poniedziałek, 14 października 2013

Czy Biblia została zmieniona przez Iluminati


To obszerne opracowanie, tłumaczenie mamy dzięki Łukaszowi.

Najpierw filmik:
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                            
Pytania i obiekcje które będe dzisiaj przedstawiał to po pierwsze: Czy możemy zaufać Nowemu
Testamentowi jako dokumentowi historycznemu? Po drugie: Czy biblia nie została przepisana tyle razy,
że nie można jej zaufać? Po trzecie: Czy Nowy Testament nie został napisany setki lat po Chrystusie?
Po czwarte: Czy Biblia została zmieniona? Tak więc zacznijmy od pierwszego. Czy możemy zaufać Nowemu
Testamentowi jako dokumentowi historycznemu? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa. Mówiąc
naukowo, jeżeli nie można zaufać Bibli jako dokumentowi historycznemu to nie można zaufać żadnemu
starożytnemu dokumentowi, ponieważ jest więcej kopii i fragmentów Nowego Testamentu niż jest ich
dla jakiegokolwiek innego starożytnego dokumentu na świecie. Jeżeli spojrzysz na ten wykres który
przedstawia starożytne teksty które posiadają największą liczbę istniejących kopii, zauważysz że
Nowy Testament góruje na liście z 5600 kopii. Na drugim miejscu mamy Iliade Homera z 643, a trzeci
jest Sofokles ze 193 kopiami i jak można zauważyć od tego miejsca jest już coraz gorzej. Właściwie
większość dokumentów ma 10 albo mniej kopii.Kolejnym czynnikiem odgrywającym role w nauce zwanej
krytyczną analizą tekstu jest czas pomiędzy tym kiedy dokument został oryginalnie napisany a tym
kiedy zostały napisane kopie które posiadamy. Po raz kolejny Nowy Testament plasuje się na pierwszej
pozycjii spośród wszystkich znanych antycznych tekstów. Istnieje przerwa tylko jednego pokolenia
czyli około 30, 40 lat i ponownie na drugim miejscu jest Iliada Homera która jednakże posiada ogromną
przerwę 500 lat, od kiedy została oryginalnie napisana do czasu od kiedy posiadamy jej pierwszą kopię.
Jak widać dla wszystkich innych antycznych tekstów ta przerwa jest bardzo znacząca, właściwa średnia
to około 1100 lat pomiędzy czasem w jakim napisano te teksty i czasem od kiedy mamy ich pierwsze kopie.
Następnym i prawdopodobnie najważniejszym fragmentem danych wynikającym z krytycznej analizy tekstu
jest pytanie : Czy te kopie się ze sobą zgadzają? , czyli czy wszystkie mówią to samo. Po raz kolejny
jak widać na wykresie, Biblia jest na pierwszym miejscu z 99.5% zgodności pomiędzy tekstami i warto
jeszcze dodać że około 0.5% to czyste pomyłki językowe i inne pomniejsze rzeczy które w żadnym stopniu
nie wpływają na narrację tekstu, na przykład zamiast Jezus jedno z tłumaczeń może użyć Jezus Chrystus.
Żeby to zobrazować powiedzmy że mamy 5 ręcznie napisanych listów które się ze sobą zgadzają, nie było by
to zbyt zdumiewające, ale im więcej takich listów istnieje tym bardziej imponujące jest to że się ze
sobą zgadzają. Tak więc biorąc pod uwagę to że Nowy Testament posiada 5600 kopii, więcej niż jakikolwiek
antyczny dokument na świecie, fakt że wszystkie one zgadzają się ze sobą z taką precyzją jest bardziej
niż imponujące jest to totalnie zdumiewające. Odpowiada to także na zarzut który ludzie często wysuwają
że Biblia została przepisana tyle razy, że nie można jej ufać. Ludzie wysuwają taki zarzut ponieważ nie
zdają sobie sprawy w jaki sposób Biblia była tłumaczona. Autor Matt Slick z Carm.org tak odpowiada na
ten zarzut: " Jest to typowe błędne zrozumienie. Częśc ludzi uważa że Biblia została napisana w jednym
języku, przetłumaczona w innym języku, a następnie przetłumaczona na jeszcze inny język i tak dalej aż
w końcu została przetłumaczona na angielski. Zarzutem jest to, że skoro była tłumaczona przez tyle
języków poprzez całą historie musiała ulec zniekształceniu.Żeby to dobrze zilustrować często używa się
analogii "telefonu". Prezentuje się to w następujący sposób. Jedna osoba mówi coś drugiej osobie, która
powtarza to jeszcze innej osobie, która powtarza to kolejnej osobie i tak dalej aż usłyszy to ostatnia
osoba dla której wypowiedziane zdanie będzie miało nic lub niewiele wspólnego z oryginalnie wypowiedzianym
zdaniem. Jedynym problemem z tą anologią jest taki że nijak ma się ona do Biblii."
Wracając do naszego zestawienia na którym mieliśmy 5600 dokumentów zgadzających się ze sobą w 99.5%. Te
dokumenty zostały napisane w języku greckim a wszystkie światowe tłumaczenia Nowego Testamentu czy
angielskie, hiszpańskie, francuskie, chińskie czy wahili nieważne zostały przetłumaczone z greckiego
na dany język, tak więc w tej zabawie z telefonem mamy tylko jeden krok. Uważam że ludzie posługujący
się obecnie językiem angielskim są nieco zagubieni, ponieważ jest tyle różnych wersji Biblii jak wersja
"King James", "New International", "The New American Standard Bible" i tak dalej. To co różne angielskie
tłumaczenia chcą osiągnąć to aktualizacja słownictwa, ponieważ język angielski tak jak każdy inny język
ewoluuje, także jakieś słowo w 1611 kiedy Biblia "King James" była pisana nie zawsze oznacza to samo słowo
w 2011. Są także inne powody dla których jest tyle tłumaczeń. Wydawcy czasami próbują oddać jeszcze bardziej
dokładne tłumaczenie tekstów greckich. Grecki jest bardzo głębokim i złożonym językiem, a angielski nie,
dla przykładu grecki ma 4 słowa oznaczające miłość. Jedno na miłość romantyczną, jedno na miłość braterską
lub przyjaźń, jedno na miłość do członka rodziny i agape jedno na rodzaj miłości którą powiedzmy uprawia
się, podczas gdy w angielskim jest tylko jedno słowo na miłość. Czasami różne wersje Bibli próbują oddać
wyraźniej co grecki język próbuje przekazać, ale zawsze mamy okazję to prześledzić i przetestować, ze
względu na dostępność przypisów, leksykonów i innych rzeczy dzięki którym możemy sprawdzić jakiego
tłumaczenia dokonano. Tak więc istnieje wiele angielskich wersji, ale wszystkie z nich muszą przestrzegać
oryginału pism greckich i można jak już widzieliśmy z łatwością wykazać, że nie mogą paść ofiarą
idei zabawy w telefon. Żadne z pytań do tej pory nie mówiło o prawdziwości dokumentu ani nie stwierdzało
jego słuszności.Wszystko to mówiło jedynie o tym że można być pewnym tego, że to co czytamy jest tym co
zostało oryginalnie napisane.Następne kilka pytań zajmie się właśnie tym. Pierwszym z nich jest: Czy
Nowy Testament nie został napisany setki lat po Chrystusie? Jest to w zasadzie bardzo ważne pytanie, które
odgrywa ważną rolę w zaufaniu do przekazu Nowgo Testamentu. Aby przedyskutować to zagadnienie posłużę się
fragmentem filmu słynnego filozofa i chrześcijanina William Lane Craig, dzięki uprzejmości 100Huntley.com.
"Często słyszę jak studenci mówią 'Nie możemy nic wiedzieć o tym co wydarzyło się 2000 lat temu', ale czego
nie rozumieją to to, że istotna przerwa to nie czas pomiędzy powstaniem dowodów a współczesnością. Istotną
przerwą jest czas pomiędzy powstaniem dowodu a czasem w którym opisane wydarzenia się rozgrywały.Jeżeli
przerwa pomiędzy wydarzeniami a opisanymi dowodami na te wydarzenia jest krótka, to jak długo czasu
upłynęło od czasu opisania tych dowodów do dnia dzisiejszego jest nieistotne. Dobry dowód nie staje się złym
dowodem po prostu ze względu na upływ czasu. Odnośnie Nowego Testamentu jeżeli spojrzymy na dowody to
odkryjemy że opisy życia Jezusa zostały napisane w przeciągu jednego pokolenia po owych wydarzeniach, za
życia naocznych świadków z ludźmi którzy mieli kontakt z tymi którzy towarzyszyli Jezusowi podczas jego
działalności. Jak się okazuje posiadamy więcej źródeł na temat życia Jezusa z Nazaretu niż posiadamy na
temat jakiejkolwiek innej ważnej antycznej postaci. Za przykład może nam posłużyć Aleksander Wielki grecki
zdobywca. Nasze najwcześniejsze biografie, najwcześniejsze źródła na temat Aleksandra Wielkiego pochodzą od
Arriana i Plutarcha 400 lat po śmierci Aleksandra, jednakże historycy greko-rzymu nadal postrzegają te
zapisy jako wystarczająco prawdziwe zapisy życia Aleksandra Wielkiego. Wspaniałe legendy a propo Aleksandra Wielkiego nie ujrzały światła dziennego aż do wieków następujących po śmierci tych dwóch autorów. Porównajmy
to z Nowym Testamentem gdzie mamy książki i zapisy które zostały napisane w przeciągu jednego pokolenia po
wydarzeniach podczas życia naocznych świadków. Uważam że mamy bardzo dobre dowody co do życia Jezusa z
Nazaretu, bardzo prawdziwe dowody, a to ile czasu minęło od spisania tych dowodów do dziś jest po prostu
nieistotne dla odpowiedzialności i prawdziwości tych dowodów."
Natępnie zajmijmy się sprawą celowego zniekształcania czy zmieniania Biblii przez jakąś nikczemną grupę jak
illuminati. Jest to zarzut wysuwany niezwykle często. Wróćmy do naszych 5600 kopii zgodnych ze sobą w 99.5%.
Są one także z bardzo różnych przedziałów czasowych i były odkrywane w różnych krajach. Jeżeli ktoś próbował
by zmienić którąkolwiek z nich byłoby to niezwykle oczywiste dla wszystkich. Wszystko co musiałbyś zrobić aby
udowodnić twierdzenie że Biblia została zmieniona, to znaleźć jedną kopię która mówi jedno z wcześniejszych
czasów a następnie znaleźć te kopie z późniejszych czasów które mówią co innego. Byłoby to bardzo łatwe zadanie.
Byłoby niemożliwe dla fałszerza zmienić wszystkie 5600 kopii bez bycia zauważonym, wiele z nich jeszcze nie
zostało odkrytych. Dlatego właśnie ludzie tylko stawiają zarzut że Biblia została zmieniona i dlatego nigdy
nie oferują dowodów na to że została zmieniona. Jest wielu uczonych którzy studiują antyczne teksty Bibli. Są
też tacy którzy nie lubią Biblii z powodów osobistych, jednakże nie można zauważyć aby ci uczeni znający te
rzeczy które dzisiaj przedstawiam, by wysuwali zarzuty typu że Biblia została zmieniona w czasie, sami się o
tym przekonali. Ostatnią rzeczą którą się zajmiemy są biblie gnostyckie. Te zarzuty stały się popularne niedawno dzięki filmom i książkom jak na przykład "Kod DaVinci". Gnostyckie biblie są dziełami gnostyków, twierdzą oni jednak że zostały napisane przez apostołów jak Piotr, Tomasz czy Judasz. Pierwszą rzeczą którą powinieneś wiedzieć jest to, że nikt z gnostykami włącznie nie uważa że te pisma zostały napisane przez apostołów. Sami przyznają że są one pseudo pigraficzne, innymi słowy że zostały napisane przez ludzi którzy uważali że są apostołami, którymi nie byli. Kolejną rzeczą której nie usłyszysz z ust Dena Browna od "Kodu DaVinci" jest to, że te pisma nie pojawiły się do około wieku później. Ironiczne jest to, że ci sami ludzie którzy uważają że faktyczne ewangelie powinnybyć kwestionowane ze względu na małą przerwę do czasu powstania, nie kwestionują gnostyckich ewangelii z ich dużo większą przerwą. Nie wspominając o tym że Jezus którego przedstawiają gnostyckie ewangelie nie jest tym samym
Jezusem z wcześniejszych ewangelii ani też nie jest tym którego przepowiadają wcześniejsze pisma żydowskie. Ich wersja Jezusa dogodnie wpasowuje się do ich własnej religii bardzo wiele lat później. Z punktu widzenia analizy krytycznej tekstu nie ma wogóle mowy o jakiejkolwiek prawdziwości gnostyckich ewangelii, jest oczywiste że nie są to prawdziwe ewangelie. Prawdziwe ewangelie i Nowy Testament były napisane albo przez apostołów jak Mateusz, Jan albo przez osoby ściśle z nimi powiązane jak Marek czy Łukasz. Biblia Tomasza na przykład jest to praca z II wieku napisana wiele lat po czasie apostołów. Podsumujmy po pierwsze: Czy możemy zaufać Nowemu Testamentowi jako dokumentowi historycznemu? Tak, jest dosłownie niedościgniony w antycznym świecie ze względu na swoją nieskazitelną
dokładność. Po drugie: Czy Biblia nie została przepisana tyle razy że nie można jej zaufać? Nie, używając analogii telefonu było zawsze tylko dwóch uczestników gry, tłumaczenie było dokonywane zawsze z greki na pozostałe języki konsekwentnie. Po trzecie: Czy Nowy Testament nie został napisny setki lat po Chrystusie? Nie, został napisany po około 30 latach, można też dodać że ze względu na wyznania i inne dowody tradycji mówionej w Nowym Testamencie możemy prześledzić go nawet do nieco wcześniejszych lat. Po czwarte: Czy Biblia została zmieniona? Nie, było by to tak łatwe do udowodnienia że gdyby miało miejsce słyszał byś o tym cały czas. Sama zaledwie wytrzymałość Biblii mówi za siebie, przez tysiące lat ludzie docierali do wszystkich zakątków Biblii, a na wszystkie napotkane przeszkody systematycznie odpowiadano. Im więcej ktoś studiuje nie sugerując się stronniczymi naukami biblijnymi, tym bardziej odkrywa ich dopasowanie do prawd w doświadczeniu dla ludzkiej natury. Jest tak samo potężna dla ludzi żyjących dzisiaj jak i tych żyjących tysiące lat temu. Pytanie brzmi co z tym zrobimy? Jeżeli to prawda, to Biblia jest jak dotąd najważniejszą książką na naszych półkach i cóż takiego myślimy o tym człowieku który żył 2000 lat
temu o którym powiedziano " Prawdziwie te czasy ignorancjii Bóg pominął, ale teraz nakazuje wszystkim wszędzie
aby się nawrócili , ponieważ wyznaczył On dzień w którym osądzi On świat w sprawiedliwości przez człowieka którego wyświęcił. Upewnił nas wszystkich w tym poprzez wskrzeszenie go z martwych. Dzieje 17:30-31. Zachęcam was wszystkich
do czytania o Jezusie, chociażby dla tego że wyznacznikiem wszelkiej osobowości, nie ma nikogo podobnego jemu w literaturze czy historii, jest klasą samą dla siebie odkryjcie go dla siebie na stronach waszych Bibli.

2 komentarze:

 1. Polecam bardzo mega ciekawy wyklad Waltera Veitha pt"Zmieniając słowo" Wyklad jest z PL lektorem.

  http://vimeo.com/52002555
  W wykladzie tym pada dość ciekawe i osobliwe stwierdzenie mianowicie: "Oni sa tak głupi że niezauważą" własnie za takich nas mają rządzący tą planetą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ten filmik traktuje jako archiwum niezbędne mi do moich poszukiwań. Myślę że autor tego filmu się myli i mam kilka ważnych argumentów.

   Usuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.