poniedziałek, 21 października 2013

Bo jak Było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Inspirujący film

Nowe spojrzenie na cytat:

Mat 24
37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego
Bóg ochronił przed potopem bogobojnego i prawego Noe, tak też będzie z czasem końca - apokalipsą. 


3 komentarze:

 1. Bardzo ciekawy filmik.
  Może znakiem wypełniania się fizycznego apokalipsy jest ten news:
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/izrael-jest-zagrozony-powaznym-trzesieniem-ziemi-nawet-tsunami
  Ćwiczenia mają zacząć już w następnym tygodniu, co im się tak spieszy?
  Szykują się na 7 tysięcy ofiar, dokładnie o takiej liczbie mówi Objawienie 11,13, gdzie jest mowa o wielkim trzęsieniu ziemi w Jerozolimie.
  A przed tym jest mowa o spadających na ziemie gwiazdach, może więc to już powoli ten czas i z kometą ISON będą jakieś problemy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "szykują się na 7 tysięcy ofiar, dokładnie o takiej liczbie mówi Objawienie 11,13, gdzie jest mowa o wielkim trzęsieniu ziemi w Jerozolimie."
   Ten wers jest w kontekście działalności dwóch świadków.

   Świadków nie ma. Owszem mogą być w przyszłości....Jest to realne ale musiałoby się to wszystko ze sobą szybko pokryć: 2 świadków z trzęsieniem.


   (1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą. (2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. (3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. (5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. (6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. (7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. (13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. (14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada". (15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. (19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad.

   Usuń
  2. z drugiej strony patrząc, to osobiście jak zacząłem czytać i wyszukiwać prawdę oraz prowadzić blog, to miałem wrażenie ze zbyt się zapędzam z przyszlością. Obecnie mam przeciwne odczucie; chyba nie nadążam z przyszłością, może moja świadomość nie chce przyjąć że to wszystko może być już za kilka lat

   Usuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.