niedziela, 13 października 2013

I Bóg odpoczął - wykład na niedzielę - dlaczego mamy obchodzić Sabat


Prosiłem Boga o pomoc w wyjaśnieniu kwestii sabatu i proszę, bardzo interesujący i przejrzyście prowadzony rzetelny wykład:


"Czy Biblia ma coś do powiedzenia w kwestii Sabatu?
Jak to jest, że niezmieniający się Jahwe, co kilka tysięcy lat zmienia swoje zdanie - raz Sabat obowiązuje; potem chrześcijanie twierdzą, że nie obowiązuje; i znowuż w Millenium będzie obowiązywał.
A może to my coś namieszaliśmy i zamiast trzymać się Bożego Słowa, które ani jednym słowem nie mówi o zamianie Sabatu na niedzielę, trzymamy się ludzkich doktryn i tradycji - jak faryzeusze.

W poniższym nauczaniu prześledzimy powszechne mity związane z zamianą sobotniego Sabatu na niedzielę. Dowiemy się, czy taka zamiana ma biblijne podstawy. Dowiemy się, czy rzeczywiście Jahwe wciąż chce byśmy święcili Jego oddzielony dzień, Jego święty dzień, Jego Sabat."


---------------------------------------------------

Wykład ten tłumaczy także wiele istotnych kwestii jak pojęcie ":żyd" co odnosi się do południowego królestwa Judy, kiedy to Północne królestwo Izraela zostało rozproszone na 12 pokoleń na cały świat czym Bóg dał świadectwo dotrzymania słowa Abrahamowi:

"
(5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów.
(6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie.
(7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie."


Tak więc jest pewnym, że m.in Słowianie są potomkami Izraelitów. Jest to tym bardziej pewne, z uwagi na fakt niemal identycznych jka w Biblii praw i kodeksu moralnego Słowian czym były dla nich tzw wedy słowiańskie o których pisałem.

Autor jedynie nie wytłumaczył połączenia  królestwa Judy z Edomitami (Kanaanejczykami) ok. 150 roku p.n Isusa.

Pewnym jest w tej sytuacji, że Sabat dany był nie tylko Żydom, ale wszystkim narodom wierzącym w Boga.

Dla mnie ważne 29:45 - podkreślenie sensu drzewa oliwnego co ma sens w kontekście moich rozważań o uratowanych od głodu w apokalipsie:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/10/trzecia-pieczec-czyli-miarka-pszenicy.html

Przy tej okazji wykładowca tłumacz pochodzenie słowa "poganie" co oznacza - "poza przymierzem".
Oliwa - ludzie przymierza będą uratowaniPodejmowana jest kwestia różnorodności religii: "jesteście Izraelem a nie baptystą, metodystą, w dniu sądu nie ma żadnej kolejki dla Luteran. Jest tylko kolejka dla Izraelitów".

To MY ludzie wierzący w Isusa Chrytusa tudzież w Jezusa Chrystusa jesteśmy Izrealitami.

Jak zmienił podejście do Sabatu kościół:

"Cesarz rzymski Konstantyn powiedział tak o niedzieli: 7 marca 321 roku ogłosił swe słynne prawo niedzielne - W CZCIGODNY DZIEŃ SŁOŃCA NIECH URZĘDNICY I MIESZKAŃCY MIAST WYPOCZYWAJĄ, ZAŚ WSZYSTKIE SKLEPY I WARSZTATY NIECH BĘDĄ POZAMYKANE.
Jesli ktoś zostanie złapany na odpoczynku w żydowski sabat, (był poganinem i nienawidził Izraelitów), czyli sobotę, lub siódmego dnia, to zostanie wydalony z kościoła lub zabity jesli nie przestanie.

Efez. 6:13
13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się,

3 komentarze:

 1. Ks. Izajasza 56:1-8, Biblia Warszawska:
  "(1) Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości.
  (2) Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego.
  (3) Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem.
  (4)Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza,
  (5) Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte.
  (6) Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza,
  (7) Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów.
  (8) Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ewangelia Tomasza jest jeszcze bardziej w tym surowa:


  "27 Rzekł Jezus: "Jeśli nie będziecie pościć na świecie, nie znajdziecie się przed królestwem. Jeśli nie uczynicie szabatu szabatem, nie zobaczycie Ojca"."

  OdpowiedzUsuń

"Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani."

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.