środa, 30 października 2013

Pochwycenie wg Clarka Scotta

Dzięki pracy EwyN mamy streszczenie filmiku:

Najbardziej logiczny czas pochwycenia  według Scotta Clarke

To jest wykres czasowy, który jest podzielony na 22 części tak jak rozdziały  księgi Objawienia. Księga objawienia  jest chronologiczna , ma swój początek, środek i oczywiście wielki finał.

Jak wiemy 4 rozdział Objawienia mówi o pochwyceniu, zaś 19 rozdział to powrót Chrystusa.
To co jest zaznaczone na czarno to okres środkowy (połowa 7 letniego okresu), rozdziały od 6 do 18 to czas Wielkiego Ucisku.

To tutaj  w okresie wielkiego ucisku to tetrada, zjawisko astronomiczne, które polega na występowaniu zjawiska krwawego księżyca. Nie chodzi tu o analizowanie tych zjawisk z punktu widzenia astrologii lecz rozpoznawanie tych zjawisk jako znaków dla nas.

Księga Wyjścia 1:14 Bóg rzekł: Niech się staną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!”
Będziemy wyczekiwać nadejścia  Mesjasza z przeróżnych znaków na Niebie,
Będzie to dotyczyło wielu znaków na niebie: słońce, krwawy księżyc, gwiazdy
„Spójrzcie wtedy w górę i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” Łukasz 21:25, 28, i wiele innych wersetów mówi o tym, m.in. Mateusza 24:29.

To tutaj to jest tetrada krwawych księżyców, to te cztery czerwone elipsy. Co ciekawe to to, ze występowanie ich wiąże się z różnymi świętami żydowskimi.
Księga Kapłańska 23 rozdział mówi o 7 świętach : „i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Mów do synów Izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta.”
Nie chodzi o świętowanie w sensie ucztowania ale o podkreślenie ważnych dla Boga wydarzeń w  kalendarzu.

Kiedy spojrzycie na  7 ramienny świecznik Manory, (nie 9- ramienny Chanuki) mamy 7 ramion oznaczających święta Pana. Pierwszy to Pascha, zaś siódmy oznacza święto Namiotów (Sukkot). Zjawiska krwawego księżyca następują  przy okazji tych świąt i tak  kolejno: Pascha, Sukkot, Pascha, Sukkot i to zjawisko nazywa się właśnie tetrada. To to co dzieje się w te dni jest ogromnie interesujące i stanie się to już  w 2014 i 2015 roku.

Cztery zjawiska krwawego księżyca wyznaczonych  przez Boga dniach.

To jest schemat  tetrad,  od zburzenia świątyni w 70 r. n.e aż do roku 2018

Ta na którą teraz patrzymy to 4 krwawe księżyce w  2014- 2015 r.. Ostatnio kiedy to się wydarzyło a było to w latach 1949i 50, zaraz po 1948 kiedy to powstało Państwo Izrael, które powróciło do swojej ziemi po 1900 latach.
Co jest jeszcze interesujące to to, ze  jeśli spojrzymy na przestrzeń pomiędzy tymi tetradami to zauważymy, że jest 19 lat odstępu między tymi oraz 48 lat pomiędzy tymi. To nam doskonale wyjaśnia o co w tym wszystkim chodzi (1948- data odrodzenia Państwa Izrael)
Zatem:
 1949 i 1950   Pascha- Sukkot- Pascha- Sukkot zjawisko krwawego księżyca pojawiło się po tych wydarzeniach
1967 i 1968 ponownie. Co wtedy się wydarzyło? Izrael nie miał swojej stolicy. Jerozolima nie była pod  jego kontrolą. Lecz po wojnie 6 dniowej w 1967 roku zdobyli ją. Niesamowite! Mieli swoją ziemię z powrotem oraz dawną stolicę a także będą mieli - w co ja wierzę- będą także mieli po 40 latach swoją Świątynię.
Ziemia- Stolica-Świątynia.

W obecnej chwili jeszcze nie mają kontroli nad wzgórzem świątynnym, gdyż Arabowie kontrolują ten teren, dlatego Żydzi muszą modlić się pod ścianą płaczu.

Takie jest moje wyobrażenie tego co wydarzy się  w 2014- 2015 r. i co będzie oznaczać tetrada. Uważam, ze odbudują swoją świątynię, prawdopodobnie będzie to poprzedzone wojną światową, która być może wkrótce wybuchnie.

I to będzie to o czym  mówił Daniel 9:27, o 70 tygodniach. Rozpocznie się 7 lat Wielkiego Ucisku PO POCHWYCENIU

Wykres 70 tygodni Daniela
445 odbudowa świątyni, to samo nastąpi ponownie w okresie wielkiego ucisku.

Objawienia 12:1-2

I ukazał się wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta ubrana w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie korona z  dwunastu gwiazd.
A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.Od 7:33 minuty
To jest kobieta ubrana  w słońce, z koroną z 12 gwiazd . Korona to LEW. Lew reprezentuje przedstawiciela pokolenia Izraela, którym jest Mesjasz. Mercury, Mars i Wenus są ustawione w jednym kierunku . To jest oczywiście konstelacja LWA.
Spójrzmy na niewiastę. Tu jest Jupiter, który jest znany jako Król planet, reprezentuje on Króla królów. Jest tam także gwiazda o której mówił Izajasz przy jej lewej dłoni.
Mercury, Mas i Wens są umiejscowione zaraz nad głową niewiasty. W sumie jest tu 12 gwiazd.

Spójrzmy teraz na 12 księgę Objawienia. O to o czym teraz mowa to wydarzeniach w połowie całego 7 letniego okresu ucisku. I wyjaśnię także  najbardziej logiczne wyjaśnienie pochwycenia. O tym wydarzeniu jest mowa w rozdziale 12 tym.
Kluczem do wyjaśnienia jest liczba, która w tym rozdziale pojawia się nie raz lecz dwa razy.
tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni”. 1260 dni to dokładnie 3,5 roku.
Wiemy również, ze Szatan zostanie zrzucony z Nieba. I że będzie prześladował Niewiastę, gdyż nienawidzi narodu wybranego. 
Wiemy też, że „Dano Niewieście 2 skrzydła orła aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, czasy i połowę czasu, z dala od węża”

Czas= jeden rok, czasy= 2 lata, połowa czasu ½ roku
Razem 3,5 roku, po raz drugi!
Jest to dokładnie połowa 7 letniego okresu ucisku, o którym mówi Daniel.
 Z proroctwa Daniela o 70 tygodniach wiemy, ze każdy tydzień oznacza rok. 70 tygodni=7 lat


Na tym wykresie zaznaczone jest moment pochwycenia. Narysowana ryba,  reprezentuje nas, Kościół Boży, który ma być pochwycony. Mówiłem o pochwycenia we wcześniejszych filmach, wiecie jeśli je oglądaliście, wiecie że udowadniałem,że jest to z pewnościa się wydarzy.
 Umieściłem to wydarzenie w tym miejscu- wrzesień 2013, ponieważ wydaje mi się to najbardzej prawdopodobne, logiczne.

11:33 min filmu
Przeszłe i przyszłe wypełnienie się proroctw
„ Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” Jana 1:29, Kapłańska 23:5
Wypełniło się!

„Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie” Jana 6:35, Kapłańska 23:6

Wypełniło się!

„ A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.” Koryntian 15:20, Kapłańska 23:10

Wypełniło się!

„ A gdy nadszedł dzień Zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieb szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał”
Dzieje 2:1-4, Kapłańska 23:16

Zielone Świątki

Czasy obecne
”W jednej chwili w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni” 1 Koryntian 15:52,  Kapłańska 23:24
Pochwycenie

„ Weselmy się i radujmy się,
i oddajmy mu chwałę,
gdyż nastało wesele Baranka
i oblubienica jego przygotowała się”
Objawienia 19:7


„ A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały.” Mateusza 25:31, Kapłańska 23:27

„ Złożył PanDawidowi niezłomną przysięgę,
której nie cofnie:
Jednego z potomków twoich
osadzę na tronie Twoim!”
Psalm 132,
Objawienia 19:15
Kapłańska 23:34

Czy jesteś gotowy na pochwycenie?

„I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” Łukasza 21:25-26


„ czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym”
Łukasza 21:36


„ Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz” Rzymian 10:9
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.