego generalnego jezuitów - może unieważnić przysięgę tematy podjęte przez rzymskich katolików do ich władcy lub do ich rządu lub ich konstytucji! Zastanówmy się na wielkie niebezpieczeństwo tu katolikow o potężnych i wpływowych stanowisk w rządzie, która nagle znalazła się anathematized kontrolowanym przez jezuitów Rzym papieski, z unieważnienia wszystkich przysiąg, że przysięgali wspierać i bronić tego konkretnego rządu (lub , jej konstytucja)! (Nigdy nie wolno nam zapomnieć, że przysięga, że amerykański jezuita, czy amerykański Rycerz Malty lub amerykański Rycerzem Kolumba, który w rządzie USA, poprzysiągł Kościół rzymskokatolicki-państwa lub jego zakonu ma pierwszeństwo przed - w rzeczywistości zastępuje - przysięga wziął bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych)! 
            "Moc duchowa [Ed:. czyli kontrolowane jezuitów Rzym papieski] nie mieszają się ze sprawami świeckimi, ale cierpi [red.:. tj. pozwala, zezwolenia] Wszystkie miejsca warte postępować tak, jak przed byli zjednoczeni, pod warunkiem, nie są one w przeciwieństwie do jakiegokolwiek duchowego obiektu [Ed:. tłumaczenie: pod warunkiem, że sprawami świeckimi z różnych krajów nie są w przeciwieństwie do pragnień i celów kontrolowanej jezuitów Papieskim Rzymie] , czy nie są konieczne do jej uzyskania. Ale czy coś takiego [Ed:. czyli każdy sprzeciw wobec jezuitów kontrolowanych papieskich celów Rzymu] powinna wystąpić, duchową moc [Ed:. czyli jezuita sterowany Papieski Rzym] może i musi powstrzymać doczesnej władzy, przez co średnia i celowe, które mogą być za konieczne ... To [. Ed: czyli duchowa moc - jezuita sterowany Papieski Rome] może zmienić Kingdoms [red.: czyli dokonać "zmiany reżimu".] , i zabrać je od jednego do przeniesienia ich do innego, jak duchowe książę, czy powinien to być konieczne dla zbawienia dusz [red.: tłumaczenie: czy powinno być konieczne dla rozwoju papieskiego i / lub jezuita władzy i wpływów - i / lub w celu zapobiegania katolików rzymskich od dezercji z. "wiary katolickiej " w dużych ilościach, jak miało to miejsce w okresie reformacji]
            Chrześcijanie nie mogą tolerować niewiernym albo heretykiem king [Ed:. czyli władca, który działa w opozycji do pragnień i celów kontrolowanej jezuitów Papieskim Rome] , jeśli usiłują wyciągnąć swoich poddanych do jego herezji i zdrady. Ale to jest prowincją papież [Ed:. czyli papież w Rzymie] , któremu troska religii [Ed:. tłumaczenie: opieka podstawki i finansowe z Kościoła rzymskokatolickiego-państwa] ma powierzono, aby zdecydować, czy król [Ed:. czyli władca] zwraca je [Ed:. tj. jego poddani] do herezji, czy nie. Jest więc dla papieża : [Ed czyli papież w Rzymie.] w celu ustalenia, czy król [Ed: czyli władca.] musi być złożone lub nie ... " - jezuita Robert Bellarmin (1596 i 1608)  
Ed. komentarz do poprzedniego cytatu : Co posłuszeństwa w obliczu czelność to "idea", że kontrolowane jezuitów Papieski Rzym ma jakieś "boskiego prawa" do (1) przyczyn "zmiany reżimu", (2) w celu zabicia władców, którzy nie przestrzegają jezuitą- kontrolowanego papieskiego Rzymu instrukcje lub którzy sprzeciwiają się jej celów, oraz (3), aby wzniecić bunt, rewolucje, i / lub wojny domowej w kraju, który nie jest "gra w piłkę" z Rzymu jezuita sterowany papieskiego ! 
            " [Ed:. Apostoł Simon] Peter skazany Ananiasz i Safira na śmierć przez słowo ustach. W podobny sposób Roman biskup [Ed:. czyli papież w Rzymie] , [red.:. rzekoma] Następca Piotra [red.:. ten zarzut, że papież z Rzymu jest następcą apostoła Szymona Piotra jest jednym z największe żarty wszech] Czas , dla dobra swojego stada, może teraz zabrać życie ciała [Ed:. każdej ludzkiej] zostanie przez jego słowa (gdy inne środki nie są wystarczające), pod warunkiem, że [Ed .: tzn., że papież z Rzymu] tylko korzysta z jego ust słowa, bez biernego ruchu rąk, a może on prowadzić wojny z heretyków i schizmatyków za pomocą [red.:. Roman] katolickich książąt [Ed .: tj. władcy] , a może umieścić je [Ed: IE, heretycy i schizmatycy]. śmierci ". - jezuita Alphonso Salmeron (1604 i 1614)  
Ed. komentarze do poprzedniego cytatu : 
(1) Wiele papieży Rzymu, "słowem" z ich ust, nakazał władców rzymskich katolików i ich przedstawicielom, aby wykonać miliony niewinnych ludzi - mężczyzn, kobiet, a nawet dzieci - poprzez tzw "świętej" inkwizycji - i przez tak zwane "święte" krucjaty. (Papieskie Krucjaty - wykorzystujące profesjonalne armie - rozpoczęto, "słowem" papieży, przed Wierzący Biblii chrześcijan, błędnie nazywane "heretyków" Jednym z przykładów jest Albigensów Krucjaty z początku 13. XX wieku - krucjata gdzie zawodowych rzymskie armie katolickie udało się ocierając się niemal całą ludność - mężczyzn, kobiet i dzieci - z biblijnie wierzącego chrześcijan Albigensian w południowej Francji)! 
(2) Papieski Rzym starał się "umyć ręce" w morderstwo z milionów z Wierzący Biblii chrześcijanie i protestanci, mówiąc, że to państwo , które prowadzi się egzekucje. Prawdą jest, że państwo (za pośrednictwem rzymskich szeryfów katolickich i różnych rzymskich sędziów katolickich, itp.) wykonywane egzekucje na rzymskich inkwizytorów katolickich, jednak te rzymscy urzędnicy katolickie państwa nie tak na podstawie zamówień z prałatów i rzymsko-katolickiego Inkwizytorzy , wiedząc, że jeśli oni nie, oni też będą się nazywać przed Inkwizycji! 
(3) W odniesieniu do zarzutu papieskiego Rzymu, że papież z Rzymu jest następcą [Apostoł Simon] Peter : Roman Catholic Church fałszywie twierdzi "sukcesji apostolskiej" jego papieży z [apostoła Szymona] Peter, a także fałszywie twierdzi, że Peter był pierwszym biskupem Rzymu (tj. pierwszy papież). Wielu pisarzy odparli te rzymskokatolicki zarzuty. Piotr był nie pierwszym biskupem Rzymu, w rzeczywistości nigdy nie był "biskup" w Rzymie. (Apostoł Paweł w swoim liście - jego list - do kościoła w Rzymie, nawet nie wspomina Piotra) To jest o wiele bardziej prawdopodobne, że papieży Rzymu można śledzić ich "sukcesji apostolskiej" do Simona Trzech Króli , magika i czarodziejem, a nie do apostoła Szymona Piotra ! 
            "XII. Kiedy opinie upon punktu prawa są po obu stronach prawdopodobne, sędzia może pozbawić która partia mu się podoba w kolorze.
XIII. Sędzia może śledzić mniej prawdopodobną opinię, odrzucając to, co jest bardziej prawdopodobne. " - jezuita Poignant (1656 i 1657)  
            "Z dwóch sprzecznych opinii prawdopodobnych, dotykając legalności lub nielegalności każdego ludzkiego działania, każdy może iść w praktyce, ani w działaniu, to, co powinien on woli ;. choć może się wydawać, że on osobiście mniej prawdopodobne w teorii " - jezuita Paul Laymann (1627) 
Ed. komentarz do poprzedniego cytatem : Cytat ten przynosi mi do głowy następujący werset biblijny na końcu Księgi Sędziów (rozdział 21, werset 25): "W tych dniach [nie jest] no króla w Izraelu każdy człowiek zrobił [ to, co było] słuszne w jego oczach ". (Uwaga:. Zobacz również sędziowie 17:6) Cóż, Pan Bóg Wszechmogący już ustawić "normy" dla tego, co jest dobre a co złe w Jego Świętego Słowa (Biblia), i Jego normy są te, które powinny rządzić nasze działania - a nie nasze osobiste " preferencje "i opinie! 
UWAGA nr 1: To jest END fragmentów notowań dokonanych przez jezuitów "lekarze" i naukowców, które zostały zaczerpnięte z książki Henryka Hadley Norrisa, "Zasady jezuitów" . 
Uwaga nr 2: Po przeczytaniu fragmentów książki Henry'ego Hadley Norrisa, "Zasady jezuitów" , dotyczące "moralne maksymy" i zasad jezuitów - książka, która wykorzystuje fragmenty samych pismach różnych jezuickich "lekarze" i uczonych - I szybko doszli do wniosku, że te "moralne maksymy" jezuitów powinien bardziej prawidłowo będzie ogólnie jako " amoralny maksymy "- lub" niemoralne maksymy "- jezuitów. 
" Faszyzm jest reżim, który jest najbardziej zbliżona do koncepcji z Kościołem Rzymu [red.: czyli Roman Catholic Church-State.] . " - " Civilta Cattolica " (jezuita publikacja)  
            "A jeszcze bardziej skrajne formy antyjudaizmu również wybuchł wśród intelektualistów katolickich duchownych w Rzymie za panowania Leona XIII [Ed:. Papież: 1878-1903] , nie ma wątpliwości, z wpływem na święceń [Ed:. tj. kandydatów na święcenia kapłanów] w papieskich uczelniach. Oskarżenia o mord rytualny zostały podniesione po raz kolejny w serii artykułów opublikowanych między lutym 1881 a grudniem 1882 roku w "Civilta Cattolica" [red.:. Oficjalna publikacja jezuita] .
            ... W 1890 "Civilta Cattolica" ponownie zwrócił uwagę na Żydów w serii artykułów opublikowany w formie broszury ... na celu wystawiania aktywność Żydów w tworzeniu nowoczesne liberalne państwo narodowe. Autor opłata, że "ich przebiegłości" Żydzi podburzyli rewolucji francuskiej [red.:. of 1789/99] , w celu uzyskania równości cywilnego ... [Ed:. jezuita pamflet stwierdził, że] Żydzi byli "rasą nauseates ", byli" an bezczynności ludzi, którzy nie pracują, ani nie produkują niczego, którzy mieszkają na pocie innych ". Pamflet stwierdził, wzywając do zniesienia "obywatelskiej równości" i do segregacji Żydów od reszty społeczeństwa. " - John Cornwell ( " Hitlera PAPIEŻ: The Secret History of Pius XII " , Penguin Books, 2000, strona 28 ) [Ed:. "Żydzi" czy nie wszczynać rewolucji francuskiej 1789/99. Grupa przednia jezuita, Illuminati, wszczął krwawą Rewolucję Francuską.] 
VI. Pobieranie próbek z wysiedleń jezuitów z różnych narodów (miejmy nadzieję, uszeregowane chronologicznie według 1 st roku wydalenia przez różne narody , w niektórych przypadkach, monarcha, który nakazał wydalenie są podane) : 
1579 , 1581 , 1586 i 1602 - Elżbieta I, królowa Anglii
1604 - James I, król Anglii [To było 5 th wydalenie jezuitów z Anglii!]
1614 - Japonia
1618 - Kingdom of Bohemia
1716 , 1783 - Chiny
1719 - Piotr Wielki w Rosji
1759 - Król Józef I Portugalii [Wierzył jezuici próbowali go zamordować w 1758.]
1764 - Król Francji Ludwik XV
1816 - Rosyjski car Aleksander I [. wypędził jezuitów z Moskwy i Petersburga]
1820 - Rosyjski car Aleksander I [. wypędził jezuitów z całej Rosji]
1820 , 1835 , 1868 - Hiszpania
1834 - Portugalia [2 nd wydalenie jezuitów z Portugalii]
1848 - Szwajcaria
1848 , 1859 - Włochy
1872 - Gwatemala
1872 - Imperium niemiecko-pruskiej
1873 - Meksyk
1874 - Brazylia
1875 - Ekwador i Kolumbia
1880 , 1901 - Francja [2 nd i 3 rd wypędzenia jezuitów z Francji]
1884 - Kostaryka
1901 - Portugalia [3 rd wydalenie jezuitów z Portugalii] 
UWAGA: Jezuici zostali wypędzeni z Anglii pięć razy! Jezuici byli również wydalony trzy razy z przeważnie katolickim Hiszpanii, trzy razy z głównie katolickim Portugalii i trzy razy z głównie katolickim Francji! Jezuici byli również wydalony wiele razy z różnych krajów katolickich Roman głównie w Ameryce Południowej i Środkowej. Dlaczego jezuici wydalony tak wiele razy z wielu krajów świata? Niech nas tutaj powtórzyć cytat kanadyjskiego autora i historyka JEC Pasterza, który został dany wcześniej w tym biuletynie - cytat, który daje nam odpowiedź : 
            "W latach 1555 i 1931 Towarzystwa Jezusowego [red.:. czyli Zakon jezuitów] został wydalony z co najmniej 83 krajów, miasta-państwa i miasta, do angażowania się w polityczne intrygi i działek wywrotowych przeciwko dobro państwa , zgodnie z zapisy księdza jezuity z reputacji [wyd.: tj. Thomas J. Campbell]. ... Praktycznie każdy przypadek wydalenia było dla intrygi politycznej, politycznej infiltracji, polityczny przewrót, i podżeganie do politycznej powstania . " - JEC Shepherd ( " Działka Babington " , 1987; Wittenburg Publications, Toronto, Kanada; Page 12) 
VII. Pobieranie próbek z liderów którymi jezuici i ich agenci wykreślono, i / lub próby - ale nie - zabić - przynajmniej na początku (mam nadzieję, że w porządku chronologicznym) : 
UWAGA: Ważne jest, aby pamiętać, czytając to pobieranie próbek z różnych liderów, przeciwko której jezuici i ich agenci drukowanych, które kontrolowane jezuitów Rzym papieski nienawidzi (z fioletowym pasji) wolności obywatelskiej i religijnej - i stara się mieć "monopol" na religii w każdym kraju, gdzie ma wystarczającą władzę i wpływy, aby zmusić państwo, aby katolicyzm oficjalną religią państwa (z wyłączeniem wszystkich innych)! 
1571 , 1583 , 1586 i 1588 - Królowa Elżbieta I Tudor : Te roku odnotowały nieudanych prób przez jezuitów, aby usunąć królowej Elżbiety I Tudor z jej tronu przez jezuitów wszczęte działek zabójstwa i / lub buntu w celu przywrócenia papieża "władzy świeckiej" w Anglii. (Królowa Elżbieta I była silna Protestant władca, który sprzeciwia wysiłki jezuitów do umieszczenia jej ukochane osoby po raz kolejny w ramach papieskiej tyranii i despotyzmu. Queen Elizabeth I wielce rozgniewany do zakonu jezuitów przez wydalenia jezuitów z Anglii w 1579 roku.) 
1582 - Wilhelm I, Prince of Orange i książę Nassau: pierwsza próba w życiu Wilhelma I, księcia Orańskiego został wykonany przez jezuitów "narzędzia" z nazwy Jana Jauregay, który był pod kierunkiem jezuity, który przeszedł o imieniu Juan de Ysunka. W dniu 18 maja 1582 Jauregay strzału piłkę w bliskiej odległości, że przeniknął tuż poniżej prawego ucha Williama. William I cudem przeżył to usiłowanie zabójstwa, a Jauregay skończyło się włamał na śmierć przez liczbę gości Williama obiad. (William I, Prince of Orange by dwa lata później wreszcie spotkać swój koniec z ręki zamachowca, Balthazar Gerard [jedna książka ma "Gerhard"] - inny jezuita "narzędzia" -., Który do niego strzelał z trzech kul trucizna spiekanych William Orange był wielce znienawidzony przez jezuitów, ponieważ złamał papieża "doczesną władzę" nad Holandii). 
1857 - Prezydent USA James Buchanan : próbowano otruć prezydenta Buchanana do śmierci 23 lutego 1857 w National Hotel w Waszyngtonie (Trzydzieści osiem osób zginęło w wyniku zatruć arsenem, który został wprowadzony w cukier, który był umieszczone na tablicach, gdzie prezydent Buchanan i jego zwolennicy Sob.) prezydent Buchanan ledwo przeżył zatrucie, a nie tak, tylko dlatego, że poinformował swoich lekarzy, że arszenik był prawdopodobnie używany w tej próbie zabicia go. To zamach na prezydenta Buchanana była wynikiem jego odmowę dokonania wojnę na tych południowych stanach, które zagrażają opuścić Unię - w ten sposób chwilowo udaremnia wysiłki jezuitów podsyca wojny secesyjnej, aby podzielić Unię. (Prezydent Buchanan był również orędownikiem praw członkowskich na!) 
1866 , 1879 i 1880 - car Aleksander II : Nieudane próby przez jezuitów "narzędzi" w celu zabicia cara Aleksandra II dokonano w tych trzech lat. Jezuici chcieli Aleksandra II zmarłych, ponieważ miał dwukrotnie złamany stosunki dyplomatyczne z papiestwem, a dlatego, że wspierane Unii podczas wojny secesyjnej w 1861/65. (Sterowane jezuitów Rzym papieski popierał Konfederację.) Aleksander II wysłał część rosyjskiej floty do wybrzeży USA i umieścił te statki pod bezpośrednim dowództwem prezydenta Lincolna. To działanie utrzymuje Francji i Anglii od najbliższych po stronie Konfederacji - i tym samym pomógł Lincoln zachować Unię! ("Narzędzia" jezuitów udało się zamordowania Aleksandra II w 1881 roku.) 
VIII. Pobieranie próbek z liderów zamordowany przez jezuitów i ich agentów (miejmy nadzieję, że w porządku chronologicznym) : 
UWAGA # 1: Należy pamiętać, rozpatrując każdy "scenę zbrodni" - w tym zabójstwie szefa państwa lub inny lider potężnej - przyjąć do wiadomości, które osoba - lub osoby (np. grupa lub organizacja) - miał motyw , że środki (które czasem zawiera mając wystarczających finansów), a okazja do zorganizowania i przeprowadzenia mordu. Aby "wyciągnąć" zabójstwo głowy państwa lub potężny przywódca często wymaga co najmniej jedną lub więcej z następujących czynności: (1) dużo pieniędzy , np. na zakup off pewne osoby lub osób na "wewnątrz" - takich jak jeden lub więcej strażników lidera i / lub na wypłatę pensji i premie profesjonalnych "hit ludzi" i / lub (2) zdolność do uzyskania jednego lub więcej swoich ludzi do "wewnątrz" na pozycji lub pozycji, aby pomóc rozbić lub wyeliminować bezpieczeństwa wokół lidera i / lub (3) zawodowych możliwości wywiadowczych i / lub umiejętności techniczne niezbędne do pokonania przynajmniej część wysokiego poziomu systemu bezpieczeństwa wokół lidera, zwłaszcza głowa państwa i / lub (4) doświadczenie w takich wysokiego szczebla, operacji zaawansowanych zamachu. ("Lone-nut" zabójcy rzadko posiadają niewiele - jeśli w ogóle - z powyższych możliwości!) 
UWAGA # 2: Ważne jest również, aby pamiętać, czytając to pobieranie próbek z różnych liderów zamordowany przez jezuitów i ich agentów, że jezuita-kontrolowane Papieski Rzym nienawidzi (z fioletowym pasji) wolności obywatelskiej i religijnej - i stara się mieć "monopol "na religii w każdym kraju, gdzie ma wystarczającą władzę i wpływy, aby zmusić państwo, aby katolicyzm oficjalną religią państwa , z wyłączeniem wszystkich innych! Zakon jezuitów również nie przejmował się za każdym głowę przywódcy państw i potężny w następujący sposób: (1) wydalenie jezuitów i / lub katolicki prałatów z danego kraju, (2) sprzeciw jezuita i / lub kontrolowanych przez jezuitów Kościół rzymskokatolicki-państwo plany i / lub operacje w obrębie danego kraju, prowincji lub regionu, (3) zmniejszenie mocy i / lub wpływy zakonu jezuitów i / lub z jezuitą sterowanym Kościół rzymskokatolicki-państwa w szczególności kraj, takich jak zakłócanie kontroli katolickiego całości lub części systemu edukacji i / lub (4) daje wolność religijną wszystkich obywateli w kraju, gdzie Kościół katolicki-State wcześniej miał monopol na religię, tj. Katolicyzm był jednocześnie państwo religii, itp. W ten sposób często jest to łatwe do zidentyfikowania jezuita i / lub papieskie "motyw" za zabójstwo szefa przywódcy państw i potężny. 
1572 - admirał Gaspard de Coligny, przywódca francuskich hugenotów :  Coligny został zamordowany w dniu 24 sierpnia 1572 (na początku masakry św Bartłomieja). (Coligny był znienawidzony przez jezuitów, gdyż był główną przeszkodą w planach jezuitów do niszczenia wolności religijnej we Francji, eksterminacji, jak wielu francuskich protestantów, jak to możliwe, i przywrócenie papieża "doczesną władzę", aby wszystko z Francji). 
1584 - William, Prince of Orange [byłego księstwa Europy Zachodniej] : Został zastrzelony z trzema kulami trucizny spiekanych przez jezuitów "narzędzia" od imienia Balthazar Gerard [jedna książka ma "Gerhard"]. (William of Orange był znienawidzony przez jezuitów, ponieważ złamał papieża "doczesną władzę" nad Holandii, a ponieważ on dał schronienie prześladowanym Żydom w Europie.) 
1589 - król Henryk III z Francji [króla: 1574/89] : Został zasztyletowany przez jezuitów Jacques Clement agenta. (Król Henryk III był znienawidzony przez jezuitów, ponieważ próbował udaremnić dowodzonych jezuitów Ligi Katolickiej planów eksterminacji francuskich protestantów).
 
1610 - król Henryk IV Francji [króla: 1589/10] : Został zasztyletowany przez agenta jezuitów, mnich François Ravaillac. (To był jezuita "payback" za "edyktu Nantes" z 1598 , który udzielił wolność religijną do wszystkich obywateli francuskich.) 
1769 - Papież Klemens XIII [Papież: 1758/69] : Został otruty śmierci noc , zanim on planował podpisać dekret papieski oficjalnie tłumiąc jezuici. 
1774 - Papież Klemens XIV [Papież: 1769/74] : Został otruty na śmierć przez agentów jezuickich 14 miesięcy po tym, jak "na zawsze" zniesione do zakonu jezuitów. 
1825 - car Aleksander I Rosji [czar: 1801/25] : Został otruty na śmierć przez agentów jezuickich. (To był jezuita "payback" do jego wydalenia jezuitów z całej Rosji w 1820 roku.) 
1841 - Prezydent USA William Henry Harrison : To prezydent USA, pomimo solidnego zdrowia po objęciu urzędu, zmarł zaledwie 35 dni później - zatrute na śmierć arsenu przez agentów kontrolowanym jezuitów Papieskim Rzymie dlatego, że wypowiedział się przeciw "rządu prawa Bożego" - co znacznie obrażania kontrolowanych jezuitów "despotyczne" Boskie Righter monarchów Europy. 
1850 - Prezydent USA Zachary Taylor : To prezydent USA był w dobrym zdrowiu, kiedy został otruty arszenikiem śmierć przez agentów Rzymu kontrolowanych jezuitów Papieskim, bo nie chciał, aby zezwolić na inwazję na Kubę. (Jezuici i Papieski Rzym miał nadzieję, że taka amerykańska inwazja na Kubę by zapewnić "usprawiedliwienie" dla wielu despotycznych monarchów europejskich, aby wypowiedzieć wojnę młodej Republiki Amerykańskiej!) 
1865 - Prezydent USA Abraham Lincoln : Ten prezydent USA został postrzelony w tył głowy. (To był jezuita "payback" za jego zachowanie Unii, a jego odmowa podjęcia pożyczki z wygórowanych odsetek od sterowane jezuitów bankami europejskimi, podczas amerykańskiej wojny domowej, itp.) 
1872 - meksykański prezydent Benito Pablo Juarez : Ten odważny meksykański prezydent został otruty na śmierć przez agentów jezuickich. (To był jezuita "payback" dla jego wydalenie 200 księży jezuitów z Meksyku i jego łamaniu papieża "władzy doczesnej" w Meksyku). 
1881 - car Aleksander II z Rosji [cara: 1855/81] : Został zabity przez bombę. (To był jezuita "payback" dla carskiej wsparcie prezydenta Lincolna i Unii podczas wojny secesyjnej w 1861/65, za to, że dwa razy złamane stosunki dyplomatyczne z papiestwem [w 1866 i w 1877 roku], i stara się dać więcej wolność narodu rosyjskiego.) 
22 listopada 1963 - prezydent USA John Fitzgerald Kennedy : To prezydent USA został zastrzelony w Dallas 22 listopada nd , 1963. (To był jezuita "payback" z wielu powodów: grożąc drzazga CIA "na tysiąc kawałków" , podejmowania wysiłków w celu zakończenia amerykańskiego wojskowego zaangażowania w wojnę w Wietnamie, i podejmowania działań na rzecz zakończenia zimnej wojny, itp.) 
1978 - Papież Jan Paweł I : Ten odważny papież został otruty na śmierć w 1978 r. przez jezuitów kontrolowanych masonami P2 z kilku powodów: był przygotowują się do rozpoczęcia śledztwa w "nieprawidłowości" w Banku Watykańskiego, bo przygotowuje się do przeniesienia wielu P2 Masonic katolicy prałatów z ich pozycji władzy wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego-państwa, a chciał zrobić jakieś "zmiany" w działalności zakonu jezuitów - i wyzwanie ich "odchylenia doktrynalne". (Dwie książki, które zostały napisane na temat zabójstwa Jana Pawła I to: "W imię Boga" przez Davida A. Yallop i "Morderstwo Jana Pawła I" przez Vance Ferrell). 
IX. Pobieranie próbek z niektórych znanych i / lub niesławny liderów, którzy mieli jezuitów jako "najlepszych doradców" i / lub jako ich "ojciec-spowiedników":  
(1) cesarz Ferdynand II [cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego: 1619/37] : jezuita William Lamormaini był "ojciec-spowiednik" do Ferdynanda II przez większą część wojny trzydziestoletniej [1618/48] - wojna wszczęta przez jezuitów z celem eksterminacji protestantów z powierzchni kontynentu europejskiego. 
(2) król Ludwik XIV Francji (ur.-zmarł: 1638/15 ; king 1643/15) : jezuita François de la Chaise był "ojciec-spowiednik" - i top doradca - do króla Ludwika XIV. Było La Chaise - Jezuita "ojciec-spowiednik" - który chwalił się, jak on użył konfesjonału, by w końcu przełamać niechęć króla Ludwika XIV do zniesienia edykt Nantes w 1598, które przyznano wolność religijną dla wszystkich Francuzów - i rozpocząć rzeź tysięcy francuskich protestantów. ( La Chaise powiedział króla Ludwika XIV w czasie spowiedzi, że Louis, aby odkupić swoje grzechy, należy "wyplenić wszystkich" heretyków "z jego królestwa" . Louis, po otrzymaniu porady i instrukcje jego "ojca-spowiednika", wysłany się wojsk francuskich w 1685 bezwzględnie tysięcy masakry niewinnych francuskich hugenotów protestanckich - mężczyzn, kobiet, osób starszych i dzieci - którzy błędnie zostały oznaczone jako "heretyków") 
(3) King James II [król Anglii i Szkocji: 1685/88] : jezuickich księży Edward Petre i John Warner były "ojciec-spowiedników" do króla Jakuba II. Te dwie jezuickie "ojciec-spowiedników" wezwał króla Jakuba II, według autora Jana Daniela, "aby przywrócić potęgę Kościoła katolickiego [Ed:. w Anglii] i stać się monarchą absolutnym " . (Jezuici miłość do pracy z dyktatorów i monarchów absolutnych!) 
(4) Napoleon Bonaparte (ur.-zmarł: 1769/21 , znany także jako Napoleon I , cesarz Francji 1804/15) : Jeden z jego najlepszych doradców był jezuita Abbé Emmanuel Sieyes Joseph . Sieyes stał się członkiem "Directory" we Francji, i pomógł w celu organizacji zamachu stanu w 1799, który wykonany Napoleon Bonaparte "Pierwszy Konsul". (Podżeganie i wzniecanie rewolucji, zamachu etats i wojny są "specjalnością" jezuitów!) 
(5) King Edward VII Anglii (ur.-zmarł: 1841/10 ; king 1901/10) : Jeden z jego najlepszych doradców był jezuita Bernard Vaughan . Według autora Albert Close : "King Edward [Ed:. VII] znalazła się pod silnym wpływem jezuitów, "ojciec" Bernard Vaughan. Był często w jego towarzystwie sir Ernest Cassel, według prasy. " 
(6) Benito Mussolini (1883/45 ; włoski dyktator ; faszystowski premier Włoch 1922/43) : Jeden z jego najlepszych doradców był jezuita Pietro Tacchi-Venturi , którego Mussolini "często konsultowany w ważnych sprawach" . (Uwaga: jezuita Don Luigi Sturzo, szef Partii rzymskokatolickiego we Włoszech, pomógł Mussoliniego do władzy.) 
(7), Fidel Castro (ur. 1926 ; dyktatora komunistycznej Kuby) : Ten jezuita wyszkolony komunistyczny dyktator miał jako jeden z jego najlepszych doradców, jezuita Armando Llorente . (Fidel Castro spędził jedenaście lat w rzymskich szkołach katolickich internatach, siedmiu lat, które były w instytucjach jezuickich!) 
UWAGA: Należy pamiętać, że powyższe jest tylko mała próbka z wielu cesarzy, królów, królowe, książęta, itp., którzy mieli jezuici, jak ich "ojciec-spowiedników" i / lub jak najlepszych doradców! 
X. Tajemnica 
            Zakon jezuitów jest bardzo niebezpieczna organizacja, społeczeństwo z wielu powodów. Pierwszym powodem jest ich zdolność do utrzymania wielu z ich bezpośrednim - i długoterminowych - cele w tajemnicy , nawet z większości swoich członków. (Most Jezuici niższego szczebla często mają żadnego pojęcia o "całego obrazu", części, że oni, jako osoby, może być gra w obaleniu rządów, zabójstwo głowy państwa i wywoływanie wojen i rewolucji. ) Proszę dokładnie rozważyć następujące cytaty : 
            "Troska, z jaką jezuici ukrył książkę swojego Instytutu zróżnicowanym, zdradza ich świadomość podejrzanego charakteru jego treść. " - Henry Hadley Norris ( "Zasady jezuitów" , 1839) 
"Ale jezuici, same [Ed:. wszystkich katolickich zakonów] , całun się celowo w ciemności , które świeccy są całkowicie zakazane do penetracji, a zasłona nie jest nawet podniesiony do wielu z ich [red.:. niższe -level] członków. Są wśród nich [Ed:. tzn. jezuici] duża liczba, którzy przyjęli jedynie trzy śluby, ale nie czwarty, i którzy są w związku z tym w ogóle, lub w każdym razie nie prawidłowo, pouczeni odnośnie prawda zasady, instytucje i wolności Zakonu. To tajemnica ... powierzono ... tylko do niewielkiej liczby, i wszystko, co jest szczególnie ważne jest znane tylko [red.:. jezuita] Przełożeni i [Ed:. jezuita] Ogólne.
Poza tym, ich [Ed:. tj. Jezuitów] forma rządu nie jest regulowane zgodnie z przepisami [red.:. Roman] Kościół katolicki, ale jest prowadzona według pewnych tajnych zasad, znany tylko wodzów, motywy są ukryte z wielu podwładnych, bez względu nigdy nie są podane do nich, a nawet okoliczność, badane. W skrócie, Order of Jesus [red.:. czyli Zakon jezuitów] tworzy dość osobliwą instytucję, która jest prowadzona nie zgodnie ze zwyczajowymi przepisami [red.:] katolicki. Kościół, ani zgodnie ze zwykłymi prawami rozumu , i to może być więc dobrze rozważyć, że jej tajne operacje w ogóle nie odpowiadają na słowa Jezusa [red.: Chrystus.] , "Ja jestem światłością świata." - biskup Juan de Palafox [Ed. : Cytat ten został zaczerpnięty z listu biskupa Palafox do papieża Innocentego X w 1649 roku]. 
            Porównaj tajemnicę zakonu jezuitów opisanej przez katolickiego biskupa Palafox z oświadczeniem o "tajemnicy" wykonane przez amerykańskiego rzymskokatolickiego, prezydent John Fitzgerald Kennedy : samo słowo "tajemnica" jest odrażające w wolnym i otwartym społeczeństwie. A my, jako ludzie z natury i historycznie przeciwieństwie do tajnych stowarzyszeń, tajnych przysiąg oraz Sekretne postępowania. Zdecydowaliśmy, dawno temu, że zagrożenia związane z nadmierną i nieuzasadnioną zatajenie istotnych faktów znacznie przewyższają zagrożenia, które są cytowane je uzasadnić ". - prezydent John Fitzgerald Kennedy (podano w przemówieniu do Press Club) 
XI. Razem Blind i niewolniczego posłuszeństwa: 
            Innym powodem, dla zakonu jezuitów jest takie bardzo niebezpieczne organizacja-społeczeństwo jest całkowita blind, niewolnicze posłuszeństwo, które jest wymagane od wszystkich członków aby przełożonego generalnego jezuitów oraz do wszystkich przełożonych w hierarchii jezuitów. Należy starannie rozważyć następujący cytat Karl Theodor Griesinger, który znajduje się w książce "Jezuici"  (1883) : "Wszyscy, którzy należą do społeczeństwa [red.:. Jezusa] zostały zobowiązane do tego najwyższego wodza [Ed:. tj. , przełożony generalny jezuitów] ... ślepo przestrzegać, bez zwłoki, bez wyjątku, bez dochodzenia, nawet bez czynnego wątpliwości, wszystkie jego rozkazy z tak doskonałym punktualności, jak gdyby były dogmatyczne ustawodawstw [red.:. Roman] Wiara katolicka, i, podobnie jak żywy trup, do ich przeprowadzenia jako narzędzia z nie z własnej woli, a z całego abnegacji [Ed:. czyli wyrzeczenie] wszelkiej moralnej percepcji ".  
XII. Absolute Dyktatura:  
            Innym powodem, dla zakonu jezuitów jest takie bardzo niebezpieczne organizacją społeczeństwa jest to, że szef "Towarzystwa Jezusowego" , czyli przełożonego generalnego jezuitów - "czarny papież" - to absolutny dyktator - monarcha absolutny . On odpowiada na nie świeckiej czy kościelnej władcy (w tym "White Papieża" ). Należy starannie rozważyć następujące cytaty : 
            "Ich [Ed:. czyli jezuitów] przebiegły lider [Ed:. czyli Ignacy Loyola, pierwszy generalny zakonu jezuitów] znał wartość posłuszeństwa, i ukłonił się woli swoich zwolenników [Ed:. w Zakon jezuitów] w duchu jednego człowieka. Związany żadnym prawem siebie, zabezpieczone moc czyni je dla innych, oraz w wykonywaniu najwyższej władzy , uznał działania jego poddanych z władzą absolutną i arbitralne . Konstytucje, to prawda, zostały oprawione i potwierdzone przez rząd jego duchowe [Ed:. absolutna] monarchia: ale były stałego ani ostateczne, gdyż moc ich zmiany ze zmianą okoliczności, przysługiwało w całości w [ Ed:. jezuita] . General, a dlatego, że byli, ale częściowo przekazane, według własnego uznania, do tych, którym dano do kierowania " - Henry Hadley Norris ( "Zasady jezuitów" ; 1839) 
            " ... Ponieważ, zgodnie z konstytucjami [Ed:. zakonu jezuitów] , jeden osoba, [Ed:. jezuita Superior] Ogólne, sprawowały władzę monarchii absolutnych w całym społeczeństwie rozproszonych we wszystkich regionach świata, przez indywidualnych członków tego samego ... wszyscy, którzy należą do Stowarzyszenia zostały zobowiązane do tego szefa Najwyższego, tak jak do Jezusa Chrystusa ... komu [Ed:. czyli przełożony generalny jezuitów] one [Ed:. czyli wszyscy jezuici ] należne implicite posłuszeństwa , bez, z drugiej strony, posiadający żadnych praw ". - Karl Theodor Griesinger ( "Jezuici" ; 1883)  
            "Nie ma zapisu w historii każdego człowieka, jest on król, cesarz, ani papież, wykonujących taką władzę absolutną i nieodpowiedzialne nad jego bliźnim podobnie jak General Jezuitów nad uczniami. " - Giovanni Battista Nicolini ( "Historia Jezuici " ; 1854) 
XIII. Maxims jezuitów (lub "wymówek" - albo luk) za grzechy i zbrodnie,  
            Innym powodem, dla zakonu jezuitów jest takie bardzo niebezpieczne organizacja-społeczeństwo znajduje się w jezuickich "maksym", takich jak "cel uświęca środki" i "na większą chwałę Bożą" . Korzystanie z takich "maksymy", każdy członek zakonu jezuitów może "usprawiedliwić" (lub, wymówka) wszelkie przestępstwa i / lub grzech , w tym morderstwa, królobójstwa, ludobójstwa, samobójstwa, kradzież, cudzołóstwo, itd. 
            Zgodnie z jezuickich "maksym" z "Mental Reservation" i "Equivocating Przysięga" , każdy członek zakonu jezuitów może fałszywie przysięgi do ziemskiego rządu lub służby wojskowej - lub fałszywego zeznania - lub popełnienia krzywoprzysięstwa. 
            Kiedy czyta "Zasady" jezuitów, a znajdujące się w ich konstytucjach i pismach różnych, jeden stwierdza, że wszystkie grzechy i zbrodnie mogą być - i są - popełnione i "usprawiedliwia" w służbie zakonu jezuitów. 
XIV. Biblijne wersety i przejścia (od autoryzowanego King James Version) ze specjalnymi aplikacjami do jezuitów:  
            Przeczytałem kilka wersetów biblijnych, które moim zdaniem jeden może zwrócić się do zakonu jezuitów. Oto cztery z nich : 
1. [Wyd.: Pan Jezus Chrystus mówi] : "Dla wielu przyjdzie w imieniu moim [. Ed: tzn. w imię Jezusa Chrystusa] , mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. " (Mt 24: 5) 
Dlaczego niektórzy ludzie, którzy "interpretują" ten werset Biblii zakładać , że te wielu ludzi ", mówiąc : Jam jest Chrystus " są twierdząc, że osobiście jest "Jezus Chrystus"? Przeciwnie, może być powyższy werset odnosi się do ludzi, którzy przychodzą w imię Jezusa Chrystusa, "mówią" , że Jezus jest rzeczywiście "Chrystus" ? Ponieważ Jezus Chrystus jest tutaj rozwiązanie chrześcijan , jak można "przypadki orzechów twierdząc, że Jezus Chrystus" jest w stanie oszukiwać chrześcijan? Czy nie bardziej racjonalne wytłumaczenie tej zdolności, by zwieść chrześcijan być wyjaśnienie, że ci ludzie, którzy mówią, że Jezus jest "Chrystus" , są oszustami (i "wilki w owczej skórze" ) " w samym środku tego Kościoła sam " ? Innymi słowy, to oszuści" udawać (czyli fałszywe) chrześcijan " !  
            Dwa z nazw używanych przez zakon jezuitów w przeszłości były "Towarzystwo Jezusa " i "Company of JEZUSA " . Ile osób zostali oszukani w ciągu ostatnich czterech wieków Plus autor tych jezuitów w najbliższych JEZUSA imię i wyznając, że Jezus jest "Chrystus" ?  
2. [Ed:. Pan Jezus Chrystus mówi] : "Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Albowiem kompas morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę [red.:. czyli ktoś, kto został przerobiony na cudzy religii] , a kiedy jest, czynicie go dwukrotnie bardziej dzieckiem piekła niż siebie. " (Mt 23: 15) 
Ten wiersz przypomina mi misyjnej jezuitów wysiłków w Chinach, gdzie dozwolone ich chińscy "nawróceni" (tj. prozelici) do mieszania ich system wierzeń pogańskich z katolicyzmem, system religijny, który przygotował niektóre z jego własnych doktryn i praktyk z religie pogańskie. 
3. [Ed:. Pan Jezus Chrystus mówi] : "Wprowadzają Cię [Ed:. czyli wierzący w Chrystusa] z synagogi [Ed:. to greckie słowo oznacza również "zespół" lub "zgromadzenie" ] : tak, przychodzi czas, aby każdy, kto zabija będziesz myśleć , że Bóg czyni usługi ". (Jana 16:2) 
            Tak, tysiące katolików zostały wprowadzone z Kościoła rzymskokatolickiego - tj. ekskomunikowany - przez kontrolowanego, jezuita potworny "świętej" inkwizycji! (Wiele z tych katolików zostali zamordowani przez własnego Kościoła za brak wiary w "przeistoczenia" - to znaczy, że dosłowne Ciała i Krwi Chrystusa w rzeczywistości są "obecny" w czasie Hostii Eucharystycznej Ofiary Mszy) Wiele tysięcy z Biblii, wierzący chrześcijanie spoza Kościoła katolickiego były torturowany i zamordowany przez kontrolowanego, jezuita potworny "świętej" inkwizycji, której przedstawiciele uważali, że torturowanie i mordowanie tzw "heretyków" robił "usługi Boga" ! (Wiele dziesiątek tysięcy Żydów, muzułmanów, chrześcijan prawosławnych, niezależne Biblię wierzących chrześcijan, i protestanci byli również mordowani przez wojska rzymskie katolickich, że wierzyli, że robią "Bóg serwisu" !) Oczywiście wszystko to tortury, morderstwa, i chaos może być "uzasadnione" przez jezuitów "maksym" : "cel uświęca środki" i "Na większą chwałę Bożą" . 
Ważne Uwaga : Żeby ktoś pomyśleć, że ten zapis tortur, masowe mordy, a chaos tylko miejsce wieki temu, proszę wziąć pod uwagę to : Two jezuita prałatów, Alojzy Stepinac i Ivan Saric odpowiednio Arcybiskupów Zagrzeb i Sarajewo, zaplanowane i choreografii brutal religijnych Ludobójstwo w ​​katolickiego państwa faszystowskiego Chorwacji od 1941/45 , które miały życie do jednego miliona niewinnych Serbów prawosławnych chrześcijan ! (Ten "Holokaustu Vatican" , jako autor Avro Manhattan nazywa go w swojej książce "Holokaustu Watykanu" , wystąpiło mniej niż 70 lat temu !
4. [Ed:. Apostoł Paweł napisał] : "Dla noszę je nagrać, że mają gorliwość [red.:. czyli oddanie] Boga, ale nie . według wiedzy " (Rzymian 10:02) 
            Chociaż Apostoł Paweł był "cel" powyższe stwierdzenie na jego follow Izraela według ciała, jego oświadczenie może być również stosowana do wielu jezuitów - i wielu katolików - którzy w przeszłości torturowany i zamordowany - lub który polecił innym torturom i morderstwo - tak zwane "heretyków" ! Tak, w swojej "gorliwości [czyli oddanie] Boga " , że prowadzone najbardziej haniebnych "zbrodnie przeciwko ludzkości" ! 
Jeśli jezuici - i papieży - i kapłani, mnisi, i braci z innych zleceń rzymskich katolików - świeckich i Roman Catholic - miał naprawdę znane i przestrzegane CAŁY rady Bożej, jak znaleźć w Biblii, to by nigdy nie zostały wykonane z morderstwa tortur i masowych z milionów niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci - i zaangażowanych wiele innych haniebnych "zbrodni przeciwko ludzkości" - "w imię [Jezusa] Chrystusa " i "na większą chwałę Boga" - bo " cel uświęca środki "
XV. Wnioski:  
            Po pierwsze, aby odpowiedzieć na pytania, które prosiłem wcześniej w sekcji "Wprowadzenie" : 
1. Tak, zakonu jezuitów - w jej wyższych poziomach - jest najbardziej zła organizacja świat widział w ciągu ostatnich 4 ½ + wieków. (Jego zło jest znacznie spotęgowane przez fakt, że często sporządzona swoje zło w imię Jezusa [Chrystusa], twierdząc że ich złe czyny zostały wykonane "na większą chwałę Boga" !) 
2. Zakon jezuitów został wydalony z wielu krajów (w tym krajów katolickich Roman głównie) na przestrzeni wieków, bo jezuici stale mieszając się w górę w politycznych sprawach różnych narodów, często wywoływanie wojen i rewolucji, zamachu lub próby zamachu różne głowy państwa, a przeprowadzanie wielu innych wywrotowych, nikczemny i groźny działalności do wielkiej krzywdy wielu obywateli wielu krajów. 
3. Tak, zakonu jezuitów i kontrolowane jezuitów Kościół rzymskokatolicki-państwo są odpowiedzialne za wywoływanie wielu wojen i rewolucji, takich jak wojny światowej i II wojny światowej. Są one również odpowiedzialne za wywoływanie wojny trzydziestoletniej "[1618/48], Rewolucja Francuska [1789/99] i American Civil War [1861/65]. (UWAGA: Rewolucja Francuska była podsycana przez grupę jezuitów przodu, Illuminati American Civil War była podsycana przez grupę jezuitów przodu, Rycerze Złotego Kręgu, i kontrolowanych jezuitów wysokim poziomie masonerii po obu stronach, że. konflikt.) 
4. Tak, Zakon Jezuitów jest największym zagrożeniem dla wolności obywatelskiej i religijnej, że świat nie widział w ciągu ostatnich 4 ½ + wieków. (Liczne papieży potępił wszystkie wolności, które my, Amerykanie, pielęgnować. Dobrym przykładem tego papieskiego nienawiści wolności jest "Syllabus Błędów" ogłoszony przez papieża Piusa IX w 1864 roku.) 
5. Tak, środki zakonu jezuitów był odpowiedzialny za zamordowanie wielu głów państwa na przestrzeni wieków. (Ich ofiarami obejmują, na przykład, William of Orange, Król Henryk III i Henryk IV Francji, carów Aleksandra I i Aleksandra II w Rosji, prezydent Abraham Lincoln i prezydent Meksyku Benito Pablo Juarez.) 
6. Tak, Zakon jezuitów nie siedzieć na górze "Nowy Porządek Świata (NWO) " "" piramidy. (Kontroluje np. papiestwo, najwyższe poziomy masonerii, Rycerze Malty, a wyższe poziomy Rycerzy Kolumba, a najwyższy poziom Opus Dei - oraz liczne podgrupy kontrolowane przez te organizacje potężnych i wpływowych .)  
7. Tak, zakonu jezuitów, poprzez kontrolę różnych tajnych stowarzyszeń, czy kontroli międzynarodowej społeczności wywiadowczej. [Uwaga: Zakon jezuicki jezuita umieszcza sterowane wysokie Freemasons - i jezuita sterowane Knights of Malta - na kluczowych stanowiskach w najlepszych agencji wywiadowczych na świecie. Zakonu jezuitów w kontroli Międzynarodowej Wspólnoty Wywiadowczej pozwala szpiegować na obywateli różnych krajów, do przeprowadzenia zamachów (używając personelu wojskowego z "operacji specjalnych", mężczyzn Mafia hit i innych zabójców płatnych) i spowodować "zmianę reżimu ", gdy" niezbędne "w różnych częściach świata, itp.] 
8. Tak, zakonu jezuitów, w szczególności poprzez jego bogatych, potężnych i wpływowych Kawalerów Maltańskich, kontroluje społeczności międzynarodowej bankowości. (UWAGA: Niektórzy ludzie mówią, że "Żydzi" kontroli społeczności międzynarodowej bankowości oraz punkt do takich ludzi jak Rothschildów Rothschildowie rzeczywiście ma żydowskie pochodzenie, ale oni są agentami kontrolowanym jezuitów Papieskim Rzymie, a ich koszty. Tytuł "Strażników Vaticanum Skarbu Państwa " ! ) 
Po drugie, Amerykanie nigdy nie należy zapominać, że Zakon jezuitów jest "sztylet" wskazał na sercu Konstytucyjnego Republiki Ameryki! Tak, jezuici i papieskiego Rzymu wezwał despotycznych monarchów europejskich, aby spotkać się na kongresie wiedeńskim w 1814/15, a w Weronie we Włoszech w 1822 roku, aby zaplanować zniszczenie amerykańskiego Rzeczypospolitej Konstytucyjnego - i do walki z popularnej, przedstawiciel rządu, gdziekolwiek mogłoby się wydawać ! Wysokiej rangi jezuici później spotkali się w Chieri, Włochy w 1825 roku do "fine-tune" te plany dla niszczenia amerykańskiej republika konstytucyjna oraz inne rządu, które mogą powstać, pragnąc dać wolność swoich ludzi. Bloody American Civil War of 1861/65 był jednym z "owoców" tych trzech zestawów spotkań. Gdy jezuici, Papieski Rzym i despotycznych monarchów europejskich nie w planach podzielić amerykański republika konstytucyjna na dwa odrębne narody, że powrócił do "planu B", czyli skupić prawie wszystkie rządowe siły do rządu centralnego / Federal w USA i rozpocząć stopniowy proces erozji nasze Boże prawa, jak podkreślono w konstytucji Stanów Zjednoczonych i jego "Bill of Rights". Ta wojna przeciwko naszej konstytucji i naszych Boże prawa i wolności trwa już od dłuższego czasu, a nasi wrogowie uczyniły ogromny postęp ! Rzeczywiście, kontrolowanym jezuitów Rzym papieski przygotowuje się szybko bić "Ostateczne gwoździe do trumny" Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Republiki Amerykańskiej Konstytucyjnego ! 
XVI. Finał Notowanie (do rozważenia) : 
            "Czy chcesz, aby wzbudzić kłopoty, aby wywołać rewolucję, do wyprodukowania całkowitej ruiny kraju? Wezwać jezuitów ; podnieść się ponownie mnichów ; otwarte akademie i budować wspaniałe uczelnie dla tych hotheaded religijnych ; cierpieć [red.:. tj. umożliwienia] te śmiałe księży, w ich tonie dyktatorskim i dogmatyczne, decydować o sprawach państwa. " - Abbé M. De La Roche Arnauld (były jezuita)  
XVII. Co powinniśmy zrobić? 
1. Musimy dowiedzieć się jak najwięcej, tak szybko, jak to możliwe , na temat tego zakonu jezuitów, który stanowi poważne zagrożenie dla naszej wolności obywatelskiej i religijnej. Powinniśmy otrzymać jak wiele książek, jak to możliwe, że trudno powiedzieć "prawdy" o zakonu jezuitów, przeczytać je, a następnie dzielić się nimi z innymi. 
2.We powinien odwiedzić strony internetowe, aby przeczytać artykuły dotyczące zakonu jezuitów i kontrolowanym jezuitów Kościół rzymskokatolicki-państwa. (Patrz punkt # 14 w sekcji XVIII do takich stron.) Jeśli znajdziemy jakieś artykuły, które szczególnie lubię, to powinniśmy zrobić wydruków z nimi podzielić się z innymi. Należy również pozwolić dużo ludzi wie o takich stronach internetowych. 
3. Powinniśmy słuchać audycji, które dotyczą zakonu jezuitów i kontrolowanym jezuitów Kościół rzymskokatolicki państw, takich jak "The Journal Śledczego" (prowadzone przez Greg Szymański), "biblijnej prawdy w historii i Prophecy" (prowadzony przez Eric Jon Phelps ) i "Inkwizycja Update" (prowadzone przez Toma Friess). Możemy słuchać tych transmisji "na żywo" na pierwszej Praw Poprawka Mediów sieci na stronie internetowej: www.libertyradiolive.com . (Informacje na temat audycji czasach można znaleźć odwiedzając stronę internetową: www.firstamendmentradio.com .) UWAGA: Jeśli lubisz te transmisje, to proszę powiedzieć, jak wielu ludzi, jak można o nich! Możesz również słuchać ostatnich audycji odwiedzając "Archiwum" w części pierwszej Praw Poprawka Mediów sieci. 
XVIII. Do dalszych badań nad zakonu jezuitów - i zabójstwa i ludobójstwo wszczęte przez jezuitów: 
1. Dwa doskonałe książki na Jezuitów, czyli "Vatican Assassins" (1836-stronicowa książka elektroniczna na CD-ROM w formacie PDF) przez Eric Jon Phelps, oraz 550-stronicową książkę w miękkiej oprawie, "Słowo kodowe Barbelon" przez PD Stuart, może być zamówić za pośrednictwem karty kredytowej, dzwoniąc LOWVEHM, Inc na 1-610-589-5300. (Uwaga: elektroniczna książka, "Vatican Assassins" , jest premier exposé zakonu jezuitów w istnieniu dzisiaj dodatkowy CD-ROM zawierający 13 rzadkich książek o jezuitów jest wolny ładunek z zakupu. "Vatican Assassins" . ) [Jego strona internetowa jest www.vaticanassassins.org .] 
2. 206-stronicowa książka w miękkiej oprawie, "The Secret History of jezuitów" Edmond Paris, można zamówić za pomocą karty kredytowej dzwoniąc Publikacje piskląt w 1-909-987-0771. (Ta książka przedstawia dowody, że jezuici i kontrolowanych jezuitów Rzym podsycana zarówno papieski I wojny światowej i II wojny światowej). [Ich strona internetowa jest www.chick.com .] 
3. 93-stronicowa, ilustrowana książka w miękkiej oprawie Książka "Smokescreens" autorstwa Jacka T. Chicka, można zamówić za pomocą karty kredytowej dzwoniąc Publikacje piskląt w 1-909-987-0771. (Ta książka dotyczy trzech przypadków ludobójstwa prowadzonej przez agentów i zwolenników Roman Catholic Church-State Dwa z tych przypadków -. Ubój irlandzkich protestantów w 1641, a masakra serbskich prawosławnych chrześcijan w faszystowskiej Chorwacji 1941/45 - namawiał i zaaranżowana przez jezuitów). 
4. 366-stronicowa książka w miękkiej oprawie, "Pięćdziesiąt lat w" Kościele "Rzymu" Charlesa Chiniquy, można zamówić za pomocą karty kredytowej dzwoniąc Chick Publications at 1-909-987-0771. (Ta książka została napisana przez byłego księdza katolickiego z 25 roku. Charles Chiniquy, a ksiądz, opowiedział się z alkoholizmem i innymi nadużyciami w katolickim kapłaństwie, jak nadużyć występujących w konfesjonale. Ten odważny i rodzaj Kapłan został "nagrodzony" za jego wysiłki na rzecz reform przez prześladowaniem przez własnego Kościoła - i był "w ramce" za przestępstwo, że udało się nie popełnić młody prawnik o imieniu Abraham Lincoln obronił Chiniquy w sądzie, dzięki pani, która przyszła. naprzód zeznawać, że podsłuchał ksiądz katolicki nazwie Lebel prosi swoją siostrę do "ramki" Chiniquy! Charles Chiniquy zaprzyjaźnił się z Abrahama Lincolna, i spotkał się z nim na urząd prezydenta po Lincoln stał się 16 th prezydent USA. Chiniquy wziął Noty na wielu rozmowach, że miał z prezydenta Lincolna, i zapewnia ewidencję tych rozmów w tej książce. Charles Chiniquy informacje w tej książce, która pokazuje, że jezuici i papiestwa byli odpowiedzialni za zabójstwo prezydenta Abrahama Lincolna.) 
5. Dwie książki w jednym tomie - "Odpowiedzialność Rzymu do zabójstwa Abrahama Lincolna" przez generała brygady armii amerykańskiej Thomas M. Harris, i "Zduszona Prawda o zabójstwa Abrahama Lincolna" przez Burke McCarty - można zamówić w Książki Ozark, dokonując sprawdź czy aby pieniądze na 14 dolarów [zawiera S & H do miejsc w USA] płatne "Książki Ozark" i mailowych do: Książki Ozark / / PO Box 3703 / / Springfield, MO 65808. [Uwaga: Zamówienia na kanadyjskich adresów, w tym S & H : 19 dolarów w amerykańskich funduszy tylko .] (. Te dwie książki w jednym tomie dostarczyć mnóstwo dowodów zakonu jezuitów zaangażowanie - i Papieski zaangażowanie w Rzymie - w zamachu na prezydenta Abrahama Lincolna) 
6. 236-stronicowa książka w miękkiej oprawie, "Holocaust Watykanu" przez Avro Manhattan, można zamówić Książki Ozark poprzez czek lub przekaz pieniężny do 9,95 dolarów [zawiera S & H do miejsc w USA] płatne "Książki Ozark" i mailowych do: Ozark Książki / / PO Box 3703 / / Springfield, MO 65808. (Ta książka opowiada o strasznym ludobójstwie religijnej prowadzonej przez katolicki Ustashi w faszystowskim państwie Chorwacji 1941/45 -. Ludobójstwa, które pochłonął do miliona niewinnych prawosławnych Serbów To ludobójstwo było planowane i choreografii dwóch jezuitów prałatów, Alojzy Stepinac i Ivan Saric -. odpowiednio Arcybiskupów Zagrzeb i Sarajewo) 
7. Bill Hughes dwie doskonałe książki na temat jezuitów, "The Secret Terroryści" i "The Enemy Unmasked" , można uzyskać w sumie 10 dolarów [zawiera S & H do miejsc w USA]. Aby zamówić te dwie książki, prosimy o czek lub pieniądze Kolejność, w wysokości 10 dolarów płatne "Prawda tryumfalny" i przesłać go na adres :   Prawda Triumphant / / PO Box 1417 / / Eustis, FL 32727-1417.  
8. John Danielsa 411-stronicowa książka w miękkiej oprawie, "Grand Design Exposed" , można zamówić poprzez czek lub przekaz pieniężny na 20 dolarów [zawiera S & H dla amerykańskich miejsc] należnych "American Books Sentry" i mailowych go: Amerykańska Książki Sentry / / PO Box 14 / / Crawley, WV 24931. (To książki traktuje o przejęciu jezuitów z najwyższych poziomów masonerii, zaangażowanie jezuitów w Ameryce na początku, i zaangażowanie jezuitów w Rewolucji Francuskiej, itd.) [Jego strona internetowa jest www.vaticandesignexposed.com .] 
9. CT Wilcoxa rzetelną książka "Transformacja Rzeczypospolitej" , można kupić na stronie internetowej www.lulu.com . (Ta książka traktuje o zabójstwie Lincolna, spiskowcy, którzy byli zaangażowani, kolejne próby wojskowe i cywilne oraz Papieska rzymskich i zaangażowanie jezuitów!) [Jego strona internetowa jest www.ctwilcox.com .] 
10. Książka, "jezuita Kulturkampf w Stanach Zjednoczonych" Dr Ronald Cooke i dwie doskonałe książki o zaangażowanie jezuitów w historii Wielkiej Brytanii (tj. "Plot Babington: Intrigue jezuita w elżbietańskiej Anglii" przez JEC Pasterza i "Działki jezuickie -Od elżbietańskiej do Modern Times " o blisko Albert) można uzyskać z przeliczenia Center, Inc . Informacje dotyczące zamawiania (np. ceny, S & H, itp.), należy zadzwonić 1-919-782-6140. Aby zamówić książki przez telefon ( bez zlecenia kart kredytowych), zadzwoń 1-800-631-8220. 
11. Proszę odwiedzić lokalne Barnes & Noble księgarni, aby zobaczyć, czy mogą zamówić następujące książki dla Ciebie, że niedawno zamówione przez mojego lokalnego Barnes & Noble księgarni (i szybko otrzymała za pośrednictwem UPS wysyłki) :
a.. "Jezuici" (1883) Karl Theodor Griesinger (doskonała historia zakonu jezuitów)
b. "Historia jezuitów" (1854), Giovanni Battista Nicoliniego (doskonała historia zakonu jezuitów)
c. "Historia jezuitów" (1848) Andrew Steinmetz (doskonała historia zakonu jezuitów)
. d "Jezuici: moralnego Maxims i działek" autorstwa James Aitken Wylie
e. "Zasady jezuitów" (1839) przez: Henry Hadley Norris (Krótka historia początku zakonu jezuitów, a także cytaty według wielu jezuitów na różne tematy) [Uwaga: Będziesz w stanie odczytać, w Jezuitów własne słowa, jak "przepraszam" i / lub "usprawiedliwić" wiele grzechów i / lub przestępstwa, w tym katolickiego synów zwrotnym w ich własnych ojców za "zbrodnię herezji", nawet wtedy, gdy ci synowie "może wiedzieć, że ich rodzice zostanie spalone ogniem " .] 
UWAGA: przedruki starych i rzadkich książek, takich jak te wymienione bezpośrednio powyżej, prosimy odwiedzić te dwie strony internetowe: www.general-books.net i www.kessinger.net
12. Proszę zrobić "google"-style wyszukiwania w Internecie dla następujących książek : 
. a "władców EVIL: Przydatne wiedzy o Organy" F. Tupper Saussy (328-stronicowa książka w twardej oprawie książka; Wydawnictwo: HarperCollins, 2001) [Uwaga: nie zgadzam się z skrajnej pozycji pacyfistycznych autorstwa Saussy w swojej książce, jednak , książka Saussy za nie zawiera ważne informacje na temat zakonu jezuitów, że nie jest się w większości innych książek dotyczących jezuitów.]  
. b "Watykan przeciw Europie" Edmond Paris [Uwaga: Mój egzemplarz jest 311-stronicowa książka w miękkiej oprawie publikowane przez WICKLIFFE Press, Londyn. Książka ta obejmuje działalność jezuitów i Papieski bezpośrednio poprzedzających - iw czasie -. Zarówno World War I i II wojny światowej]  
c. "Jezuici w historii" Hector Macpherson [Uwaga:. Mój egzemplarz jest 156-stronicowa książka w miękkiej oprawie opublikowane przez OPEN-BIBLII ministerstwa, Belfast, Irlandia Północna]  
13. Tom 2 "Historia protestantyzmu" , część 3-głośności zestawu pisemnej JA Wylie, zawiera szereg rozdziałów dotyczących zakonu jezuitów. Ten trzy-volume zestaw książek zostały opublikowane w 8 ½ "x 11 ½" format, i będzie prawdopodobnie równowartość kilku tysięcy stron, jeśli opublikowane w trzech mniejszych rozmiarach (szerokość i długość) książek w miękkiej oprawie. (Uwaga: Wielkości są nie . sprzedawany oddzielnie) Uważam, że te trzy tomy są absolutnie lektura obowiązkowa dla chrześcijan! Te trzy tomy opowiedzieć historię rozwoju papiestwa, a historia z pierwszych grup chrześcijańskich, takich jak waldensów i Paulicians; opowieść o reformacji protestanckiej; oraz historię zakonu jezuitów, który doprowadził kontrreformacji oraz znacznie więcej. Aby zakupić ten 3-volume zestaw książek można dokonać czekiem lub przekazem pieniężnym w wysokości 122,50 dolarów (w tym ubezpieczenia i S & H do miejsc amerykańskich ) płatne na "Liście Książek Jesieni, Inc" i przesłać go na adres: Liście Książki Jesieni / / PO Box 440 / / Payson, AZ 85547-0440. Można też zamówić 3-głośności zestawu książek za pomocą karty kredytowej (Visa lub Master Card) przez wywołanie 1-928-474-3654. (Cena jest aktualna z dnia 11 stycznia 2010 roku.) 
Uwaga: najważniejsza książka do czytania i studiowania jest 1611 Authorized King James Bible . 
14. Odwiedź i "sprawdzić" na następujących stronach internetowych (mam nadzieję, że wymienione w porządku alfabetycznym), które artykuły i / lub podcasty o zakonu jezuitów, Watykanu i katolicyzmu : 
www.arcticbeacon.com (Greg Szymański z "The Investigative Journal" transmisji : . Ta strona internetowa ma wiele artykułów dotyczących zakonu jezuitów i papieskiego bogactwa, wpływów i władzy) 
www.bereanbeacon.org (Richard Bennett z "Beacon berean" : Richard to były ksiądz katolicki od 22 lat - jego służba obnaża fałszywą ewangelię papieskiego Rzymu podczas głoszenia prawdziwej Ewangelii o zbawieniu przez wiarę w Chrystusie, przez Boga łaska : . Ta strona internetowa zawiera liczne klipy audio i wideo i artykuły do czynienia z katolicyzmem) 
www.chick.com (Chick Publications : Ta strona internetowa zawiera informacje na temat liczby książek, DVD i dróg dostępnych poprzez publikacje Laska, które zajmują się niebiblijnych doktryn i praktyk katolicyzmu, ale ma również artykułów dotyczących papieskiego Rzymu i katolicyzmu. ) 
www.ctwilcox.com (CT Wilcox, autor "The Transformation Rzeczpospolitej" : . Strona ta naraża zaangażowania papieskiego Rzymu w zabójstwie Lincolna, i ma liczne artykuły, które dotyczą papieskiego Rzymu)  
www.gordoncomstock.com (Sprawdź swoje podcasty klikając AUDIO "markera" na swojej stronie internetowej. "Gordon Comstock" przeprowadził wywiad autor tego newslettera ilość razy.)  
www.toughissues.org (Moja strona www : Ma ponad 70 artykułów, z których wiele do czynienia z krwawej historii papieskiego Rzymu i niebiblijnych doktryn i praktyk występujących w katolicyzmie.)  
www.vaticanassassins.org (Eric Jon Phelps, autor książki "Vatican Assassins" : . Ta strona internetowa zawiera wiele artykułów na temat zakonu jezuitów Kawalerów Maltańskich, i bogactwa papieskiego Rzymu, wpływów i władzy) 
            " Kto podniesie na mnie przed złoczyńców? [A] , który będzie bronić mnie przed pracownikom niegodziwości? "   (Psalm 94:16) 
Pozwolono kopiować.
PROSZĘ KOPIOWAĆ podzielić się z innymi!


http://www.toughissues.org/the%20jesuit%20oder.htm 

1 komentarz:

  1. Strsznie dużo tego,ale wiadomo że o tych intrygantach i zbrojnym ramieniu papieża lepiej wiedzieć jak najwięcej.

    OdpowiedzUsuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.