czwartek, 3 października 2013

Ciekawy sondaż w USA

"Czy  proroctwa biblijne czasów ostatecznych są prawdą? Oto ATRAKCYJNE STATYSTYKI pokazujące to, co Amerykanie myślą:
Zaskakująco część Amerykanów wierzy, że żyjemy obecnie w czasach ostatecznych, według oszałamiającego nowego sondażu, który został przeprowadzony przez Barna Group, firme badawczą, która koncentruje się na wierze. W rzeczywistości, więcej niż cztery na 10 osób (41 procent) w wieku powyżej 18, że "świat jest obecnie  w" czasach ostatecznych ", opisanych przez proroctwa w Biblii

Chociaż liczba ta jest z pewnością godna uwagi, to wśród różnych grup, wyniki były jeszcze bardziej oszałamiające. Podczas gdy 54 procent protestantów zgodziło się, że obecnie żyjemy w czasach końca, większość ewangelików - 77 procent, a dokładnie - objęło to samo uczucie.

Tymczasem, bardziej ogólnie, katolicy mieli bardzo różne poglądy na ten temat. 73% (Siedemdziesiąt trzy procent) uważało, że nie żyjemy w czasach ostatecznych, 45 procent praktykujących katolików (węższe grupy) odpowiada zaś twierdząco
Badając owe poglądy pod kątem ras, były też pewne intrygujące różnice. Podczas gdy 39 procent białych Amerykanów mówi, że żyjemy w czasach ostatecznych, 48 procent Latynosów i 54 procent Afroamerykanów powiedział to samo. Ci, którzy są w związku małżeńskim (46 procent), a rodziny z dziećmi w domu (47 procent) zgłosiło same. Oba te ostatnie statystyki są większe niż średnia krajowa (41 proc.)
."
źródło: http://www.theblaze.com/stories/2013/09/12/shocking-number-of-americans-believe-were-now-living-in-the-end-times-as-described-in-the-bible-poll-finds/

Tłumaczone z translatora, Redagowane przeze mnie.
----------------------------------------------------


Co z tego wynika? wg mojej oceny, im ktoś częściej czyta Słowo Boże, tym bardziej obserwuje życie na wzór listka figowego, szukając znaków od Pana. Część może zbyt gorliwie, część ospale ale w większości osoby czytające Biblię widzą ewidentny związek aktualnych wydarzeń polityczno-gospodarczo-przyrodniczych z proroctwami z Księgi Objawienia, Daniela, Izajasza, Ezechiela. Nie od wczoraj wiadomo, że protestanci są bliżej Boga. Gdyby takie badanie przeprowadzić w prawosławnej Grecji, zapewne jeszcze bardziej widać byłoby ignorancje krajów katolickich co do czasów końca.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.